Smile Morning Check Up 2019

Smile Morning Check Up 2019 ใหม่ล่าสุด

10 เมษายน – 21 ธันวาคม 2562 โรงพยาบาลที่ร่วมรายการ

PRINT

เมืองไทย Smile Club ขอต้อนรับเช้าวันใหม่ของสมาชิกฯ ด้วยรอยยิ้มแห่งการมีสุขภาพที่ดีกับการตรวจสุขภาพในกิจกรรม Smile Morning Check up 2019
สถานที่ 
โรงพยาบาลกรุงเทพราชสีมา จ.นครราชสีมา (24 สิงหาคม 2562) 
โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ (21 ธันวาคม 2562) 

ระยะเวลาการแลกคะแนนสะสม 10 เมษายน – 21 ธันวาคม 2562
คะแนนสะสมในการเข้าร่วมกิจกรรม 
   - สมาชิกเมืองไทย Smile Club ใช้ 430 คะแนน เพื่อเข้ารับสิทธิ์การตรวจสุขภาพ
   - ผู้ติดตามที่ไม่ใช่สมาชิก Smile Club ใช้ 450 คะแนน เพื่อเข้ารับสิทธิ์การตรวจสุขภาพ
จำนวน โรงพยาบาลละ 70 สิทธิ์

โปรแกรมตรวจสุขภาพ : ผู้ที่แลกคะแนนเข้าร่วมในกิจกรรม Smile Morning Check up จะต้องลงทะเบียน เข้ารับบริการตรวจสุขภาพ ในวัน เวลา ที่ กำหนด เท่านั้น งดน้ำงดอาหารอย่างน้อย 8 ชั่วโมง
ตรวจร่างกายโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
ตรวจหาความผิดปกติของเม็ดเลือด เกล็ดเลือด
ตรวจเอกซเรย์ปอด
ตรวจการทำงานของไต
ตรวจหาระดับไขมันคอเลสเตอรอลในเลือด
ตรวจหาระดับน้ำตาลในเลือด
ตรวจการทำงานของตับ
ตรวจการทำงานของตับ(เอ็นไซม์)
ตรวจหาระดับไขมันความหนาแน่นสูง
ตรวจระดับไขมันความหนาแน่นต่ำในเลือด
ใบรายงานผลการตรวจสุขภาพ
อาหารเช้า
PE
Complete Blood Count
Chest X-ray
Creatinine
Cholesterol
Glucose (FBS)
SGPT
SGOT
HDL
LDL
Paper Report
Breakfast

 

1. สมาชิกเมืองไทย Smile Club 1 ท่าน สามารถแลกคะแนนสะสมเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมได้สูงสุด 4 สิทธิ์
2. พนักงานและตัวแทน บมจ.เมืองไทยประกันชีวิต สามารถใช้สิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมได้และโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นเข้าร่วมกิจกรรมแทนได้
3. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.1766 เมืองไทย Smile กด 4 กด 2 ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 - 17.00 น. (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)
4. ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนคะแนนสะสมที่ได้ใช้แล้วทุกกรณี
5. รายละเอียดการแลกคะแนนเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนดและขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
6. คะแนนสะสม Smile Point เป็นเพียงสัญลักษณ์ที่ใช้แสดงสิทธิ์เข้าร่วมโครงการเมืองไทย Smile Club ซึ่งจัดขึ้นเพื่อสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าที่สมัครสมาชิกเมืองไทย Smile Club
7. เงื่อนไขการรับบริการตรวจสุขภาพเป็นไปตามที่โรงพยาบาลกำหนด