เมืองไทย Smile Movie Day 2019

เมืองไทย Smile Movie Day 2019 ใหม่ล่าสุด

1 ม.ค – 31 ธ.ค 62 โรงภาพยนตร์ในเครือเมเจอร์ และเครือ เอส เอฟ

PRINT

บัตรชมภาพยนตร์ที่นั่งปกติ
โรงภาพยนตร์ MAJOR และ SF สิทธิ์เต็มแล้ว


1 ม.ค – 31 ธ.ค 62 (หรือครบสิทธิ์ก่อน)
แลกคะแนนสะสม Smile Point ทาง SMILE SERVICE APPLICATION แสดงรหัสรับสิทธิ์ ภายใน 15 นาที

โรงภาพยนตร์ในเครือ เมเจอร์  (เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์, อีจีวี ทุกสาขา, พารากอน ซีนีเพล็กซ์, พาราไดซ์ ซีนีเพล็กซ์, เอสพลานาด ซีนีเพล็กซ์, เมกา ซีนีเพล็กซ์, หาดใหญ่ ซีนีเพล็กซ์, ควอเทียร์ ซีเนอาร์ต, เวสต์เกต ซีนีเพล็กซ์, พรอมมานาด ซีนีเพล็กซ์, ไดอาน่า ซีนีเพล็กซ์, อีสต์วิลล์ ซีนีเพล็กซ์, อยุธยาซิตี้พาร์ค ซีนีเพล็กซ์, บลูพอร์ต ซีนีเพล็กซ์, โคราช ซีนีเพล็กซ์, ซีคอน ซีนีเพล็กซ์ และไอคอน ซีเนคอนิค)

ใช้คะแนนสะสม Smile Point 36 คะแนน แลกรับบัตรชมภาพยนตร์ที่นั่ง Normal 1 ที่นั่ง (ไม่ต้องเพิ่มส่วนต่าง)*
(1 ท่าน / 2 สิทธิ์ / วัน) จำกัดจำนวน 10,000 สิทธิ์
ใช้คะแนนสะสม Smile Point 5 คะแนน แลกรับส่วนลด 100 บาท เมื่อซื้อบัตรชมภาพยนตร์ที่นั่งปกติ 2 ที่นั่ง** 
(1 ท่าน / 1 สิทธิ์ / วัน) จำกัดจำนวน 6,000 สิทธิ์
*,**สามารถอัพเกรดเป็น ระบบ Digital3D, Atmos ,Honeymoon seat ได้โดยชำระส่วนต่างเพิ่ม
**ภาพยนตร์ในเครือเมเจอร์ ขอสงวนสิทธิ์ไม่สามารถใช้สิทธิ์ได้สำหรับภาพยนตร์บางเรื่อง

ช่องทางแสดงรหัสรับสิทธิ์โรงภาพยนตร์ในเครือเมเจอร์

- หน้าเคาน์เตอร์โรงภาพยนตร์ หรือเคาน์เตอร์ M Gen
- ตู้ E-TICKET  - MAJOR MOBILE APPLICATION

----------------------------------------------------------

โรงภาพยนตร์ในเครือ เอส เอฟ (เอส เอฟ เวิลด์ ซีเนม่า, เอส เอฟ เอ็กซ์ ซีเนม่า, เอส เอฟ ซี)

ใช้คะแนนสะสม Smile Point 36 คะแนน แลกรับบัตรชมภาพยนตร์ที่นั่ง Deluxe  1 ที่นั่ง (ไม่ต้องเพิ่มส่วนต่าง)
(1 ท่าน / 2 สิทธิ์ / วัน) จำกัดจำนวน 5,000 สิทธิ์

ยกเว้น เอ็มพรีเว่และ เซ็นทรัลเวิลด์ ไม่ร่วมโครงการ
สามารถเพิ่มส่วนต่างเป็นที่นั่ง premium / 3D ได้

ช่องทางแสดงรหัสรับสิทธิ์โรงภาพยนตร์ในเครือ เอส เอฟ
- หน้าเคาน์เตอร์โรงภาพยนตร์
- www.sfcinemacity.com
- SF CINEMA APPLICATION

1. สำหรับลูกค้าเมืองไทยประกันชีวิตที่ยังไม่ได้สมัครสมาชิกเมืองไทย Smile Club สามารถสมัคร โดยไม่มีค่าใช้จ่ายได้ที่ www.muangthai.com และศูนย์บริการลูกค้าทั่วประเทศ หรือโทร 1766 เมืองไทย Smile ในเวลาทำการ
2. สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดได้
3. สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นได้
4. กรณีตรวจสอบข้อมูลแจ้งการรับสิทธิ์แล้ว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยืนยันตามข้อมูลในระบบไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ในทุกกรณี
5. คะแนนสะสมเมืองไทย Smile Point ที่แลกแล้ว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนคะแนนสะสมทุกกรณี 
6. พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯสามารถใช้สิทธิ์ได้
7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงแก้ไข เพิ่มเติม หรือยกเลิกเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
8. คะแนนสะสม Smile Point เป็นเพียงสัญลักษณ์ที่ใช้แสดงสิทธิ์เข้าร่วมโครงการเมืองไทย Smile Club ซึ่งจัดขึ้นเพื่อสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าที่สมัครสมาชิกเมืองไทย Smile Club
9. เงื่อนไขการใช้บัตรชมภาพยนตร์เป็นไปตาม โรงภาพยนตร์ในเครือเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ และโรงภาพยนตร์ในเครือ เอส เอฟ กำหนด
10. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 1766 เมืองไทย Smile ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง