บินสไมล์ๆกับแอร์เอเชีย

บินสไมล์ๆกับแอร์เอเชีย

วันนี้ - 31 ธ.ค. 61 เคาน์เตอร์เช็คอินของสายการบินไทยแอร์เอเชีย

PRINT

เมืองไทย Smile Club มอบสิทธิพิเศษให้สมาชิกฯ นำคะแนนสะสม Smile Point  แลกรับบัตรกำนัลอิเล็กโทรนิกส์ สำหรับแลกน้ำหนักกระเป๋าเดินทางและที่นั่ง Hot Seat จากสายการบิน ไทยแอร์เอเชีย (เฉพาะเที่ยวบิน FD เท่านั้น เพิ่มเติมคลิก)

รายละเอียด วิธีกดแลกรหัสรับสิทธิ์ คะแนนSmile Point/สิทธ์ จำนวนสิทธิ์/ โครงการ
น้ำหนักกระเป๋า 20 KG 
สำหรับเที่ยวบินในประเทศ
พิมพ์ B222*หมายเลขหน้าบัตรเมืองไทย Smile Club*รหัสผ่านสี่หลัก แล้วส่งมาที่ 4839009 85 500
น้ำหนักกระเป๋า 25 KG 
สำหรับเที่ยวบินระหว่างประเทศ
พิมพ์ B333*หมายเลขหน้าบัตรเมืองไทย Smile Club*รหัสผ่านสี่หลัก แล้วส่งมาที่ 4839009 155 500
น้ำหนักกระเป๋า 40 KG 
สำหรับเที่ยวบินระหว่างประเทศ
พิมพ์ B444*หมายเลขหน้าบัตรเมืองไทย Smile Club*รหัสผ่านสี่หลัก แล้วส่งมาที่ 4839009 405 250
ที่นั่ง HOT SEAT 1 ที่นั่ง
ทั้งเที่ยวบินในและระหว่างประเทศ (กรุณาตรวจสอบที่นั่ง ณ เคาน์เตอร์สายการบินในวันเดินทาง)
พิมพ์ C222*หมายเลขหน้าบัตรเมืองไทย Smile Club*รหัสผ่านสี่หลัก แล้วส่งมาที่ 4839009 95 500

หมายเหตุ SMS ค่าบริการครั้งละ 3 บาท

ช่องทางแลกรหัสรับสิทธิ์ ผ่านข้อความ SMS และนำรหัสที่ได้ไปกรอกรับบัตรกำนัลอิเล็กโทรนิกส์
ระยะเวลาแลกรหัสรับสิทธิ์ 11 มิ.ย. – 31 ธ.ค. 61 หรือจนกว่าจำนวนสิทธิ์จะครบ
ระยะเวลาการใช้บัตรกำนัลอิเล็กโทรนิกส์ 11 มิ.ย. 61 – 31 ต.ค. 62

ขั้นตอนการรับสิทธิ์
*ใช้สิทธิ์ได้เฉพาะเที่ยวบินที่เดินทางออกจากประเทศไทยเท่านั้น
1.แลกรหัสรับสิทธิ์ผ่านข้อความ SMS โดยกดแลกคะแนนตามที่ระบุ
2.นำรหัสรับสิทธิ์ที่ได้รับจากข้อความ SMS กรอกรับบัตรกำนัลอิเล็กโทรนิกส์ ที่ Website : goo.gl/eFtNG8 (เปิดลิ้งค์ผ่านโทรศัพท์มือถือเท่านั้ัน)
3.เมื่อได้บัตรกำนัลอิเล็กโทรนิกส์แล้วนำไปแสดงรับสิทธิ์ที่เคาน์เตอร์เช็คอินของสายการบินไทยแอร์เอเชีย (เคาน์เตอร์ฯ ในประเทศไทย เท่านั้น)
4.เมื่อเจ้าหน้าที่สายการบินได้ทำการ Stamp ไปยังบัตรกำนัลอิเล็กโทรนิกส์ถือว่าได้รับการใช้สิทธิ์เรียบร้อยแล้ว

คลิกเพื่อดูวิธีการขอรหัสรับสิทธิ์ผ่าน SMS

คลิกเพื่อดูวิธีการขอรับบัตรกำนัลอิเล็กทรอนิกส์

1.สมาชิกเมืองไทย Smile Club ใช้คะแนนสะสม Smile Point 85 คะแนน แลกรับฟรีน้ำหนักกระเป๋า 20 KG 
สำหรับเที่ยวบินในประเทศ สมาชิกฯ 1 ท่าน แลกรับได้สูงสุด 4 สิทธิ์ / ท่าน / วัน  (จำกัด 500 สิทธิ์ตลอดโครงการ) 
2.สมาชิกเมืองไทย Smile Club ใช้คะแนนสะสม Smile Point 155 คะแนน แลกรับฟรีน้ำหนักกระเป๋า 25 KG 
สำหรับเที่ยวบินระหว่างประเทศ สมาชิกฯ 1 ท่าน แลกรับได้สูงสุด 4 สิทธิ์ / ท่าน / วัน  (จำกัด 500 สิทธิ์ตลอดโครงการ) 
3.สมาชิกเมืองไทย Smile Club ใช้คะแนนสะสม Smile Point 405 คะแนน แลกรับฟรีน้ำหนักกระเป๋า 40 KG 
สำหรับเที่ยวบินระหว่างประเทศ สมาชิกฯ 1 ท่าน แลกรับได้สูงสุด 4 สิทธิ์ / ท่าน / วัน  (จำกัด 250 สิทธิ์ตลอดโครงการ) 
4.สมาชิกเมืองไทย Smile Club ใช้คะแนนสะสม Smile Point 95 คะแนน แลกรับฟรีที่นั่ง HOT SEAT 1 ที่นั่ง
ทั้งเที่ยวบินในและระหว่างประเทศ สมาชิกฯ 1 ท่าน แลกรับได้สูงสุด 4 สิทธิ์ / ท่าน / วัน  (จำกัด 500 สิทธิ์ตลอดโครงการ) 
5.ระยะเวลาแลกรหัสรับสิทธิ์ตั้งแต่วันที่ 11 มิ.ย. – 31 ธ.ค. 61หรือจนกว่าจำนวนสิทธิ์จะครบ
6.ระยะเวลาใช้บัตรกำนัลอิเล็กโทรนิกส์ตั้งแต่วันที่ 11 มิ.ย. 61 – 31 ต.ค. 62 ( บัตรกำนัลอิเล็กโทรนิกส์จะหมดพร้อมกันทันทีคือวันที่ 31 ต.ค. 62)
7.รหัสรับสิทธิ์ ที่ได้รับจะสามารถใช้รับสิทธิ์ได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น
8.สิทธิพิเศษนี้ใช้ได้เฉพาะการเดินทางกับสายการบินไทยแอร์เอเชีย (เที่ยวบิน FD) เท่านั้น
9.พนักงานและตัวแทนของบริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สามารถรับสิทธิ์ได้
10.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพิ่มเติมหรือยกเลิกเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า
11.บัตรกำนัลอิเล็กโทรนิกส์ไม่สามารถใช้สิทธิ์จากรูปภาพที่ถูกจัดเก็บหรือคัดลอกทุกกรณี
12.รายละเอียดและเงื่อนไขการรับบัตรกำนัลอิเล็กโทรนิกส์เป็นไปตามที่ PAYwithPOINT และสายการบินไทยแอร์เอเชีย กำหนด
13.เงื่อนไขแลกคะแนนเป็นไปตามที่ บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) กำหนด
14.คะแนนสะสม Smile Point เป็นเพียงสัญลักษณ์ที่ใช้แสดงสิทธิ์เข้าร่วมโครงการเมืองไทย Smile Club ซึ่งจัดขึ้นเพื่อสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าที่สมัครสมาชิกเมืองไทย Smile Club
15. สอบถามรายละเอียดการแลกคะแนนเพิ่มเติมโทร. 1766 เมืองไทย Smile ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง
16.สอบถามรายละเอียดการใช้บัตรกำนัลอิเล็กโทรนิกส์เพิ่มเติม ที่ airasia.com หรือ AirAsia Call Center 02 515 9999 หรือ PAYwithPOINT Support 06 1823 1388