เมืองไทย SMILE SOCIETY : เสียงสร้างสุข

เมืองไทย SMILE SOCIETY : เสียงสร้างสุข ใหม่ล่าสุด

1 สิงหาคม - 31 ธันวาคม 2562

PRINT

       เมืองไทย Smile Club ร่วมกับมูลนิธิเมืองไทยยิ้ม ขอเชิญชวนสมาชิกเมืองไทย Smile Club และลูกค้า บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ร่วมแบ่งบันความสุขและรอยยิ้ม จัดโครงการ เมืองไทย Smile Society: เสียงสร้างสุขเพื่อมอบโอกาสในการได้ยินเสียงให้กับเด็ก โดยจัดหาเงินสมทบทุนสนับสนุน การผ่าตัดประสาทหูเทียมให้กับเด็กที่พิการทางหูแต่กำเนิด โดยการใช้อุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ทำหน้าที่แทนเซลล์ประสาทในโคเคลียในหูชั้นใน และแปลงพลังงานเสียงให้เป็นสัญญาณไฟฟ้า เพื่อไปกระตุ้นประสาทการได้ยินและสมองให้รับรู้ ให้กับมาได้ยินเสียง  เพื่อให้น้องๆ ได้เติบโตและใช้ชีวิตเป็นปกติอย่างเด็กทั่วไป ขอเชิญสมาชิกเมืองไทย Smile Club ร่วมบริจาคคะแนนสะสม Smile Point  1 คะแนน มีมูลค่าเท่ากับ 5 บาท เพื่อร่วมจัดหาเงินสมทบทุนให้กับมูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวก ในพระบรมราชินูปถัมภ์

วันที่จัดกิจกรรม
เริ่มรับบริจาคคะแนนสะสม Smile Point  ระหว่าง 1 สิงหาคม - 31 ธันวาคม 2562
โดยรวบรวมยอดการบริจาคคะแนนสะสม Smile Point  ในวันที่ 15 มกราคม 2563

ช่องทางการบริจาคคะแนนสะสม
- ผู้บริจาคสามารถบริจาคได้ด้วยตนเองผ่าน แอปพลิเคชัน Smile Service 
- ผู้บริจาคสามารถบริจาคคะแนนสะสมได้ด้วยตนเองที่ บมจ.เมืองไทยประกันชีวิต สำนักงานใหญ่ ,  สำนักงานสาขาต่างๆ และบูธกิจกรรมทั่วประเทศ
- ผู้บริจาคสามารถโทรเข้ามาบริจาคคะแนนสะสม Smile Point  ได้ที่โทร 1766 กด 4  ในวันจันทร์–ศุกร์  เวลา 8.30-17.00 น.

เลขบัญชี สำหรับผู้บริจาคเป็นเงินสด ผ่านทางมูลนิธิฯ
ชื่อบัญชี  : มูลนิธิเมืองไทยยิ้ม เพื่อโครงการเสียงสร้างสุข
ธนาคารกสิกรไทย : สาขาถนนรัชดา-ห้วยขวาง
เลขที่บัญชี :  060-8-20227-7 

 

- การบริจาคโดยใช้คะแนนสะสม Smile Point ผู้บริจาคจะต้องเป็นสมาชิก เมืองไทย Smile Club เท่านั้น
- ไม่กำหนดคะแนนขั้นต่ำในการบริจาคคะแนนสะสม Smile Point  ผู้บริจาคสามารถแสดงความจำนงว่า ต้องการบริจาคคะแนนสะสม Smile Point จำนวนเท่าใดก็ได้ ขึ้นอยู่กับความยินยอมของผู้บริจาค    
- คะแนนสะสม Smile Point จะถูกรวบรวม  และจัดเก็บข้อมูลจำนวนการบริจาคคะแนนในแต่ละวัน  และรวมเป็นยอดจำนวนรวมเมื่อสิ้นสุดโครงการ  โดยฝ่ายบริหารกิจกรรมองค์กร 
- คะแนนสะสม Smile Point 1 คะแนน มีมูลค่าเท่ากับเงิน 5 บาท โดยจะนำคะแนนสะสม Smile Point ที่รวบรวมได้หลังจบโครงการเพื่อคำนวณเป็นเงินบริจาค
- สมาชิกเมืองไทย Smile Club ที่บริจาคคะแนนตั้งแต่ 100 คะแนน เป็นต้นไป จะได้รับใบเสร็จรับเงินจากมูลนิธิเมืองไทยยิ้ม เพื่อนำไปใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีเงินได้ประจำปีตามที่กฎหมายกำหนดไว้ โดยจะทำการออกใบเสร็จ และจัดส่งให้ตามที่อยู่ที่เคยให้ไว้ของสมาชิก Smile Club หลังจบโครงการประมาณ 1 เดือน 
- สมาชิกเมืองไทย Smile Club ที่มีสถานะเป็นพนักงาน และตัวแทนประกันชีวิต ของ บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ 
- ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนคะแนนสะสม ที่ได้บริจาคเข้าร่วมโครงการฯ ทุกกรณี
- สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร 1766 เมืองไทย Smile
- คะแนนสะสม Smile Point เป็นเพียงสัญลักษณ์ที่ใช้แสดงสิทธิ์เข้าร่วมโครงการเมืองไทย Smile Club ซึ่งจัดขึ้นเพื่อสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าที่สมัครเป็นสมาชิกเมืองไทย Smile Club ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ และทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงแก้ไข เพิ่มเติม หรือยกเลิกเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า