Smile Travel @ Agoda

Smile Travel @ Agoda ใหม่ล่าสุด

1 กันยายน - 31 ธันวาคม 2561 Agoda

PRINT
กิจกรรมความร่วมมือระหว่างเมืองไทย Smile Club กับพันธมิตร Agoda เพื่อมอบสิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกเมืองไทย Smile Club สามารถกดรับสิทธิ์ส่วนลดห้องพักสูงสุด 8% สามารถทำการจองที่พักได้ที่ www.agoda.com/smileclub
 
จำนวน : 1,000 สิทธิ์ต่อโครงการ
จำกัดจำนวน : 1 ท่าน ต่อ 1 สิทธิ์ ตลอดโครงการ 
วิธีการขอรับสิทธิ์
Smile Service Application โดยนำรหัสส่วนลดที่ได้รับ ทำการจองได้ที่ www.agoda.com/smileclub ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 61 เท่านั้น
ระยะเวลาการเปิดรับส่วนลด ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2561 - 31 ธันวาคม 2561 หรือจนกว่าสิทธิ์จะเต็ม
ระยะเวลาเข้าพัก ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2561 - 31 มีนาคม 2562

1. จำกัดจำนวน 1 ท่าน / 1 สิทธิ์ ตลอดโครงการ
2. สามารถโอนสิทธิ์ หรือมีผู้ร่วมเดินทางที่ไม่ใช่สมาชิกเมืองไทย Smile Club ได้
3. สามารถกดรับสิทธิ์ได้ที่ Smile Service Application ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 61 เท่านั้น 
4. สามารถทำการจองที่พักได้ที่  www.agoda.com/smileclub ภายในวันที่ 31 มีนาคม 62 เท่านั้น
5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโปรโมชั่นโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
6. ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นได้
7. รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือผลิตภัณฑ์อื่นได้ในทุกกรณี
8. พนักงานและตัวแทนบริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สามารถร่วมกิจกรรมได้
9. เงื่อนไขในการใช้บริการห้องพักเป็นไปตามที่ Agoda กำหนด
10. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 1766 เมืองไทย Smile ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง
11. คะแนนสะสม Smile Point เป็นเพียงสัญลักษณ์ที่ใช้แสดงสิทธิ์เข้าร่วมโครงการเมืองไทย Smile Club ซึ่งจัดขึ้นเพื่อสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าที่สมัครสมาชิกเมืองไทย Smile Club