ประกาศรายชื่อผู้โชคดีจากการร่วมสนุกตอบคำถาม วารสารเมืองไทย Smile Vol.14 Issue 3

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีจากการร่วมสนุกตอบคำถาม วารสารเมืองไทย Smile Vol.14 Issue 3 สุดฮิต

วารสารเมืองไทย Smile Vol.14 Issue 3

PRINT

รายชื่อรายชื่อผู้โชคดีจากการร่วมสนุกตอบคำถาม วารสารเมืองไทย Smile Vol.14 Issue 3

ผู้โชคดีได้รับบัตรชมภาพยนตร์ Movie Gift Voucher จาก Major Cineplex มูลค่า 240 บาท จำนวน 3 รางวัล (รางวัลละ 2 ใบ) ได้แก่

 ชื่อ-นามสกุล

จังหวัด

รางวัล

 คุณมาริษา ปิติฉัตร  กรุงเทพฯ  บัตรชมภาพยนตร์ Movie Gift Voucher จาก Major Cineplex
 คุณณัฐพร โภทชงรัก  กรุงเทพฯ  บัตรชมภาพยนตร์ Movie Gift Voucher จาก Major Cineplex
 คุคุณมธุรส ตุลาพันธุ์  ลำปาง  บัตรชมภาพยนตร์ Movie Gift Voucher จาก Major Cineplex

 

ผู้โชคดีได้รับตุ๊กตาน้องรักษ์ยิ้ม จำนวน 1 รางวัล มูลค่า 199 บาท จำนวน 3 รางวัล ได้แก่

ชื่อ-นามสกุล

 จังหวัด

  รางวัล

 คุณหทัยรัตน์ เจียรากร  กรุงเทพฯ  ตุ๊กตาน้องรักษ์ยิ้ม
 คุณมนธิชา วงศ์ถิรวุฒิ  นนทบุรี  ตุ๊กตาน้องรักษ์ยิ้ม
 คุณพรประภา คุณพนิชกิจ  อุดรธานี  ตุ๊กตาน้องรักษ์ยิ้ม

 

หมายเหตุ: 

1. บริษัทฯ จะจัดส่งของรางวัลให้กับผู้ที่ได้รับรางวัลทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ได้ให้ไว้กับบริษัทฯ ภายใน 1-2 สัปดาห์หลังจากที่ได้ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัล
2. กรณีที่ท่านไม่ได้รับของรางวัล และไม่ได้ติดต่อกลับมาที่บริษัทฯ เพื่อขอรับรางวัลดังกล่าว ภายใน 3 เดือน นับจากวันที่บริษัทฯ ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัล