ประกาศรายชื่อผู้โชคดีจากการร่วมสนุกตอบคำถาม วารสารเมืองไทย Smile Vol.15 Issue 1

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีจากการร่วมสนุกตอบคำถาม วารสารเมืองไทย Smile Vol.15 Issue 1 ใหม่ล่าสุด

วารสารเมืองไทย Smile Vol.15 Issue 1

PRINT

รายชื่อรายชื่อผู้โชคดีจากการร่วมสนุกตอบคำถาม วารสารเมืองไทย Smile Vol.15 Issue 1

ผู้โชคดีได้รับตุ๊กตาหมี จาก HomePro รวมทั้งสิ้น 3 รางวัล ได้แก่

 ชื่อ-นามสกุล

จังหวัด

รางวัล

  คุณวรรณวิมล ธาระเขตต์ นนทบุรี    ตุ๊กตาหมี จาก HomePro
  คุณดลรัตน์ รุจิวัฒนากร นครปฐม   ตุ๊กตาหมี จาก HomePro
  คุณกาญจนากร บุบผาชาติ นครนายก   ตุ๊กตาหมี จาก HomePro

 

ผู้โชคดีได้รับ Bangkok Airways Gift Card จาก Bangkok Airways มูลค่า 1,000 บาท รวมทั้งสิ้น 3 รางวัล ได้แก่

ชื่อ-นามสกุล

 จังหวัด

  รางวัล

  คุณปณิทิ แซ่ลี้ กรุงเทพฯ   Bangkok Airways Gift Card
  คุณสินกิตติพศ กนกพรพาณิชย์ กรุงเทพฯ   Bangkok Airways Gift Card
  คุณกชนิภา พรนภาธนโชติ สมุทรปราการ   Bangkok Airways Gift Card

 

หมายเหตุ: 

1. บริษัทฯ จะจัดส่งของรางวัลให้กับผู้ที่ได้รับรางวัลทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ได้ให้ไว้กับบริษัทฯ ภายใน 1-2 สัปดาห์หลังจากที่ได้ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัล
2. กรณีที่ท่านไม่ได้รับของรางวัล และไม่ได้ติดต่อกลับมาที่บริษัทฯ เพื่อขอรับรางวัลดังกล่าว ภายใน 3 เดือน นับจากวันที่บริษัทฯ ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัล