ประกาศรายชื่อผู้โชคดีจากการร่วมสนุกตอบคำถาม วารสารเมืองไทย Smile Vol.15 Issue 2

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีจากการร่วมสนุกตอบคำถาม วารสารเมืองไทย Smile Vol.15 Issue 2 ใหม่ล่าสุด

วารสารเมืองไทย Smile Vol.15 Issue 2

PRINT

รายชื่อรายชื่อผู้โชคดีจากการร่วมสนุกตอบคำถาม วารสารเมืองไทย Smile Vol.15 Issue 2

ผู้โชคดีได้รับ ZEN Recycle Bag จาก Central มูลค่า 690 บาท รวมทั้งสิ้น 5 รางวัล ได้แก่

 ชื่อ-นามสกุล

จังหวัด

รางวัล

  คุณวลัยพร วนาทิพย์ กรุงเทพฯ ZEN Recycle Bag จาก Central
  คุณประณีต จันทรเบญจกุล ?กรุงเทพฯ ZEN Recycle Bag จาก Central
  คุณปรัสตยุ เทียมทอง กรุงเทพฯ  ZEN Recycle Bag จาก Central
  คุณนันทนีย์ งามรุ่งนิรันดร์ กรุงเทพฯ ZEN Recycle Bag จาก Central
  คุณวรรนิดา สายศิลป์ นครศรีธรรมราช ZEN Recycle Bag จาก Central

 

ผู้โชคดีได้รับ Tokidoki UNICORNO MALI (Limited Edition) จาก The Mall มูลค่า 990 บาท รวมทั้งสิ้น 4 รางวัล ได้แก่

ชื่อ-นามสกุล

 จังหวัด

  รางวัล

  คุณธัชนันท์ สิทธิไชย กรุงเทพฯ   Tokidoki UNICORNO MALI (Limited Edition)
  คุณวรรณวิมล ธาระเขตต์ นนทบุรี   Tokidoki UNICORNO MALI (Limited Edition)
  คุณดลรัตน์ รุจิวัฒนากร นครปฐม   Tokidoki UNICORNO MALI (Limited Edition)
  คุณสุจิรา ตู้บรรเทิง ชุมพร  Tokidoki UNICORNO MALI (Limited Edition)

 

หมายเหตุ: 

1. บริษัทฯ จะจัดส่งของรางวัลให้กับผู้ที่ได้รับรางวัลทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ได้ให้ไว้กับบริษัทฯ ภายใน 1-2 สัปดาห์หลังจากที่ได้ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัล
2. กรณีที่ท่านไม่ได้รับของรางวัล และไม่ได้ติดต่อกลับมาที่บริษัทฯ เพื่อขอรับรางวัลดังกล่าว ภายใน 3 เดือน นับจากวันที่บริษัทฯ ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัล ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ถือว่าท่านได้สละสิทธิ์ไม่รับรางวัลดังกล่าว