เมืองไทย Smile @Water Park Fun Fest

เมืองไทย Smile @Water Park Fun Fest ใหม่ล่าสุด

11 มกราคม – 30 มิถุนายน 2562 สวนน้ำที่ร่วมรายการทั้ง 6 แห่ง

PRINT

สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกเมืองไทย Smile Club ที่ชื่นชอบการท่องเที่ยวและกิจกรรมภายในครอบครัว รับสิทธิพิเศษในการใช้คะแนนสะสม Smile Point แลกรับบัตรเข้าสวนน้ำชั้นนำ หรือรับส่วนลดในการซื้อบัตรเข้าสวนน้ำราคาพิเศษ

1. ใช้คะแนนสะสมเมืองไทย Smile Club แลกรับบัตรเข้าสวนน้ำ
สมาชิกเมืองไทย Smile Club ทุกระดับ ใช้คะแนนสะสม Smile Point ตามที่กำหนด แลกรับบัตรเข้าสวนน้ำ (ไม่จำกัดสิทธิ์การแลกคะแนน) โดยรับสิทธิ์ได้ที่ Smile Service Application และโชว์รหัสรับสิทธิ์เพื่อแลกบัตรผ่านประตูที่ด้านหน้าสวนน้ำที่ร่วมโครงการภายใน 30 นาที

สวนน้ำที่ร่วมรายการ จังหวัด ใช้คะแนนแลกรับบัตรสวนน้ำ จำนวนสิทธิ์ ระยะเวลากิจกรรม
1 สวนน้ำโพโรโระ อควาพาร์ค กรุงเทพ 80 คะแนน 200 11 ม.ค. - 30 มิ.ย. 62
2 Scenical World Khaoyai นครราชสีมา 180 คะแนน 200 11 ม.ค. - 30 มิ.ย. 62
3 สวนน้ำวานา นาวา วอเตอร์ จังเกิ้ล ประจวบคีรีขันธ์ 240 คะแนน 300 11 ม.ค. - 30 มิ.ย. 62
4

Cartoon Network  

ชลบุรี 200 คะแนน 500 11 ม.ค. - 30 มิ.ย. 62
5

สวนสยาม

กรุงเทพฯ 180 คะแนน 100 1 มี.ค. - 30 มิ.ย. 62*

*สวนสยาม 1 มีนาคม – 30 มิถุนายน 2562

2. สิทธิพิเศษฟรี
สมาชิกเมืองไทย Smile Club ทุกระดับ รับฟรีส่วนลดสำหรับใช้ซื้อบัตรเข้าสวนน้ำจากราคาปกติ โดยรับสิทธิ์ได้ที่ Smile Service Application และโชว์รหัสรับสิทธิ์เพื่อแลกบัตรผ่านประตูที่ด้านหน้าสวนน้ำที่ร่วมโครงการภายใน 30 นาที

สวนน้ำที่ร่วมรายการ จังหวัด

สิทธิ์พิเศษ ฟรี!

(ไม่ใช้คะแนน)

จำกัดจำนวน ระยะเวลากิจกรรม
1

สวนน้ำโพโรโระ

อควาพาร์ค

กรุงเทพ ส่วนลด 30% 3 สิทธิ/คน/วัน 11 ม.ค. - 30 มิ.ย. 62
2

 

Scenical World Khaoyai

นครราชสีมา ส่วนลด 10%

ไม่จำกัด

สิทธิ์การแลก

11 ม.ค. - 30 มิ.ย. 62
3 Cartoon Network   ชลบุรี ส่วนลด 30%

ไม่จำกัดสิทธิ์

การแลก

11 ม.ค. - 30 มิ.ย. 62
4 สวนสยาม กรุงเทพฯ ซื้อบัตรราคา 850 บาท (จากปกติ 900 บาท) 4 สิทธิ/คน/วัน 1 มี.ค. - 30 มิ.ย. 62*
5 สวนน้ำพันท้ายนรสิงห์ สมุทรสาคร ส่วนลด 100 บาท 2 สิทธิ/คน/เดือน 11 ม.ค. - 31 มี.ค. 62**

*สวนสยาม 1 มีนาคม – 30 มิถุนายน 2562  **สวนน้ำพันท้ายนรสิงห์ 11 มกราคม -  31 มีนาคม 2562

รับสิทธิ์ได้ที่   Smile Service Application (และโชว์รหัสรับสิทธิ์ , BARCODE หรือ QR CODE เพื่อแลกบัตรผ่านประตูที่ด้านหน้าสวนน้ำที่ร่วมโครงการ  ภายใน 30 นาที)
ระยะเวลาการจัดโครงการ : 11 มกราคม – 30 มิถุนายน 2562 (ยกเว้น สวนน้ำพันท้ายนรสิงห์ 11 มกราคม -  31 มีนาคม 2562 และสวนสยาม 1 มีนาคม – 31 พฤษภาคม 2562)

1. สมาชิกเมืองไทย Smile Club ใช้คะแนนแลกรับสิทธิ์ผ่าน Smile Service Application และโชว์รหัสรับสิทธิ์ , BARCODE หรือ QR CODE ณ สวนน้ำที่ร่วมรายการทั้ง 6 แห่ง เพื่อรับบัตรผ่านประตูเข้าสวนน้ำ หรือรับสิทธิพิเศษอื่นๆ 
2. สิทธิ์ส่วนลดไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้ 
3. คะแนนสะสม Smile Point ที่แลกแล้ว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนคะแนนสะสมทุกกรณี
4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพิ่มเติม หรือยกเลิกเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
5. เงื่อนไขการให้บริการของสวนน้ำทั้ง 6 แห่ง เป็นไปตามที่สวนน้ำกำหนด
6. คะแนนสะสม Smile Point เป็นเพียงสัญลักษณ์ที่ใช้แสดงสิทธิ์เข้าร่วมโครงการเมืองไทย Smile Club ซึ่งจัดขึ้นเพื่อสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าที่สมัครสมาชิกเมืองไทย Smile Club
7. คะแนนสะสม Smile Point สามารถใช้เข้าร่วมกิจกรรม, รับสิทธิประโยชน์จากร้านค้าพันธมิตร และสามารถลุ้นรับโชคใหญ่ได้ตลอดทั้งปี
8. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.1766 เมืองไทย Smile ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง