Smile Wellbeing Smile Wealth

Smile Wellbeing Smile Wealth

6 กรกฎาคม – 31 ธันวาคม 2561

PRINT

ให้ความสุขล้อมรอบตัวคุณ กับเมืองแนวคิดใหม่เพื่อวัยเกษียณ Jin Wellbeing County โดย บริษัท พรีเมียร์ โฮม เฮลท์ แคร์ จำกัด
- ทางเลือกใหม่ของการใช้ชีวิตแห่งสังคมคุณภาพ ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ยุคใหม่ที่ไร้ข้อจำกัดเรื่องอายุ
- รูปแบบการใช้ชีวิต และกิจกรรมเพื่อผู้สูงวัย ให้คุณสร้างเพื่อนใหม่ได้ทุกวันกับคลาสกิจกรรมที่ช่วยปลดล็อคจากคำว่า “เหงา” 

สิทธิพิเศษ!  สำหรับสมาชิกเมืองไทย Smile Club ที่จองห้องชุดและทำสัญญาจะซื้อจะขายภายใน 31 ธันวาคม 2561
รับสิทธิพิเศษมูลค่าสูงสุดกว่า 200,000 บาทฟรี!  (ตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด)

สิทธิพิเศษตามระดับบัตรสมาชิก

เมืองไทย Smile Club

สถานะสมาชิกบัตรเมืองไทย Smile Club /

บัตรเมืองไทย Smile Credit Card

ระดับ

Smile Card

ระดับ

Platinum Card

ระดับ

Prestige Card

& Pink Gold Card

รับสิทธิ์ 
Package A
รับสิทธิ์ 
Package B
รับสิทธิ์ 
Package C
1. รับส่วนลด 50,000 บาท เมื่อทำสัญญาจะซื้อจะขาย  ส่วนลดมูลค่า 50,000 บาท
2. ฟรี! เฟอร์นิเจอร์โซฟา 1 ชุด ชุดเฟอร์นิเจอร์มูลค่า 54,000 บาท
3. ฟรี!  ค่าสมาชิก Wellness Center Membership มูลค่า 20,000 บาท/ปี 1 ปี 3 ปี 5 ปี
4. ฟรี!  Wellness Activities 
คลาสกิจกรรมเพื่อสุขภาพ มูลค่า 2,000 บาท/ครั้ง
5 ครั้ง 7 ครั้ง 10 ครัง
 5. ฟรี! Golden Package Check-up 1 ครั้ง

โปรแกรมสำหรับผู้ชาย  = 11,100 บาท

หรือโปรแกรมสำหรับหญิง   = 11,300  บาท

หมายเหตุ  วงเงินส่วนลดตามข้อ 1 จะได้รับ ต่อเมื่อสมาชิกฯ ทำการจองห้องชุดพร้อมทำสัญญาจะซื้อจะขายแล้ว 
สิทธิพิเศษอื่นๆ ตามข้อ 2-5 จะได้รับหลังจากการโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดเป็นที่เรียบร้อยแล้วเท่านั้น

จำกัดระยะเวลารับสิทธิ์ : 6 กรกฎาคม – 31 ธันวาคม 2561
ขั้นตอนการรับสิทธิ์ : สมาชิกฯ ที่ประสงค์เข้าร่วมรับสิทธิ์ เพียงกดรับสิทธิ์ผ่าน Smile Service Application นำข้อความที่ได้รับมาแสดงกับเจ้าหน้าที่โครงการ ณ วันที่ตกลงทำสัญญาจะซื้อจะขาย 
การรับสิทธิ์ : 1 ท่าน รับได้ 2 สิทธิ์ ตลอดระยะเวลาโครงการ

1. สำหรับลูกค้าเมืองไทยประกันชีวิตที่ยังไม่ได้สมัครสมาชิกเมืองไทย Smile Club สามารถสมัครได้ที่ www.muangthai.co.th และศูนย์บริการลูกค้าเมืองไทยประกันชีวิตทุกสาขาทั่วประเทศ หรือ 
โทร. 1766 เมืองไทย Smile ในเวลาทำการ
2. กรณีบริษัทฯ ตรวจสอบข้อมูลการแจ้งรับสิทธิ์และระบบแจ้งรับสิทธิ์แล้ว บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ยืนยันตามข้อมูลในระบบไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ในทุกกรณี
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือใช้ร่วมกับกิจกรรมส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้
4. สามารถโอนสิทธิ์ให้กับบุคคลอื่นได้ โดยแนบสำเนาบัตรประชาชนของสมาชิกเมืองไทย Smile Club และผู้รับโอนสิทธิ์ ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง พร้อมระบุความประสงค์ในการโอนสิทธิ์ 
5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงแก้ไข เพิ่มเติม หรือยกเลิกเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
6. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.1766 เมืองไทย Smile ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง
7. สอบถามรายละเอียดโครงการ Jin Wellbeing County โทร. 02-147-5758-9 , 062-802-9999 วันเวลาทำการ (ตั้งแต่เวลา 9.00-18.00 น.)  หรือ www.jinwellbeing.com
8. ที่ตั้งโครงการ : ทางคู่ขนาน ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี  บริเวณใกล้เคียงมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (รังสิต)