Smile Point to Point @The 1

Smile Point to Point @The 1 เต็มแล้ว

วันนี้ - 31 ธันวาคม 2563

PRINT

สิทธิ์เต็มแล้ว          

โครงการความร่วมมือระหว่าง เมืองไทย Smile Club และ The 1 ในเครือบริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จัดกิจกรรมสำหรับสมาชิกเมืองไทย Smile Club ใช้คะแนนสะสม Smile Point 20 คะแนน แลกเปลี่ยนเป็นคะแนนสะสม The 1 จำนวน 600 คะแนน เพื่อรับสิทธิพิเศษเพิ่มเติม จาก The 1

สมาชิกเ(**จำกัดจำนวนการแลก 1 ท่าน / 20 สิทธิ์ / เดือน*) (40,000 สิทธิ์ / ตลอดโครงการ)   

ช่องทางการแลกคะแนน:   
1.    Application Smile Service
2.    www.muangthai.co.th/smileclub
3.    www.the1.co.th

วิธีการรับสิทธ์ : แลกคะแนนสะสม Smile Point ผ่านช่องทาง ดังต่อไปนี้
Application “Smile Service” 
1.    เข้าสู่ระบบ โดยกรอกหมายเลขหน้าบัตรเมืองไทย Smile Club และรหัสผ่าน 4 หลัก
2.    เข้าเมนู “เมืองไทย Smile Club”
3.    เข้าหัวข้อ “ข้อมูลกิจกรรม” 
4.    เลือกกิจกรรม “Smile Point to Point @The 1”
5.    เลือก “ใช้สิทธิ์” และใส่จำนวนที่ต้องการแลกคะแนน
6.    หน้าจอจะปรากฏ Pop up ให้ระบุรหัส The One Card 10 หลัก จากนั้นกด “ยืนยัน”
7.    ระบุหมายเลขโทรศัพท์ เพื่อทำการรับรหัส One Time Password (OTP)
8.    กด “ยืนยัน” เพื่อรับสิทธิ์ 

Website “Smile Service” 
1.    เข้าสู่ระบบ โดยกรอกหมายเลขหน้าบัตรเมืองไทย Smile Club และรหัสผ่าน 4 หลัก
2.    เข้าเมนู “สอบถาม / แลก สิทธิประโยชน์และกิจกรรม”
3.    เลือกกิจกรรม “Smile Point to Point @The 1”
4.    เลือก “แลกคะแนน” และใส่จำนวนที่ต้องการแลกคะแนน กด “ยืนยัน”
5.    หน้าจอจะปรากฏ Pop up ให้ระบุรหัส The One Card 10 หลัก จากนั้นกด “ยืนยัน”
6.    ระบุหมายเลขโทรศัพท์ เพื่อทำการรับรหัส One Time Password (OTP)
7.    กด “ยืนยัน” เพื่อรับสิทธิ์ 

Website “The One Card” 
1.    เข้าสู่ ระบบ โดยใช้ชื่อผู้ใช้งาน และรหัสผ่าน ของ The 1
2.    เข้าเมนู “Transfer Point”
3.    เลือกกิจกรรม “Smile Point to Point @The 1”
4.    เข้าสู่ Website “Smile Service” จาก เมืองไทย Smile Club

1.    สมาชิกเมืองไทย Smile Club สามารถแลกรับสิทธิ์ได้ 20 สิทธิ์ / ท่าน / เดือน  จำกัดจำนวน 20,000 สิทธิ์ ตลอดโครงการ
2.    การโอนคะแนน เข้าในบัตร The 1 สามารถเช็คคะแนนได้ที่ www.the1.co.th
3.    สามารถแลกคะแนนสะสมได้ ตั้งแต่ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2563
4.    หากทำการโอนคะแนนแล้ว ระบบจะตัดคะแนนสะสมทันที และไม่สามารถยกเลิก เปลี่ยนแปลง หรือคืนเป็นเงินสดได้
กรุณาตรวจสอบชื่อ - สกุลให้ถูกต้อง ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ หากทำการโอนคะแนนเรียบร้อยแล้ว
5.    เงื่อนไขการใช้คะแนนสะสม The 1 โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.the1.co.th
6.    พนักงานและตัวแทน บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สามารถร่วมกิจกรรมได้
7.    เงื่อนไขการใช้บริการเป็นไปตามที่ The 1 กำหนด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
8.    คะแนนสะสม Smile Point เป็นเพียงสัญลักษณ์ที่ใช้แสดงสิทธิ์เข้าร่วมโครงการเมืองไทย Smile Club ซึ่งจัดขึ้นเพื่อสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าที่สมัครสมาชิกเมืองไทย Smile Club
9.    คะแนนสะสม Smile Point สามารถใช้เข้าร่วมกิจกรรม, รับสิทธิประโยชน์จากร้านค้าพันธมิตร และสามารถลุ้นรับโชคใหญ่ได้ตลอดทั้งปี
10.    สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 1766 เมืองไทย Smile ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง