We Fitness Society

We Fitness Society

วันนี้ - 28 กุมภาพันธ์ 2562 We fitness Society สาขาที่เข้าร่วมรายการเท่านั้น

PRINT
ระยะเวลาการแลกคะแนน : ตั้งแต่วันที่  1 ตุลาคม 2561 - 28 กุมภาพันธ์ 2562
 
รายละเอียดและวิธีการรับสิทธิ์
1.สมาชิกเมืองไทย Smile Club ใช้คะแนนสะสม Smile Point 1,900 คะแนน แลกรับแพ็กเกจ We Fitness ประเภท 1 ปี
   จำกัด 1 ท่าน / 1 สิทธิ์ตลอดโครงการ (รวมจำนวน 20 สิทธิ์)
2.สมาชิกเมืองไทย Smile Club ใช้คะแนนสะสม Smile Point 500 คะแนน แลกรับแพ็กเกจ We Fitness ประเภท 3 เดือน 
   จำกัด 1 ท่าน / 2 สิทธิ์ตลอดโครงการ (รวมจำนวน 53 สิทธิ์)
ช่องทางการรับสิทธิ์ : สมาชิกฯกดรับสิทธิ์ผ่านช่องทางแอปพลิเคชัน Smile Service และแสดง  Code 8 หลัก ภายใน 30 นาที พร้อมบัตรประชาชนต่อ เจ้าหน้าที่  We fitness Society ณ สาขาที่ประสงค์จะเข้าบริการ
 
โดยลงทะเบียนใช้สิทธิ์ได้ที่สาขา We fitness Society สาขาที่เข้าร่วมรายการเท่านั้น  มี 5 สาขาดังต่อไปนี้ 
1. สาขาเมเจอร์ฯ รัชโยธิน
2. สาขาเมเจอร์ฯ สุขุมวิท
3. สาขาเมเจอร์ฯ ปิ่นเกล้า
4. สาขาเอสพลานาดรัชดา
5. สาขาเอสพลานาดแคราย

1. ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะสมาชิกเมืองไทย Smile Club เท่านั้น ไม่สามารถโอนสิทธิ์ได้
2. สมาชิกฯกดรับสิทธิ์และแสดง Code พร้อมบัตรประชาชนที่สาขา We fitness Society ที่ประสงค์จะเข้าใช้บริการ ทั้งนี้ไม่สามารถรับสิทธิ์ได้จาการแสดงภาพที่บันทึกสิทธิ์บนหน้าจอโทรศัพท์หรือแท็บแล็ต
3. ระยะเวลาการรับสิทธิ์ 1 ตุลาคม 2561 – 28 กุมภาพันธ์ 2562 
4. สมาชิก ฯ  สามารถกดรับสิทธิ์ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 เท่านั้น
5. สมาชิก ฯ สามารถเข้าใช้บริการได้เฉพาะสาขาที่ลงทะเบียนเท่านั้น
6. สมาชิก ฯ สามารถลงทะเบียนได้ที่สาขา We fitness Society ที่เข้าร่วมรายการเท่านั้น (เมเจอร์ฯ รัชโยธิน, เมเจอร์ฯ สุขุมวิท,เมเจอร์ฯ ปิ่นเกล้า,เอสพลานาดรัชดา,เอสพลานาดแคราย)                 
7. เงื่อนไขการใช้ บัตรสมาชิก We Fitness ทั้ง 2 ประเภท เป็นไปตามที่ We Fitness Society กำหนดเท่านั้น
8. ขอสงวนสิทธิ์ไม่สามารถรวมคะแนนสะสม Smile Point ในทุกกรณี
9. พนักงาน และตัวแทนของบริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด(มหาชน) สามารถใช้สิทธิ์ได้
10. ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนคะแนนสะสมที่ได้ใช้แล้วทุกกรณี
11. คะแนนสะสม Smile Point เป็นเพียงสัญลักษณ์ที่ใช้แสดงสิทธิ์เข้าร่วมโครงการเมืองไทย Smile Club ซึ่งจัดขึ้นเพื่อสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าที่เป็นสมาชิกของเมืองไทย Smile Club 
12. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 1766 เมืองไทย Smile ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง

วิธีการและเงื่อนไขการใช้สิทธิ์
1. โปรดแสดงบัตรประชาชนทุกครั้งก่อนเข้ารับบริการ
2. รายการทั้ง 2 ประเภทสามารถใช้ได้เฉพาะสาขาที่ลงทะเบียนเท่านั้น 
3. ระยะเวลาการใช้สิทธิ์ นับตั้งแต่วันที่ลงทะเบียน ( 3 เดือน หรือ 1 ปี)
4. ขอสงวนสิทธิ์ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายและบัตรกำนัลอื่นๆ ได้
5. บริษัท วี ฟิตเนส จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า