โปรแกรมไข้หวัดใหญ่ @เครือเปาโล

โปรแกรมไข้หวัดใหญ่ @เครือเปาโล ใหม่ล่าสุด

วันนี้ – 15 ธันวาคม 2562 โรงพยาบาลเครือเปาโล 6 แห่ง

PRINT

สุขภาพดีได้ง่ายๆ เมืองไทย Smile Clubร่วมกับเครือโรงพยาบาลเปาโล ใส่ใจสุขภาพสมาชิกฯ ในทุกพื้นที่ เพื่อให้สุขภาพที่ดีอยู่คู่กับคุณตลอดไปด้วยการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ในโรงพยาบาลเครือเปาโล มูลค่า 1,500 บาท เพียงใช้คะแนนสะสม Smile Point 190 คะแนน/ 1 โปรแกรม เพื่อเข้าฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ในโรงพยาบาลเครือเปาโล 6 แห่ง
1.โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน 02-271-7000 ต่อ 11262
2. โรงพยาบาลเปาโล โชคชัย 4 02-5144141 ต่อ 17100-2    
3. โรงพยาบาลเปาโล สมุทรปราการ 02-363-2000 ต่อ 4249
4. โรงพยาบาลเปาโล รังสิต 02-577-8111 ต่อ 1188
5. โรงพยาบาลเปาโล เกษตร 02-150-0900 ต่อ 5452
6. โรงพยาบาลเปาโล พระประแดง 02-818-9000 ต่อ 203

*วัคซีนไข้หวัดใหญ่สำหรับผู้มีอายุ 15 ปีขึ้นไป
ระยะเวลาการแลกคะแนนสะสม 20 มิถุนายน – 15 ธันวาคม 2562
ระยะเวลาการใช้สิทธิ์ ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2562
จำนวน 100 สิทธิ์ ตลอดโครงการ
*จัดส่ง Voucher ทางไปรษณีย์ EMS ภายใน 15 วันทำการ นับจากวันที่แลกคะแนนสะสม

1. สมาชิกเมืองไทย Smile Club สามารถแลกคะแนนเพื่อเข้าฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ในโรงพยาบาลเครือ
เปาโล ได้ ผ่านช่องทาง โทร.1766 เมืองไทยประกันชีวิต กด 4 กด 2 หรือผ่านช่องทาง Smile Service Application โดยต้องแจ้งที่อยู่ให้ชัดเจนและถูกต้องกับเจ้าหน้าที่เพื่อความสะดวกในการจัดส่ง Voucher
2. สมาชิกเมืองไทย Smile Club สามารถแลกคะแนนเพื่อฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ได้ไม่เกิน 4 สิทธิ์/1ท่าน ต่อโครงการ
3. ตัวแทนและพนักงานบมจ.เมืองไทยประกันชีวิตสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้
4. การแลกคะแนนเพื่อฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ในโรงพยาบาลเครือเปาโล 6 แห่ง สามารถใช้สิทธิ์ได้ถึง 31 ธันวาคม 2562 เท่านั้น
5. ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนคะแนนสะสมที่ได้ใช้แล้วทุกกรณี
6. เงื่อนไขการเข้ารับบริการเป็นไปตามที่ โรงพยาบาลเปาโลกำหนด 
7. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.1766 เมืองไทยประกันชีวิต กด 4 ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30-17.00 น. (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) 
8. คะแนนสะสม Smile Point เป็นเพียงสัญลักษณ์ที่ใช้แสดงสิทธิ์เข้าร่วมโครงการเมืองไทย Smile Club ซึ่งจัดขึ้นเพื่อสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าที่สมัครสมาชิกเมืองไทย Smile Club
9. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขกิจกรรมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
10. เงื่อนไขกิจกรรมเป็นไปตามที่ บมจ.เมืองไทยประกันชีวิต กำหนด