โปรแกรมไข้หวัดใหญ่@เครือพญาไท

โปรแกรมไข้หวัดใหญ่@เครือพญาไท เต็มแล้ว

18 เมษายน – 15 ธันวาคม 2562 โรงพยาบาลเครือพญาไท 4 แห่ง

PRINT

สิทธิ์เต็มแล้ว

สุขภาพดีได้ง่ายๆ เมืองไทย Smile Clubร่วมกับเครือโรงพยาบาลพญาไท ใส่ใจสุขภาพสมาชิกฯ ในทุกพื้นที่ เพื่อให้สุขภาพที่ดีอยู่คู่กับคุณตลอดไปด้วยการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ในโรงพยาบาลเครือพญาไท มูลค่า 1,500 บาท เพียงใช้คะแนนสะสม Smile Point 190 คะแนน/ 1 โปรแกรม เพื่อเข้าฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ในโรงพยาบาลเครือพญาไท 4 แห่ง
1. โรงพยาบาลพญาไท 1
2. โรงพยาบาลพญาไท 2
3. โรงพยาบาลพญาไท 3
4. โรงพยาบาลพญาไท นวมินทร์

*วัคซีนไข้หวัดใหญ่สำหรับผู้มีอายุ 15 ปีขึ้นไป
ระยะเวลาการแลกคะแนนสะสม 18 เมษายน – 15 ธันวาคม 2562
ระยะเวลาการใช้สิทธิ์ ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2562
จำนวน 100 สิทธิ์ ต่อโครงการ
*จัดส่ง Voucher ทางไปรษณีย์ EMS ภายใน 15 วันทำการ นับจากวันที่แลกคะแนนสะสม

1. สมาชิกเมืองไทย Smile Club สามารถแลกคะแนนเพื่อเข้าฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ในโรงพยาบาลเครือ
พญาไท ได้ ผ่านช่องทาง โทร.1766 เมืองไทยประกันชีวิต กด 4 กด 2 หรือผ่านช่องทาง Smile Service Application โดยต้องแจ้งที่อยู่ให้ชัดเจนและถูกต้องกับเจ้าหน้าที่เพื่อความสะดวกในการจัดส่ง Voucher
2. สมาชิกเมืองไทย Smile Club สามารถแลกคะแนนเพื่อฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ได้ไม่เกิน 4 สิทธิ์/1ท่าน ต่อโครงการ
3. ตัวแทนและพนักงานบมจ.เมืองไทยประกันชีวิตสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้
4. การแลกคะแนนเพื่อฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ในโรงพยาบาลเครือพญาไท 4 แห่ง สามารถใช้สิทธิ์ได้ถึง 31 ธันวาคม 2562 เท่านั้น
5. ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนคะแนนสะสมที่ได้ใช้แล้วทุกกรณี
6. เงื่อนไขการเข้ารับบริการเป็นไปตามที่ โรงพยาบาลพญาไทกำหนด 
7. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.1766 เมืองไทยประกันชีวิต กด 4 ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30-17.00 น. (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) 
8. คะแนนสะสม Smile Point เป็นเพียงสัญลักษณ์ที่ใช้แสดงสิทธิ์เข้าร่วมโครงการเมืองไทย Smile Club ซึ่งจัดขึ้นเพื่อสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าที่สมัครสมาชิกเมืองไทย Smile Club
9. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขกิจกรรมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า