เมืองไทย Smile @Yoga & Me

เมืองไทย Smile @Yoga & Me ใหม่ล่าสุด

1 พ.ย. 61 – 31 ต.ค. 62 Smile Service Application

PRINT

สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกเมืองไทย Smile Club ใช้คะแนนสะสมแลกรับคอร์สโยคะจาก Yoga & Me สำหรับเข้าเล่นโยคะพร้อมการดูแลจากครูผู้ฝึกสอนที่ความรู้และประสบการณ์อย่างยาวนาน

คลาส จำนวน 1 ครั้ง จำนวน 10 ครั้ง
1 Yoga Membership 100 Smile Points 980 Smile Points
2 Get In Shape Membership 120 Smile Points 1,180 Smile Points
3 Get In Shape + Barre Membership 160 Smile Points 1,580 Smile Points

พิเศษ!! สมาชิกเมืองไทย Smile Club รับฟรี สิทธิ์ทดลองเล่นโยคะ จำนวน 1 ครั้ง จำกัด 1 ท่าน / 1 สิทธิ์ ตลอดโครงการ (โดยต้องทำการจองวันและเวลากับ Yoga & Me ก่อนทำการกดรับสิทธิ์ผ่าน Smile Service Application)

สิทธิพิเศษ
1. สมาชิกเมืองไทย Smile Club ใช้คะแนน Smile Point 980 คะแนนแลกรับสิทธิ์เล่นคอร์สโยคะ จำนวน 10 ครั้ง(ภายใน 1 เดือน) มูลค่า 4,900 บาท (จำกัดจำนวน 20 สิทธิ์) หรือใช้คะแนน Smile Point 100 คะแนน แลกรับสิทธิ์เล่นคอร์สโยคะ จำนวน 1 ครั้ง (จำกัดจำนวน 20 สิทธิ์)
2. สมาชิกเมืองไทย Smile Club ใช้คะแนน Smile Point 1,180 คะแนนแลกรับสิทธิ์เล่นคอร์ส Get In Shape จำนวน 10 ครั้ง(ภายใน 1 เดือน) มูลค่า 5,900 บาท (จำกัดจำนวน 20 สิทธิ์) หรือใช้คะแนน Smile Point 120 คะแนน แลกรับสิทธิ์เล่นคอร์ส Get In Shape จำนวน 1 ครั้ง (จำกัดจำนวน 20 สิทธิ์)
3. สมาชิกเมืองไทย Smile Club ใช้คะแนน Smile Point 1,580 คะแนนแลกรับสิทธิ์เล่นคอร์ส Get In Shape หรือ Barre จำนวน 10 ครั้ง(ภายใน 1 เดือน) มูลค่า 7,900 บาท (จำกัดจำนวน 20 สิทธิ์) หรือใช้คะแนน Smile Point 160 คะแนน แลกรับรับสิทธิ์เล่นคอร์ส Get In Shape หรือ Barre จำนวน 1 ครั้ง (จำกัดจำนวน 20 สิทธิ์)

รับสิทธิ์ได้ที่   Smile Service Application
ระยะเวลาการจัดโครงการ : 1 พฤศจิกายน 2561 – 31 ตุลาคม 2562

1. สมาชิกเมืองไทย Smile Club ใช้คะแนนแลกรับสิทธิ์ผ่าน Smile Service Application และสามารถใช้ได้ ณ Yoga&Me ทั้ง 6 สาขา ดังนี้
   1.1 สาขา The Walk เกษตร – นวมินทร์ เบอร์ติดต่อ 02-0019577-8
   1.2 สาขา The Walk ราชพฤกษ์ เบอร์ติดต่อ 02-4898978-9 
   1.3 สาขาอารีย์  (IBM Building) เบอร์ติดต่อ 096-7078118
   1.4 สาขา บองมาเช่ร์ เบอร์ติดต่อ 02-5911015-6
   1.5 สาขา เค วิลเลจ เบอร์ ติดต่อ 02-0453471
   1.6 สาขา Zpell (ฟิวเจอร์ พาร์ค รังสิต) เบอร์ติดต่อ 094-9940201
2. ขอสงวนสิทธิ์ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้ 
3. สมาชิกเมืองไทย Smile Club สามารถแลกรับสิทธิพิเศษ ผ่านช่องทาง Smile Service Application และนำรหัสที่ได้รับจาก Application ไปแลกรับสิทธิ์ ณ Yoga&Me ทั้ง 6 สาขา ภายในเวลา 30 นาทีเท่านั้น
4. คะแนนสะสม Smile Point ที่แลกแล้ว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนคะแนนสะสมทุกกรณี
5. ขอสงวนสิทธิ์ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายและส่วนลดอื่นได้
6. เงื่อนไขการรับบริการเป็นไปตาม Yoga &Me   กำหนด
7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพิ่มเติม หรือยกเลิกเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า
8. คะแนนสะสม Smile Point เป็นเพียงสัญลักษณ์ที่ใช้แสดงสิทธิ์เข้าร่วมโครงการเมืองไทย Smile Club ซึ่งจัดขึ้นเพื่อสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าที่สมัครสมาชิกเมืองไทย Smile Club
9. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.1766 เมืองไทย Smile ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง