เมืองไทย Smile Healthy Plus

Smile Health

โปรแกรมตรวจสุขภาพ Smile Healthy Plus

(สำหรับลูกค้าสมาชิกเมืองไทย Smile Club ระดับ Prestige ตามเงื่อนไขใหม่ ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 57 เป็นต้นไป)

“เอกสิทธิ์...เฉพาะสำหรับลูกค้าพิเศษของสมาชิกเมืองไทย Smile Club ระดับ Prestige เท่านั้น” เพียงใช้คะแนนสะสมเมืองไทย Smile Point เลือกรับบริการโปรแกรมตรวจสุขภาพ ที่ตรงกับความต้องการและโรงพยาบาลที่คุณสะดวกโดยไม่มีค่าใช้จ่ายอื่นๆ


เงื่อนไขการแลกคะแนนสะสมเมืองไทย Smile Point

  • สมาชิกเมืองไทย Smile Club แลกคะแนนสะสมตามโปรแกรมตรวจสุขภาพที่กำหนด โดยแจ้งโปรแกรมและโรงพยาบาลที่จะเข้ารับบริการกับเจ้าหน้าที่ในวันแลกคะแนนสะสม
  • สมาชิกเมืองไทย Smile Club ติดต่อแลกคะแนนสะสมที่โทร.1766 กด 4 เมืองไทย Smile ในวันและเวลาทำการ จันทร์ – ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 - 17.00 น. (ยกเว้น วันหยุดนักขัตฤกษ์)
  • สมาชิก 1 ท่าน สามารถแลกรายการตรวจสุขภาพหลัก (เลือกได้สูงสุด 1 - 2 โปรแกรมเท่านั้น) และรายการตรวจเสริม (เลือกได้มากกว่า 1 โปรแกรม)
  • สิทธิ์การเข้ารับบริการตรวจสุขภาพที่แลกคะแนนไว้แล้ว ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงโปรแกรมการตรวจ และโอนสิทธิ์ให้กับผู้อื่น หรือขอแจ้งยกเลิกใดๆ เพื่อขอคืนคะแนนสะสมได้
  • รายละเอียดการแลกคะแนนเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนดและขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.1766 เมืองไทย Smile ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง

เงื่อนไขการเข้ารับบริการตรวจสุขภาพ

  • ขอสงวนสิทธิ์การเข้ารับบริการตรวจสุขภาพภายในระยะเวลาที่ระบุบนบัตรกำนัล เท่านั้น (โดยเงื่อนไขระยะเวลาการเข้ารับบริการเป็นไปตามที่บริษัทฯ เป็นผู้กำหนด)
  • กรุณางดน้ำและอาหารก่อนเข้ารับบริการอย่างน้อย 8 - 12 ชั่วโมง (ยกเว้นโปรแกรมทันตกรรม และสปา ไม่ต้องงดน้ำและอาหาร) หรือสอบถามรายละเอียด การเตรียมตัวตรวจสุขภาพที่หมายเลขโทรศัพท์ของโรงพยาบาลที่ท่านเลือกไว้ก่อนเข้ารับบริการ
  • แสดงบัตรประจำตัวประชาชน และ คูปองตรวจสุขภาพได้ที่โรงพยาบาลในโครงการ

รายการตรวจสุขภาพแลกคะแนนสะสมสำหรับลูกค้าระดับ Prestige (PST) ที่ขึ้น Class ตามเงื่อนไขใหม่ (ผลบังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2557)


โปรแกรมตรวจสุขภาพ Smile Healthy Plus

 

 

 

*รายการ Extra 3 : Spa (กรุณานัดหมายล่วงหน้า และสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม จากโรงพยาบาลก่อนเข้ารับบริการ)

3.1 โรงพยาบาลนครธน เลือกรับบริการสปาตามที่กำหนด

นครธน สปา A: นวดนครธน 1.5 ชม. และนวดท้องล้างพิษ 1 ชม. 350 คะแนน
นครธน สปา B: อโรมาหน้าใส 1 ชม. 15 นาที และนวดขจัดพิษ 1 ชม. 30 นาที 350 คะแนน
นครธน สปา C: ตำรับหน้าทอง 1 ชม. 15 นาที และขัดน้ำตาลหอม 1 ชม. 350 คะแนน
นครธน สปา D: กระชับสัดส่วน 1 ชม. และนวดท้องล้างพิษ 1 ชม. 350 คะแนน

3.2 โรงพยาบาลขอนแก่นราม เลือกรับบริการสปาตามที่กำหนด

ขอนแก่นราม สปา A: นวดตัวแผนไทย 2 ชั่วโมง 50 คะแนน
ขอนแก่นราม สปา B: นวดกดจุดสะท้อนฝ่าเท้า 1.5 ชม. 50 คะแนน
ขอนแก่นราม สปา C: นวด คอ บ่า ไหล่ 1.5 ชม. 50 คะแนน
ขอนแก่นราม สปา D: ซาวหน้า+ขัดผิวสมุนไพรและน้ำนม+นวดน้ำมัน 2 ชม. 150 คะแนน
ขอนแก่นราม สปา E: Spa Wellness Package [A+B+C+D] 300 คะแนน

3.3 โรงพยาบาลปิยะเวท ณ ศูนย์สุขภาพคืนชีวิตชีวา

ปิยะเวท สปา A: รับบริการนวดผ่อนคลายอโรมา 1 ชั่วโมง 200 คะแนน