เพราะเรามีคำตอบให้คำถามของคุณ แบบที่คุณไม่ต้องเสียเวลารอ! เพียงสอบถามหรือทำธุรกรรมผ่านระบบตอบรับอัติโนมัติ
ข้อแนะนำ : โปรดเตรียมหมายเลขบัตรประชาชน และหมายเลขกรมธรรม์ของคุณให้พร้อม ก่อนทำธุรกรรมผ่านระบบตอบรับอัตโนมัติทุกครั้ง 

สะดวก ง่าย และยิ้มได้ทุกครั้ง ด้วยเมนูต่อไปนี้● สอบถามเกี่ยวกับเบี้ยประกันภัย…ง่ายไปหมดแค่กด 1 (หลังจากนั้นอยากรู้เรื่องใดกดเมนูต่อไปได้เลย)
      - สอบถามยอดค้างชำระ หรือยอดเงินกู้ตามสิทธิกรมธรรม์ค้างชำระพร้อมดอกเบี้ย กด 1 
      - ขอใบแจ้งชำระเบี้ยประกันภัย กด 2 
      - ขอหนังสือรับรองการชำระเบี้ยประกันภัย กด 3  

● สอบถามขั้นตอนและเอกสารการเคลมสินไหมสะดวกที่สุดแค่กด  2 (หลังจากนั้นเลือกแบบการเคลมที่คุณต้องการง่ายๆ)
      - ขอขั้นตอนและเอกสารการเคลมสินไหมสุขภาพ กด 1
      - ขอขั้นตอนและเอกสารการเคลมสินไหมอุบัติเหตุ  กด 2
      - ขอขั้นตอนและเอกสารการเคลมสินไหมทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร กด 3
      - ขอขั้นตอนและเอกสารการเคลมสินไหมมรณกรรม กด 4

● สอบถามการใช้สิทธิด้านกรมธรรม์และเปลี่ยนแปลงข้อมูลต่างๆ ไม่ยุ่งยากแค่ กด 3 (หลังจากกดเลือกเรื่องที่คุณต้องการ)      
      - สอบถามเกี่ยวกับการใช้สิทธิกู้ยืมเงินตามกรมธรรม์ กด 1
      - สอบถามเกี่ยวกับการใช้สิทธิ์เวนคืนกรมธรรม์ กด 2
      - สอบถามเกี่ยวกับการขอเปลี่ยนแปลงชื่อนามสกุล เปลี่ยนแปลงผู้รับประโยชน์ และขอรับผลประโยชน์ตามสัญญาประกันภัยและเงินอื่นๆ ผ่านบัญชีธนาคารกด กด 3 หลังจากนั้น
            กด 1 หากคุณต้องการเปลี่ยนแปลงชื่อ นามสกุล
            กด 2 หากคุณต้องการเปลี่ยนแปลงผู้รับประโยชน์ตามกรมธรรม์
            กด 3 หากคุณต้องการขอรับผลประโยชน์ตามสัญญาประกันภัยและเงินอื่นๆ ผ่านบัญชีธนาคาร
      - สอบถามเงินคืนที่ได้รับระหว่างสัญญา กด 4 
      - สอบถามเรื่องการรับเงินครบกำหนดสัญญา กด 5 (สำหรับลูกค้าที่ชำระเบี้ยครบสัญญาแล้ว)

ทำให้ชีวิตง่ายขึ้นอีกนิดเพียงทำธุรกรรมต่างๆ ด้วยตัวเองผ่านระบบตอบรับอัติโนมัติ IVR Self-Service สะดวกกว่า ไม่ต้องเสียเวลารอ! 


นอกจากนี้ ยังมีช่องทาง Self-Service ที่คุณสามารถทำธุรกรรมต่างๆ ได้ง่ายๆ ด้วยตัวเอง ที่ MTL Click Application
รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก


เงื่อนไขการใช้บริการ
1. กรณีสอบถามยอดค้างชำระ สามารถสอบถามได้เฉพาะกรมธรรม์ประเภทสามัญและกรมธรรม์ยังชำระเบี้ยประกันภัยอยู่เท่านั้น
2. สำหรับลูกค้าที่สมัครบริการชำระเบี้ยประกันภัยผ่านบัญชี (เฉพาะโหมดรายเดือน)/บัตรเครดิต (เฉพาะโหมดรายเดือน)/บัญชีเงินเดือนอัตโนมัติ/ลูกค้าที่แจ้งไม่ขอรับใบแจ้งเตือน/ลูกค้าที่ชำระเบี้ยประกันภัยเข้ามาแล้วทำเรื่องขอคืนเบี้ยประกันภัย/แบบประกันตากะฟุลทุกแบบ และกรมธรรม์ที่เลยกำหนดชำระเบี้ยประกันภัยเกิน 70 วัน จะไม่สามารถขอใบแจ้งยอดการชำระเบี้ยประกันภัยผ่าน IVR Self-Service ได้ 
3. กรณีที่ลูกค้าต้องการขอหนังสือรับรองการชำระเบี้ยประกันภัย สามารถทำรายการได้ก็ต่อเมื่อลูกค้าชำระเบี้ยประกันภัยเข้ามาในปีกรมธรรม์ก่อนหน้า 1 ปี (ทั้งแบบประกันภัยสามัญทั่วไปและประกันชีวิตควบการลงทุน)
4. กรณีที่ลูกค้าต้องการสอบถามเงินคืนที่ได้รับระหว่างสัญญา สถานะของกรมธรรม์ต้องอยู่ในเงื่อนไข อาทิ เป็นกรมธรรม์ที่ยังชำระเบี้ยประกันภัยอยู่ หรือชำระเบี้ยประกันภัยครบแล้ว แต่อยู่ระหว่างรอวันครบสัญญากรมธรรม์ ซึ่งกรมธรรม์บางประเภทอาจจะไม่สามารถสอบถามผ่านระบบอัตโนมัติได้ โดยระบบจะทำการโอนสายของท่านไปยังเจ้าหน้าที่
5. กรณีขอเอกสารต่างๆ บริษัทฯ จะดำเนินการส่งเอกสารไปยังอีเมลและ/หรือที่อยู่ตามข้อมูลกรมธรรม์ที่ท่านเคยให้ไว้กับบริษัทฯ 
6. สามารถใช้บริการ IVR Self-Service ได้ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง

 

เมืองไทยประกันชีวิต ใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ และส่งมอบประสบการณ์ที่ดีสุดในการใช้งานเว็บไซต์แก่คุณ หากคุณดำเนินการต่อ หรือปิดข้อความนี้ลง เราถือว่าคุณยอมรับการใช้งานคุกกี้และ นโยบายความเป็นส่วนตัว

ยอมรับ