บัตรไหนก็คุ้ม .. โปรไหนก็ฟิน !!
เมื่อชำระเบี้ยประกันภัยผ่านบัตรเครดิต เลือกได้ว่าผ่อนค่าเบี้ย 0% นาน 3 เดือน หรือแลกรับเครดิตเงินคืนสูงถึง 13% เพียงซื้อประกันภัยกับเมืองไทยประกันชีวิตก็ได้รับความคุ้มครองที่ครอบคลุม ที่สำคัญหากชำระเบี้ยประกันภัยผ่านบัตรเครดิตธนาคารใดก็ได้ สามารถเลือกรับโปรโมชันได้ตามสไตล์คุณ เลือกแบบไหนก็คุ้ม!

ใช้คะแนนแลกรับเครดิตเงินคืน 13% Cash Back 13% ใช้ทุก 1,000 คะแนน แลกรับ เครดิตเงินคืน หรือ 130 บาท เมื่อชำระค่าเบี้ยประกันภัยผ่านบัตรเครดิต KTC*

อ่านเพิ่มเติม

จ่ายสบายๆ ผ่อน 0% นาน 3 เดือนเมื่อชำระเบี้ยประกันภัยผ่านบัตรเครดิตธนาคารกสิกรไทย และบัตรเครือกรุงศรีคอนซูมเมอร์ทุกประเภท ผ่านเคาน์เตอร์เมืองไทยประกันชีวิต สำนักงานใหญ่และสาขาทั่วประเทศ

อ่านเพิ่มเติม

แบบที่ 1 : ใช้คะแนนแลกรับเครดิตเงินคืน 13%

ระยะเวลา : 15 ก.พ. – 30 มิ.ย.64
เงื่อนไข : Cash Back 13% ใช้ทุก 1,000 คะแนน แลกรับ เครดิตเงินคืน หรือ 130 บาท
เมื่อชำระค่าเบี้ยประกันภัยผ่านบัตรเครดิต KTC* เฉพาะแบบประกันภัยที่สามารถชำระเบี้ยประกันภัยด้วยบัตรเครดิตได้

 1. สามารถใช้ได้ทั้งการชำระเบี้ยประกันภัยปีแรกและเบี้ยประกันภัยปีต่ออายุ สำหรับทุกโหมดชำระเบี้ยประกันภัย
 2. สำหรับการซื้อผ่านทุกช่องทางการขาย
 3. ลงทะเบียนทุกครั้งที่ทำรายการ ภายในวันเดียวกันกับวันที่ทำรายการเพื่อรับสิทธิ์ โดยสามารถลงทะเบียนได้ที่ คลิก

*ยกเว้น บัตรเครดิต KTC ROYAL ORCHID PLUS ทุกประเภท บัตรเครดิต KTC ประเภท ROYAL ORCHID PLUS ทุกประเภท KTC CASH BACK ทุกประเภท,KTC - ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย, KTC VISA CORPORATE, KTC - SCG VISA PURCHASING, บัตร KTC เพื่อหน่วยงานรัฐ และบัตรกดเงินสด KTC PROUD


แบบที่ 2 : ไม่ใช้แลกคะแนนเพียงใช้บัตรเครดิตกสิกรไทยหรือบัตรเครือกรุงศรีคอนซูมเมอร์ ผ่อนชำระค่าเบี้ยประกันภัย 0% นาน 3 เดือน

เมื่อชำระเบี้ยประกันภัยผ่านบัตรเครดิตธนาคารกสิกรไทยหรือบัตรเครือกรุงศรีคอนซูมเมอร์ทุกประเภท
ระยะเวลาโปรโมชัน : บัตรเครดิตกสิกรไทย 1 มี.ค. – 30 มิ.ย. 64 , บัตรเครือกรุงศรีคอนซูมเมอร์  15 มี.ค. – 30 มิ.ย. 64

เงื่อนไข :

 1. เฉพาะแบบประกันภัยที่สามารถชำระเบี้ยประกันภัยด้วยบัตรเครดิตได้
 2. การชำระเบี้ยประกันภัยปีเเรก
  • ยอดชำระเบี้ยประกันภัยรวมตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไปต่อกรมธรรม์ ต่อเซลล์สลิป และ สำหรับทุกโหมดชำระเบี้ยประกันภัย
  • แนบสัญญาเพิ่มเติมสุขภาพหรือโรคร้ายเเรงแบบใดก็ได้
  • การซื้อช่องทางการขายทุกช่องทาง**
  • ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการส่งงาน คลิก
 3. การชำระเบี้ยประกันภัยปีต่ออายุ
  • ยอดชำระเบี้ยประกันภัยรวมตั้งแต่ 3,000 บาทขึ้นไปต่อกรมธรรม์ ต่อเซลล์สลิป และ สำหรับทุกโหมดชำระเบี้ยประกันภัย
  • ชำระเบี้ยภายใน 30 วันนับตั้งแต่วันครบกำหนดชำระเบี้ย
  • การซื้อช่องทางการขายทุกช่องทาง

**เฉพาะช่องทางการขายธนาคารกสิกรไทยสามารถตรวจสอบโปรโมชั่นการชำระผ่านบัตรเครดิตได้ที่สาขาธนาคารกสิกรไทยทั่วประเทศ

คำถามที่พบบ่อย

Q:จำนวนเบี้ยประกันภัยต่อกรมธรรม์ นับรวมเบี้ยของสัญญาเพิ่มเติมในกรมธรรม์นั้น หรือไม่
A:นับรวมเบี้ยประกันภัยทั้งสัญญาหลักและสัญญาเพิ่มเติม

Q:แบบประกันภัยใดบ้างที่เข้าร่วมโปรโมชั่นผ่อนชำระเบี้ยประกันภัย 0% และเครดิตเงินคืน 13%
A:แบบประกันภัยทุกแบบที่สามารถชำระเบี้ยประกันภัยด้วยบัตรเครดิตได้ เฉพาะการใช้โปรโมชั่น ผ่อนชำระเบี้ยประกันภัย 0% 3 เดือน สำหรับการชำระเบี้ยประกันภัยปีแรกต้องแนบสัญญาเพิ่มเติมสุขภาพหรือโรคร้ายแรงด้วย

Q:กรณีผู้เอาประกันภัยกับเจ้าของบัตรเครดิต ไม่ใช่ชื่อเดียวกัน ต้องมีเอกสารประกอบใดเพิ่มเติมหรือไม่
A:ต้องแนบหนังสือยินยอมชำระค่าเบี้ยประกันภัยผ่านบัตรเครดิต สำหรับการชำระเบี้ยประกันภัยเพียงครั้งเดียว พร้อมแนบเอกสารนี้ด้วยทุกครั้ง

Q:หากผู้ถือบัตรขอยกเลิกหรือมีเงินคืนระหว่างการผ่อนชำระรายเดือนก่อนครบกำหนด ยังสามารถรับโปรโมชั่นบัตรได้หรือไม่
A:ธนาคารฯ จะเรียกเก็บยอดที่ค้างชำระทั้งหมด รายการดังกล่าวจะไม่สามารถนำกลับมาขอใช้บริการผ่อนชำระรายเดือนได้อีก

โปรโมชั่นบัตรเครดิตกสิกรไทยและบัตรเครือกรุงศรีคอนซูมเมอร์

Q:การใช้โปรโมชั่นบัตรเครดิตต้องมีเบี้ยประกันภัยขั้นต่ำหรือไม่
A:สำหรับโปรโมชั่นผ่อนชำระค่าเบี้ยประกันภัย 0% ต้องมีขั้นต่ำเบี้ยประกันภัยโดยมีรายละเอียดดังนี้
1.การชำระเบี้ยประกันภัยปีเเรก
   •ยอดชำระเบี้ยประกันภัยรวมตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไปต่อกรมธรรม์ ต่อเซลล์สลิป
   •แนบสัญญาเพิ่มเติมสุขภาพหรือโรคร้ายเเรงแบบใดก็ได้
   •การซื้อช่องทางการขายทุกช่องทาง

2.การชำระเบี้ยประกันภัยปีต่ออายุ
   •ยอดชำระเบี้ยประกันภัยรวมตั้งแต่ 3,000 บาทขึ้นไปต่อกรมธรรม์ ต่อเซลล์สลิป
   •ชำระเบี้ยภายใน 30 วันนับตั้งแต่วันครบกำหนดชำระเบี้ย
   •การซื้อช่องทางการขายทุกช่องทาง

Q:บัตรเครดิตธนาคารกสิกรไทย ประเภทใดบ้าง ที่เข้าร่วมโปรโมชั่นผ่อนชำระเบี้ยประกันภัย 0% 3 เดือน
A:บัตรเครดิตธนาคารกสิกรไทยทุกประเภทเข้าร่วมโปรโมชั่น

Q:บัตรเครือกรุงศรีคอนซูมเมอร์ประเภทใดบ้าง ที่เข้าร่วมโปรโมชั่นผ่อนชำระเบี้ยประกันภัย 0% 3 เดือน
A:บัตรเครือกรุงศรีคอนซูมเมอร์ทุกประเภทเข้าร่วมโปรโมชั่น

Q:กรณีใช้โปรโมชั่นผ่อนชำระเบี้ยประกันภัย 0% 3 เดือน ต้องลงทะเบียนก่อนหรือไม่
A:ไม่ต้องลงทะเบียน สามารถใช้บัตรเครดิตที่ร่วมรายการแจ้งใช้โปรโมชั่นผ่อนชำระได้ที่เคาเตอร์สำนักงานใหญ่และสาขาทั่วประเทศ

Q:การใช้โปรโมชั่นบัตรเครดิตผ่อนชำระ 0% 3 เดือน สามารถชำระเบี้ยผ่านช่องทางใดบ้าง
A:-การชำระผ่านเครื่องรูดบัตรเครดิต EDC ทั้งสำนักงานใหญ่และสาขา
   -การชำระผ่าน Mail order สามารถใช้ได้เฉพาะสำนักงานใหญ่
   -การชำระผ่าน mPos, Payment Gateway ไม่เข้าร่วมโปรโมชั่น

Q:กรณีใช้โปรโมชั่นผ่อนชำระเบี้ยประกันภัย 0% 3 เดือน ต้องมีเอกสารประกอบหรือไม่
A:เฉพาะการชำระเบี้ยประกันภัยปีแรกต้องมี ใบปะหน้า แนบในการส่งงานทุกครั้ง

Q:เอกสารใบปะหน้า สำหรับโปรโมชั่นผ่อนชำระเบี้ยประกันภัย 0% 3 เดือน สำหรับการซื้อเบี้ยประกันภัยปีแรก สามารถดาวน์โหลดได้ที่ไหน
A:สามารถดาวน์โหลดเอกสารใบปะหน้าได้ที่ คลิก


โปรโมชั่นบัตรเครดิต KTC

Q:บัตรเครดิต KTC ประเภทใดบ้าง ที่เข้าร่วมโปรโมชั่นเครดิตเงินคืน 13%
A:ยกเว้นบัตรเครดิต KTC ประเภท ROYAL ORCHID PLUS ทุกประเภท KTC CASH BACK ทุกประเภท, KTC - ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย, KTC VISA CORPORATE, KTC - SCG VISA PURCHASING, บัตร KTC เพื่อหน่วยงานรัฐ และบัตรกดเงินสด KTC PROUD

Q:วิธีการลงทะเบียนโปรโมชั่น บัตรเครดิต KTC สามารถลงทะเบียนได้ที่ไหน
A:วิธีการลงทะเบียนมี 2 รูปแบบดังนี้
1.ลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์ คลิก
2.ลงทะเบียนผ่านทาง SMS
2.1 พิมพ์ MTC วรรค ตามด้วยหมายเลขบัตรฯ 16 หลัก และเครื่องหมาย # ตามด้วยจำนวนคะแนนที่ประสงค์จะขอแลกรับเครดิตเงินคืน
2.2 ส่ง SMS มาที่ 0613845000 (ค่าส่งครั้งละ 3 บาท)
2.3 คุณจะได้รับข้อความตอบกลับเมื่อลงทะเบียนสำเร็จ

Q:หากลูกค้าต้องการไม่ได้ลงทะเบียนก่อนทำรายการ จะได้รับโปรโมชั่นเครดิตเงินคืนหรือไม่
A:ไม่ได้รับโปรโมชั่น ลูกค้าต้อง ลงทะเบียนทุกครั้งที่ทำรายการ ภายในวันเดียวกันกับวันที่ทำรายการเพื่อรับสิทธิ์

เมืองไทยประกันชีวิต ใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ และส่งมอบประสบการณ์ที่ดีสุดในการใช้งานเว็บไซต์แก่คุณ หากคุณดำเนินการต่อ หรือปิดข้อความนี้ลง เราถือว่าคุณยอมรับการใช้งานคุกกี้และ นโยบายความเป็นส่วนตัว

ยอมรับ