ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัล จากกิจกรรม MTL Click ชวน Click รับโชค

 

ลำดับ

รายชื่อ

รางวัล

15555 คุณกฤตภาส แซ่เตียว iPhone 11 PRO MAX 256 GB (White)
35555 คุณทานตะวัน โชติพันธ์ iPhone XS MAX 256 GB (BLACK)
555 คุณกฤติกา ธรรมสโรช iPad Pro 10.5-inch (Silver) 256 Gb Wifi+Cellular
5555 คุณนิสิตา จัตุรัสกุล ลำโพงบลูทูธ JBL ไร้สายสีดำ รุ่น Boom Box
2555 คุณสุรพล ทองวัฒนานนท์ GoPro Hero 7 Black 60 FPS, 12MP
25555 คุณพรพิชชา ประพฤทธิกุล GoPro Hero 7 Black 60 FPS, 12MP
3555 คุณกฤติยาภรณ์ อภินันทนพงศ์ นาฬิกาอัจฉริยะ GARMIN VIVOACTIVE 3 MUSIC GRANITE น้ำเงิน
9555 คุณวรรณภา เชียงจันทร์ ศิริวัฒนกุล นาฬิกาอัจฉริยะ GARMIN VIVOACTIVE 3 MUSIC GRANITE น้ำเงิน
1555 คุณพิชนี อนันตธนาพร FITBITสมาร์ทวอทช์ (สี Black Gunmetal) รุ่น ALTA HR
7555 คุณวาริน เป็งแสนหนู FITBITสมาร์ทวอทช์ (สี Black Gunmetal) รุ่น ALTA HR
20555 คุณธัญญลักษณ์ หลำวรรณะ FITBITสมาร์ทวอทช์ (สี Black Gunmetal) รุ่น ALTA HR
855 คุณวราภรณ์ ลิม บัตรกำนัล Tesco Lotus มูลค่า 1,000 บาท
1055 คุณปิยวัฒน์ พันธ์ไพศาล บัตรกำนัล Tesco Lotus มูลค่า 1,000 บาท
2355 คุณอัจฉรา มหาภิรมย์ บัตรกำนัล Tesco Lotus มูลค่า 1,000 บาท
2855 คุณวิศรุต ลี้ประเสริฐ บัตรกำนัล Tesco Lotus มูลค่า 1,000 บาท
3355 คุณชัยวัฒน์ เปี่ยมพุทธากุล บัตรกำนัล Tesco Lotus มูลค่า 1,000 บาท
4355 คุณพฤฒิ วุตตาอภัย บัตรกำนัล Tesco Lotus มูลค่า 1,000 บาท
4555 คุณสมฤดี คุวสานนท์ บัตรกำนัล Tesco Lotus มูลค่า 1,000 บาท
6055 คุณธัชพร วัดอักษร บัตรกำนัล Tesco Lotus มูลค่า 1,000 บาท
8055 คุณนิภาพร บุญเฉลิม บัตรกำนัล Tesco Lotus มูลค่า 1,000 บาท
10555 คุณศศิธร พืชธัญญากิจ บัตรกำนัล Tesco Lotus มูลค่า 1,000 บาท
11555 คุณพิชุดา วีรนิธาน บัตรกำนัล Tesco Lotus มูลค่า 1,000 บาท
16555 คุณอนันต์ ยะฟุ่น บัตรกำนัล Tesco Lotus มูลค่า 1,000 บาท
21555 คุณมานพ ประวัติวิไล บัตรกำนัล Tesco Lotus มูลค่า 1,000 บาท
26555 คุณวริญญาภัช ฮมแสน บัตรกำนัล Tesco Lotus มูลค่า 1,000 บาท
34555 คุณอลงกรณ์ เกียรติดิลกรัฐ บัตรกำนัล Tesco Lotus มูลค่า 1,000 บาท
55 คุณสุวิทย์ สุขคะปะ บัตรกำนัล Tesco Lotus มูลค่า 500 บาท
355 คุณชมเพชร พลอยนุช บัตรกำนัล Tesco Lotus มูลค่า 500 บาท
1355 คุณถาวร กอบพณิชกิจ บัตรกำนัล Tesco Lotus มูลค่า 500 บาท
1855 คุณศรีสุดา หอมกระแจะ บัตรกำนัล Tesco Lotus มูลค่า 500 บาท
2055 คุณนาตาลี รุกขจันทรกุล บัตรกำนัล Tesco Lotus มูลค่า 500 บาท
3055 คุณวราภรณ์ เวชพานิช บัตรกำนัล Tesco Lotus มูลค่า 500 บาท
3855 คุณชวลิต ประวีณวรกุล บัตรกำนัล Tesco Lotus มูลค่า 500 บาท
4055 คุณพิษณุวัฒน์ จันทาพูน บัตรกำนัล Tesco Lotus มูลค่า 500 บาท
4855 คุณปิยฉัตร เงินเจริญ บัตรกำนัล Tesco Lotus มูลค่า 500 บาท
5055 คุณฐปนีย์ สุนทรเจริญนนท์ บัตรกำนัล Tesco Lotus มูลค่า 500 บาท
6555 คุณสมรัก วรธรรมทองดี บัตรกำนัล Tesco Lotus มูลค่า 500 บาท
7055 คุณธนวัต คูเกรียงไกร บัตรกำนัล Tesco Lotus มูลค่า 500 บาท
8555 คุณชรินรัตน์ จันทร์ยาง บัตรกำนัล Tesco Lotus มูลค่า 500 บาท
9055 คุณวิมลทิพย์ อินทมะโน บัตรกำนัล Tesco Lotus มูลค่า 500 บาท
12555 คุณธรรญชนก ภู่ประดิษฐ์ บัตรกำนัล Tesco Lotus มูลค่า 500 บาท
13555 คุณตรีนุช ฤทธิชัย บัตรกำนัล Tesco Lotus มูลค่า 500 บาท
14555 คุณวีรดา ตั้งรัตคณะ บัตรกำนัล Tesco Lotus มูลค่า 500 บาท
17555 คุณอัญชลี หาญหิรัญ บัตรกำนัล Tesco Lotus มูลค่า 500 บาท
18555 คุณสุภา พวงวรินทร์ บัตรกำนัล Tesco Lotus มูลค่า 500 บาท
19555 คุณอภิชิต แพทย์นุเคราะห์ บัตรกำนัล Tesco Lotus มูลค่า 500 บาท
22555 คุณสุรพล บุญเพ็ง บัตรกำนัล Tesco Lotus มูลค่า 500 บาท
23555 คุณมัลลิกา พรหมจารย์ บัตรกำนัล Tesco Lotus มูลค่า 500 บาท
24555 คุณสันติ เจริญกุล บัตรกำนัล Tesco Lotus มูลค่า 500 บาท
27555 คุณอัจฉรา ขาวเอี่ยม บัตรกำนัล Tesco Lotus มูลค่า 500 บาท
28555 คุณSOMMAI MALILARPHAN บัตรกำนัล Tesco Lotus มูลค่า 500 บาท
29555 คุณสุภาพร ยิ้มแย้ม บัตรกำนัล Tesco Lotus มูลค่า 500 บาท
30555 คุณปรรณพัชร์ ทองฉิม บัตรกำนัล Tesco Lotus มูลค่า 500 บาท
31555 คุณกมลวรรณ โกละกะ บัตรกำนัล Tesco Lotus มูลค่า 500 บาท
32555 คุณศศิธร จวนกระจ่าง บัตรกำนัล Tesco Lotus มูลค่า 500 บาท
33555 คุณธีรวุฒิ สุขเกษม บัตรกำนัล Tesco Lotus มูลค่า 500 บาท

 

 

เพียงเข้าใช้งานแอปฯ  ตามระยะเวลาที่กำหนด ชิงรับ!! iPhone 11 Pro Max 256 GB และรางวัลอื่นๆ รวมมูลค่ากว่า 200,000 บาท

คลิกดูรายละเอียด MTL Click
ดาวน์โหลดคลิก

ระยะเวลาร่วมกิจกรรม:               วันที่ 17 กุมภาพันธ์ – 15 พฤษภาคม 2563

วิธีร่วมกิจกรรม

 1. ลูกค้าเมืองไทยประกันชีวิตทั้งประกันภัยรายบุคคลและประกันภัยแบบกลุ่มดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน MTL Click ผ่าน App Store (สำหรับ iOS) หรือ Play Store (สำหรับ Android) และทำการลงทะเบียนเพื่อเข้าใช้งาน
 2. เมื่อเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้ว ให้ทำการเพิ่มข้อมูลกรมธรรม์ที่เมนู “เพิ่มกรมธรรม์ของฉัน” และไปที่แถบเมนู “สำหรับประกันภัยรายบุคคล” หรือ “สำหรับประกันภัยแบบกลุ่ม” อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือทั้งสองอย่างก็ได้ (ขั้นตอนการเพิ่มกรมธรรม์จะทำเพียงครั้งแรกที่เริ่มเข้าใช้งาน)
 3. ทำการเข้าสู่ระบบเพื่อใช้งานแอปพลิเคชัน MTL Click
 4. ท่านที่ทำการเข้าสู่ระบบ ในระยะเวลากิจกรรมตามลำดับที่กำหนดไว้จะได้รับของรางวัล
 5. นับลำดับ 1 ท่าน / 1 การเข้าสู่ระบบ / 1 วัน (กรณีผู้ร่วมกิจกรรมเข้าสู่ระบบหลายครั้งใน 1 วัน จะนับลำดับเพียงครั้งแรกของวันเพียงครั้งเดียวเท่านั้น)

 

ลำดับการได้รับรางวัล

ลำดับการล็อกอิน

ของรางวัลที่ได้รับ

55

บัตรกำนัล Tesco Lotus มูลค่า 500 บาท

355

บัตรกำนัล Tesco Lotus มูลค่า 500 บาท

555

iPad Pro 10.5-inch

855

บัตรกำนัล Tesco Lotus มูลค่า 1,000 บาท

1,055

บัตรกำนัล Tesco Lotus มูลค่า 1,000 บาท

1,355

บัตรกำนัล Tesco Lotus มูลค่า 500 บาท

1,555

FITBIT สมาร์ทวอทช์ (สี Black Gunmetal) รุ่น ALTA HR

1,855

บัตรกำนัล Tesco Lotus มูลค่า 500 บาท

2,055

บัตรกำนัล Tesco Lotus มูลค่า 500 บาท

2,355

บัตรกำนัล Tesco Lotus มูลค่า 1,000 บาท

2,555

GoPro Hero 7 Black 60 FPS, 12MP

2,855

บัตรกำนัล Tesco Lotus มูลค่า 1,000 บาท

3,055

บัตรกำนัล Tesco Lotus มูลค่า 500 บาท

3,355

บัตรกำนัล Tesco Lotus มูลค่า 1,000 บาท

3,555

นาฬิกาอัจฉริยะ GARMIN VIVOACTIVE 3 MUSIC GRANITE น้ำเงิน

3,855

บัตรกำนัล Tesco Lotus มูลค่า 500 บาท

4,055

บัตรกำนัล Tesco Lotus มูลค่า 500 บาท

4,355

บัตรกำนัล Tesco Lotus มูลค่า 1,000 บาท

4,555

บัตรกำนัล Tesco Lotus มูลค่า 1,000 บาท

4,855

บัตรกำนัล Tesco Lotus มูลค่า 500 บาท

5,055

บัตรกำนัล Tesco Lotus มูลค่า 500 บาท

5,555

ลำโพงบลูทูธ JBL ไร้สายสีดำ รุ่น Boom Box

6,055

บัตรกำนัล Tesco Lotus มูลค่า 1,000 บาท

6,555

บัตรกำนัล Tesco Lotus มูลค่า 500 บาท

7,055

บัตรกำนัล Tesco Lotus มูลค่า 500 บาท

7,555

FITBIT สมาร์ทวอทช์ (สี Black Gunmetal) รุ่น ALTA HR

8,055

บัตรกำนัล Tesco Lotus มูลค่า 1,000 บาท

8,555

บัตรกำนัล Tesco Lotus มูลค่า 500 บาท

9,055

บัตรกำนัล Tesco Lotus มูลค่า 500 บาท

9,555

นาฬิกาอัจฉริยะ GARMIN VIVOACTIVE 3 MUSIC GRANITE น้ำเงิน

10,555

บัตรกำนัล Tesco Lotus มูลค่า 1,000 บาท

11,555

บัตรกำนัล Tesco Lotus มูลค่า 1,000 บาท

12,555

บัตรกำนัล Tesco Lotus มูลค่า 500 บาท

13,555

บัตรกำนัล Tesco Lotus มูลค่า 500 บาท

14,555

บัตรกำนัล Tesco Lotus มูลค่า 500 บาท

15,555

iPhone 11 PRO MAX 256 GB (White)

16,555

บัตรกำนัล Tesco Lotus มูลค่า 1,000 บาท

17,555

บัตรกำนัล Tesco Lotus มูลค่า 500 บาท

18,555

บัตรกำนัล Tesco Lotus มูลค่า 500 บาท

19,555

บัตรกำนัล Tesco Lotus มูลค่า 500 บาท

20,555

FITBIT สมาร์ทวอทช์ (สี Black Gunmetal) รุ่น ALTA HR

21,555

บัตรกำนัล Tesco Lotus มูลค่า 1,000 บาท

22,555

บัตรกำนัล Tesco Lotus มูลค่า 500 บาท

23,555

บัตรกำนัล Tesco Lotus มูลค่า 500 บาท

24,555

บัตรกำนัล Tesco Lotus มูลค่า 500 บาท

25,555

GoPro Hero 7 Black 60 FPS, 12MP

26,555

บัตรกำนัล Tesco Lotus มูลค่า 1,000 บาท

27,555

บัตรกำนัล Tesco Lotus มูลค่า 500 บาท

28,555

บัตรกำนัล Tesco Lotus มูลค่า 500 บาท

29,555

บัตรกำนัล Tesco Lotus มูลค่า 500 บาท

30,555

บัตรกำนัล Tesco Lotus มูลค่า 500 บาท

31,555

บัตรกำนัล Tesco Lotus มูลค่า 500 บาท

32,555

บัตรกำนัล Tesco Lotus มูลค่า 500 บาท

33,555

บัตรกำนัล Tesco Lotus มูลค่า 500 บาท

34,555

บัตรกำนัล Tesco Lotus มูลค่า 1,000 บาท

35,555

iPhone XS MAX 256 GB (BLACK)

 

รางวัลพิเศษ!!

สำหรับลูกค้าเมืองไทยประกันชีวิตที่เข้าใช้งานแอปพลิเคชัน MTL Click 100 ท่านแรก ในแต่ละต้นเดือนที่จัดกิจกรรม รับเลย! บัตรกำนัล Tesco Lotus มูลค่า 100 บาท ท่านละ 1 รางวัล (รวมมูลค่าตลอด 3 เดือน 30,000 บาทถ้วน)

รอบที่ 1 วันที 17 กุมภาพันธ์ – 29 กุมภาพันธ์ 63 > ประกาศผล วันที่ 10 มีนาคม 63
ตรวจสอบรายชื่อผู้โชคดี คลิก

รอบที่ 2 วันที่ 1 มีนาคม – 31 มีนาคม 63 > ประกาศผล วันที่ 9 เมษายน 63

ตรวจสอบรายชื่อผู้โชคดี คลิก

รอบที่ 3 วันที่ 1 เมษายน – 30 เมษายน 63 > ประกาศผล วันที่ 13 พฤษภาคม 63

ตรวจสอบรายชื่อผู้โชคดี คลิก

รวมมูลค่าของรางวัลตลอดทั้งกิจกรรม 276,170 บาท

เงื่อนไขกิจกรรม

 1. บริษัทฯ จะทำการรวบรวมข้อมูล และนำข้อมูลมาจัดเรียงตามลำดับ โดยนับตั้งแต่เวลา 00:01 น. ของวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 เพื่อหาผู้ที่ได้รับรางวัลตามลำดับที่กำหนดไว้ ดังนี้

  1.1 ลำดับเลขที่ 15,555 จะได้รับรางวัล iPhone 11 PRO MAX 256 GB

  1.2 ลำดับเลขที่ 35,555 จะได้รับรางวัล iPhone XS MAX 256 GB

  1.3 ลำดับเลขที่ 555 จะได้รับรางวัล iPad Pro 10.5-inch Cellular

  1.4 ลำดับเลขที่ 5,555 จะได้รับรางวัล ลำโพงบลูทูธ JBL ไร้สายสีดำ รุ่น Boom Box

  1.5 ลำดับเลขที่ 2,555 / 25,555 จะได้รับรางวัล GoPro Hero 7 Black 60 FPS, 12MP

  1.6 ลำดับเลขที่ 3,555 / 9,555 จะได้รับรางวัล นาฬิกาอัจฉริยะ GARMIN VIVOACTIVE 3 MUSIC GRANITE น้ำเงิน

  1.7 ลำดับเลขที่ 1,555 / 7,555 / 20,555 จะได้รับรางวัล FITBIT สมาร์ทวอทช์ (สี Black Gunmetal) รุ่น ALTA HR น้ำเงิน

  1.8 ลำดับเลขที่  855 / 1,055 / 2,355 / 2,855 / 3,355 / 4,355 / 4,555 / 6,055 / 8,055 / 10,555 / 11,555 / 16,555 / 21,555 / 26,555 / 34,555 จะได้รับรางวัล บัตรกำนัล Tesco Lotus มูลค่า 1,000 บาท

  1.9 ลำดับเลขที่ 55 / 355 / 1,355 / 1,855 / 2,055 / 3,055 / 3,855 / 4,055 / 4,855 / 5,055 / 6,555 / 7,055 / 8,555 / 9,055 / 12,555 / 13,555 / 14,555 / 17,555 / 18,555 / 19,555 / 22,555 / 23,555 / 24,555 / 27,555 / 28,555 / 29,555 / 30,555 / 31,555 / 32,555 / 33,555 จะได้รับรางวัล บัตรกำนัล Tesco Lotus มูลค่า 500 บาท

รวมจำนวนของรางวัลทั้งสิ้น 56 รางวัล

 1. ลูกค้าเมืองไทยประกันชีวิตที่เข้าใช้งาน 100 ท่านแรก ในแต่ละเดือน ได้แก่ กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน 2563 จะได้รับรางวัลบัตรกำนัล Tesco Lotus มูลค่า 100 บาท 1 รางวัล / ท่าน / เดือน
 2. ท่านที่ร่วมกิจกรรมจะนับลำดับ 1 ท่าน / 1 การล็อกอิน / 1 วัน กรณีผู้ร่วมกิจกรรมล็อกอินหลายครั้งใน 1 วัน จะนับลำดับเพียงครั้งแรกของวันเพียงครั้งเดียวเท่านั้น
 3. บริษัทฯ จะประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลในวันที่ 2 มิถุนายน 2563
 4. กรณีที่ผู้โชคดีมีลำดับที่ได้รับรางวัลตั้งแต่ 2 รางวัลขึ้นไป ขอสงวนสิทธิ์สามารถรับรางวัลที่มีมูลค่าสูงที่สุด เพียง 1 รางวัลเท่านั้น ส่วนของรางวัลที่มีมูลค่าน้อยกว่าจะมีการมอบของรางวัลให้รายชื่อสำรองที่อยู่ในลำดับถัดไป
 5. บริษัทฯ จะจัดส่งของรางวัลให้แก่ผู้โชคดีทางศูนย์บริการลูกค้าเมืองไทยประกันชีวิต ตามสาขา (กรณีได้รับของรางวัลเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์) หรือที่อยู่ (กรณีของรางวัลเป็นบัตรกำนัล Tesco Lotus) ที่ผู้โชคดีแจ้งความประสงค์ ภายใน 30 วัน หลังจากผู้โชคดีได้ยืนยันสิทธิ์ในการรับรางวัลผ่านช่องทางที่บริษัทฯ กำหนด
 6. บริษัทฯ จะมีการโทรศัพท์ติดต่อไปยังผู้โชคดีเพื่อยืนยันสาขาหรือที่อยู่ที่ต้องการรับของรางวัล (เฉพาะกรณีที่มีข้อมูลเบอร์โทรศัพท์) พร้อมส่งจดหมายแจ้งการได้รับรางวัล ภายใน 7 วันทำการหลังจากประกาศผล กรณีที่ไม่สามารถติดต่อผู้โชคดีเพื่อยันยันการรับสิทธิ์ได้ หรือผู้โชคดีไม่ได้ติดต่อเข้ามาเพื่อยืนยันสิทธิ์ภายในระยะเวลา 30 วัน หลังจากวันที่ประกาศผล บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ มอบรางวัลให้กับผู้โชคดีรายชื่อสำรองที่อยู่ลำดับถัดไป
 7. รางวัลนี้สงวนสิทธิ์สำหรับผู้ที่มีภูมิลำเนาในประเทศไทยเท่านั้น
 8. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด
 9. ของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
 10. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบลำดับการแจ้งความประสงค์ฯ ทั้งนี้เพื่อความยุติธรรมในการเข้าร่วมกิจกรรม ผู้ใช้งานสามารถขอตรวจสอบได้หลังจากวันที่ประกาศผลรางวัลเป็นต้นไป
 11. พนักงาน  ตัวแทนฝ่ายขาย และคณะกรรมการดำเนินงานของบมจ. เมืองไทยประกันชีวิต ไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมนี้ได้ ซึ่งหากเข้าใช้งานแอปพลิเคชัน MTL Click แล้วจะไม่ถูกนำมารวมในการนับลำดับ
 12. เงื่อนไขเป็นตามที่ บมจ. เมืองไทยประกันชีวิต กำหนด

Tags: MTL CLICK

เมืองไทยประกันชีวิต ใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ และส่งมอบประสบการณ์ที่ดีสุดในการใช้งานเว็บไซต์แก่คุณ หากคุณดำเนินการต่อ หรือปิดข้อความนี้ลง เราถือว่าคุณยอมรับการใช้งานคุกกี้และ นโยบายความเป็นส่วนตัว

ยอมรับ