เรื่องสุขภาพ อีลิท เฮลท์ ติ๊กเลยครับ!

อุ่นใจกับสัญญาเพิ่มเติมต่อจากสวัสดิการที่คุณมี

เจ็บน้อย หรือเจ็บมาก ก็คุ้มครองครบในแบบเดียว

ประเภทสินค้า

ประเภทสินค้า

ประกันชีวิตและสุขภาพ

ประเภทสินค้า

ประกันชีวิตและสุขภาพ

ประเภทสินค้า

ประกันชีวิตและสุขภาพ

Plans

ทุนประกัน

Plan

ทุนประกัน

20000000บาท

Plan

ทุนประกัน

200000บาท

Plan

ทุนประกัน

1000000บาท

ช่องทางจำหน่าย

ช่องทางจำหน่าย

ช่องทางการสมัคร

ช่องทางจำหน่าย

ข้อมูลแบบประกัน

อายุรับประกันภัย อายุรับประกันภัย  18-80 ปี อายุรับประกันภัย 18 – 70 ปี อายุรับประกันภัย

30 วัน – 70 ปี

 
ระยะเวลาเอาประกันภัย ระยะเวลาเอาประกันภัย คุ้มครองถึงอายุ 91 ปี  ระยะเวลาเอาประกันภัย คุ้มครองถึงอายุ 81 ปี ระยะเวลาเอาประกันภัย คุ้มครองถึงอายุ 81 ปี 
ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย ชำระเบี้ยได้ถึงอายุ 80 ปี
การชำระเบี้ยประกันภัย การชำระเบี้ยประกันภัย
รายปี,ราย 6 เดือน , ราย 3 เดือน และรายเดือน
การชำระเบี้ยประกันภัย รายปี,ราย 6 เดือน , ราย 3 เดือน และรายเดือน การชำระเบี้ยประกันภัย รายปี, ราย 6 เดือน, ราย 3 เดือน และรายเดือน
การซื้อสัญญาเพิ่มเติม การซื้อสัญญาเพิ่มเติม ไม่สามารถซื้อได้ การซื้อสัญญาเพิ่มเติม ไม่สามารถซื้อได้ การซื้อสัญญาเพิ่มเติม สามารถซื้อได้ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด

จุดเด่น

ผลประโยชน์สูงสุด ผลประโยชน์สูงสุด 20,000,000 ผลประโยชน์สูงสุด 200,000 ผลประโยชน์สูงสุด 1,000,000
ผู้ป่วยใน (IPD) ผู้ป่วยใน (IPD)
ผู้ป่วยใน (IPD)
ผู้ป่วยใน (IPD)
ผู้ป่วยนอก (OPD) ผู้ป่วยนอก (OPD)
ผู้ป่วยนอก (OPD)
ผู้ป่วยนอก (OPD)
โรคร้ายแรง (CI) โรคร้ายแรง (CI)
โรคร้ายแรง (CI)
โรคร้ายแรง (CI)
อุบัติเหตุ (PA) อุบัติเหตุ (PA)
อุบัติเหตุ (PA)
อุบัติเหตุ (PA)
เงินคืน เงินคืน
เงินคืน
เงินคืน
ลดหย่อนภาษี ลดหย่อนภาษี
ลดหย่อนภาษี
ลดหย่อนภาษี