“ความคุ้มครองสุขภาพ ตอบโจทย์ชีวิตคนโสดตั้งแต่ตอนนี้จนถึงวัยเกษียณ หากเจ็บป่วยก็จะมีความคุ้มครองมาช่วยดูแลค่ารักษา ส่วนเงินเก็บก็สามารถนำไปต่อยอดแผนชีวิตในอนาคตได้ต่อ” คุณภพพล เทียมพันธ์พงศ์ หรือคุณดล ได้กล่าวไว้ในบทสัมภาษณ์

เพราะคนโสดส่วนใหญ่ อาจจะมีความกังวลใจในอนาคต ถ้าหากเจ็บป่วยขึ้นมาแล้วค่ารักษาบานปลาย ก็อาจทำลายเงินเก็บทั้งชีวิตได้ ดังนั้นการมีความคุ้มครองสุขภาพ จึงเป็นตัวช่วยสำคัญหากเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้น วันนี้ลองตามไปดูบทสัมภาษณ์ของคุณดลกันว่าทำไมการวางแผนเรื่องสุขภาพจึงจำเป็นสำหรับคนโสด

เหตุผลอะไร ที่ทำให้ซื้อความคุ้มครองสุขภาพ

เหตุผลอะไร ที่ทำให้ซื้อความคุ้มครองสุขภาพ

หลาย ๆ คนคงมีจุดเริ่มต้นในการซื้อความคุ้มครองสุขภาพ เพื่อเอาไว้ใช้ลดหย่อนภาษี คุณดลเองก็เป็นอีกหนึ่งคนที่คิดแบบนั้นเช่นกัน แต่เมื่อศึกษารายละเอียดของความคุ้มครองสุขภาพมากขึ้น ทำให้คิดได้ว่าการซื้อความคุ้มครองสุขภาพนั้นเป็นเรื่องสำคัญมากกว่าแค่การซื้อเอาไว้เพื่อลดหย่อนภาษี ซึ่งคุณดลได้ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับเรื่องนี้ไว้ว่า

“จุดเริ่มต้นของการซื้อความคุ้มครองสุขภาพ เริ่มมาจากมองหาตัวช่วยเพื่อลดหย่อนภาษีเป็นหลัก แต่เมื่อได้ศึกษารายละเอียดความคุ้มครองในรูปแบบต่าง ๆ กลับพบว่าสุขภาพเป็นเรื่องสำคัญ จึงตัดสินใจซื้อความคุ้มครองสุขภาพไว้เพิ่มเติม เพราะความคุ้มครองสุขภาพ สามารถตอบโจทย์ชีวิตคนโสดได้ทั้งตอนนี้จนถึงวัยเกษียณ หากเจ็บป่วยก็จะมีความคุ้มครองมาช่วยดูแลค่ารักษาตรงนี้ ส่วนเงินเก็บก็สามารถนำไปต่อยอดแผนชีวิตในอนาคตได้ต่อ”

คุณดลได้กล่าวถึงเหตุผลที่ตัดสินใจซื้อความคุ้มครองสุขภาพเหมาจ่าย ของเมืองไทยประกันชีวิต ที่ช่วยดูแลชีวิตคนโสดได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวัยเกษียณ

เหตุผลอะไร ที่ทำให้ซื้อความคุ้มครองสุขภาพ

วางแผนความคุ้มครองสุขภาพไว้ล่วงหน้า ดียังไง?

วางแผนความคุ้มครองสุขภาพไว้ล่วงหน้า ดียังไง?

เพราะเราไม่รู้เลยว่าอนาคตจะเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันอะไรบ้าง ดังนั้นการวางแผนความคุ้มครองสุขภาพไว้ล่วงหน้า จึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ช่วยสร้างความมั่นใจ ความสบายใจ และความมั่นคงในอนาคตให้กับเราได้ เหมือนที่คุณดลได้กล่าวไว้ในบทสัมภาษณ์ดังนี้

“เมื่อเราเตรียมความคุ้มครองไว้ล่วงหน้า ทั้งความคุ้มครองสุขภาพ และวางแผนเสริมในการออมเงิน เราจะไม่ต้องกังวลกับสิ่งที่ไม่คาดคิดในอนาคต เพราะไม่ว่าสถานการณ์ข้างหน้าจะเป็นยังไง เราก็มีความคุ้มครองสุขภาพที่ช่วยดูแล ส่วนเงินเก็บก็สามารถนำไปต่อยอดแผนในอนาคตได้ในระยะยาว”

จะเห็นได้ว่าการวางแผนความคุ้มครองสุขภาพไว้ล่วงหน้าในแบบของคุณดล เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่เราควรเลือกทำตั้งแต่วันนี้ เพื่อได้ใช้ชีวิตได้อย่างเต็มที่ในอนาคต ดูเรื่องราวเพิ่มเติมคลิก

วางแผนความคุ้มครองสุขภาพไว้ล่วงหน้า ดียังไง?

ยิ่งอายุมากขึ้น ร่างกายก็มีแต่จะยิ่งทรุดโทรมลง ดังนั้นในวันที่ยังมีสุขภาพดี มีแรงสร้างรายได้ เราควรวางแผนเรื่องสุขภาพไว้ตั้งแต่ตอนนี้ เพราะเมื่อเข้าสู่วัยเกษียณ ถึงแม้รายได้จะลดลง แต่เรายังใช้ชีวิตได้อย่างสบายใจ เพราะมีผู้ช่วยคอยดูแลค่ารักษาพยาบาลให้โดยไม่กระทบเงินเก็บ


ด้วยความคุ้มครองสุขภาพเหมาจ่าย จากเมืองไทยประกันชีวิต

ดูแลเรื่องสุขภาพของคุณได้ในแบบที่ต้องการ


✅ เลือกวงเงินความคุ้มครองได้ตั้งแต่ 200,000 บาท ถึง 100,000,000 บาท

✅ คุ้มครองโรคระบาด โรคมะเร็ง โรคไต โรคหัวใจ โรคร้ายแรง โรคทั่วไป โรคเก่าที่วนมาเกิดซ้ำได้ หรือโรคอุบัติใหม่
✅ อายุรับประกันสูงสุด 90ปี(1) ดูแลคุณสูงสุดถึงอายุ 99 ปี(2)

ครอบคลุมเทคโนโลยีการรักษาที่ทันสมัย

ไม่ต้องกังวลกับค่ารักษาพยาบาลที่จะเกิดขึ้นในอนาคต


ซื้อความคุ้มครองสุขภาพในวันที่คุณแข็งแรง ได้รับความคุ้มครองเต็มที่ เพื่อให้คุณได้ใช้ชีวิตได้ตามที่คุณต้องการ(1) สำหรับสัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพแบบ อีลิท เฮลท์ พลัส

(2) สำหรับสัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพแบบ อีลิท เฮลท์ พลัส และดี เฮลท์

  • ความคุ้มครองของสัญญาเพิ่มเติมต้องไม่เกินระยะเวลาเอาประกันภัยของกรมธรรม์ประกันชีวิตที่สัญญาเพิ่มเติมนี้แนบท้าย  
  • เบี้ยประกันภัยสามารถนำไปใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีได้ ทั้งนี้ หลักเกณฑ์เป็นไปตามที่กรมสรรพากร กำหนด
  • การพิจารณารับประกันเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ
  • เงื่อนไขเป็นไปตามที่ บมจ.เมืองไทยประกันชีวิตและธนาคารกำหนด
  • เงื่อนไขเป็นไปตามแนวทางเวชปฏิบัติ การวินิจฉัย ดูแลรักษา และป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามประกาศ ฉบับวันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 และ  แนวทางปฏิบัติสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ในการให้คำแนะนำผู้ป่วยและการจัดบริการผู้ป่วยโควิด-19 แบบ Home Isolation ฉบับปรับปรุง วันที่ 4 มกราคม 2565 หรืออ้างอิงตามประกาศฉบับล่าสุด
  • เงื่อนไขเป็นไปตามมาตรฐานและความจำเป็นทางการแพทย์
  • โปรดศึกษารายละเอียดความคุ้มครอง เงื่อนไข และข้อยกเว้นก่อนตัดสินใจทำประกันภัย

 

 

 

Tags:

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ประกันสุขภาพ

สัญญาเพิ่มเติม อีลิท เฮลท์ พลัส

ให้คุณเพิ่มความคุ้มครองได้ตามต้องการ ด้วยความคุ้มครองสุขภาพ อีลิท เฮลท์ พลัส จากเมืองไทยประกันชีวิต

ประกันสุขภาพ

โครงการเหมาจ่าย เอ็กซ์ตร้า

สร้างสวัสดิการสุขภาพให้ตัวเองง่าย ๆ พร้อม แบ่งจ่ายรายเดือนได้

ไม่มีสวัสดิการก็ยังอุ่นใจตั้งแต่บาทแรก คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลสูงถึง 500,000 บาทต่อการรักษาแบบผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง* เข้ารักษาได้ทุกโรงพยาบาล พร้อมค่าห้องเพิ่มอีกวันละ 4 พันบาท*

เมืองไทยประกันชีวิต ใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ และส่งมอบประสบการณ์ที่ดีสุดในการใช้งานเว็บไซต์แก่คุณ หากคุณดำเนินการต่อ หรือปิดข้อความนี้ลง เราถือว่าคุณยอมรับการใช้งานคุกกี้และ นโยบายความเป็นส่วนตัว

ยอมรับ