หากเอ่ยถึงข้อดีของการทำประกันสุขภาพทุกคนคงทราบกันดีอยู่แล้ว ว่าเป็นตัวช่วยเรื่องค่ารักษายามเจ็บป่วยได้มากแค่ไหน แต่การจะตัดสินใจซื้อประกันสุขภาพสักแผนก็ต้องมองถึงระยะยาว ว่าคุ้มครองเราไปจนถึงหลังเกษียณมากน้อยแค่ไหน เพราะประกันสุขภาพจะมีแผนที่กำหนดอายุรับประกันไว้อยู่แล้ว บางคนจึงซื้อไว้ถึงก่อนวัยเกษียณ แต่พออยากซื้อแผนใหม่เมื่ออายุเพิ่มมากขึ้นก็เหมือนเริ่มนับหนึ่งใหม่ทั้งหมด ทำให้เสียเวลาและเสียเงินเพิ่มมากขึ้น เมืองไทยประกันชีวิตเข้าใจถึงความกังวลจึงมีประกันสุขภาพที่ตอบโจทย์ความต้องการ กับความคุ้มครองสุขภาพดี เฮลท์ (D Health) หรือ D Health Convertible  ซึ่งเป็นครั้งแรกของประกันสุขภาพที่ให้คุณ Upgrade แผนได้โดยไม่ต้องแถลงสุขภาพใหม่! มาดูกันว่า D Health Convertible มีข้อดีอะไรบ้าง

ไม่ซ้ำซ้อนกับสวัสดิการที่มี

ไม่ซ้ำซ้อนกับสวัสดิการที่มี

หากคุณมีสวัสดิการสุขภาพของบริษัทหรือ ประกันสุขภาพอยู่แล้ว แต่วงเงินความคุ้มครองไม่มากพอ เมื่อเจ็บป่วยอาจต้องจ่ายส่วนต่างเพิ่ม ทำให้ยิ่งกังวลว่าจะพอต่อการรักษาไหม ยิ่งสถานการณ์โรคภัยในปัจจุบันยังวางใจไม่ได้แบบนี้ เราจึงต้องวางแผนให้รอบคอบ เพื่อลดความเสี่ยงในยามเจ็บป่วย ซึ่งความคุ้มครองสุขภาพ ดี เฮลท์ (D Health) ช่วยเพิ่มความอุ่นใจตรงนี้ได้ สามารถซื้อ Top Up เลือกวงเงินค่ารักษาเหมาจ่าย 1 - 5 ล้านบาท แบบมีค่าเสียหายส่วนแรก ขยายวงเงินจากสวัสดิการที่มี เพิ่มความคุ้มครองจากประกันสุขภาพเดิม ไม่ต้องจ่ายเบี้ยประกันภัยซ้ำซ้อน ให้คุณลดความกังวลยามเจ็บป่วยไม่ต้องจ่ายส่วนเกินจนรบกวนเงินเก็บ

ไม่ซ้ำซ้อนกับสวัสดิการที่มี

เลือกปรับแผนประกันได้ตรงใจ เพื่อความคุ้มครองที่ครอบคลุม

เลือกปรับแผนประกันได้ตรงใจ เพื่อความคุ้มครองที่ครอบคลุม

ในวัยทำงานที่มีสวัสดิการสุขภาพของบริษัทอยู่แล้ว แต่วงเงินค่ารักษาอาจครอบคลุมไม่มากพอ อยากได้ประกันสุขภาพก็กลัวว่าจะเป็นการจ่ายซ้ำซ้อน ทางออกที่ดีคือ เราสามารถเลือกซื้อแผนแบบมีความรับผิดส่วนแรกไว้ เพื่อให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ในช่วงนั้นมากที่สุด เมื่อเข้าวัยเกษียณประกันสุขภาพแผนเดิมที่มีก็อาจไม่ตอบโจทย์อย่างเคย ถ้าเปลี่ยนแผนใหม่ก็ต้องเริ่มใหม่ทั้งหมด อาจต้องตรวจสุขภาพใหม่ และนับระยะรอคอยใหม่ (waiting period) เสียทั้งเงินและเวลาหากถึงเวลานั้นแล้วสุขภาพเราอาจไม่แข็งแรงดังเดิม วันนี้ ความคุ้มครองสุขภาพดี เฮลท์ (D Health) สามารถตอบโจทย์ความต้องการได้อย่างตรงจุด ให้คุณสามารถปรับลดความรับผิดชอบส่วนแรกได้ตรงใจ เมื่อถึงยามเกษียณ (อายุ 55 – 65 ปี และถือความคุ้มครองสัญญาเพิ่มเติมแบบ ดี เฮลท์ (D Health) แผนปัจจุบันต่อเนื่องมาอย่างน้อย 5 ปี) ไม่มีสวัสดิการก็เลือกอัปเกรดแผน มาคุ้มครองเต็ม ๆ ไม่ต้องแถลงสุขภาพใหม่! คุ้มครองต่อเนื่องไปยาว ๆ ไม่ต้องนับเวลารอคอยใหม่

เลือกปรับแผนประกันได้ตรงใจ เพื่อความคุ้มครองที่ครอบคลุม

ดูแลกันยาว ๆ คุ้มครองต่อเนื่องยาว ถึงอายุ 99 ปี

ดูแลกันยาว ๆ คุ้มครองต่อเนื่องยาว ถึงอายุ 99 ปี

หากคุณกำลังวางแผนเรื่องสุขภาพระยะยาวหลังเกษียณ เพราะกังวลเรื่องสุขภาพเมื่ออายุเพิ่มมากขึ้น พอเจ็บป่วยขึ้นมาค่ารักษาอาจบานปลายจนทำลายเงินเก็บ จึงอยากซื้อประกันสุขภาพสักแผนเพื่อความอุ่นใจ แต่ก็มีความกังวลเรื่องระยะเวลาคุ้มครองที่อาจไม่มากพอ ซึ่งความคุ้มครองสุขภาพ ดี เฮลท์ (D Health) ตอบโจทย์ให้คุณได้ เพราะสามารถซื้อได้ตั้งแต่อายุ 11 ปี - 80 ปี ได้รับความคุ้มครองต่อเนื่องยาว ๆ ถึงอายุ 99 ปี เลยทีเดียว และยังสามารถซื้อให้พ่อแม่ หรือคนที่คุณรักได้

เห็นข้อดีของ วามคุ้มครองสุขภาพดี เฮลท์ (D Health) ที่สามารถตอบโจทย์ได้ตรงใจแล้ว ยังดูแลครบทั้งโรคโควิด 19 การแพ้วัคซีนโควิด 19  โรคระบาด โรคร้ายแรง โรคทั่วไป และอุบัติเหตุ เมื่อถึงยามเกษียณก็เลือกปรับแผนได้(1) รับความคุ้มครองเต็มๆ 

หากแอดมิทก็เหมาจ่ายในวงเงินเดียว 5 ล้านบาท(2) เบี้ยวันละไม่ถึง 35 บาท(3) คุ้มครองต่อเนื่องยาวๆ ถึงอายุ 99 ปี ที่สำคัญสามารถชำระเบี้ยด้วยบัตรเครดิตได้ จะเลือกผ่อนค่าเบี้ย 0% นาน 3 เดือน หรือรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 14% ก็คุ้ม

ดูแลกันยาว ๆ คุ้มครองต่อเนื่องยาว ถึงอายุ 99 ปี

(1) สิทธิการปรับค่าความรับผิดชอบส่วนแรก (Deductible) ลดลงจากแผนปัจจุบัน โดยไม่ต้องแถลงสุขภาพใหม่ ในช่วงลูกค้ามีอายุตั้งแต่ 55 ปี - 65 ปี และถือความคุ้มครองสัญญาเพิ่มเติมแบบ ดี เฮลท์ (D Health) แผนปัจจุบันต่อเนื่องมาอย่างน้อย 5 ปี หลักเกณฑ์เป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด

(2) กรณีเลือกแผนความคุ้มครอง 5 ล้านบาท โดยเป็นวงเงินค่ารักษาแบบผู้ป่วยในต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง

(3)สำหรับผู้เอาประกันภัย อายุ 35 ปี เลือกแผนความคุ้มครอง 5 ล้านบาท และชำระเบี้ยประกันภัยรายปี และมีความรับผิดส่วนแรก 30,000 บาท ต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง


  • ความคุ้มครองของสัญญาเพิ่มเติมต้องไม่เกินระยะเวลาเอาประกันภัยของกรมธรรม์ประกันชีวิตที่สัญญาเพิ่มเติมนี้แนบท้าย  
  •  เบี้ยประกันภัยสามารถนำไปใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีได้ ทั้งนี้ หลักเกณฑ์เป็นไปตามที่กรมสรรพากร กำหนด
  • การพิจารณารับประกันเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ
  • เงื่อนไขเป็นไปตามที่ บมจ.เมืองไทยประกันชีวิตและธนาคารกำหนด
  • ความคุ้มครองพิเศษเพิ่มเติมเนื่องจากผลกระทบหลังจากการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิค 19 เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด รับความคุ้มครองได้ตั้งแต่ 11 พ.ค.- 31 ธ.ค. 2564
  • การปรับลดระยะเวลารอคอย (waiting period)เหลือ 14 วัน สำหรับการติดเชื้อโรคโควิด 19 เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด โดยเริ่มตั้งแต่ 28 พ.ค. - 31 ธ.ค. 2564
  • โปรดศึกษารายละเอียดความคุ้มครอง เงื่อนไขและข้อยกเว้น ก่อนตัดสินใจทำประกันภัย
Tags:

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ประกันสุขภาพ

โครงการเหมาจ่าย เอ็กซ์ตร้า

สร้างสวัสดิการสุขภาพให้ตัวเองง่าย ๆ พร้อม แบ่งจ่ายรายเดือนได้

ไม่มีสวัสดิการก็ยังอุ่นใจตั้งแต่บาทแรก คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลสูงถึง 500,000 บาทต่อการรักษาแบบผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง* เข้ารักษาได้ทุกโรงพยาบาล พร้อมค่าห้องเพิ่มอีกวันละ 4 พันบาท*

เมืองไทยประกันชีวิต ใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ และส่งมอบประสบการณ์ที่ดีสุดในการใช้งานเว็บไซต์แก่คุณ หากคุณดำเนินการต่อ หรือปิดข้อความนี้ลง เราถือว่าคุณยอมรับการใช้งานคุกกี้และ นโยบายความเป็นส่วนตัว

ยอมรับ