การออมเงินเป็นเรื่องที่ดี หลายคนสามารถเก็บออมเงินได้เป็นจำนวนมาก แต่กลับไม่กล้านำไปลงทุนเพื่อสร้างผลตอบแทน  เพราะกลัวความเสี่ยง และสภาพเศรษฐกิจผันผวนจะทำให้ขาดทุน ความจริงแล้วการไม่ลงทุนก็มีความเสี่ยงอีกรูปแบบ คือมูลค่าของเงินออมในบัญชีนั้น สามารถด้อยค่าลงไปได้เรื่อยๆ จากอัตราเงินเฟ้อ เมื่อเงินที่มีมูลค่าน้อยลง แต่ค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันยังคงเท่าเดิม และอาจเพิ่มขึ้นในยามเจ็บป่วย เราจะแน่ใจได้อย่างไร ว่าเงินออมที่มีจะเพียงพอต่อการใช้ชีวิตหลังเกษียณ เมืองไทยประกันชีวิตเข้าใจ จึงมีข้อมูลดีๆ มาแบ่งปัน กับ 4 ทริกเด็ด! เอาชนะความกังวลจากการลงทุน! จะมีอะไรบ้าง ไปดูกัน

ข้อมูลต้องแน่น ศึกษาหาความรู้อย่างละเอียดก่อนตัดสินใจ

ข้อมูลต้องแน่น ศึกษาหาความรู้อย่างละเอียดก่อนตัดสินใจ

การลงทุนมีความเสี่ยงและเป็นเรื่องซับซ้อนยากต่อการทำความเข้าใจ หลายคนจึงไม่กล้านำเงินเก็บมาลงทุนเพื่อสร้างผลตอบแทนด้วยเกรงว่าจะขาดทุน สูญเสียเงินมากกว่าจะได้กลับคืนมา ดังนั้น ก่อนที่จะตัดสินใจลงทุนอะไร เราจึงควรศึกษาหาความรู้ และข้อมูลเชิงลึกของการลงทุนที่เราสนใจ ไม่ว่าจะเป็นการลงทุนแบบใด หรือแม้แต่ก็ลงทุนแบบ ‘เขาบอกมาว่าดี’ เพราะไม่มีอะไรที่จะการันตี หรือบริหารจัดการความเสี่ยงในการลงทุนได้ดีเท่ากับตัวเรา ข้อมูลและความรู้จะเป็นเสมือนอาวุธที่ช่วยให้การตัดสินใจ หรือการแก้ปัญหาของเรามีประสิทธิภาพมากขึ้น ที่สำคัญคือ นอกจากข้อมูลเรื่องการลงทุนที่เราสนใจแล้ว ก็ยังมีข้อมูลในด้านอื่นๆ ที่ควรศึกษาควบคู่ไปด้วย ยกตัวอย่างเช่น สภาพคล่องทางเศรษฐกิจ ความต้องการหรือการเปลี่ยนแปลงของตลาดเงินและตลาดผู้บริโภค รวมถึงความเป็นไปต่างๆ ของกระแสโลกในแต่ละวัน ซึ่งความรู้ทั้งหมดนี้ล้วนแต่มีประโยชน์ และมีส่วนช่วยในการลงทุนของเราทั้งสิ้น

ข้อมูลต้องแน่น ศึกษาหาความรู้อย่างละเอียดก่อนตัดสินใจ

เริ่มต้นแต่น้อย อย่ามองเห็นแต่กำไร

เริ่มต้นแต่น้อย อย่ามองเห็นแต่กำไร

สิ่งแรกที่เราคาดหวังจากการลงทุนก็คือผลตอบแทน ยิ่งได้มากยิ่งมีความสุข จึงทำให้บางคนเผลอมองข้าม และลืมประเมินเรื่องของความเสี่ยงไป แน่นอนว่าในการลงทุนแต่ละแบบ ย่อมมีความเสี่ยงจากการลงทุนในสินทรัพย์แต่ละประเภท และผลกระทบจากความผันผวนทางเศรษฐกิจที่แตกต่าง ตามหลักการคือความเสี่ยงที่มากขึ้น โอกาสได้รับผลตอบแทนก็จะมากขึ้น แต่หากไม่เป็นดังหวัง นอกจากความเครียดและความกดดันต่อตัวเองจะเพิ่มมากขึ้นแล้ว เราอาจสูญเงินเก็บที่มีไปโดยไม่ได้อะไรตอบแทน เกิดเป็นความกังวลทำให้ไม่กล้าลงทุนอีก ขอแนะนำว่าในการตัดสินใจลงทุนแต่ละครั้งนั้น นอกจากข้อมูลต้องแน่นแล้ว มือใหม่ทั้งหลายควรเริ่มต้นแต่น้อย ประเมินความเสี่ยงที่เราสามารถรับได้โดยไม่หลอกตัวเอง หรือแม้แต่ในมือฉมังหรือท่านเซียนทั้งหลาย จะตัดสินใจลงทุนอะไรก็ขอให้รอบคอบ เพราะเรื่องความผิดพลาดขาดทุนสามารถเกิดขึ้นได้กับคนทุกกลุ่ม อย่าติดนิสัย No Pain No Gain โดยไม่วางแผนอย่างรอบคอบ ให้การลงทุนเป็นเรื่องท้าทาย ที่ไม่ต้องเจ็บตัวและได้รับผลตอบแทนตามที่ตั้งใจไว้จะดีกว่า

เริ่มต้นแต่น้อย อย่ามองเห็นแต่กำไร

สำรวจติดตามสถานการณ์ทางเศรษฐกิจอย่างสม่ำเสมอ

สำรวจติดตามสถานการณ์ทางเศรษฐกิจอย่างสม่ำเสมอ

สภาพเศรษฐกิจของแต่ละช่วงเวลา ถือเป็นตัวชี้วัดอะไรหลายๆ อย่าง และเป็นอีกแหล่งข้อมูลที่สำคัญในการตัดสินใจ โดยอาจอาศัยการมองภาพรวมทางเศรษฐกิจและคาดการณ์อนาคต เพื่อหาโอกาสในการลงทุนเพิ่มขึ้น ในทางกลับกัน ตัวบ่งชี้ทางเศรษฐกิจต่างๆ ในช่วงเวลาหนึ่ง ก็สามารถบอกถึงความเสี่ยง และสิ่งที่ควรหลีกเลี่ยงในการลงทุนได้เช่นกัน ซึ่งโดยส่วนมากแล้ว เรามักวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน อย่างเช่น GDP Growth Rate, อัตราการว่างงาน (Unemployment Rate), ตลอดจนอัตราเงินเฟ้อ (Inflation Rate) เป็นต้น ซึ่งสามารถช่วยให้เราตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ที่สำคัญคือต้องอาศัยความใจเย็น อย่าใจร้อนวิเคราะห์แนวโน้มภาวะเศรษฐกิจในอนาคตจนเกินไป ทางที่ดีควรละเอียดรอบคอบ และอาศัยข้อมูลในหลายๆ ส่วนประกอบกัน

สำรวจติดตามสถานการณ์ทางเศรษฐกิจอย่างสม่ำเสมอ

ออมในแบบประกันออมทรัพย์ทางเลือกที่น่าสนใจ

ออมในแบบประกันออมทรัพย์ทางเลือกที่น่าสนใจ

สำหรับใครที่ยังไม่มั่นใจ และยังรู้สึกว่าการลงทุนเป็นความเสี่ยงที่น่ากังวล การออมในรูปแบบการประกันชีวิต กับแบบประกันออมทรัพย์ เพื่อสร้างวินัยการออม และวางแผนอนาคตเพื่อหลังเกษียณก็เป็นอีกทางเลือก ที่น่าสนใจและเสริมความมั่นใจให้กับนักลงทุนทั้งหลาย เพราะไม่เพียงช่วยเราสร้างเงินออมให้งอกเงย แต่ยังให้ความคุ้มครองชีวิตควบคู่ไปด้วย ข้อดีคือหากเริ่มต้นตั้งแต่อายุยังน้อย ก็จ่ายเบี้ยประกันภัยในอัตราที่ถูกกว่า นอกจากนี้ ยังสามารถขอใช้สิทธิลดหย่อนภาษีได้สูงสุดไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี (1) เรียกได้ว่าคุ้มถึง 3 ต่อ ทั้งออมเงิน คุ้มครองชีวิต และลดหย่อนภาษีได้อีกด้วย

 

 

ออมในแบบประกันออมทรัพย์ทางเลือกที่น่าสนใจ

ทั้งนี้ การซื้อแบบประกันออมทรัพย์ก็ยังถือเป็นการออมเงินรูปแบบหนึ่ง ที่ต้องอาศัยความเข้าใจ และการศึกษาที่ละเอียดรอบคอบ เพื่อให้เหมาะกับเป้าหมายชีวิต เมืองไทยประกันชีวิตจึงขอแนะนำ โครงการเมืองไทย 101 พลัส ประกันออมทรัพย์รูปแบบใหม่ที่นอกจากจะมั่นใจได้ว่าเบี้ยประกันภัยที่จ่ายไม่สูญหายและการันตีผลประโยชน์ระหว่างสัญญาแล้ว ยังเพิ่มโอกาสรับผลตอบแทนที่มากกว่า ผ่านดัชนี Citi Global Multi Asset USD VT 5 Series 3 Index ที่ลงทุนในหลากหลายสินทรัพย์ทั่วโลก และบริหารโดยผู้เชี่ยวชาญระดับมืออาชีพของ Citi จ่ายเบี้ยประกันภัยเพียงครั้งเดียวด้วยเบี้ยประกันภัยเริ่มต้นเพียง 30,000 บาท พร้อมใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สูงสุด 100,000 บาท(1)

 

หมายเหตุ

(1) หลักเกณฑ์เป็นไปตามที่กรมสรรพากรกำหนด

  • เบี้ยประกันภัยของสัญญาประกันภัยนี้ สามารถ นำไปใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ ฉบับที่ 172
  • โครงการเมืองไทย 101 พลัส เป็นชื่อทางการตลาดของแบบประกันภัยเมืองไทย สมาร์ท ลิงค์ พลัส 10/1 (Global)

 

 คำเตือน ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครอง เงื่อนไข และความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

 

ที่มา : moneybuffalo https://bit.ly/2WtVWM2 , kapook https://bit.ly/3nwoX5M , moneyhub https://bit.ly/2LOzUlh

 

Tags:

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

แบบประกันออมทรัพย์

โครงการเมืองไทย 101 พลัส

โอกาสรับผลตอบแทนที่มากกว่า

สบายใจได้ แม้เศรษฐกิจจะผันผวน เพราะการันตีว่าเงินที่จ่ายไม่สูญหาย และยังได้รับเงินคืนระหว่างสัญญาแน่นอน

เมืองไทยประกันชีวิต ใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ และส่งมอบประสบการณ์ที่ดีสุดในการใช้งานเว็บไซต์แก่คุณ หากคุณดำเนินการต่อ หรือปิดข้อความนี้ลง เราถือว่าคุณยอมรับการใช้งานคุกกี้และ นโยบายความเป็นส่วนตัว

ยอมรับ