การเป็นนายตัวเองอย่างอาชีพฟรีแลนซ์นอกจากจะทำงานได้อย่างอิสระ และกำหนดทุกอย่างเองได้ตามความต้องการแล้ว ยังต้องคอยควบคุมงานให้เดินหน้าต่อไปได้อย่างมั่นคง และสิ่งสำคัญอีกอย่างคือต้องจัดการวางแผนทุกอย่างให้เหมาะสม ทั้งการเงินและสุขภาพ หากเจ็บป่วยขึ้นมาทุกอย่างต้องไม่ล้ม การเงินต้องไม่พังไปกับค่ารักษา ประกันสุขภาพจึงเป็นสิ่งสำคัญแต่ก็ต้องเลือกแบบที่เหมาะกับตัวเอง

เมืองไทยประกันชีวิต จึงได้ออกแบบประกันสุขภาพที่พร้อมให้คุณ Mix and Match ให้เข้ากับเงินในกระเป๋า และไลฟ์สไตล์ของคุณ จัดเป็นแพคเล็ก ไปจนถึงแพคใหญ่ เพื่อให้ชาวฟรีแลนซ์เลือกได้ตามความต้องการ และยังสามารถเลือกวงเงินความคุ้มครองได้ตั้งแต่ 200,000 ถึง 100,000,000 บาท คุ้มครองโรคร้ายแรง โรคทั่วไป โรคอุบัติใหม่หรือโรคเก่าวนกลับมาใหม่ หรือ ระหว่างรักษาตัวในโรงพยาบาล ไม่ต้องกังวลว่ารายได้จะหดหาย สามารถซื้อประกันค่าชดเชยรายวัน เพื่อให้รายได้ไม่สูญหายเพิ่มได้ ส่วนแต่ละแพคที่เราจัดมาให้เป็นตัวอย่าง โดยประกันสุขภาพเหมาจ่ายของเมืองไทยประกันชีวิต ส่วนจะเป็นแพคไหนที่ใช่สำหรับคุณตามไปอ่านกันเลย

แพคเล็ก รุ่นเล็ก Freelance

แพคเล็ก Freelance รุ่นเล็ก

พึ่งจบมาใหม่ ๆ ยังไม่อยากทำงานประจำ ลองรับงานมาทำเอง หรือลองทำธุรกิจเล็ก ๆ เพื่อสั่งสมประสบการณ์บนโลกกว้าง อาจจะมีทุนทรัพย์ที่ไม่เยอะมาก แต่อยากได้ประกันสุขภาพไว้ เมื่อเกิดเจ็บป่วยขึ้นมา ต้องเข้าพักรักษาตัว ก็ยังมีคนคอยช่วยดูแล ด้วยการมีประกันสุขภาพแบบเหมาจ่ายจะช่วยสร้างความอุ่นใจหรือช่วยแบ่งเบาค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลเมื่อเกิดเหตุไม่คาดคิดได้


เราขอแนะนำ แพคเล็ก เหมา ๆ ค่ารักษาพยาบาล ด้วย

โครงการเหมาจ่ายเอ็กซ์ตร้า กับวงเงินเหมาจ่าย 500,000 บาท(1)

ค่าห้องพักคืนละ 4,000 บาท(1) เจ็บป่วยแอดมิท ทั้งโรคร้ายแรง โรคทั่วไป ก็เหมาจ่ายให้


หรือกังวลรายได้จะหดหายระหว่างพักรักษาตัวก็พลัสด้วย ประกันค่าชดเชยรายวัน ชดเชยรายวัน 3,000 บาทต่อวัน(2) 


แพคนี้จ่ายเบี้ยเบา ๆ เพียงปีละ 22,709 บาท(3) เป็นตัวอย่างค่าเบี้ยสำหรับเพศหญิง อายุ 28 ปี

แพคเล็ก Freelance รุ่นเล็ก

แพคกลาง รุ่นพี่ Freelance

แพคกลาง รุ่นพี่ Freelance

สำหรับชาวฟรีแลนซ์ที่อยู่ในวงการมานาน และอายุก็เริ่มเพิ่มขึ้น ไม่ค่อยมีเวลาดูแลตัวเอง ความเสี่ยงก็ยิ่งสูง สามารถอัปมาเป็นประกันสุขภาพแพคกลาง 

กับความคุ้มครองสุขภาพ ดี เฮลท์ (D Health)

วงเงินคุ้มครองจัดหนัก 5 ล้านบาท(4) เต็มที่กับ ค่าห้องเดี่ยวมาตรฐานทุกโรงพยาบาล คุ้มครองค่ารักษาทั้งโรคร้ายแรง โรคทั่วไป ก็ไหว


พลัสด้วยประกันค่าชดเชยรายวัน วันละ 3,000 บาท(2)  ระหว่างหยุดงานรักษาตัวก็มีคลายกังวลเรื่องรายได้สูญหาย


แพคนี้จ่ายเบี้ยสบาย ๆ เพียงปีละ 27,905 บาท(5)

เป็นตัวอย่างค่าเบี้ยสำหรับเพศหญิง อายุ 35 ปี

แพคกลาง รุ่นพี่ Freelance

แพคใหญ่ รุ่นใหญ่ Freelance

แพคใหญ่ รุ่นใหญ่ Freelance

สำหรับรุ่นเก๋าที่ยึดอาชีพฟรีแลนซ์มานาน ทั้งยังมีลูกน้องให้ต้องดูแล พอเจ็บป่วยต้องหยุดพักงานกะทันหันอาจกระทบทั้งงานและรายได้ สามารถอัปมาเป็นประกันสุขภาพแพคใหญ่ กับความคุ้มครองสุขภาพอีลิท เฮลท์ เหมาจ่ายค่ารักษาพยาบาลสูงถึง 20 ล้านบาทต่อปี(6)  

ดูแลสุขภาพยาว ๆ ถึงอายุ 99 ปี


พร้อมเสริมด้วยประกันค่าชดเชยรายวัน วันละ 4,000 บาท(7) 


หากมีข้อกังวลกับความคุ้มครองโรคร้ายแรง ก็พลัสด้วย สัญญาเพิ่มเติม ซีไอ เพอร์เฟค แคร์ คุ้มครอง 36 โรคร้าย ตั้งแต่ระยะเริ่มต้น ตรวจเจอรับเงินก้อนไปรักษาสูงถึง 1 ล้านบาท(8) 


แพคใหญ่จัดเต็มแบบนี้จ่ายเบี้ยเบา ๆ เพียงปีละ 39,144 บาท(9)

เป็นตัวอย่างค่าเบี้ยสำหรับเพศหญิง อายุ 35 ปี


ไม่ว่าชาวฟรีแลนซ์จะเลือกแพคเล็กหรือแพคใหญ่ก็คุ้ม เพราะคุ้มครองครอบคลุมและตอบโจทย์ได้ตามต้องการ

แพคใหญ่ รุ่นใหญ่ Freelance

(1) กรณีเลือกแผนความคุ้มครอง 500,000 โดยเป็นวงเงินต่อการรักษาแบบผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง

(2) กรณีเลือกซื้อ สัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพวงเงินแน่นอน (HB) วันละ 3,000 บาท 

(3) สำหรับผู้เอาประกันภัยเพศหญิงอายุ 28 ปีเลือกซื้อเมืองไทย สมาร์ท โพรเทคชั่น 90/90 

จำนวนเงินเอาประกันภัย  200,000 บาท โครงการเหมาจ่าย เอ็กซ์ตร้า แผนความคุ้มครอง 500,000 บาท และสัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพวงเงินแน่นอน (HB) วันละ 3,000 บาท 

(4) กรณีเลือกแผนความคุ้มครอง 5 ล้านบาท ไม่มีความรับผิดส่วนแรก โดยเป็นวงเงินต่อการรักษาแบบผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง

(5) สำหรับผู้เอาประกันภัยเพศหญิงอายุ 35 ปีเลือกซื้อเมืองไทย สมาร์ท โพรเทคชั่น 90/90 จำนวนเงินเอาประกันภัย  200,000 บาท สัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพ ดี เฮลท์ แผนความคุ้มครอง 5 ล้านบาท และสัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพวงเงินแน่นอน (HB) วันละ 3,000 บาท 

(6) กรณีเลือกแผนความคุ้มครอง 20 ล้านบาท

(7) กรณีเลือกซื้อ สัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพวงเงินแน่นอน (HB) วันละ 4,000 บาท 

(8) กรณีเลือกซื้อสัญญาเพิ่มเติม ซีไอ เพอร์เฟค แคร์  จำนวนเงินเอาประกันภัย 1,000,000 บาท 

(9) สำหรับผู้เอาประกันภัยเพศหญิงอายุ 35 ปี เลือกซื้อเมืองไทย สมาร์ท โพรเทคชั่น 90/90 จำนวนเงินเอาประกันภัย  200,000 บาท สัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพ อีลิท เฮลท์ แผนความคุ้มครอง 20 ล้านบาท สัญญาเพิ่มเติม ซีไอ เพอร์เฟค แคร์  จำนวนเงินเอาประกันภัย 1,000,000 บาท  และสัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพวงเงินแน่นอน (HB) วันละ 4,000 บาท 

 

หมายเหตุ

  • สัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพแบบ อีลิท เฮลท์ ต้องซื้อแนบท้ายกรมธรรม์ใหม่เท่านั้น
  • ความคุ้มครองของสัญญาเพิ่มเติมต้องไม่เกินระยะเวลาเอาประกันภัยของกรมธรรม์ประกันชีวิตที่สัญญาเพิ่มเติมนี้แนบท้าย
  • เบี้ยประกันภัยสามารถนำไปใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีได้ ทั้งนี้ หลักเกณฑ์เป็นไปตามที่กรมสรรพากร กำหนด
  • การพิจารณารับประกันเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ
  • โปรดศึกษารายละเอียดความคุ้มครอง เงื่อนไข และข้อยกเว้น ก่อนตัดสินใจทำประกันภัย
Tags:

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ประกันสุขภาพ

ความคุ้มครองสุขภาพ ดี เฮลท์

ประกันสุขภาพที่เข้าใจง่าย ไม่ซับซ้อน รายละเอียดน้อยแต่คุ้มครองเยอะ

ประกันสุขภาพดีๆ ที่เข้าใจง่ายไม่ซับซ้อน เพราะเหมาจ่ายวงเงินเดียวสูงสุด 5 ล้านบาท* เงื่อนไขน้อยแต่คุ้มครองเยอะ

ประกันสุขภาพ

ความคุ้มครองสุขภาพ อีลิท เฮลท์

คุ้มครองสูง ตอบโจทย์ความต้องการด้านสุขภาพ

ตอบโจทย์ทุกความต้องการด้านสุขภาพ ด้วยความคุ้มครองสูงตั้งแต่ 20-100 ล้านบาท/ปี ในราคาเบี้ยเข้าถึงง่าย คลอบคลุมโรคร้ายแรงและการไปรักษาต่างประเทศ(2)

ประกันสุขภาพ

โครงการเหมาจ่าย เอ็กซ์ตร้า

สร้างสวัสดิการสุขภาพให้ตัวเองง่าย ๆ พร้อม แบ่งจ่ายรายเดือนได้

ไม่มีสวัสดิการก็ยังอุ่นใจตั้งแต่บาทแรก คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลสูงถึง 500,000 บาทต่อการรักษาแบบผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง* เข้ารักษาได้ทุกโรงพยาบาล พร้อมค่าห้องเพิ่มอีกวันละ 4 พันบาท*

ประกันโรคร้ายแรง

สัญญาเพิ่มเติม ซีไอ เพอร์เฟ็ค แคร์

ดูแลโรคร้ายต่อเนื่องตั้งแต่ระยะเริ่มต้น

เบาใจเพราะเราดูแล 36 โรคร้ายแรงตั้งแต่ระยะเริ่มต้นและดูแลต่อเนื่อง รับเพิ่มเมื่อเจ็บป่วยด้วยโรคแทรกซ้อนของเบาหวาน หรือผ่าตัดขยายหลอดเลือดแดงหัวใจ

เมืองไทยประกันชีวิต ใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ และส่งมอบประสบการณ์ที่ดีสุดในการใช้งานเว็บไซต์แก่คุณ หากคุณดำเนินการต่อ หรือปิดข้อความนี้ลง เราถือว่าคุณยอมรับการใช้งานคุกกี้และ นโยบายความเป็นส่วนตัว

ยอมรับ