เมื่อเข้าช่วงวัย 50+ จะเห็นได้ชัดเลยว่าร่างกายและอวัยวะเริ่มเสื่อมถอยลง รวมถึงเสี่ยงเป็นโรคต่าง ๆ ได้ง่ายมากขึ้น ซึ่งคนวัยนี้จำเป็นต้องดูแลสุขภาพร่างกายให้ดี ทั้งกินอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย หมั่นออกกำลังกาย พักผ่อนให้เพียงพอ รวมทั้งตรวจสุขภาพประจำปีอย่างสม่ำเสมอเพื่อหาความเสี่ยงของโรคต่าง ๆ ช่วยลดการเจ็บป่วยภายหลังได้มากขึ้น โดยเรื่องสุขภาพที่ส่งผลให้คนวัย 50+ สามารถเจ็บป่วยเป็นโรคได้นั้นมีอะไรบ้าง ไปดูกัน

เบาหวาน ความดัน ไขมันในเลือดสูง ปัจจัยก่อโรคร้าย

เบาหวาน ความดัน ไขมันในเลือดสูง ปัจจัยก่อโรคร้าย

เมื่ออายุมากขึ้น ระบบในร่างกายของเราจะเสื่อมลงตามไปด้วย รวมกับพฤติกรรมการใช้ชีวิตก่อนหน้านี้ ทั้งการกินอาหารที่มีน้ำตาลและไขมันสูง ไม่ออกกำลังกาย พักผ่อนไม่เพียงพอ ยิ่งส่งผลให้เสี่ยงเป็นทั้งโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง และไขมันในเลือดสูงมากขึ้นตามไปด้วย ซึ่งโรคเหล่านี้ล้วนเป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดโรคอื่น ๆ ตามมาอีกมากมาย

โดยผู้สูงอายุนั้นมักจะเป็นโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง และไขมันในเลือดสูง เพิ่มมากขึ้น เพราะระบบในร่างกายเสื่อมลงตามอายุ รวมถึงการมีพฤติกรรมการใช้ชีวิตก่อนหน้าที่สะสมมาเรื่อย ๆ ก็เพิ่มโอกาสป่วยเป็นโรคเหล่านี้ได้ และที่แย่ไปกว่านั้นก็คือ โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง และไขมันในเลือดสูง จะเพิ่มความเสี่ยงให้เราป่วยเป็นโรคอื่นตามมาอีกมากมาย ทั้งโรคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง โรคหลอดเลือดหัวใจ ได้อีกด้วย ดังนั้นการดูแลสุขภาพให้ดีอยู่เสมอจะช่วยลดการเจ็บป่วยได้ดีที่สุด   

เบาหวาน ความดัน ไขมันในเลือดสูง ปัจจัยก่อโรคร้าย

อายุมากขึ้นระบบสมองเสื่อม เสี่ยงอัลไซเมอร์

อายุมากขึ้นระบบสมองเสื่อม เสี่ยงอัลไซเมอร์

การทำงานของระบบสมองจะเสื่อมลงตามอายุที่มากขึ้น ทำให้ผู้สูงอายุมักจะป่วยเป็นภาวะสมองเสื่อมและโรคอัลไซเมอร์ได้ โดยอัลไซเมอร์นั้นเป็นโรคที่เกิดจากความเสื่อมถอยของการทำงานหรือโครงสร้างของเนื้อเยื่อของสมอง เมื่อเซลล์สมองถูกทำลาย ผู้ป่วยจะเริ่มมีปัญหาเรื่องความจำระยะสั้น จากนั้นความเสียหายที่เกิดขึ้นจะแพร่กระจายไปสู่สมองส่วนอื่น ๆ และส่งผลต่อการเรียนรู้ ความรู้สึกนึกคิด ภาษา และพฤติกรรม ส่วนภาวะสมองเสื่อมเป็นกลุ่มอาการผิดปกติที่เป็นผลมาจากการเสื่อมของสมองหลายส่วน ซึ่งอาจมีสาเหตุมาจากโรคต่าง ๆ เช่น หลอดเลือดสมองตีบตัน เลือดออกในสมอง เนื้องอกในสมองบางชนิด และเมื่อเวลาผ่านไปผู้ป่วย 80-90% จะมีอาการทางพฤติกรรมร่วมด้วย เช่น หลงลืม ย้ำคิดย้ำทำ อารมณ์แปรปรวน เป็นต้น

หากไม่อยากให้สมองเสื่อมเร็ว เราสามารถดูแลสมองของเราได้ด้วยการเล่นเกมฝึกสมอง การเข้าสังคมหรือเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ อยู่เสมอ การดูแลร่างกายให้แข็งแรง รักษาความดันโลหิตและเบาหวานให้เป็นปกติ หมั่นออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงการดูแลสุขภาพหู ไม่ให้หูตึงหรือได้ยินไม่ชัด เพราะจะส่งผลต่อการพัฒนาของสมองได้

อายุมากขึ้นระบบสมองเสื่อม เสี่ยงอัลไซเมอร์

ดูดซึมแคลเซียมน้อยลง เสี่ยงกระดูกพรุน

ดูดซึมแคลเซียมน้อยลง เสี่ยงกระดูกพรุน

หากใครที่ไม่ดูแลตัวเองหรือไม่ออกกำลังกายเพราะคิดว่าอายุมากแล้วไม่จำเป็นต้องออกคือคิดผิด เพราะจริงๆ แล้วเราสามารถออกกำลังกายได้ตลอด เพียงแค่ปรับให้เหมาะสมตามอายุและสภาพร่างกาย ซึ่งการออกกำลังกายนั้นจะช่วยเพิ่มมวลกล้ามเนื้อให้กับร่างกาย ช่วยเพิ่มการทรงตัวให้ดีขึ้นซึ่งจะช่วยลดการหกล้มในผู้สูงอายุได้ นอกจากออกกำลังกายแล้ว เราควรกินอาหารที่มีแคลเซียมสูง เช่น นม ปลาตัวเล็ก ถั่วเหลือง เต้าหู้ ผักใบเขียว เช่น ผักกาดเขียว ผักกวางตุ้ง ผักคะน้า ผักโขม ปวยเล้ง ฯลฯ ซึ่งหากเราได้รับแคลเซียมเพียงพอต่อร่างกาย จะช่วยเสริมความหนาแน่นของเนื้อกระดูกให้แข็งแรง ไม่เปราะและแตกหักง่าย นอกจากนี้แคลเซียมยังช่วยเรื่องการแข็งตัวของเลือด และช่วยให้กล้ามเนื้อ ระบบประสาททำงานดีขึ้นอีกด้วย

เมื่ออายุเพิ่มขึ้นร่างกายของคนเราจะสูญเสียเนื้อกระดูกไปเรื่อย ๆ เมื่อเข้าสู่อายุ 50 ปี ร่างกายจะสูญเสียเนื้อกระดูกเพิ่มมากขึ้น 3-5% ต่อปี เป็นระยะเวลาประมาณ 5 ปี และลดลงเรื่อยๆ ดังนั้น เราควรตรวจเช็กมวลกระดูกและหมั่นสังเกตว่ากระดูกเปราะหรือหักง่ายหากเกิดอุบัติเหตุหรือไม่ อย่าปล่อยทิ้งไว้และไม่รับการดูแลรักษาอย่างเด็ดขาด

ดูดซึมแคลเซียมน้อยลง เสี่ยงกระดูกพรุน

เสี่ยงมะเร็งสูง ต้องหมั่นตรวจคัดกรอง

เสี่ยงมะเร็งสูง ต้องหมั่นตรวจคัดกรอง

โรคมะเร็งถือเป็นโรคที่ทำให้คนไทยเสียชีวิตเป็นอันดับต้น ๆ เพราะสาเหตุการเกิดโรคมะเร็งนั้นเกิดได้จากหลายสาเหตุ เช่น กรรมพันธุ์ การกินอาหารที่ส่งผลเสียต่อสุขภาพ เช่น อาหารที่มีไขมันสูง กากใยต่ำ รวมไปถึงการดื่มแอลกอฮอล์ สูบบุหรี่ ความเครียด ไม่ออกกำลังกาย และพักผ่อนเพียงพอ   ก็เป็นส่วนที่เร่งให้ป่วยเป็นมะเร็งได้มากขึ้น ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะสะสมมากเข้าจนทำให้ก่อเป็นมะเร็งได้ในที่สุด ซึ่งเราควรตรวจสุขภาพประจำปีและเข้าตรวจคัดกรองมะเร็ง เพื่อช่วยลดความเสี่ยงในการเจ็บป่วย หรือเข้ารับการรักษาตั้งแต่ระยะเริ่มต้น โดยมะเร็งที่ผู้สูงอายุมักเสี่ยงเป็น ได้แก่ มะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนัก มะเร็งเต้านม มะเร็งปากมดลูก มะเร็งปอด มะเร็งต่อมลูกหมาก เป็นต้น

เสี่ยงมะเร็งสูง ต้องหมั่นตรวจคัดกรอง

เมื่ออายุมากขึ้นโรคก็ยิ่งเพิ่มตาม แต่ถ้าเราดูแลสุขภาพตั้งแต่เนิ่น ๆ ด้วยการกินอาหารที่ดีมีประโยชน์ เลิกบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พักผ่อนให้เพียงพอ ออกกำลังกายเป็นประจำ รวมถึงตรวจสุขภาพประจำปีตามช่วงวัย ก็จะช่วยลดเสี่ยงป่วยได้ พร้อมเสริมความมั่นใจด้วยการซื้อประกันสุขภาพตั้งแต่ตอนที่สุขภาพดี ไม่เจ็บป่วย เพื่อจะได้รับความคุ้มครองอย่างเต็มที่ เพราะประกันสุขภาพไม่คุ้มครองโรคที่เป็นมาก่อนซื้อ เราจึงต้องเตรียมตัวไว้ตั้งแต่แรก

พลัสความคุ้มครองสุขภาพอย่างเหนือระดับ เลือกประกันสุขภาพเหมาจ่าย เลือกเมืองไทยประกันชีวิต Elite Health Plus เหมาจ่ายตามจริง 20 - 100 ล้านบาทต่อปี +เข้ารักษาได้ทุก รพ. ทั่วไทยหรือทั่วทุกมุมโลก(1) คุ้มครองทั้งโรคร้ายแรง มะเร็ง หัวใจ ไต โรคระบาด โรคฝีดาษลิง โรคอุบัติใหม่ โรคทั่วไป และอุบัติเหตุ สมัครได้ถึงอายุ 90 ปี ดูแลสุขภาพยาว ๆ ถึงอายุ 99 ปี คุ้มครองครบทั้ง IPD และ OPD(2) เบี้ยวันละไม่ถึง 139  บาท(3)

 

✔ คุ้มครองค่าห้องเดี่ยวมาตรฐาน แบบเหมาจ่ายตามจริง หรือ ห้องเดี่ยวพิเศษก็คุ้มครอง 10,000 - 25,000 บาทต่อวัน

✔ คุ้มครองค่าห้อง ICU แบบจ่ายตามจริง รวมสูงสุด 365 วัน

✔ ครอบคลุมการรักษาโรคมะเร็ง ทั้งแบบเคมีบำบัดและแบบออกฤทธิ์จำเพาะเจาะจงต่อเซลล์มะเร็ง (Targeted Therapy) การวินิจฉัยแบบ MRI และการฟอกไตโดยไม่ต้องแอดมิท

✔ เข้ารักษาได้ทุกโรงพยาบาล

✔ เลือกซื้อเพิ่มได้ ความคุ้มครองคลอดบุตร หรือ แพ็กตรวจสุขภาพประจำปี ทันตกรรม ฉีดวัคซีน และค่ารักษาทางสายตา ได้ตามใจ

 

ซื้อวันนี้! ผ่อนค่าเบี้ยสบาย ๆ 0% สูงสุด 6 เดือน หรือรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 13%

กับบัตรเครดิตที่ร่วมรายการ

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

☑️ โทร.1766 ตลอด 24 ชั่วโมง

☑️ ติดต่อตัวแทนประกันชีวิต หรือ สาขา ธนาคารกสิกรไทย และ ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์

 

(1) กรณีเลือกพื้นที่ความคุ้มครองทั่วโลก

(2) กรณีเลือกความคุ้มครองแผน 40, 75 หรือ 100 ล้านบาท

(3) สำหรับผู้เอาประกันภัยอายุ 50 ปี แผน 20 ล้านบาท พื้นที่ความคุ้มครองประเทศไทย และชำระเบี้ยประกันภัยรายปี

 

  • สัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพแบบ อีลิท เฮลท์ พลัส ต้องซื้อแนบท้ายกรมธรรม์ที่มีผลบังคับอยู่
  • ความคุ้มครองของสัญญาเพิ่มเติมต้องไม่เกินระยะเวลาเอาประกันภัยของกรมธรรม์ประกันชีวิตที่สัญญาเพิ่มเติมนี้แนบท้าย
  • เบี้ยประกันภัยสามารถนำไปใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีได้ ทั้งนี้ หลักเกณฑ์เป็นไปตามที่กรมสรรพากร กำหนด
  • เงื่อนไขความคุ้มครองเป็นไปตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์
  • การพิจารณารับประกันภัยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ
  • ค่าห้องเดี่ยวมาตรฐาน หมายถึง ค่าห้องพักเดี่ยวมาตรฐานของโรงพยาบาลในประเทศไทย
  • เงื่อนไขเป็นไปตามมาตรฐานและความจำเป็นทางการแพทย์
  • เงื่อนไขเป็นไปตามที่ บมจ.เมืองไทยประกันชีวิตและธนาคารกำหนด
  • โปรดศึกษารายละเอียดความคุ้มครอง เงื่อนไข และข้อยกเว้นก่อนตัดสินใจทำประกันภัย

 

ที่มา : สืบค้นเมื่อวันที่ 19/07/65

 

🔖 รพ.สมิติเวช (ข้อมูล ณ วันที่ 10/02/65)


🔖 รพ.บำรุงราษฎร์ (ข้อมูล ณ วันที่ 04/09/61)


🔖 รพ.เปาโล (ข้อมูล ณ วันที่ 05/02/63)


🔖 รพ.สุขุมวิท


🔖 รพ.สมิติเวช


🔖 รพ.นนทเวช


🔖 รพ.บำรุงราษฎร์ (ข้อมูล ณ วันที่ 21/05/61)


Tags:

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ประกันสุขภาพ

สัญญาเพิ่มเติม อีลิท เฮลท์ พลัส

ให้คุณเพิ่มความคุ้มครองได้ตามต้องการ ด้วยความคุ้มครองสุขภาพ อีลิท เฮลท์ พลัส จากเมืองไทยประกันชีวิต

ประกันสุขภาพ

สัญญาเพิ่มเติม ดี เฮลท์ พลัส

เหมาจ่ายตามจริงสูงสุด 5 ล้านบาท*
สมัครได้ตั้งแต่อายุ 11- 90 ปี ดูแลยาวๆ ถึงอายุ 99 ปี
มั่นใจจนถึงวัยเกษียณ ไหวแค่ไหนเลือกจ่ายแค่นั้น เลือกพลัสความคุ้มครองได้ตามต้องการ

ประกันสุขภาพ

โครงการเหมาจ่าย เอ็กซ์ตร้า

สร้างสวัสดิการสุขภาพให้ตัวเองง่าย ๆ พร้อม แบ่งจ่ายรายเดือนได้

ไม่มีสวัสดิการก็ยังอุ่นใจตั้งแต่บาทแรก คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลสูงถึง 500,000 บาทต่อการรักษาแบบผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง* เข้ารักษาได้ทุกโรงพยาบาล พร้อมค่าห้องเพิ่มอีกวันละ 4 พันบาท*

เมืองไทยประกันชีวิต ใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ และส่งมอบประสบการณ์ที่ดีสุดในการใช้งานเว็บไซต์แก่คุณ หากคุณดำเนินการต่อ หรือปิดข้อความนี้ลง เราถือว่าคุณยอมรับการใช้งานคุกกี้และ นโยบายความเป็นส่วนตัว

ยอมรับ