การกายภาพบำบัด คือส่วนหนึ่งในการช่วยฟื้นฟูร่างกายของผู้มีปัญหาสุขภาพเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวร่างกายจากการป่วย เข้ารับการผ่าตัด หรือมีความบกพร่องทางร่างกาย จึงควรได้รับการรักษาและกายภาพบำบัดควบคู่ไปกับการพักฟื้น เพราะการกายภาพบำบัดนั้นมีส่วนสำคัญที่เข้ามาช่วยลดความเจ็บปวดจากการบาดเจ็บ เสริมสร้างความแข็งแรงและช่วยฟื้นฟูการเคลื่อนไหวของร่างกายให้กลับมาใช้งานได้ตามปกติ หรือเกือบปกตินั่นเอง

การกายภาพบำบัดคืออะไร ทำความเข้าใจกันหน่อย

การกายภาพบำบัดคืออะไร ทำความเข้าใจกันหน่อย

การทำกายภาพบำบัด (Physical Therapy) คือการรักษา หรือฟื้นฟูสุขภาพด้วยการออกกำลังกายและใช้อุปกรณ์พิเศษทางกายภาพบำบัด โดยนักกายภาพบำบัดผู้เชี่ยวชาญ

เช่น การใช้ความร้อน ความเย็น การใช้คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่ให้ความร้อนลึก และเครื่องมือทางกายภาพอื่นๆ เช่น Ultrasound, แสงเลเซอร์คลื่นแสงความถี่ต่ำ, Shockwave เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าระงับปวด เครื่องดึงคอและดึงหลัง เป็นต้น

นอกจากนี้ยังมีการรักษาด้วยมือที่เรียกว่า Manipulation & Mobilization คือการยืดกล้ามเนื้อ (Stretching Exercise) การออกกำลังกายเพื่อเพิ่มเสริมความแข็งแรงให้กับกล้ามเนื้อ รวมทั้งดูแลด้วยเทคนิคการเคลื่อนไหวร่างกายอย่างถูกวิธี ซึ่งเป้าหมายหลักในการทำกายภาพบำบัด คือ

 • ช่วยฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายหลังได้รับบาดเจ็บ : จากอุบัติเหตุ หรือด้วยสาเหตุอื่นๆ
 • ช่วยรักษาปัญหาสุขภาพเรื้อรังและปัญหาสุขภาพของเด็ก : อาจนื่องด้วยพันธุกรรมของเด็ก หรือโรคเรื้อรังของผู้ใหญ่ ส่งผลให้ร่างกายไม่สามารถใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพ จึงต้องเข้ารับการทำกายภาพบำบัดเพื่อให้อาการของโรคดีขึ้น
 • ช่วยเสริมสร้างสุขภาพให้แก่ผู้ที่จำเป็นต้องรับการฟื้นฟูร่างกาย : ผู้มีปัญหาสุขภาพจากโรค เช่น โรคหลอดเลือดในสมอง ได้รับบาดเจ็บที่ไขสันหลัง และป่วยเป็นโรคเกี่ยวกับหัวใจหรือปอด โรคเรื้อรัง อาจเกิดความพิการตามมา จึงต้องได้รับการกายภาพบำบัด
การกายภาพบำบัดคืออะไร ทำความเข้าใจกันหน่อย

ใครบ้างที่ควรทำกายภาพบำบัด

ใครบ้างที่ควรทำกายภาพบำบัด

  แน่นอนว่าผู้ที่ได้รับการรักษากายภาพบำบัด ต้องเป็นผู้ที่มีปัญหาทางด้านร่างกาย ป่วยเป็นโรค ได้รับผ่าตัด หรือมีปัญหาทางพันธุกรรม จึงต้องได้รับการดูแลอย่างพิถีพิถันผ่านการกายภาพบำบัดเพื่อให้ร่างกาย ได้ฟื้นฟูและกลับมาสามารถเคลื่อนไหวได้ปกติ หรือดีที่สุด โดยผู้ที่มีปัญหาทางด้านสุขภาพที่ควรได้รับการกายภาพบำบัดมีดังนี้

 • ปวดหลังหรือปวดคอ
 • จำเป็นต้องเข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจสำหรับผู้ป่วยที่ประสบปัญหาโรคหัวใจและหลอดเลือด (Cardiac Rehabilitation)
 • ได้รับบาดเจ็บที่ศีรษะ หรือประสบอุบัติเหตุ
 •  ป่วยเป็นมะเร็ง
 • ต้องรับการรักษาบาดแผล
 • พิการที่แขนหรือขา
 • ป่วยเป็นโรคกล้ามเนื้อ
 • ผู้ป่วยเด็กจะต้องเข้ารับการทำกายภาพบำบัด ในกรณีที่มีปัญหาสุขภาพต่อไปนี้
 • มีพัฒนาการช้า
 • สมองพิการ
 • ป่วยเป็นโรคทางพันธุกรรม
 • พิการหรือได้รับบาดเจ็บที่กระดูกและกล้ามเนื้อ
 • มีปัญหาสุขภาพเกี่ยวกับหัวใจและปอด
 • มีความผิดปกติตั้งแต่กำเนิด
 • ได้รับยาหรือแอลกอฮอล์ตั้งแต่อยู่ในครรภ์
ใครบ้างที่ควรทำกายภาพบำบัด

ทำกายภาพบำบัด ต้องใช้เงินเท่าไร

ทำกายภาพบำบัด ต้องใช้เงินเท่าไร

ในส่วนของค่ารักษาบริการทำกายภาพบำบัด เพื่อให้ร่างกายกลับมาใช้งานได้อย่างปกติ หรือเกือบปกติ เราได้รวบรวมค่ารักษาเบื้องต้น ในแต่ละโปรแกรมการรักษา ซึ่งระยะเวลาการทำกายภาพบำบัด ก็ต้องขึ้นอยู่กับอาการของแต่คน หากต้องเข้ารับการกายภาพอย่างต่อเนื่องค่าใช้จ่ายก็จะค่อนข้างสูงขึ้น โดยสามารถประเมินราคาได้จากตารางดังต่อไปนี้

ทำกายภาพบำบัด ต้องใช้เงินเท่าไร

เราไม่มีทางรู้เลยว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับร่างกาย หากวันใดวันหนึ่ง ไม่สบาย ป่วยเป็นโรค ได้รับบาดเจ็บ หรือต้องเข้ารับการผ่าตัด และอาจไม่ได้หายในทันที ต้องใช้เวลาฟื้นฟูร่างกายและเข้ารับการกายภาพบำบัดอย่างต่อเนื่อง ไหนจะต้องจ่ายค่ารักษา แต่ถ้ามีประกันที่ดูแลโรคร้ายยอดฮิต ที่มีการรักษาเฉพาะทาง และอาจใช้เวลานานกว่าอาการจะดีขึ้น ทำให้มีค่าใช้จ่ายในการรักษาสูง เมืองไทยประกันชีวิตขอแนะนำความคุ้มครองสุขภาพ อีลิท เฮลท์  ที่ให้ความคุ้มครองครอบคลุม ทั้งโรคระบาด โรคร้ายแรง โรคทั่วไป และอุบัติเหตุ รวมทั้งค่ารักษากายภาพบำบัดแบบผู้ป่วยนอก* การรักษามะเร็งแบบ Targeted Therapy ด้วยวงเงินความคุ้มครองตั้งแต่ 20-100 ล้านบาทต่อปี ตอบโจทย์ทุกความต้องการเพื่อคุณ

 • ความคุ้มครองค่ารักษากายภาพบำบัดแบบผู้ป่วยนอก มีเฉพาะในแผนความคุ้มครอง 3-4 โดยเงื่อนไขเป็นไปตามที่ระบุในกรมธรรม์

 

หมายเหตุ

 • ความคุ้มครองของสัญญาเพิ่มเติมต้องไม่เกินระยะเวลาเอาประกันภัยของกรมธรรม์ประกันชีวิตที่สัญญาเพิ่มเติมนี้แนบท้าย
 • สัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพแบบ อีลิท เฮลท์ ต้องซื้อแนบท้ายกรมธรรม์ใหม่เท่านั้น
 • การพิจารณารับประกันเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ
 • เบี้ยประกันภัยสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีได้ ทั้งนี้หลักเกณฑ์เป็นไปตามที่กรมสรรพากร กำหนด
 • โปรดศึกษารายละเอียดความคุ้มครอง เงื่อนไขและข้อยกเว้น ก่อนตัดสินใจทำประกันภัย

 

ที่มา : กายภาพบำบัด ช่วยฟื้นฟูสุขภาพได้อย่างไร : POBPAD , ทำไมต้องกายภาพบำบัดหลังการผ่าตัด : โรงพยาบาล พญาไท


Tags:

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ประกันสุขภาพ

ความคุ้มครองสุขภาพ อีลิท เฮลท์

คุ้มครองสูง ตอบโจทย์ความต้องการด้านสุขภาพ

ตอบโจทย์ทุกความต้องการด้านสุขภาพ ด้วยความคุ้มครองสูงตั้งแต่ 20-100 ล้านบาท/ปี ในราคาเบี้ยเข้าถึงง่าย คลอบคลุมโรคร้ายแรงและการไปรักษาต่างประเทศ(2)

เมืองไทยประกันชีวิต ใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ และส่งมอบประสบการณ์ที่ดีสุดในการใช้งานเว็บไซต์แก่คุณ หากคุณดำเนินการต่อ หรือปิดข้อความนี้ลง เราถือว่าคุณยอมรับการใช้งานคุกกี้และ นโยบายความเป็นส่วนตัว

ยอมรับ