ไขข้อข้องใจ…ประกันแบบไหนใช่สำหรับคุณ

เชื่อว่าหลายคนคงเคยได้ยินหรือรู้จักเกี่ยวกับประกันชีวิตกันมาบ้างแล้ว โดยเฉพาะในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 หลายคนคงตระหนักและให้ความสำคัญกับประกันชีวิตและความคุ้มครองสุขภาพมากขึ้น

นอกจากประกันชีวิตและความคุ้มครองสุขภาพแบบทั่วไปแล้ว ยังมีประกันชีวิตอีกรูปแบบหนึ่ง คือ ประกันชีวิตควบการลงทุน หรือ ยูนิตลิงค์ (Unit-Linked) ซึ่งเป็นประกันชีวิตรูปแบบใหม่ ที่ผู้เอาประกันภัยจะได้รับทั้งความคุ้มครองชีวิต และโอกาสได้รับผลตอบแทนจากการลงทุน ทั้งยังสามารถเพิ่มความคุ้มครองสุขภาพได้ในกรมธรรม์ฉบับเดียวกัน

อย่างไรก็ตามก็ยังมีอีกหลายคนที่สงสัยว่าประกันชีวิตควบการลงทุนคืออะไร และเหมาะกับใคร รวมไปถึงมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาเลือกซื้ออย่างไร วันนี้เราจะไขข้อข้องใจและพาทุกคนไปทำความรู้จักกับประกันชีวิตควบการลงทุนหรือยูนิตลิงค์ให้มากขึ้น

ประกันชีวิตควบการลงทุน ยูนิตลิงค์

ประกันชีวิตควบการลงทุน ยูนิตลิงค์

ประกันชีวิตควบการลงทุน หรือ ยูนิตลิงค์ คือ ประกันรูปแบบใหม่ที่นำมาใช้เป็นตัวช่วยวางแผนความคุ้มครองชีวิตและเป้าหมายทางการเงิน ด้วยการผสมผสานระหว่าง “ประกันชีวิต” ที่ให้ความคุ้มครอง และ “กองทุนรวม” ที่ให้ผลตอบแทน ผู้เอาประกันภัยสามารถออกแบบการประกันชีวิตและการลงทุนด้วยตัวเอง ทั้งการจ่ายเบี้ย ความคุ้มครองชีวิต และสามารถเพิ่มความคุ้มครองสุขภาพ ตลอดจนการลงทุนผ่านกองทุนรวมหลากหลายนโยบายที่ถูกคัดสรรมาอย่างดี ทั้งยังสามารถถอนหรือเพิ่มเงินลงทุนในกรมธรรม์ได้ตลอดเวลา


และด้วยคุณสมบัติที่ยืดหยุ่นแตกต่างจากประกันแบบทั่วไป ผู้เอาประกันภัยยังสามารถกำหนดสัดส่วนระหว่างส่วนความคุ้มครองชีวิตและส่วนเงินลงทุนได้ เช่น ช่วงเริ่มต้นมีครอบครัว อาจมีภาระเยอะ มีลูกในวัยเรียน ต้องการความคุ้มครองชีวิต ก็เลือกความคุ้มครองชีวิตสูงๆ แต่ส่วนลงทุนจะน้อย เมื่อภาระลดลง อาจปรับลดสัดส่วนความคุ้มครองชีวิตลง เพื่อให้มีส่วนของการลงทุนมากขึ้น ทำให้สามารถเก็บเงินไว้ใช้ในยามเกษียณได้


ยูนิตลิงค์ จึงเป็นตัวเลือกที่ดีในการนำมาวางแผนการเงินในระยะยาว เพื่อตอบโจทย์ความต้องการที่แตกต่างกันออกไปในแต่ละช่วงจังหวะชีวิต ไม่ว่าจะเป็นแผนการสร้างความมั่นคงทางด้านการเงิน การสร้างความมั่นใจให้ครอบครัว การเตรียมค่าเล่าเรียนให้ลูก การต่อยอดธุรกิจ หรือแผนเกษียณของตนเอง

ประกันชีวิตควบการลงทุน ยูนิตลิงค์

ประกันชีวิตแบบทั่วไป VS ยูนิตลิงค์
เบี้ยประกันภัยและความคุ้มครองชีวิต

ประกันชีวิตแบบทั่วไป VS ยูนิตลิงค์ เบี้ยประกันภัยและความคุ้มครอง

เบี้ยประกันภัย

ประกันชีวิตทั่วไป : เบี้ยประกันภัยเป็นอัตราที่บริษัทกำหนดไว้ ขึ้นอยู่กับจำนวนเงินเอาประกันภัยที่เลือกซื้อ เพศ และอายุ

 

ประกันชีวิตควบการลงทุน : สามารถเลือกจำนวนเบี้ยประกันภัยที่จะชำระได้เอง อีกทั้งยังมีความยืดหยุ่นสูง สามารถเพิ่ม/ลด หรือพักการชำระเบี้ยประกันภัยได้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับกฎเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด

 

ความคุ้มครองชีวิต

ประกันชีวิตทั่วไป : รับความคุ้มครองชีวิตเป็นจำนวนเงินที่แน่นอน ตามที่ระบุในกรมธรรม์

 

ประกันชีวิตควบการลงทุน : มีโอกาสได้รับความคุ้มครองชีวิตสูงกว่าจำนวนเงินเอาประกันภัย ถ้ามูลค่าการลงทุนปรับตัวเพิ่มขึ้น

ประกันชีวิตแบบทั่วไป VS ยูนิตลิงค์ เบี้ยประกันภัยและความคุ้มครอง

ประกันชีวิตแบบทั่วไป VS ยูนิตลิงค์
นโยบายการลงทุนและผลตอบแทน

ประกันชีวิตแบบทั่วไป VS ยูนิตลิงค์ นโยบายการลงทุนและผลตอบแทน

นโยบายการลงทุน

ประกันชีวิตทั่วไป : บริษัทประกันชีวิต จะเป็นผู้นำเงินไปลงทุน

 

ประกันชีวิตควบการลงทุน : ผู้เอาประกันภัย เลือกลงทุนในกองทุนรวมเอง โดยบริษัทประกันชีวิตจะนำเงินส่วนนี้ไปซื้อกองทุนรวมตามคำสั่งของผู้เอาประกันภัย ทั้งนี้ เลือกลงทุนได้เฉพาะกองทุนรวมที่บริษัทประกันชีวิตคัดเลือกมาแล้วเท่านั้น

 

ผลตอบแทน

ประกันชีวิตทั่วไป : ให้ผลตอบแทนคงที่แน่นอน ตามที่กำหนดไว้ในแบบประกันภัย ซึ่งอัตราผลตอบแทนจะไม่สูง เนื่องจากลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงต่ำ

 

ประกันชีวิตควบการลงทุน : ไม่การันตีผลตอบแทนจากการลงทุน แต่มีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงขึ้นจากการลงทุน

ประกันชีวิตแบบทั่วไป VS ยูนิตลิงค์ นโยบายการลงทุนและผลตอบแทน

ประกันชีวิตแบบทั่วไป VS ยูนิตลิงค์
สภาพคล่อง ​การเปิดเผยค่าใช้จ่าย
และผลประโยชน์ด้านภาษี

ประกันชีวิตแบบทั่วไป VS ยูนิตลิงค์ สภาพคล่อง หรือการไถ่ถอนเงินมาใช้จ่าย​  การเปิดเผยค่าใช้จ่ายและผลประโยชน์ด้านภาษี

สภาพคล่อง หรือการไถ่ถอนเงินมาใช้จ่าย

ประกันชีวิตทั่วไป : สามารถกู้มูลค่าเงินสดจากรมธรรม์ (มีดอกเบี้ย) หรือเวนคืนกรมธรรม์ โดยความคุ้มครองชีวิตจะสิ้นสุดลง

 

ประกันชีวิตควบการลงทุน : สามารถถอนเงินลงทุนออกบางส่วนจากกรมธรรม์ โดยยังได้รับความคุ้มครองอย่างต่อเนื่อง ตราบที่มูลค่าการลงทุนมีเพียงพอในการชำระค่าใช้จ่ายต่างๆ ภายใต้กรมธรรม์ และไม่มีภาระดอกเบี้ยเพิ่มเติม

 

การเปิดเผยค่าใช้จ่าย

ประกันชีวิตทั่วไป : ไม่มีการเปิดเผยค่าใช้จ่ายในส่วนต่าง ๆ แก่ผู้เอาประกันภัย

 

ประกันชีวิตควบการลงทุน : เปิดเผยค่าใช้จ่ายส่วนต่างๆ ทั้งหมดแก่ผู้เอาประกันภัยอย่างชัดเจน

 

ผลประโยชน์ด้านภาษี*

ประกันชีวิตทั่วไป : สามารถนำเบี้ยประกันชีวิตไปใช้สิทธิลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 100,000 บาท สำหรับแบบประกันชีวิตที่มีระยะเวลาคุ้มครองตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป

 

ประกันชีวิตควบการลงทุน : ลดหย่อนภาษีได้เฉพาะค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการประกันชีวิตและค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง (ไม่รวมส่วนการลงทุน) สูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท

 

* เงื่อนไขเป็นไปตามที่กรมสรรพากรกำหนด

ประกันชีวิตแบบทั่วไป VS ยูนิตลิงค์ สภาพคล่อง หรือการไถ่ถอนเงินมาใช้จ่าย​  การเปิดเผยค่าใช้จ่ายและผลประโยชน์ด้านภาษี

Introducting เมืองไทยยูนิตลิงค์

Introducting เมืองไทยยูนิตลิงค์

เมืองไทยประกันชีวิต เราใส่ใจทุกรายละเอียดเพื่อให้คุณมั่นใจทุกการวางแผน ทั้งเรื่องชีวิต ความคุ้มครองสุขภาพ และการลงทุน ด้วยการออกแบบผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตควบการลงทุนที่หลากหลาย เพื่อตอบโจทย์ทุกความต้องการของคุณ

 

mDesign จ่ายเบี้ยสบายๆ รายงวด คุ้มครองยาวถึงอายุครบ 99 ปี* ตอบโจทย์ทุกจังหวะของชีวิต อุ่นใจมากขึ้นด้วยสัญญาเพิ่มเติมสุขภาพ

 

mGrow 615 สร้างพอร์ตชีวิตให้เติบโตอย่างมั่นคง จ่ายเบี้ยสั้น 6 ปี ให้ความคุ้มครองยาว 15 ปี การันตีคุ้มครองชีวิต 15 ปี แม้ภาวะการลงทุนจะผันผวน พร้อมรับโบนัสเพิ่ม 2% ณ ต้นปีกรมธรรม์ที่ 7**

 

mOne คุ้มครองชีวิตควบคู่การลงทุน อุ่นใจในการใช้ชีวิต จ่ายเบี้ยเพียงครั้งเดียว รับความคุ้มครองพร้อมโอกาสลงทุนได้จนถึงครบอายุ 99 ปี*

 

mOnePlus พลัสความมั่นคงในอนาคตของคุณและครอบครัว ด้วยความคุ้มครองชีวิตเริ่มต้น 150% ของเบี้ยประกันภัยที่จ่ายเพียงครั้งเดียว รับความคุ้มครองพร้อมโอกาสลงทุนได้จนถึงครบอายุ 99 ปี*

 

หมายเหตุ

* ตราบเท่าที่มูลค่าการลงทุนเพียงพอที่จะชำระค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามกรมธรรม์

** ผู้เอาประกันภัยต้องชำระเบี้ยประกันภัยหลักอย่างต่อเนื่องครบทุกงวดตั้งแต่ปีที่ 1 ถึงปีที่ 6 โดยไม่เคยลดจำนวนเบี้ยประกันภัยหลัก และไม่เคยถอนเงินจากกรมธรรม์โดยการหักเงินจากบัญชีเงินสะสมจากเบี้ยประกันภัยหลัก และไม่เคยใช้สิทธิการหยุดพักชำระเบี้ยประกันภัย จะได้รับโบนัส 2% ของเบี้ยประกันภัยหลักที่ได้รับชำระแล้วตั้งแต่ปีที่ 1 ถึงปีที่ 6

 

 

ที่มา : สืบค้นเมื่อวัน 11/10/64

 

🔖 สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

Introducting เมืองไทยยูนิตลิงค์
Tags:

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ความสุขทุกช่วงชีวิตที่ออกแบบได้ - mDesign

คุ้มครองชีวิตถึงครบอายุ 99 ปี

ประกันชีวิตควบการลงทุนที่ออกแบบมาให้ยืดหยุ่น วางแผนการเงินได้หลากหลาย ตอบโจทย์ทุกจังหวะของชีวิต อุ่นใจมากขึ้นด้วยสัญญาเพิ่มเติมสุขภาพ

mGrow 615 รับความคุ้มครองยาว 15 ปี จ่ายเบี้ยสั้น 6 ปี

สร้างพอร์ตชีวิตให้เติบโตอย่างมั่นคง ด้วยประกันชีวิตควบการลงทุนที่จ่ายเบี้ยสั้น 6 ปี รับความคุ้มครองยาว 15 ปี เลือกขยายความคุ้มครองได้ถึงอายุครบ 99 ปี* พร้อมรับโบนัสเพิ่ม 2%** ณ ต้นปีกรมธรรม์ที่ 7

จ่ายครั้งเดียว คุ้มครองชีวิต+ลงทุนยาวๆ - mOne

คุ้มครองชีวิตถึงครบอายุ 99 ปี

เพราะชีวิตมีเรื่องราวที่ต่างกัน สร้างหลักประกันที่มั่นคงพร้อมส่งต่อความมั่งคั่งให้คนที่คุณรัก "คุ้มครองชีวิตควบคู่การลงทุน อุ่นใจในการใช้ชีวิต จ่ายเบี้ยเพียงครั้งเดียว รับความคุ้มครองพร้อมโอกาสลงทุนได้จนถึงครบอายุ 99 ปี"

mOnePlus

คุ้มครองชีวิตถึงครบอายุ 99 ปี*

จ่ายครั้งเดียวเพื่อคุ้มครองตลอดชีวิต พลัสความมั่นคงในอนาคตของคุณและครอบครัว

เมืองไทยประกันชีวิต ใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ และส่งมอบประสบการณ์ที่ดีสุดในการใช้งานเว็บไซต์แก่คุณ หากคุณดำเนินการต่อ หรือปิดข้อความนี้ลง เราถือว่าคุณยอมรับการใช้งานคุกกี้และ นโยบายความเป็นส่วนตัว

ยอมรับ