ตอนเป็นโสดอะไรก็ง่าย เรื่องการวางแผนการเงินสำหรับคน ๆ เดียวจึงทำได้คล่องตัวมากกว่า แต่เมื่อวันหนึ่งมีคนมาอยู่ข้างกายและเปลี่ยนสถานะเป็นคนมีครอบครัวเมื่อไหร่ จำเป็นต้องมีการวางแผนการเงินที่ดี เพราะถ้าไม่วางแผนอาจทำให้ค่าใช้จ่ายในแต่ละส่วนกระทบกันได้ ดังนั้น ก่อนวางแผนการเงินของครอบครัว คู่รักหรือสามีภรรยาจำเป็นต้องปรึกษากันก่อน โดยกำหนดเป้าหมายและงบประมาณร่วมกัน รวมถึงการจัดสรรเงินแต่ละส่วนให้ครอบคลุมเพื่ออนาคตทางการเงินของครอบครัวที่มั่นคงมากยิ่งขึ้น

วางเป้าหมายการเงิน สั้น-กลาง-ยาว

วางเป้าหมายการเงิน สั้น-กลาง-ยาว

การวางแผนการเงินของครอบครัวนั้นถือเป็นเรื่องสำคัญ หากวางแผนหรือตกลงเรื่องการเงินไม่ลงตัว อาจสร้างความเครียดและปัญหาด้านสภาพคล่องทางการเงินก็ได้ ดังนั้นการวางแผนการเงินของครอบครัวจะต้องมีเป้าหมายร่วมกันและมีหลายระดับ ดังนี้

 • เป้าหมายระยะสั้น เป็นการเก็บเงินไว้ใช้จ่ายในชีวิตประจำวันภายในครอบครัว เช่น ค่าอาหาร ค่าเดินทาง ค่าเทอมลูก ค่าประกันชีวิต และเงินสำหรับกรณีฉุกเฉินต่าง ๆ เป็นต้น ซึ่งต้องตกลงกันว่าจะแบ่งรายได้มาเก็บร่วมกันคนละเท่าไหร่ และใครจะต้องบริหารเงินส่วนนี้  
 • เป้าหมายระยะกลาง เป็นการเก็บเงินสำหรับเป้าหมายในอนาคต เช่น เก็บเงินดาวน์บ้าน ซื้อรถ เงินสำหรับการศึกษาของลูก เป็นต้น ซึ่งการวางแผนมีลูกเป็นหนึ่งในเป้าหมายระยะกลางที่สำคัญอย่างหนึ่ง เพราะหากไม่วางแผนเอาไว้อาจทำให้เกิดค่าใช้จ่ายไม่คาดฝันขึ้นได้ ดังนั้น คู่รักควรพูดคุยและวางแผนเรื่องลูกให้ชัดเจนตั้งแต่เริ่มต้นใช้ชีวิตคู่ เพื่อจะได้เตรียมเงินสำหรับลูกน้อยได้อย่างเหมาะสม
 • เป้าหมายระยะยาว เป็นการเก็บเงินระยะยาวสำหรับอนาคต เช่น การวางแผนเกษียณ หากมีลูกด้วยแล้วยิ่งต้องจัดสรรเงินให้ดี เพราะอาจกระทบเงินเกษียณของตัวเองได้
วางเป้าหมายการเงิน สั้น-กลาง-ยาว

วางแผนการเงินด้วย 5 บัญชีครอบครัว

วางแผนการเงินด้วย 5 บัญชีครอบครัว

เมื่อเริ่มสร้างครอบครัว ค่าใช้จ่ายในบ้านก็สูงตาม ดังนั้นเราควรจัดสรรการเงินให้เป็นสัดส่วนด้วยการเปิด 5 บัญชีสำหรับครอบครัว ดังนี้

 1. บัญชีกองกลางของครอบครัว จัดทำประมาณการรายจ่ายของครอบครัวในแต่ละเดือนว่ามีค่าใช้จ่ายส่วนกลางอะไรบ้าง เช่น ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าผ่อนบ้าน ค่าผ่อนรถ แล้วคุยกันว่าใครจะออกค่าใช้จ่าย หรือเปิดบัญชีกลางเพื่อรองรับค่าใช้จ่ายส่วนนี้
 2. บัญชีเงินออมและสำรองเผื่อฉุกเฉิน ควรสำรองเงินโดยครอบคลุมค่าใช้จ่ายรายเดือนของครอบครัวอย่างน้อย 3-6 เดือนเผื่อไว้ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องใช้เงินเร่งด่วน เช่น ตกงาน เจ็บป่วย อุบัติเหตุ ซ่อมบ้าน เป็นต้น โดยเก็บแยกเงินส่วนนี้ไว้ในบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ หรือกองทุนตราสารเงินที่สามารถถอนออกมาใช้ได้ภายใน 1-2 วัน
 3. บัญชีการลงทุนของครอบครัว จัดสรรเงินออมอย่างน้อย 10% ของเงินเดือนมาลงทุนเพื่อต่อยอดเงินให้กับครอบครัวและตอนเกษียณ เช่น ลงทุนในตราสารหนี้ กองทุนรวมต่าง ๆ หรือหุ้น
 4. บัญชีอนาคตสำหรับลูก ควรคำนวณค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่สำคัญ เช่น ค่าของใช้ ค่าอาหารเด็ก ค่าการศึกษาในระดับสูงสุดที่ต้องการ หลังจากนั้นควรเลือกการออมหรือการลงทุนที่หลากหลาย เช่น เงินฝากประจำหรือประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ที่ได้รับเงินคืนตามที่กำหนด หรือเลือกลงทุนในกองทุนเพื่อเพิ่มโอกาสให้เงินเติบโตไปพร้อมกับลูก
 5. บัญชีส่วนตัวเพื่อใช้จ่าย ควรแยกบัญชีใช้จ่ายส่วนตัวเพื่อเติมเต็มในสิ่งที่ตัวเองชอบ มีไลฟ์สไตล์แบบไหนก็สามารถทำได้ไม่ต้องกังวลว่าจะกระทบเงินส่วนอื่นของครอบครัว 

นอกจากนี้ สำหรับครอบครัวที่ยังไม่มีลูก ควรมีสภาพคล่องของเงินฉุกเฉิน 5 เท่าของค่าใช้จ่ายทั้งหมดของครอบครัว เช่น ถ้ามีค่าใช้จ่ายต่อเดือน 10,000 บาท ต้องมีเงินไว้ใช้สำหรับใช้จ่ายฉุกเฉิน 50,000 บาท หรือมากกว่า แต่ถ้าวางแผนมีลูกควรมีสภาพคล่องเงินฉุกเฉิน 6 เท่าของค่าใช้จ่ายทั้งหมด และถ้าครอบครัวไหนที่มีความมั่นคงในหน้าที่การงานและเตรียมพร้อมเพื่อการเกษียณ ควรมีสภาพคล่องยามฉุกเฉินมากยิ่งขึ้น เช่น 7-8 เท่า ดังนั้น เราจึงควรวางแผนการเงินและสุขภาพให้ครอบคลุม จัดสรรการเงินอย่างมีวินัยพร้อมเลือกลงทุนเพื่อสร้างโอกาสให้เงินเติบโตไปพร้อมกับครอบครัวของเราในอนาคต และมีความสุขได้ในทุก ๆ วัน

วางแผนการเงินด้วย 5 บัญชีครอบครัว

วางแผนการเงินด้วย uDesign

วางแผนการเงินด้วย uDesign

นอกจากการจัดสรรรายรับรายจ่ายและแยกบัญชีต่าง ๆ แล้ว การเลือกรูปแบบการลงทุนที่มอบความคุ้มค่าพร้อมกับคุ้มครองชีวิตไปพร้อมกันได้ ยิ่งตอบโจทย์สำหรับการวางแผนครอบครัวมากยิ่งขึ้น

ดีไซน์ชีวิตแบบที่ต้องการด้วย uDesign ประกันชีวิตควบการลงทุนจากเมืองไทยประกันชีวิต ที่ให้ความคุ้มครองมากกว่า ใช้ชีวิตคุ้มค่ามากขึ้น

 • จ่ายเบี้ยเท่ากันแต่เลือกความคุ้มครองชีวิตได้มากกว่า(1) : เลือกซื้อทุนประกันหรือความคุ้มครองที่สูงกว่าได้ตามใจในค่าเบี้ยที่เท่ากัน
 • เบี้ยรวมคงที่ตลอดสัญญา : uDesign ประกันชีวิตควบการลงทุนที่ให้เราวางแผนทุกช่วงชีวิตให้คุ้มค่า ด้วยเบี้ยรวมคงที่ตลอดสัญญาแม้แนบสัญญาเพิ่มเติมสุขภาพ(2) 
 • คุ้มครองชีวิต พร้อมดูแลสุขภาพยาว ๆ ถึงอายุ 99 ปี(3) : คุ้มครองครอบคลุม โรคอุบัติใหม่ โรคร้ายแรง และโรคทั่วไป ดูแลสุขภาพยาว ๆ แบบไม่ต้องกังวล
 • กรมธรรม์ยืดหยุ่นได้ : ตอบโจทย์ผู้ที่วางแผนครอบครัวมาก ๆ เพราะ uDesign ให้เราเลือกออกแบบความคุ้มครองชีวิตและสุขภาพได้ ด้วยกรมธรรม์ที่มีความยืดหยุ่น อยากปรับสัดส่วนความคุ้มครองชีวิตและการลงทุน เพิ่ม ถอน หรือ หยุดพักชำระเบี้ยระหว่างสัญญาก็ทำได้ตามต้องการ
 • โอกาสรับผลตอบแทนที่ดีกว่า : เพิ่มโอกาสรับผลตอบแทนที่ดีกว่าจากการลงทุนในกองทุนรวมคุณภาพที่หลากหลาย
วางแผนการเงินด้วย uDesign

เลือกความคุ้มครองชีวิตและดีไซน์การลงทุนให้ชีวิตคุ้มค่ามากกว่าด้วย uDesign ประกันชีวิตควบการลงทุนจากเมืองไทยประกันชีวิต ที่ให้ความคุ้มครองมากกว่า ใช้ชีวิตคุ้มค่ามากขึ้น

 • จ่ายเบี้ยเท่ากันแต่เลือกความคุ้มครองชีวิตได้มากกว่า(1)
 • เบี้ยรวมคงที่ตลอดสัญญา แม้แนบสัญญาเพิ่มเติมสุขภาพ(2)
 • คุ้มครองครอบคลุม โรคอุบัติใหม่ โรคร้ายแรง และโรคทั่วไป ดูแลสุขภาพยาว ๆ ถึงอายุ 99 ปี(3)
 • กรมธรรม์ยืดหยุ่น เพิ่ม ถอน หยุดพักชำระเบี้ยระหว่างสัญญาได้
 • โอกาสรับผลตอบแทนที่ดีกว่าจากการลงทุนในกองทุนรวมคุณภาพที่หลากหลาย

รายละเอียดเพิ่มเติม

☑️ โทร.1766 ตลอด 24 ชั่วโมง

☑️ ติดต่อตัวแทนประกันชีวิต หรือ สาขา ธนาคารกสิกรไทย และ ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์

 

หมายเหตุ:

(1) ความคุ้มครองที่มากกว่าขึ้นอยู่กับอายุ เพศ สุขภาพ และผลตอบแทนจากการลงทุน เมื่อเทียบระหว่างแบบประกันภัยเมืองไทยยูนิตลิงค์ 1 (ชำระเบี้ยประกันภัยรายงวด) กับแบบประกันภัยเมืองไทย สมาร์ท โพรเทคชั่น 99/20

(2) สัญญาเพิ่มเติมแบบชำระค่าการประกันภัยโดยการหักจากมูลค่าการลงทุน

(3) เมื่อแนบสัญญาเพิ่มเติมสุขภาพแบบอีลิท เฮลท์ หรือแบบดี เฮลท์ โดยคุ้มครองตราบเท่าที่มูลค่าการลงทุนมีเพียงพอที่จะชำระค่าใช้จ่ายตามกรมธรรม์

 

 • ระยะเวลาคุ้มครองขึ้นอยู่กับระยะเวลาการชำระเบี้ย อัตราผลตอบแทนการลงทุน และการถอนเงินลงทุนบางส่วนจากกรมธรรม์
 • เบี้ยประกันภัย (ไม่รวมส่วนของการลงทุน) ของแบบประกันภัยนี้ สามารถนำไปใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ ฉบับที่ 172 และ 383
 • ภาวะการลงทุนที่ผันผวน การหยุดพักชำระเบี้ยประกันภัย รวมถึงการถอนเงินลงทุนออกบางส่วนจากกรมธรรม์ อาจส่งผลให้ผลประโยชน์และความคุ้มครองที่จะได้รับลดลง
 • เงื่อนไขความคุ้มครองเป็นไปตามที่ระบุในกรมธรรม์
 • การพิจารณารับประกันภัยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ
 • โครงการ uDesign เป็นชื่อทางการตลาดของโครงการเมืองไทยยูนิตลิงค์
 • เงื่อนไขเป็นไปตามแนวทางเวชปฏิบัติ การวินิจฉัย ดูแลรักษา และป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามประกาศ ฉบับวันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 และ แนวทางปฏิบัติสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ในการให้คำแนะนำผู้ป่วยและการจัดบริการผู้ป่วยโควิด 19 แบบ Home Isolation ฉบับปรับปรุง วันที่ 4 มกราคม 2565 หรืออ้างอิงตามประกาศฉบับล่าสุด
 • เงื่อนไขเป็นไปตามมาตรฐานและความจำเป็นทางการแพทย์
 • โปรดศึกษารายละเอียดความคุ้มครอง เงื่อนไข และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจทำประกันภัย

 

ที่มา : สืบค้นเมื่อวันที่ 18/03/65

 

🔖 setinvestnow

 

🔖 set

Tags:

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

uDesign ประกันชีวิตควบการลงทุน

uDesign ประกันชีวิตควบการลงทุน อนาคตเป็นเรื่องที่ไม่แน่นอน Healthy แค่ไหน ก็ต้องเตรียมพร้อมสำหรับคนพิเศษ uDesign ออกแบบความคุ้มครองชีวิตและสุขภาพ ด้วยเบี้ยรวมคงที่ตลอดสัญญา คุ้มครองมากกว่า ใช้ชีวิตคุ้มค่ามากขึ้น ตอบโจทย์ทุกช่วงชีวิตของคุณและครอบครัว

เมืองไทยประกันชีวิต ใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ และส่งมอบประสบการณ์ที่ดีสุดในการใช้งานเว็บไซต์แก่คุณ หากคุณดำเนินการต่อ หรือปิดข้อความนี้ลง เราถือว่าคุณยอมรับการใช้งานคุกกี้และ นโยบายความเป็นส่วนตัว

ยอมรับ