อยากเริ่มลงทุน แต่จะจัดพอร์ตอย่างไรดี ? 

วัยนี้ควรมีหุ้นเท่าไหร่ ? อายุกับการลงทุนเกี่ยวกันหรือไม่ ?

 

ช่วงวัยหรืออายุ เป็นปัจจัยสำคัญที่มีผลกระทบต่อการจัดสรรเงินลงทุน โดยจะพิจารณาควบคู่ไปกับสถานภาพทางการเงิน วัตถุประสงค์การลงทุน และระยะเวลาในการลงทุน เพราะการวางแผนการลงทุนหรือสินทรัพย์ที่จะลงทุน ตลอดจนการรับความเสี่ยงของแต่บุคคลในแต่ละวัยมีความแตกต่างกันออกไป

ช่วงโสดของคนหนุ่มสาว

ช่วงโสดของคนหนุ่มสาว

ช่วงโสดและวัยเริ่มต้นทำงานนั้น ได้เปรียบเรื่องระยะเวลาในการออมและการเรียนรู้เรื่องการลงทุนมากที่สุด เพราะอยู่ในช่วงเริ่มต้นชีวิตการทำงานที่ยังมีเวลาสำหรับความผิดพลาดและกลับมาเริ่มต้นใหม่ อาจเลือกลงทุนในพอร์ตความเสี่ยงสูง-สูงมาก เหมาะสำหรับผู้เอาประกันภัยที่รับความเสี่ยงได้สูง-สูงมาก รับความผันผวนจากการลงทุนได้ และยอมรับการขาดทุน เพื่อโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงจากการลงทุนในระยะยาว

ช่วงโสดของคนหนุ่มสาว

ช่วงสร้างครอบครัว ​

ช่วงสร้างครอบครัว  ​

ช่วงมีครอบครัว นับเป็นช่วงที่การเงินค่อนข้างจะตึงเครียดกว่าช่วงอื่นๆ ด้วยภาระค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้น เช่น ค่าผ่อนบ้าน ค่าผ่อนรถ ค่าเทอมลูก ฯลฯ เมื่อมีภาระที่ต้องรับผิดชอบมากขึ้น ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ก็น้อยลง อาจเลือกพอร์ตที่ความเสี่ยงลดลงจากช่วงเริ่มต้นการทำงาน ได้แก่ พอร์ตความเสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง เหมาะสำหรับผู้เอาประกันภัยที่ยอมรับความผันผวนได้ปานกลางค่อนข้างสูง ยอมรับการลดลงของมูลค่าการลงทุนได้เป็นครั้งคราว เพื่อโอกาสรับผลตอบแทนที่สูงขึ้น

ช่วงสร้างครอบครัว  ​

ช่วงปึกแผ่นมั่นคง

ช่วงปึกแผ่นมั่นคง  ​

ช่วงที่ชีวิตมีฐานมั่นคงที่สุด เงินเดือนสูงขึ้น แม้จะยังมีภาระทางการเงินอยู่แต่ก็ผ่อนคลายลงไปมาก หากเก็บออมและลงทุนอย่างมีวินัยมาตั้งแต่ต้น แต่เนื่องจากวัยที่เริ่มมากขึ้น มีเวลาหารายได้อีกไม่กี่ปี การลงทุนของคนวัยนี้จึงเน้นความระมัดระวัง อาจเลือกพอร์ตความเสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ำ เหมาะสำหรับผู้เอาประกันภัยที่ยอมรับความเสี่ยงได้ระดับหนึ่ง เน้นปกป้องเงินลงทุน มุ่งหวังรายได้สม่ำเสมอ

ช่วงปึกแผ่นมั่นคง  ​

ช่วงเกษียณสุข

ช่วงเกษียณสุข

ช่วงเกษียณ เป็นช่วงเวลาที่เราจะได้พักผ่อนและเก็บเกี่ยวความสุขในแบบที่ชอบ โดยไม่เป็นภาระให้กับลูกหลานหรือคนในครอบครัว ในช่วงนี้ส่วนใหญ่จะอยู่ได้ด้วยเงินสะสมของตนเอง แม้ค่าใช้จ่ายบางอย่างจะลดลง แต่ค่ารักษาพยาบาลเพิ่มมากขึ้นตามวัยและสุขภาพ เงินออมกว่า 90% จึงควรอยู่ในรูปของการลงทุนที่มีความเสี่ยงต่ำ อาจเลือกพอร์ตความเสี่ยงต่ำ เหมาะสำหรับผู้เอาประกันภัยที่ยอมรับความเสี่ยงได้ต่ำ เน้นระมัดระวังการลงทุน หรือไม่สามารถยอมรับมูลค่าการลงทุนที่ลดลงได้ และมีความรู้ด้านการลงทุนจำกัด

ช่วงเกษียณสุข

ตัวอย่างข้างต้นเป็นเพียงแนวทางในการจัดพอร์ตลงทุนให้เหมาะกับช่วงวัยและเป้าหมายชีวิตเท่านั้น เราสามารถปรับเปลี่ยนพอร์ตลงทุนให้เหมาะกับเงื่อนไขและข้อจำกัดอื่นๆ ของตนเองได้ ไม่ว่าจะเป็นเงินลงทุน ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ผลตอบแทนที่คาดหวัง เพื่อให้ได้พอร์ตลงทุนที่เหมาะกับตัวเรามากที่สุด และไม่ว่าพอร์ตลงทุนจะมีความเสี่ยงอยู่ระดับไหน ก็อย่าลืมปรับพอร์ตลงทุนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้อยู่ในระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และเพิ่มโอกาสรับผลตอบแทนจากการลงทุน

 

นอกจากวางแผนการเงินในทุกช่วงเวลาของชีวิตแล้ว ก็อย่าลืมบริหารความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อฐานะทางการเงินและเป้าหมายที่สำคัญในวันที่เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝัน เพื่อช่วยเพิ่มความอุ่นใจมากขึ้น กับ เมืองไทยยูนิตลิงค์ (Unit Linked) หรือ ประกันชีวิตควบการลงทุน ตัวช่วยวางแผนการเงินที่คิดและออกแบบมาให้ครบ เพื่อตอบโจทย์ความต้องการที่แตกต่างทุกช่วงชีวิต ทั้งการลงทุนในกองทุนรวม ความคุ้มครองชีวิต และสุขภาพ ในกรมธรรม์เดียว โดยผู้เอาประกันภัยสามารถนำเบี้ยประกันภัยส่วนที่เป็นการลงทุนมาบริหารและออกแบบกรมธรรม์ด้วยตัวเอง ยืดหยุ่นมากกว่าด้วยการหยุดพักชำระเบี้ย หรือปรับเปลี่ยนความคุ้มครองชีวิต รวมทั้งเพิ่มหรือถอนมูลค่าการลงทุนในกองทุนรวมเมื่อไหร่ก็ได้ พร้อมเพิ่มความคุ้มครองสุขภาพด้วยเบี้ยประกันภัยคงที่ตลอดอายุสัญญา*

 

หมายเหตุ

  • สัญญาเพิ่มเติมแบบชำระค่าการประกันภัยโดยการหักจากมูลค่าการลงทุน
  • การหยุดพักชำระเบี้ยประกันภัยรวมถึงการถอนเงินลงทุนออกบางส่วนจากกรมธรรม์อาจส่งผลให้ผลประโยชน์และความคุ้มครองที่จะได้รับลดลง
  • โปรดศึกษารายละเอียดความคุ้มครอง เงื่อนไขและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

 

 

ที่มา :

🔖 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (สืบค้นเมื่อวันที่ 14 ธ.ค. 64)

 

🔖 พอร์ตแนะนำตามความเสี่ยง ปี 2565 โดยเมืองไทยประกันชีวิต

Tags:

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ความสุขทุกช่วงชีวิตที่ออกแบบได้ - mDesign

คุ้มครองชีวิตถึงครบอายุ 99 ปี

ประกันชีวิตควบการลงทุนที่ออกแบบมาให้ยืดหยุ่น วางแผนการเงินได้หลากหลาย ตอบโจทย์ทุกจังหวะของชีวิต อุ่นใจมากขึ้นด้วยสัญญาเพิ่มเติมสุขภาพ

จ่ายครั้งเดียว คุ้มครองชีวิต+ลงทุนยาวๆ - mOne

คุ้มครองชีวิตถึงครบอายุ 99 ปี

เพราะชีวิตมีเรื่องราวที่ต่างกัน สร้างหลักประกันที่มั่นคงพร้อมส่งต่อความมั่งคั่งให้คนที่คุณรัก "คุ้มครองชีวิตควบคู่การลงทุน อุ่นใจในการใช้ชีวิต จ่ายเบี้ยเพียงครั้งเดียว รับความคุ้มครองพร้อมโอกาสลงทุนได้จนถึงครบอายุ 99 ปี"

mGrow 615 รับความคุ้มครองยาว 15 ปี จ่ายเบี้ยสั้น 6 ปี

สร้างพอร์ตชีวิตให้เติบโตอย่างมั่นคง ด้วยประกันชีวิตควบการลงทุนที่จ่ายเบี้ยสั้น 6 ปี รับความคุ้มครองยาว 15 ปี เลือกขยายความคุ้มครองได้ถึงอายุครบ 99 ปี* พร้อมรับโบนัสเพิ่ม 2%** ณ ต้นปีกรมธรรม์ที่ 7

mOnePlus

คุ้มครองชีวิตถึงครบอายุ 99 ปี*

จ่ายครั้งเดียวเพื่อคุ้มครองตลอดชีวิต พลัสความมั่นคงในอนาคตของคุณและครอบครัว

เมืองไทยประกันชีวิต ใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ และส่งมอบประสบการณ์ที่ดีสุดในการใช้งานเว็บไซต์แก่คุณ หากคุณดำเนินการต่อ หรือปิดข้อความนี้ลง เราถือว่าคุณยอมรับการใช้งานคุกกี้และ นโยบายความเป็นส่วนตัว

ยอมรับ