เมื่อครอบครัวมีลูกสักคนก็ต้องวางแผนอนาคตและการเงินยาว ๆ ให้ลูก ไม่ว่าจะสถานที่เรียน ค่าเล่าเรียน การทำกิจกรรมต่าง ๆ รวมไปถึงเรื่องสุขภาพที่ต้องมีเงินสำรองไว้ยามเจ็บป่วย ซึ่งแต่ละเรื่องที่ลูกต้องทำในอนาคตนั้นก็มีค่าใช้จ่ายทุกอย่าง โดยเฉพาะการศึกษาที่ลูกต้องเล่าเรียนอีกหลายปี ดังนั้น ค่าใช้จ่ายในการศึกษาจึงต้องวางแผนการเงินและออมเงินอย่างรอบคอบ เพื่อไม่ให้สะดุดระหว่างทางแล้วจะมีวิธีเก็บเงินแบบไหนบ้าง เมืองไทยประกันชีวิตมีแนวทางมาแนะนำ

วางแผนและคำนวณค่าใช้จ่าย

วางแผนและคำนวณค่าใช้จ่าย
ก่อนอื่นต้องวางแผนว่าจะต้องเก็บเงินเท่าไหร่ต่อเดือนหรือต่อปี เงินออมส่วนนี้จะเก็บไว้ใช้จ่ายสำหรับเรื่องอะไร ด้วยการคำนวณค่าใช้จ่ายของลูกตั้งแต่เริ่มเรียนจนกระทั่งเรียนจบ เช่น ค่าเทอม ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าชุดนักเรียน ค่าใช้จ่ายรายวัน ค่ากิจกรรมต่าง ๆ เช่น หากตั้งเป้าเดือนละ 15,000 บาท คุณต้องเก็บให้ได้ปีละ 180,000 บาท และต้องเก็บเผื่อเหตุการณ์ฉุกเฉินในอนาคตอีกด้วย พร้อมกันเงินออกมาออมอย่างสม่ำเสมอ และแยกบัญชีธนาคารเก็บเพื่อลูกโดยเฉพาะ 
วางแผนและคำนวณค่าใช้จ่าย

ออมเงินแบบฝากประจำ

ออมเงินแบบฝากประจำ

การออมเงินโดยวิธีฝากประจำเป็นวิธีที่ง่าย มีความเสี่ยงต่ำ คนทั่วไปมักเลือกใช้วิธีนี้ ที่สำคัญยังช่วยให้คุณพ่อคุณแม่มีวินัยในการออม เพราะต้องฝากเงินจำนวนเท่ากันทุกเดือน มีกำหนดฝาก-ถอนชัดเจน ซึ่งการเปิดบัญชีเงินฝากประจำในปัจจุบันต้องมีเงินขั้นต่ำเพียง 1,000 บาท ก็สามารถเปิดบัญชีฝากได้ และยังได้อัตราดอกเบี้ยสูงกว่าแบบบัญชีออมทรัพย์ปกติอีกด้วย ที่สำคัญยังสามารถใช้เป็นหลักประกันเงินกู้ได้ เหมาะสำหรับคนที่มีวินัยในการออม เมื่อลูกเติบโตขึ้นก็ควรสร้างวินัยให้ลูกรู้จักออมเงินตามพ่อแม่ เพื่อให้ลูกเรียนรู้และมีวินัยในการใช้เงิน

ออมเงินแบบฝากประจำ

ออมเงินในกองทุนรวม

ออมเงินในกองทุนรวม

"กองทุนรวม" คือการนำเงินของผู้ลงทุนรายย่อยทั้งหลาย นำไปจดทะเบียนให้มีฐานะเป็นนิติบุคคล จากนั้นก็จะนำเงินไปลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเภทต่าง ๆ ตามนโยบายการลงทุนที่ได้ระบุไว้ เมื่อได้ผลตอบแทนที่งอกเงย ก็จะนำมาเฉลี่ยคืนให้กับผู้ลงทุนแต่ละราย ซึ่งสำหรับคุณพ่อคุณแม่ที่มีความรู้เรื่องการลงทุนแต่ไม่มีเวลาบริหารจัดการเอง การลงทุนในกองทุนรวมสามารถตอบโจทย์ได้  มีกองทุนให้เลือกลงทุนจากบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนมากมาย ทั้งหุ้น ตราสารหนี้ ทองคำ อสังหาริมทรัพย์ และการลงทุนในตลาดต่างประเทศ แล้วแต่จะเลือกลงทุนที่เหมาะกับสไตล์และระดับความเสี่ยงที่คุณพ่อคุณแม่สามารถยอมรับได้

ออมเงินในกองทุนรวม

ออมเงินในประกันชีวิตควบการลงทุน

ออมเงินในประกันชีวิตควบการลงทุน

สำหรับการออมเงินในประกันชีวิตควบการลงทุน นอกจากจะได้ออมเงินแล้วยังได้ความคุ้มครอง ให้คุณดีไซน์ชีวิตแบบที่ต้องการด้วย uDesign ประกันชีวิตควบการลงทุน จากเมืองไทยประกันชีวิต ที่ให้ความคุ้มครองมากกว่า ใช้ชีวิตคุ้มค่ามากขึ้น จ่ายเบี้ยเท่ากันแต่เลือกความคุ้มครองชีวิตได้มากกว่า(1) เลือกซื้อทุนประกันหรือความคุ้มครองที่สูงกว่าได้ตามใจในค่าเบี้ยที่เท่ากัน เบี้ยรวมคงที่ตลอดสัญญา ประกันชีวิตควบการลงทุนที่ให้เราวางแผนทุกช่วงชีวิตให้คุ้มค่ามากที่สุด ด้วยเบี้ยรวมคงที่ตลอดสัญญาแม้แนบสัญญาเพิ่มเติมสุขภาพ(2) คุ้มครองชีวิต พร้อมดูแลสุขภาพยาว ๆ ถึงอายุ 99 ปี(3) คุ้มครองครอบคลุมโรคโควิด 19 โรคอุบัติใหม่ โรคร้ายแรง และโรคทั่วไป ดูแลสุขภาพยาว ๆ แบบไม่ต้องกังวล กรมธรรม์ยืดหยุ่นได้ ประกันชีวิตควบการลงทุนที่ให้เราเลือกออกแบบความคุ้มครองชีวิตและสุขภาพได้ ด้วยกรมธรรม์ที่มีความยืดหยุ่น อยากปรับ เพิ่ม ถอน หรือ หยุดพักชำระเบี้ยระหว่างสัญญาได้ตามต้องการ แม้สถานการณ์ในอนาคตเปลี่ยนแปลงยังไงก็ยืดหยุ่นรับทุกไลฟ์สไตล์ของชีวิต โอกาสรับผลตอบแทนที่ดีกว่า เพิ่มโอกาสรับผลตอบแทนที่ดีกว่าจากการลงทุนในกองทุนรวมคุณภาพที่หลากหลาย ที่มาพร้อมกับความคุ้มครองสุขภาพ

ออมเงินในประกันชีวิตควบการลงทุน

จะเห็นได้ว่าการออมเงินเพื่อการศึกษาของลูกในอนาคต มีหลากหลายวิธีให้เลือกแล้วแต่ว่าวิธีไหนจะตอบโจทย์ แต่คุณพ่อคุณแม่ก็สามารถเพิ่มความมั่นใจกับอนาคตของลูกรักได้ ด้วยการดีไซน์การลงทุนและความคุ้มครองชีวิตให้คุ้มค่ามากกว่าด้วย uDesign ประกันชีวิตควบการลงทุนจากเมืองไทยประกันชีวิต ที่ให้ความคุ้มครองมากกว่า ใช้ชีวิตคุ้มค่ามากขึ้น

 • จ่ายเบี้ยเท่ากันแต่เลือกความคุ้มครองชีวิตได้มากกว่า(1)
 • เบี้ยรวมคงที่ตลอดสัญญา แม้แนบสัญญาเพิ่มเติมสุขภาพ(2)
 • คุ้มครองครอบคลุม โรคโควิด 19 โรคอุบัติใหม่ โรคร้ายแรง และโรคทั่วไป ดูแลสุขภาพยาว ๆ ถึงอายุ 99 ปี(3)
 • กรมธรรม์ยืดหยุ่น เพิ่ม ถอน หยุดพักชำระเบี้ยระหว่างสัญญาได้
 • โอกาสรับผลตอบแทนที่ดีกว่าจากการลงทุนในกองทุนรวมคุณภาพที่หลากหลาย

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

☑️ โทร.1766 ตลอด 24 ชั่วโมง

☑️ ติดต่อตัวแทนประกันชีวิต หรือ สาขา ธนาคารกสิกรไทย และ ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์

หมายเหตุ:

(1) ความคุ้มครองที่มากกว่าขึ้นอยู่กับอายุ เพศ สุขภาพ และผลตอบแทนจากการลงทุน เมื่อเทียบระหว่างแบบประกันภัยเมืองไทยยูนิตลิงค์ 1 (ชำระเบี้ยประกันภัยรายงวด) กับแบบประกันภัยเมืองไทย สมาร์ท โพรเทคชั่น 99/20 (2) สัญญาเพิ่มเติมแบบชำระค่าการประกันภัยโดยการหักจากมูลค่าการลงทุน

(3) เมื่อแนบสัญญาเพิ่มเติมสุขภาพแบบอีลิท เฮลท์ พลัส หรือแบบดี เฮลท์ โดยคุ้มครองตราบเท่าที่มูลค่าการลงทุนมีเพียงพอที่จะชำระค่าใช้จ่ายตามกรมธรรม์

 • ระยะเวลาคุ้มครองขึ้นอยู่กับระยะเวลาการชำระเบี้ย อัตราผลตอบแทนการลงทุน และการถอนเงินลงทุนบางส่วนจากกรมธรรม์
 • เบี้ยประกันภัย (ไม่รวมส่วนของการลงทุน) ของแบบประกันภัยนี้ สามารถนำไปใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ ฉบับที่ 172 และ 383
 • ภาวะการลงทุนที่ผันผวน การหยุดพักชำระเบี้ยประกันภัย รวมถึงการถอนเงินลงทุนออกบางส่วนจากกรมธรรม์ อาจส่งผลให้ผลประโยชน์และความคุ้มครองที่จะได้รับลดลง
 • เงื่อนไขความคุ้มครองเป็นไปตามที่ระบุในกรมธรรม์
 • การพิจารณารับประกันภัยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ
 • โครงการ uDesign เป็นชื่อทางการตลาดของโครงการเมืองไทยยูนิตลิงค์
 • เงื่อนไขเป็นไปตามแนวทางเวชปฏิบัติ การวินิจฉัย ดูแลรักษา และป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามประกาศ ฉบับวันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 และ แนวทางปฏิบัติสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ในการให้คำแนะนำผู้ป่วยและการจัดบริการผู้ป่วยโควิด 19 แบบ Home Isolation ฉบับปรับปรุง วันที่ 4 มกราคม 2565 หรืออ้างอิงตามประกาศฉบับล่าสุด
 • เงื่อนไขเป็นไปตามมาตรฐานและความจำเป็นทางการแพทย์
 • โปรดศึกษารายละเอียดความคุ้มครอง เงื่อนไข และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจทำประกันภัย

 

ที่มา : สืบค้นเมื่อวันที่ 21/03/65

🔖Set
🔖TNN (ข้อมูล ณ วันที่ 05/02/65)
🔖Cotton Baby 

Tags:

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

uDesign ประกันชีวิตควบการลงทุน

uDesign ประกันชีวิตควบการลงทุน อนาคตเป็นเรื่องที่ไม่แน่นอน Healthy แค่ไหน ก็ต้องเตรียมพร้อมสำหรับคนพิเศษ uDesign ออกแบบความคุ้มครองชีวิตและสุขภาพ ด้วยเบี้ยรวมคงที่ตลอดสัญญา คุ้มครองมากกว่า ใช้ชีวิตคุ้มค่ามากขึ้น ตอบโจทย์ทุกช่วงชีวิตของคุณและครอบครัว

เมืองไทยประกันชีวิต ใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ และส่งมอบประสบการณ์ที่ดีสุดในการใช้งานเว็บไซต์แก่คุณ หากคุณดำเนินการต่อ หรือปิดข้อความนี้ลง เราถือว่าคุณยอมรับการใช้งานคุกกี้และ นโยบายความเป็นส่วนตัว

ยอมรับ