ช้อปดีมีคืน Come Back ! ถือว่าเป็นข่าวดีรับต้นปีของเหล่าสายช้อป เพราะตอนนี้ทางภาครัฐได้นำมาตรการ “ช้อปดีมีคืน 2565” กลับมาให้ได้ใช้กันอีกแล้ว เพื่อช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจให้ประชาชนได้ออกไปจับจ่ายใช้สอยกันมากขึ้น แถมยังสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้อีกด้วย ซึ่งคนส่วนใหญ่อาจจะเคยใช้มาตรการช้อปดีมีคืนกันไปบ้างแล้ว แต่ก็อาจจะมีบางส่วนที่ยังไม่รู้ว่า มาตรการช้อปดีมีคืนคืออะไร มีเงื่อนไขอะไรบ้าง หรือสินค้าและบริการอะไรบ้างที่นำไปลดหย่อนภาษีได้ วันนี้ลองมาทำความเข้าใจกันอีกครั้งกัน

ช้อปดีมีคืน 2565
ใครบ้างที่ได้สิทธิ์ มีเงื่อนไขอะไรบ้าง ?

ช้อปดีมีคืน 2565 ใครบ้างที่ได้สิทธิ์ มีเงื่อนไขอะไรบ้าง ?

ช้อปดีมีคืน เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 15 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นมาตรการกระตุ้นการใช้จ่ายสำหรับบุคคลที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ยกเว้นนิติบุคคล) โดยนำจำนวนเงินที่ซื้อสินค้าและบริการมาใช้ลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามจำนวนที่จ่ายจริง ซึ่งรวมกันไม่เกิน 30,000 บาทต่อคน 

  ใครที่สนใจที่จะเข้าร่วมโครงการช้อปดีมีคืน ไม่ต้องลงทะเบียน เพียงแค่ซื้อสินค้าหรือบริการตามเงื่อนไขที่โครงการกำหนด แล้วขอใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปแบบจากร้านค้า ก็สามารถใช้ประกอบการยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 2565 เพื่อหักลดหย่อนภาษี ร่วมกับรายการลดหย่อนภาษีอื่น ๆ ได้ตามปกติ

 

เงื่อนไขมาตรการช้อปดีมีคืน

 • ผู้ใช้สิทธิ์ต้องซื้อสินค้ากับผู้ประกอบการที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)
 • ต้องมีใบเสร็จรับเงิน หรือใบกำกับภาษีมูลค่าเพิ่มเต็มรูปแบบจากการซื้อสินค้า เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการขอลดหย่อนภาษี
 • ผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ไม่สามารถใช้สิทธิ์มาตรการนี้ได้
 • ใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 15 กุมภาพันธ์ 2565 เพื่อใช้ลดหย่อนภาษีในปีภาษี 2565 ที่จะเก็บในช่วงต้นปี 2566 เท่านั้น
ช้อปดีมีคืน 2565 ใครบ้างที่ได้สิทธิ์ มีเงื่อนไขอะไรบ้าง ?

สินค้าและบริการอะไรบ้าง ?
ที่สามารถลดหย่อนภาษีได้ และไม่ได้

สินค้าและบริการอะไรบ้าง ? ที่สามารถลดหย่อนภาษีได้ และไม่ได้

แม้จะมีมาตรการช้อปดีมีคืน แต่ก็ไม่ใช่ว่าจะสามารถช้อปได้ทุกอย่างในโลกนะ ลองมาดูกันว่าสินค้าและบริการอะไรบ้าง ที่ใช้ลดหย่อนภาษีได้และไม่ได้บ้าง ก่อนซื้อจะได้ยับยั้งชั่งใจกันก่อน


สินค้าและบริการที่สามารถลดหย่อนภาษีได้

 • สินค้าและบริการจากผู้ประกอบการที่มีหน้าร้าน หรือร้านค้าออนไลน์ก็ได้ แต่ต้องเป็นร้านค้าที่จดทะเบียนภาษี VAT ซึ่งสามารถออกใบกำกับภาษีมูลค่าเพิ่มเต็มรูปแบบให้ได้เท่านั้น เช่น ห้างสรรพสินค้า ร้านสะดวกซื้อ ร้านอาหาร ก่อนการสั่งซื้ออย่าลืมเช็กว่าทางร้านค้าออนไลน์ สามารถออกใบกำกับภาษีมูลค่าเพิ่มเต็มรูปแบบได้ไหม เพื่อไม่ให้เสียสิทธิ์ในการซื้อ
 • หนังสือ ทั้งที่เป็นสิ่งพิมพ์หรืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) ทุกประเภท (ยกเว้นหนังสือประเภทนิตยสารและหนังสือพิมพ์) ทั้งนี้ หากเป็นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ จะต้องมีเอกสารหลักฐานที่ชัดเจน จึงจะสามารถนำมาหักลดหย่อนภาษีได้
 • สินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ที่ได้ลงทะเบียนกับกรมการพัฒนาชุมชนแล้ว โดยสามารถตรวจสอบร้านค้าได้ที่ otoptoday

สินค้าและบริการที่ไม่สามารถลดหย่อนภาษีได้

 • สุรา เบียร์ ไวน์ ยาสูบ
 • ค่าน้ำมันและก๊าซ สำหรับเติมยานพาหนะ
 • รถยนต์ รถจักรยานยนต์ และเรือ
 • หนังสือพิมพ์และนิตยสาร ทั้งสิ่งพิมพ์และอิเล็กทรอนิกส์
 • บริการจัดนำเที่ยว ค่าที่พักโรงแรม
 • ค่าเบี้ยประกันวินาศภัย
 • ค่าสาธารณูปโภค เช่น ค่าไฟฟ้า ค่าประปา ค่าโทรศัพท์
สินค้าและบริการอะไรบ้าง ? ที่สามารถลดหย่อนภาษีได้ และไม่ได้

ช้อปดีมีคืน 2565
ลดหย่อนภาษีได้เท่าไหร่ ?

ช้อปดีมีคืน 2565 ลดหย่อนภาษีได้เท่าไหร่ ?

ก่อนช้อปต้องรู้ เพราะมาตรการช้อปดีมีคืน ไม่สามารถใช้ได้กับทุกคน ต้องเป็นบุคคลที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ปี 2565 ที่จะเก็บในช่วงต้นปี 2566 เท่านั้น โดยจะได้รับการลดหย่อนภาษีจากมาตรการช้อปดีมีคืน ดังนี้

 • เงินได้สุทธิต่อปี 0 -150,000 บาท ได้รับการยกเว้นภาษี ไม่ได้สิทธิคืนภาษี
 • เงินได้สุทธิต่อปี 150,001 - 300,000 บาท อัตราภาษีเงินได้ 5% มีสิทธิได้คืนภาษีสูงสุด 1,500 บาท
 • เงินได้สุทธิต่อปี 300,001 - 500,000 บาท อัตราภาษีเงินได้ 10% มีสิทธิได้คืนภาษีสูงสุด 3,000 บาท
 • เงินได้สุทธิต่อปี 500,001 - 750,000 บาท อัตราภาษีเงินได้ 15% มีสิทธิได้คืนภาษีสูงสุด 4,500 บาท
 • เงินได้สุทธิต่อปี 750,001 - 1,000,000 บาท อัตราภาษีเงินได้ 20% มีสิทธิได้คืนภาษีสูงสุด 6,000 บาท
 • เงินได้สุทธิต่อปี 1,000,001 - 2,000,000 บาท อัตราภาษีเงินได้ 25% มีสิทธิได้คืนภาษีสูงสุด 7,500 บาท
 • เงินได้สุทธิต่อปี 2,000,001 - 5,000,000 บาท อัตราภาษีเงินได้ 30% มีสิทธิได้คืนภาษีสูงสุด 9,000 บาท
 • เงินได้สุทธิต่อปี 5,000,001 บาทขึ้นไป อัตราภาษีเงินได้ 35% มีสิทธิได้คืนภาษีสูงสุด 10,500 บาท

ส่วนผู้ที่ไม่มีรายได้ หรือมีรายได้ต่ำกว่า 150,000 บาทต่อปี หรือมีรายได้ถึงเกณฑ์เสียภาษี แต่มีค่าลดหย่อนภาษีอื่น ๆ ที่ช่วยให้ไม่ต้องเสียภาษีอยู่แล้ว จะไม่ได้สามารถใช้สิทธิ์ในมาตรการช้อปดีมีคืนได้


ช้อปดีมีคืน 2565 ลดหย่อนภาษีได้เท่าไหร่ ?

จะเห็นได้ว่ามาตรการช้อปดีมีคืนเหมาะสำหรับมนุษย์เงินเดือนที่มีเงินได้สุทธิสูงและต้องเสียภาษีในอัตราสูง เพราะสามารถลดหย่อนภาษีและได้สิทธิคืนภาษีได้มากกว่า ทำให้ประหยัดภาษีได้มากขึ้น ดังนั้นก่อนชอปอะไรควรวางแผนกันให้ดี ยิ่งเศรษฐกิจตอนนี้ จะจับจ่ายใช้สอยอะไรต้องคิดให้รอบคอบ รวมถึงมองหาแบบประกันที่ตอบโจทย์ความต้องการของตัวเองไว้ด้วยนะ เพราะนอกจากได้รับความคุ้มครองตามแบบประกันที่ซื้อแล้ว ยังสามารถนำไปใช้สิทธิลดหย่อนภาษีได้อีกด้วย 


ประกันชีวิตทั่วไป ตามที่จ่ายจริง สูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท

ประกันชีวิตแบบบำนาญ ตามที่จ่ายจริง สูงสุด 15% ของเงินได้ แต่ไม่เกิน 200,000 บาท

ประกันสุขภาพตนเอง  ตามที่จ่ายจริง สูงสุดไม่เกิน 25,000 บาท และเมื่อรวมกับประกันชีวิตทั่วไปแล้วไม่เกิน 100,000 บาท

ประกันสุขภาพพ่อแม่ ตามที่จ่ายจริง สูงสุดไม่เกิน 15,000 บาท

 

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก หรือโทร.1766

 • การพิจารณารับประกันเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ
 • เบี้ยประกันภัยสามารถนำไปใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีได้ ทั้งนี้ หลักเกณฑ์เป็นไปตามที่กรมสรรพากร กำหนด
 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่ บมจ.เมืองไทยประกันชีวิตและธนาคาร กำหนด
 • โปรดศึกษารายละเอียดความคุ้มครอง เงื่อนไข และข้อยกเว้น ก่อนตัดสินใจทำประกันภัย

ที่มา : สืบค้นเมื่อวันที่ 10/12/64


🔖
bangkokbiznews (ข้อมูล ณ วันที่ 02/01/65) 


🔖thansettakij (ข้อมูล ณ วันที่ 26/12/64) 


🔖 allwellhealthcare  (ข้อมูล ณ วันที่ 30/12/64) 

Tags:

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ประกันสุขภาพ

โครงการเหมาจ่าย เอ็กซ์ตร้า

สร้างสวัสดิการสุขภาพให้ตัวเองง่าย ๆ พร้อม แบ่งจ่ายรายเดือนได้

ไม่มีสวัสดิการก็ยังอุ่นใจตั้งแต่บาทแรก คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลสูงถึง 500,000 บาทต่อการรักษาแบบผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง* เข้ารักษาได้ทุกโรงพยาบาล พร้อมค่าห้องเพิ่มอีกวันละ 4 พันบาท*

เมืองไทยประกันชีวิต ใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ และส่งมอบประสบการณ์ที่ดีสุดในการใช้งานเว็บไซต์แก่คุณ หากคุณดำเนินการต่อ หรือปิดข้อความนี้ลง เราถือว่าคุณยอมรับการใช้งานคุกกี้และ นโยบายความเป็นส่วนตัว

ยอมรับ