ก็อาจจะงง ๆ หน่อย สำหรับมือใหม่หัดยื่นภาษี 2564 และด้วยความที่เป็นการยื่นภาษีครั้งแรก ก็เลยยังไม่รู้ว่าจะเริ่มจากตรงไหน ต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง รายการลดหย่อนภาษีมีอะไรที่สามารถใช้ได้ แล้วสุดท้ายต้องไปยื่นที่ไหน วันนี้เรามีคำตอบมาให้เตรียมตัวก่อนยื่นภาษีสำหรับมือใหม่กัน

แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

แรกเริ่มเรามาทำความรู้จักกับ สิ่งเล็ก ๆ ที่เรียกว่า ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา คือภาษีที่จัดเก็บจากบุคคลทั่วไป หรือจากหน่วยภาษีที่มีลักษณะพิเศษ ตามที่กฎหมายกำหนด และมีรายได้เกิดขึ้น ตามเกณฑ์ที่กำหนด โดยปกติจัดเก็บเป็นรายปี ซึ่งแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาที่ควรรู้มีดังนี้

 

 • ภ.ง.ด.90 : แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สำหรับผู้ที่มีรายได้อื่นๆ นอกเหนือจากเงินเดือนที่ได้รับ เช่น ค้าขายแบบบุคคลธรรมดา หรือเงินปันผล
 •  ภ.ง.ด.91 : แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สำหรับผู้ที่มีรายได้เป็นเงินเดือน โดยไม่มีรายได้เสริมจากแหล่งงาน หรือรายได้อื่น เช่น พนักงานบริษัทที่รับเงินค่าจ้างเพียงอย่างเดียว

 

ใครต้องยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาบ้าง คำตอบคือ บุคคลซึ่งมีเงินได้เกิน 120,000 บาท/ปี ทั้งบุคคลธรรมดาและผู้ถึงแก่ความตาย โดยมีเงินได้พึงประเมินขั้นต่ำ แบ่งตามประเภทเงินได้ และ สถานะดังนี้

 

 • เงินเดือนเพียงอย่างเดียว : โสด 120,000 บาท / สมรส 220,000 บาท
 • เงินได้ประเภทอื่น : โสด 60,000 บาท / สมรส 120,000 บาท

 

ที่มา : กรุงเทพธุรกิจ

แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

เอกสารที่ต้องเตรียม ก่อนยื่นภาษีมีอะไรบ้าง

เอกสารที่ต้องเตรียม ก่อนยื่นภาษีมีอะไรบ้าง

เมื่อทำความรู้จักกับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดากันแล้ว และรู้แล้วว่ารายได้ของตัวเองนั้นถึงเกณฑ์ที่ต้องยื่นภาษีแล้วหรือไม่ ซึ่งถ้าถึงเกณฑ์แล้วขั้นตอนต่อมาคือการเตรียมเอกสารก่อนยื่นภาษี 2564 มีอะไรบ้างมาดูกัน

 • เอกสารแสดงรายได้ : หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (ใบ 50 ทวิ) จากนายจ้าง เป็นเอกสารที่ระบุว่าปีนั้นมีรายได้รวมเท่าไหร่ มีการหักชำระกองทุน หรือเงินทุนสำรองต่าง ๆ
 • รายการลดหย่อนภาษี : ที่รวบรวมไว้ตลอดทั้งปี เช่น ค่าเลี้ยงดูบิดา-มารดา บุตร หรืออุปการะคนพิการ เป็นต้น
 • เอกสารประกอบการลดหย่อนภาษี : เพื่อนำมาใช้ในการกรอกแบบฟอร์มยื่นภาษี เช่น ค่าลดหย่อนเลี้ยงดูพ่อแม่ จำนวนเงินที่ซื้อกองทุน หนังสือรับรองการชำระเบี้ยประกันชีวิต / เบี้ยประกันสุขภาพ / เบี้ยประกันชีวิตแบบบำนาญ ดอกเบี้ยเงินกู้ยืมเพื่อการมีที่อยู่อาศัย ค่าใช้จ่ายในการซื้อสินค้าหรือบริการ และสิทธิลดหย่อนจากโครงการรัฐบาล เป็นต้น

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ เช็กลิสต์ ลดหย่อนภาษีปี 64

ข้อนี้สำคัญ หากคุณมีรายได้หลายช่องทาง อย่าลืมเตรียมเอกสารแสดงการหักภาษีของหน่วยงานที่จ้างให้ครบถ้วนก่อนยื่น จะได้ไม่ต้องเสียเวลาส่งเอกสารย้อนหลัง

 • ขอเอกสารสำหรับยื่นภาษี/หนังสือรับรองการลดหย่อนภาษีได้จากที่ไหน
 • หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (ใบ 50 ทวิ) : ติดต่อขอรับจากผู้ที่จ่ายเงินค่าจ้าง/ค่าบริการ
 • ค่าลดหย่อนเลี้ยงดูพ่อแม่
 • หนังสือรับรองการชำระเบี้ยประกันภัย
 • หนังสือรับรองดอกเบี้ยเงินกู้ยืมเพื่อการมีที่อยู่อาศัย : ขอได้จากธนาคารที่กู้ยืม
เอกสารที่ต้องเตรียม ก่อนยื่นภาษีมีอะไรบ้าง

10 ขั้นตอนยื่นภาษี ออนไลน์ง่าย ๆ

10 ขั้นตอนยื่นภาษี ออนไลน์ง่าย ๆ

วิธีการยื่นภาษีที่เหมาะกับสถานการณ์ในตอนนี้คือการยื่นผ่านระบบออนไลน์ เพราะช่วยลดความเสี่ยงหลีกเลี่ยงการสัมผัสที่อาจเกิดขึ้นได้ครับ โดยขั้นตอนนั้นไม่ยาก หากมีเอกสารพร้อมอยู่ในมือก็ลุยได้เลย

 

 1. เข้าเว็บไซต์ของกรมสรรพากร rd.go.th
 2. เลือก ภ.ง.ด.90/91 (สำหรับผู้ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนต้องลงทะเบียนยื่นภาษีก่อน)
 3. เมื่อเข้าสู่ระบบเรียบร้อย ให้ไปที่หน้า แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา หากข้อมูลถูกต้องให้กดทำรายการต่อไป
 4. เลือกสถานะจัดการชีวิต
 5. เลือกประเภทเงินได้ และค่าลดหย่อนการเสียภาษี : หากเป็นมนุษย์เงินเดือนให้เลือกมาตรา 40(1) เงินได้จากการจ้างแรงงาน ได้แก่ เงินเดือน เบี้ยเลี้ยง และเงินที่ได้รับการลดหย่อน
 6. กรอกรายการเงินเดือนค่าจ้างบำนาญต่าง ๆ โดยเอามาจากหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายตามมาตรา 50 ทวิ กรอกในช่อง “บันทึกจำนวนเงินที่สะสมตลอดปี” ที่สำคัญต้องไม่ลืมเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของผู้จ่ายเงินได้ ส่วนคนที่เปลี่ยนงานหรือออกจากงานระหว่างปีให้ติดตามขอเอกสารของที่ทำงานเก่าและที่ทำงานใหม่เพื่อนำมายื่นรวมกันด้วย
 7. บันทึกรายการค่าลดหย่อนที่เรามี กรอกใส่ทั้งหมด
 8. ตรวจสอบข้อมูลการคำนวณภาษี โดยระบบของกรมสรรพากรจะคำนวณให้อัตโนมัติ
 9. หากข้อมูลทุกอย่างถูกต้องให้ทำการยืนยันเพื่อยื่นแบบภาษี
 10. กดยืนยันการจ่ายเงินหรือตรวจสอบการคืนภาษี และเลือกช่องทางทำธุรกรรมการเงินที่สะดวกที่สุด

 

หากไม่สะดวกยื่นภาษีผ่านระบบออนไลน์ ก็สามารถยื่นได้ที่สำนักงานสรรพากรทุกพื้นที่ หรือส่งเอกสารให้หน่วยงานบริษัทที่สังกัดยื่นให้เช่นกัน

 

ที่มา : กรุงเทพธุรกิจ

10 ขั้นตอนยื่นภาษี ออนไลน์ง่าย ๆ

ไม่ยื่นภาษีมีความผิด ทางอาญา!

ไม่ยื่นภาษีมีความผิด ทางอาญา!

ข้อนี้ต้องไฮไลท์เน้น ๆ ไว้เลย ห้ามลืม ห้ามปล่อยเบลอ หรือคิดว่าเราไม่ยื่นภาษีก็ได้ใครจะทำไม งานอาจเข้าได้เลย เพราะหากคุณมีรายได้และไม่แสดงที่มาของรายได้ผ่านการยื่นภาษีถือว่ามีความผิด

 

 • กรณีไม่ชำระภาษีภายในกำหนดเวลา ต้องเสียเงินเพิ่มอีกร้อยละ 1.5 ต่อเดือน (เศษของเดือนให้นับเป็น 1 เดือน) ของเงินภาษีที่ต้องชำระนับแต่วันพ้นกำหนดเวลาการยื่นรายการจนถึงวันชำระภาษี
 • กรณีเจ้าพนักงานตรวจสอบออกหมายเรียก และปรากฏว่ามิได้ยื่นแบบแสดงรายการไว้หรือยื่นแบบแสดงรายการไว้แต่ชำระภาษีขาดหรือต่ำไป นอกจากจะต้องรับผิดชำระเงินเพิ่มแล้ว ยังจะต้องรับผิดเสียเบี้ยปรับอีก 1 เท่าหรือ 2 เท่าของภาษีที่ต้องชำระแล้วแต่กรณี เงินเบี้ยปรับดังกล่าวอาจลดหรืองดได้ตามระเบียบที่อธิบดีกำหนดโดยอนุมัติรัฐมนตรี
 • กรณีไม่ยื่นแบบแสดงรายการ ภ.ง.ด.90, 91 ภายในกำหนดเวลา ต้องระวางโทษปรับทางอาญาไม่เกิน 2,000 บาท     
 • กรณีจงใจ แจ้งข้อความเท็จ หรือแสดงหลักฐานเท็จหรือฉ้อโกง เพื่อหลีกเลี่ยงหรือพยายามหลีกเลี่ยงการเสียภาษีอากร มีโทษจำคุกตั้งแต่ 3 เดือนถึง 7 ปี และปรับตั้งแต่ 2,000 บาท ถึง 200,000 บาท
 • กรณีเจตนาละเลยไม่ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อหลีกเลี่ยงการเสียภาษีอากร มีโทษปรับไม่เกิน 200,000 บาท หรือจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือทั้งจำทั้งปรับ

 

ที่มา : กรมสรรพากร

ไม่ยื่นภาษีมีความผิด ทางอาญา!

ก่อนยื่นภาษีสำหรับมือใหม่อย่าลืมตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร เช็กสิทธิการลดหย่อนให้ดี และสุดท้ายอย่าลืมมองหาแบบประกันที่ตอบโจทย์ความต้องการของตัวเอง เพราะนอกจากได้รับความคุ้มครองตามแบบประกันที่ซื้อแล้ว ยังสามารถนำไปใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีได้อีกด้วย

 

 • ประกันชีวิตทั่วไป (ไม่เกิน 100,000 บาท)
 • ประกันชีวิตแบบบำนาญ (สูงสุดไม่เกิน 15% ของเงินได้ แต่ไม่เกิน 200,000 บาท)
 • ประกันสุขภาพตนเอง (ไม่เกิน 25,000 บาท และเมื่อรวมกับเบี้ยประกันชีวิตทั่วไปแล้วไม่เกิน 100,000 บาท)
 • ประกันสุขภาพบิดา-มารดา (ไม่เกิน 15,000 บาท)

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก หรือโทร.1766

 • การพิจารณารับประกันเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ
 • ผู้เอาประกันภัยสามารถนำเบี้ยประกันสุขภาพสูงสุดไม่เกิน 25,000 บาทต่อปี (ถ้ามี) รวมกับเบี้ยประกันภัยคุ้มครองชีวิต มาใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา แต่ทั้งนี้รวมกันสูงสุดไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี
 • หลักเกณฑ์เป็นไปตามที่กรมสรรพากร กำหนด
 • โปรดศึกษารายละเอียดความคุ้มครอง เงื่อนไข และข้อยกเว้น ก่อนตัดสินใจทำประกันภัย

 

ที่มา : สืบค้นเมื่อวันที่ 18/10/64

 

🔖 กรมสรรพากร

 

🔖 กรุงเทพธุรกิจ (ข้อมูล ณ วันที่ 27/02/64)

 

🔖 Thairath (ข้อมูล ณ วันที่ 06/01/64)

 

🔖 Finnomena (ข้อมูล ณ วันที่ 12/10/64)

Tags:

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ประกันสุขภาพ

ความคุ้มครองสุขภาพ ดี เฮลท์

ประกันสุขภาพที่เข้าใจง่าย ไม่ซับซ้อน รายละเอียดน้อยแต่คุ้มครองเยอะ

ประกันสุขภาพดีๆ ที่เข้าใจง่ายไม่ซับซ้อน เพราะเหมาจ่ายวงเงินเดียวสูงสุด 5 ล้านบาท* เงื่อนไขน้อยแต่คุ้มครองเยอะ

ประกันสุขภาพ

โครงการเหมาจ่าย เอ็กซ์ตร้า

สร้างสวัสดิการสุขภาพให้ตัวเองง่าย ๆ พร้อม แบ่งจ่ายรายเดือนได้

ไม่มีสวัสดิการก็ยังอุ่นใจตั้งแต่บาทแรก คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลสูงถึง 500,000 บาทต่อการรักษาแบบผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง* เข้ารักษาได้ทุกโรงพยาบาล พร้อมค่าห้องเพิ่มอีกวันละ 4 พันบาท*

เมืองไทยประกันชีวิต ใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ และส่งมอบประสบการณ์ที่ดีสุดในการใช้งานเว็บไซต์แก่คุณ หากคุณดำเนินการต่อ หรือปิดข้อความนี้ลง เราถือว่าคุณยอมรับการใช้งานคุกกี้และ นโยบายความเป็นส่วนตัว

ยอมรับ