พอใกล้สิ้นปี ผู้มีรายได้ก็ต้องเตรียมตัวยื่นและชำระภาษีกันอีกครั้ง แต่สำหรับ first jobber หรือคนที่ทำงานมาสักระยะแล้วต้องจ่ายภาษีปีนี้เป็นครั้งแรก อาจจะต้องหาตัวช่วยมาลดหย่อนภาษีไว้ก็ดี ซึ่งประกันสุขภาพเป็นตัวเลือกแรก ๆ ที่หลายคนเล็งเอาไว้ เพราะให้ความคุ้มครองสุขภาพยามเจ็บป่วยและยังสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้อีกด้วย มาดูกันว่าประกันสุขภาพแบบไหนที่สามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้บ้าง และลดได้เท่าไหร่ เรามีข้อมูลสำหรับมือใหม่หัดจ่าย (ภาษี) มาฝากกันด้วย

ประกันสุขภาพแบบไหนลดหย่อนภาษีได้

ประกันสุขภาพแบบไหนลดหย่อนภาษีได้

ประกันสุขภาพ เป็นประกันที่ให้ความคุ้มครองสุขภาพทั้งจากกรณีเจ็บป่วยด้วยโรคภัยต่าง ๆ และด้วยอุบัติเหตุ นอกจากดูแลค่ารักษาพยาบาลแล้ว ประกันสุขภาพยังสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้อีกด้วย เรียกว่าซื้อ 1 แต่ได้ประโยชน์ 2 ต่อไปเลย เหมาะสำหรับผู้ที่เริ่มต้นทำงานแบบสุด ๆ โดยประกันสุขภาพที่ลดหย่อนภาษีได้นั้นจะต้องมีหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ดังนี้

 

 • ประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลอันเกิดจากการเจ็บป่วยและบาดเจ็บ การชดเชยทุพพลภาพและการสูญเสียอวัยวะ เนื่องจากการเจ็บป่วยหรือบาดเจ็บ
 • ประกันภัยอุบัติเหตุเฉพาะที่ให้ความคุ้มครองการรักษาพยาบาล ทุพพลภาพ สูญเสียอวัยวะ และการแตกหักของกระดูก
 • ประกันภัยโรคร้ายแรง (Critical Illnesses)
 • ประกันภัยการดูแลระยะยาว (Long Term Care)
ประกันสุขภาพแบบไหนลดหย่อนภาษีได้

ซื้อประกันสุขภาพให้ตัวเองหรือให้พ่อแม่ ก็ลดหย่อนภาษีได้

ซื้อประกันสุขภาพให้ตัวเองหรือให้พ่อแม่ ก็ลดหย่อนภาษีได้

ประกันสุขภาพของตัวเอง

 

 • ลดหย่อนภาษีได้ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 25,000 บาทต่อปี
 • เมื่อรวมเบี้ยประกันสุขภาพเข้ากับเบี้ยประกันชีวิตทั่วไปต้องไม่เกิน 100,000 บาท
 • ประกันสุขภาพโควิดก็นำมาลดหย่อนภาษีในส่วนนี้ได้
 • ประกันสุขภาพประเภท UDR หรือ Unit Deducting Rider ซึ่งต้องซื้อพ่วงกับประกันชีวิตแบบ Unit-Linked ก็จะนำมาลดหย่อนภาษีได้เช่นกัน แต่เฉพาะส่วนที่เป็นค่าธรรมเนียมเพื่อความคุ้มครองสุขภาพเท่านั้น
 • ต้องทำกับบริษัทประกันชีวิตในประเทศไทย

 

ประกันสุขภาพของพ่อแม่

 

 • ลดหย่อนภาษีได้ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 15,000 บาทต่อปี
 • ถ้าแบ่งจ่ายเบี้ยประกันสุขภาพพ่อแม่กับพี่น้องตัวเอง จะสามารถลดหย่อนได้สูงสุดตามจำนวนยอดเงินหารเฉลี่ยด้วยจำนวนพี่น้องที่ร่วมจ่าย (เช่น จ่าย 15,000 ร่วมกับพี่น้อง 3 คน ลดหย่อนต่อคนสูงสุดไม่เกิน 5,000 บาท)
 • ถ้าคู่สมรสไม่มีรายได้ตลอดปีภาษีนั้น เราสามารถนำเบี้ยประกันสุขภาพของพ่อแม่คู่สมรสไปใช้ลดหย่อนได้ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 15,000 บาทต่อปี
 • พ่อแม่ต้องมีรายได้ทั้งปีภาษีไม่เกิน 30,000 บาท
 • ตัวเรา/คู่สมรส ต้องเป็นลูกแท้ ๆ ตามกฎหมายของพ่อแม่ (ลูกบุญธรรมไม่ได้) ถึงจะสามารถนำประกันสุขภาพของพ่อแม่มาลดหย่อนได้
 • ต้องมีเราหรือพ่อแม่คนใดคนหนึ่งที่อยู่ในประเทศไทยครบ 180 วันในปีภาษีนั้น ๆ
 • ต้องทำกับบริษัทประกันชีวิตในประเทศไทย
ซื้อประกันสุขภาพให้ตัวเองหรือให้พ่อแม่ ก็ลดหย่อนภาษีได้

ยิ่งสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19 แบบนี้ ซื้อประกันสุขภาพเอาไว้ก็เพิ่มความมั่นใจให้เราได้มากขึ้น เพราะได้ทั้งความคุ้มครองสุขภาพและยังนำไปลดหย่อนภาษีช่วงปลายปีได้ด้วย ซื้อ 1 ได้ประโยชน์ 2 ต่อแบบนี้ อย่าลืมมองหาประกันสุขภาพจากเมืองไทยประกันชีวิต ความคุ้มครองสุขภาพแบบเหมาจ่ายที่ให้มากกว่าความคุ้มครอง ด้วยแผนที่เลือกได้ตามความต้องการตั้งแต่ 200,000 บาท ถึง 100,000,000 บาท คุ้มครองทั้งโรคระบาด โรคร้ายแรง โรคทั่วไป โรคเก่าที่วนมาเกิดซ้ำได้ หรือโรคอุบัติใหม่ ก็มั่นใจได้ ครอบคลุมเทคโนโลยีการรักษาที่ทันสมัย รวมถึงอายุรับประกันสูงสุด 80 ปี ดูแลต่อเนื่องยาว ๆ สูงสุดถึง 99 ปี ลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 25,000 บาทต่อปี

 

 • ความคุ้มครองของสัญญาเพิ่มเติมต้องไม่เกินระยะเวลาเอาประกันภัยของกรมธรรม์ประกันชีวิตที่สัญญาเพิ่มเติมนี้แนบท้าย
 • เบี้ยประกันภัยสามารถนำไปใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีได้ ทั้งนี้ หลักเกณฑ์เป็นไปตามที่กรมสรรพากร กำหนด
 • การพิจารณารับประกันเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ
 • ความคุ้มครองพิเศษเพิ่มเติมเนื่องจากผลกระทบหลังจากการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิค 19 เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด รับความคุ้มครองได้ตั้งแต่ 11 พ.ค.- 31 ธ.ค. 2564
 • การปรับลดระยะเวลารอคอย (waiting period)เหลือ 14 วัน สำหรับการติดเชื้อโรคโควิด 19 เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด โดยเริ่มตั้งแต่ 28 พ.ค. - 31 ธ.ค. 2564
 • โปรดศึกษารายละเอียดความคุ้มครอง เงื่อนไขและข้อยกเว้น ก่อนตัดสินใจทำประกันภัย

 

ที่มา : สืบค้นเมื่อวันที่ 12/10/64

🔖 bangkokbiznews (ข้อมูล ณ วันที่ 05/06/64)

🔖 finnomena

Tags:

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ประกันสุขภาพ

ความคุ้มครองสุขภาพ อีลิท เฮลท์

คุ้มครองสูง ตอบโจทย์ความต้องการด้านสุขภาพ

ตอบโจทย์ทุกความต้องการด้านสุขภาพ ด้วยความคุ้มครองสูงตั้งแต่ 20-100 ล้านบาท/ปี ในราคาเบี้ยเข้าถึงง่าย คลอบคลุมโรคร้ายแรงและการไปรักษาต่างประเทศ(2)

ประกันสุขภาพ

ความคุ้มครองสุขภาพ ดี เฮลท์

ประกันสุขภาพที่เข้าใจง่าย ไม่ซับซ้อน รายละเอียดน้อยแต่คุ้มครองเยอะ

ประกันสุขภาพดีๆ ที่เข้าใจง่ายไม่ซับซ้อน เพราะเหมาจ่ายวงเงินเดียวสูงสุด 5 ล้านบาท* เงื่อนไขน้อยแต่คุ้มครองเยอะ

ประกันสุขภาพ

โครงการเหมาจ่าย เอ็กซ์ตร้า

สร้างสวัสดิการสุขภาพให้ตัวเองง่าย ๆ พร้อม แบ่งจ่ายรายเดือนได้

ไม่มีสวัสดิการก็ยังอุ่นใจตั้งแต่บาทแรก คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลสูงถึง 500,000 บาทต่อการรักษาแบบผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง* เข้ารักษาได้ทุกโรงพยาบาล พร้อมค่าห้องเพิ่มอีกวันละ 4 พันบาท*

เมืองไทยประกันชีวิต ใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ และส่งมอบประสบการณ์ที่ดีสุดในการใช้งานเว็บไซต์แก่คุณ หากคุณดำเนินการต่อ หรือปิดข้อความนี้ลง เราถือว่าคุณยอมรับการใช้งานคุกกี้และ นโยบายความเป็นส่วนตัว

ยอมรับ