เคยไหม...ที่อยากทำประกันชีวิตและสุขภาพเพื่อเตรียมพร้อมไว้  แต่ค้นหาทีไรก็เป็นงงกับคำศัพท์เฉพาะไปอีก ไหนจะข้อกำหนดในสัญญาที่ชวนสับสนตาลายไปหมด เมืองไทยประกันชีวิตจึงรวบรวมมาให้ กับคำศัพท์ฮอตฮิต ที่ต้องพบเจอในการทำประกันชีวิตและสุขภาพ เพราะเราอยากให้คุณรีบรู้ รีบเข้าใจ จะดีมีผู้ช่วยมือดีไว้ดูแลเรื่องค่าใช้จ่ายยามเจ็บป่วย ที่อาจบานปลายจนกระทบเงินเก็บในอนาคตของเราด้วย จะมีอะไรที่น่าสนใจบ้าง ไปดูกัน!

หมวดความคุ้มครองสุขภาพทั่วไป ​

หมวดความคุ้มครองสุขภาพทั่วไป  ​

1. ประกันชีวิตและสุขภาพ

คำสำคัญที่เราควรรู้ไว้ เพราะหมายถึงความคุ้มครองชีวิตและสุขภาพ ที่คอยช่วยเราจัดการความเสี่ยงในชีวิต และดูแลเรี่องค่ารักษาพยาบาล ซึ่งเกิดจากการเจ็บป่วยด้วยโรคภัยไข้เจ็บหรืออุบัติเหตุที่ไม่คาดคิด ประกันชีวิตและสุขภาพมีอยู่ด้วยกันหลายแบบ ทั้งแบบเหมาจ่ายค่ารักษาตามจริง แบบแยกค่าใช้จ่ายในแต่ละรายการ หรือแม้แต่แบบที่ช่วยดูแลเพิ่มเติมจากสวัสดิการที่มี ทั้งนี้ ประกันชีวิตและสุขภาพจะให้สิทธิความคุ้มครองที่แตกต่างกันไป ตามแผนการประกันและเงื่อนไขที่บริษัทฯ ระบุเอาไว้ในสัญญา

 

2. เบี้ยประกันสุขภาพ

เป็นอีกคำหนึ่งที่เราต้องทำคุ้นเคยให้มาก เนื่องจากเป็นเงินที่เราจ่ายให้แก่การทำประกันชีวิตและสุขภาพ โดยคิดคำนวณตามเพศ อายุ และประวัติสุขภาพที่ผ่านมาของเรา ในวันที่ตกลงทำประกัน ดังนั้นแล้ว ค่าเบี้ยประกันชีวิตและสุขภาพของแต่ละคนจึงไม่เท่ากัน ซึ่งในปัจจุบันเราสามารถแบ่งจ่ายเป็นรายปี ราย 6 เดือน ราย 3 เดือน  หรือรายเดือน ตามความสะดวก ที่ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดที่ระบุอยู่ในสัญญา

 

3. ความรับผิดส่วนแรก (Deductible)

คำนี้ได้ยินบ่อย และเข้าใจไม่ยาก เพราะหมายถึงค่ารักษาพยาบาลที่เราต้องจ่ายเอง อาจเป็นเงินที่เราเตรียมไว้ หรือใช้สิทธิเบิกจากสวัสดิการอื่นๆ ที่มีก็ได้ เช่น หากเราเลือกทำประกันชีวิตและสุขภาพมีความรับผิดส่วนแรกอยู่ที่ 30,000 บาท แต่ค่ารักษาพยาบาลและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามจริงอยู่ที่ 100,000 บาท เราจะต้องจ่ายเงินค่ารักษาในส่วน 30,000 บาทแรกด้วยตัวเองก่อน แล้วประกันชีวิตและสุขภาพที่เลือกไว้จะช่วยดูแลในส่วน 70,000 บาทที่เกินมาให้โดยวงเงินเป็นไปตามแผนความคุ้มครองที่ลูกค้าเลือก

หมวดความคุ้มครองสุขภาพทั่วไป  ​

หมวดห้องพักในโรงพยาบาล ​

หมวดห้องพักในโรงพยาบาล  ​

4. ห้องพักเดี่ยวมาตรฐาน

อีกหนึ่งคำในความคุ้มครองที่พบเห็นได้มาก ห้องพักเดี่ยวมาตรฐานเหมาะกับคนไข้ที่ต้องการความเป็นส่วนตัว แยกออกมาจากห้องพักผู้ป่วยรวม โดยที่ญาติสามารถมาเยี่ยมหรืออยู่เฝ้าไข้ได้โดยไม่ต้องกังวล ทั้งยังมีห้องน้ำภายในห้อง พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกเบื้องต้น ทั้งนี้ ราคาค่าใช้จ่ายในการเข้าพักจะขึ้นอยู่กับทางโรงพยาบาลเป็นผู้กำหนด

 

5. ห้องผู้ป่วยหนัก (ไอ.ซี.ยู.)

ห้องนี้ถูกพูดถึงบ่อย และเราค่อนข้างคุ้นเคย ห้อง ไอ.ซี.ยู. หรือ Intensive Care Unit เป็นห้องที่ใช้ดูแลผู้ป่วยที่มีปัญหาสุขภาพเข้าขั้นวิกฤต โดยผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาภายในห้องนี้ จะต้องเป็นผู้ป่วยที่มีอาการบาดเจ็บค่อนข้างรุนแรง ซึ่งแพทย์จะต้องทำการติดตามและเฝ้าสังเกตอาการอย่างใกล้ชิด ทำให้เป็นอีกหนึ่งห้องพักที่มีค่าใช้จ่ายสูง ดังนั้นการตัดสินใจทำประกันชีวิตและสุขภาพ เราจึงควรพิจารณาและคำนึงถึงความคุ้มครอง ที่ครอบคลุมดูแลการรักษาในห้อง ไอ.ซี.ยู. ด้วยก็จะดียิ่งขึ้น

 

6. การเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง

ในการทำประกันชีวิตและสุขภาพ เราเจอคำนี้ระบุอยู่ในสัญญา ให้เข้าใจว่า หมายถึงการต้องพักรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลในฐานะผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง และให้รวมถึงการต้องพักรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลสองครั้งขึ้นไป ซึ่งอาจมีสาเหตุจากภาวะแทรกซ้อนของโรคเดียวกัน ทั้งนี้ หากระยะเวลาเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลแต่ละครั้ง ห่างกันไม่เกินกว่า 90 วัน นับแต่วันที่ออกจากโรงพยาบาลครั้งสุดท้าย จะให้ถือว่าเป็นการเข้าพักรักษาตัวครั้งเดียวกันด้วย

หมวดห้องพักในโรงพยาบาล  ​

หมวดค่ารักษาพยาบาล ​

หมวดค่ารักษาพยาบาล  ​

7. การรักษาแบบผู้ป่วยใน หรือ IPD

การรักษาแบบผู้ป่วยใน หรือ IPD (In Patient Department) เป็นศัพท์เทคนิคของโรงพยาบาลที่หมายถึง การรักษาแบบค้างคืนที่โรงพยาบาล โดยมีระยะเวลานอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาล 6 ชั่วโมงขึ้นไป เช่น ป่วยหนักต้องแอดมิดนอนโรงพยาบาล การเข้าผ่าตัด เป็นต้น ถือเป็นอีกหนึ่งส่วนสำคัญของการเลือกทำประกันชีวิตและสุขภาพ เพราะหากต้องการการความคุ้มครองและตอบโจทย์ความต้องการของเรา ก็ควรเลือกความคุ้มครองสุขภาพที่ดูแลครอบคลุมในทุกค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงพิจารณาเพื่อในอนาคต หากมีโรคอุบัติใหม่ที่ต้องเขาพักรักษาตัวเกิดขึ้น ประกินชีวิตและสุขภาพของเราก็ยังให้ความคุ้มครองที่ทั่วถึงดังเดิม

 

8.การรักษาแบบผู้ป่วยนอก หรือ OPD

การรักษาแบบผู้ป่วยนอก หรือ OPD (Out Patient Department) อีกหนึ่งศัพท์เทคนิคของโรงพยาบาลที่เราเห็นได้บ่อย มีความหมายถึงผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล แต่ "ไม่ต้องนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาล" เป็นการตรวจวินิจฉัย รับยา แล้วกลับบ้านได้เลย ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นการรักษาสุขภาพด้วยที่อาการไม่รุนแรง หรือเป็นอาการป่วยเล็กๆ น้อยๆ ที่ไม่จำเป็นต้องพักรักษาเพื่อให้แพทย์รอดูอาการอย่างใกล้ชิด อย่างอาการหวัด ปวดหัว หกล้ม หรือมีอาการแพ้ ผด ผื่น คัน เป็นต้น ซึ่งโดยมากแล้ว นอกจากการทำประกันที่ครอบคลุมถึงการรักษาแบบผู้ป่วยในแล้ว การรักษาแบบ OPD นี้ก็เป็นที่สนใจมากเช่นกัน เนื่องจากให้คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลและค่ายาแบบผู้ป่วยนอก รวมไปถึงค่าปรึกษาแพทย์ ค่ารักษาพยาบาล และค่ายาเช่นกัน

 

 

9. ค่ารักษาพยาบาลแบบเหมาจ่ายตามจริง

หมายถึงความคุ้มครองแบบเหมารวมทุกรายการของการรักษาตามที่ระบุอยู่ในสัญญา แต่ไม่สามารถใช้จ่ายเกินวงเงินคุ้มครองได้ ซึ่งจะแตกต่างกับแบบค่ารักษาพยาบาลแยกค่าใช้จ่าย ที่จะให้ความคุ้มครองที่แยกออกไปตามรายการการรักษา ตามที่ระบุเอาไว้ในสัญญา และอาจต้องจ่ายเพิ่มเอง หากอยู่นอกเหนือความคุ้มครองของแบบประกัน จึงทำให้การทำประกันชีวิตและสุขภาพ ที่ช่วยดูแลค่ารักษาพยาบาลแบบเหมาจ่ายตามจริงเป็นที่นิยม และช่วยลดความเสี่ยงเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายยามเจ็บป่วย ซึ่งอาจเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ

หมวดค่ารักษาพยาบาล  ​

จะเห็นได้ว่า การเลือกทำประกันชีวิตและสุขภาพนั้น เป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อน และต้องอาศัยเวลาในการทำความเข้าใจ แต่หากคุณกำลังมองหาความคุ้มครองสุขภาพดีๆ ที่เข้าใจง่ายและไม่ซับซ้อนอยู่ เมืองไทยประกันชีวิตขอแนะนำ ความคุ้มครองสุขภาพ ดี เฮลท์ (D Health) ที่ช่วยดูแลค่ารักษาพยาบาลตอนแอดมิท Top up สวัสดิการค่ารักษาพยาบาลที่มีอยู่ ครอบคลุมทั้ง ค่าห้องเดี่ยวมาตรฐาน ค่ารักษาโรคร้าย โรคทั่วไป โรคระบาด เหมาจ่ายเต็มวงเงินสูงสุดถึง 5 ล้านบาท(1) จ่ายเบี้ยเพียงปีละ ไม่ถึง 12,000 บาท(2) ให้คุณคลายกังวลเกี่ยวกับความเสี่ยงเรื่องสุขภาพ มั่นใจตลอดการรักษา และยังได้ลดหย่อนภาษีสูงสุด 25,000 บาท อีกด้วย

 

(1)กรณีเลือกแผนความคุ้มครอง 5 ล้านบาท โดยเป็นวงเงินค่ารักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยในต่อการเข้าพักรักษาตัวแบบครั้งใดครั้งหนึ่ง

(2)สำหรับผู้เอาประกันเพศหญิง อายุ 35 ปี  เลือกแผนความคุ้มครอง 5 ล้านบาท มีความรับผิดส่วนแรก 30,000 บาท ต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง และชำระเบี้ยประกันรายปี

 

หมายเหตุ

  • คุ้มครองเฉพาะผู้ป่วยในเท่านั้น
  • ความคุ้มครองของสัญญาเพิ่มเติมต้องไม่เกินระยะเวลาเอาประกันภัยของกรมธรรม์ประกันชีวิตที่สัญญาเพิ่มเติมนี้แนบท้าย
  • การพิจารณารับประกันภัยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ
  • เบี้ยประกันภัยสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ ทั้งนี้ หลักเกณฑ์เป็นไปตามที่กรมสรรพากร กำหนด

 

โปรดศึกษารายละเอียดความคุ้มครองและข้อยกเว้นก่อนตัดสินใจทำประกันภัย

Tags:

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ประกันชีวิตและสุขภาพ

ความคุ้มครองสุขภาพ ดี เฮลท์

เก็ทง่าย จ่ายเต็มแม็กซ์!

ความคุ้มครองสุขภาพดีๆ ที่เข้าใจง่ายไม่ซับซ้อน เพราะเหมาจ่ายวงเงินเดียวสูงสุด 5 ล้านบาท* เงื่อนไขน้อยแต่คุ้มครองเยอะ เคลมได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง

เมืองไทยประกันชีวิต ใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ และส่งมอบประสบการณ์ที่ดีสุดในการใช้งานเว็บไซต์แก่คุณ หากคุณดำเนินการต่อ หรือปิดข้อความนี้ลง เราถือว่าคุณยอมรับการใช้งานคุกกี้และ นโยบายความเป็นส่วนตัว

ยอมรับ