เมื่อป่วยเป็นโรคมะเร็งหรือโรคร้ายอื่น ๆ ความต้องการของคนเราก็คือโอกาสการหายขาดจากโรค โดยเฉพาะโรคมะเร็งซึ่งเป็นชื่อจำของทุกคนว่าหากป่วยแล้วโอกาสหายยากหากไม่ใช่ระยะเริ่มต้นที่มีเปอร์เซ็นต์หายขาดมากกว่าระยะอื่น แต่ก็ยังมีคนเชื่อว่าหากป่วยเป็นมะเร็งระยะลุกลาม นั้นยังมีโอกาสหายขาดได้เช่นกัน และแน่นอนว่าการซื้อความคุ้มครองสุขภาพ จะช่วยให้คลายกังวลหากป่วยโรคร้ายก็มีผู้ช่วยดูแลค่ารักษาพยาบาล แต่การทำความเข้าใจกับโอกาสการหายขาดจากโรคมะเร็งก็เป็นสิ่งที่จำเป็นเพราะยังมีหลายท่านที่ยังมีข้อสงสัยว่าโรคมะเร็งระยะลุกลาม สามารถหายขาดได้จริงหรือไม่ เมืองไทยประกันชีวิตชวนมาหาคำตอบไปพร้อมกัน

“มะเร็งระยะลุกลาม” คืออะไร

“มะเร็งระยะลุกลาม” คืออะไร

มะเร็งระยะลุกลาม หมายถึง มะเร็งที่ได้กระจายออกนอกอวัยวะที่เริ่มต้น ตั้งแต่วันแรกที่วินิจฉัย หรือมะเร็งที่ปรากฏขึ้นมาใหม่ ภายหลังการรักษารอบแรก เช่น บางรายอาจพบว่าเป็นมะเร็งระยะลุกลามในครั้งแรกที่ตรวจพบมะเร็งเลย แต่บางรายอาจพบว่าเป็นมะเร็งระยะลุกลามหลังจากได้รับการรักษามานานแล้ว โดยปรากฏขึ้นใหม่ที่เดิม หรืออวัยวะอื่น เช่น กระดูก ตับ ปอด สมอง ซึ่งโดยส่วนใหญ่ มะเร็งระยะลุกลามมักเกิดขึ้นภายหลังจากที่เป็นมะเร็งแล้วระยะหนึ่ง และการรักษาที่ได้รับไม่สามารถหยุดยั้งการเจริญของมะเร็งได้อีกต่อไป โดยอาการมักแย่ลง มีอาการอ่อนเพลีย น้ำหนักลด มีอาการปวดตามอวัยวะที่เซลล์มะเร็งแพร่กระจายออกไป

“มะเร็งระยะลุกลาม” คืออะไร

ป่วยมะเร็งระยะลุกลาม หายได้จริงหรือ?

ป่วยมะเร็งระยะลุกลาม หายได้จริงหรือ?

มะเร็งระยะลุกลามนั้นจะมีโอกาสหายขาดจากโรคมะเร็งน้อยกว่ามะเร็งระยะแรก หรือไม่มีเลย แล้วแต่ชนิดของมะเร็ง แต่อย่างไรก็ตาม มะเร็งระยะลุกลามก็ยังมีการรักษาเพื่อบรรเทาความทรมานจากอาการป่วย ซึ่งการรักษาก็จะมีหลากหลายวิธีขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแพทย์

ป่วยมะเร็งระยะลุกลาม หายได้จริงหรือ?

การรักษาของมะเร็งระยะลุกลาม

ขนมเทียน

แม้ว่าการรักษามะเร็งระยะลุกลามจะไม่มีวิธีที่ทำให้หายขาดจากโรคได้ แต่การรักษาก็เป็นสิ่งจำเป็น เพื่อช่วยบรรเทาอาการเจ็บป่วยและยังช่วยยืดชีวิตของผู้ป่วยด้วย ซึ่งการรักษาโรคมะเร็งระยะลุกลามนั้น มีหลากหลายแนวทาง และหลากหลายวิธีการ ตามดุลยพินิจของแพทย์ ดังนี้

  • การผ่าตัด เป็นการรักษาหลักสำหรับโรคมะเร็ง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการควบคุมโรคเฉพาะที่และเพื่อการหายขาดจากโรค ซึ่งวิธีรักษาด้วยการผ่าตัดนั้น จะพิจารณาสภาวะของผู้ป่วยเป็นสำคัญว่าสภาพร่างกายเหมาะกับการผ่าตัดหรือไม่
  • การฉายแสง คือการรักษาที่ใช้รังสีเอ็กซ์พลังงานสูงเพื่อฆ่าเซลล์มะเร็ง ซึ่งโรคมะเร็งระยะลุกลามนั้น เป้าหมายส่วนใหญ่จะเป็นการรักษาแบบประคับประคองเพื่อบรรเทาอาการเจ็บปวดมากกว่า โดยฉายแสงจะทำเพื่อลดขนาดของก้อนมะเร็งลง
  • การรักษาโดยการใช้ยา

  1. ยาเคมีบำบัด (Chemotherapy) อาจให้โดยการฉีด หรือการกินก็ได้ ซึ่งจะช่วยบรรเทาอาการได้โดยทำให้ก้อนมะเร็งมีขนาดเล็กลง และอาจช่วยยืดอายุของผู้ป่วยได้

  2. การให้ฮอร์โมน (Hormonal therapy) โดยใช้ยาที่ออกฤทธิ์หยุดยั้งการทำงานของฮอร์โมนหรือลดการสร้างฮอร์โมน ทำให้เซลล์หยุดการเจริญเติบโตทำให้ก้อนมะเร็งมีขนาดเล็กลง

3. การรักษาโดยใช้ bisphosphonate เพื่อเพิ่มความแข็งแรงให้แก่กระดูก จะช่วยลดอาการปวดและลดการทำลายเนื้อกระดูกลง

4. การรักษาด้วย Targeted Therapy จะเป็นการรักษาโดยใช้ยาหรือสารที่มีความจำเพาะเจาะจงกับเซลล์มะเร็งเท่านั้น เพื่อลดผลที่จะเกิดกับเซลล์ปกติ ไม่มีผลข้างเคียงของไขกระดูกหรือเซลล์เม็ดเลือดดังเช่นในการใช้ยาเคมีบำบัด

ขนมเทียน

อย่างไรก็ดี มะเร็งระยะลุกลามสามารถรักษาได้แม้จะไม่หายขาด แต่การรักษาจะช่วยให้ก้อนมะเร็งมีขนาดเล็กลงช่วยบรรเทาอาการอันเกิดจากมะเร็ง รวมทั้งอาจช่วยยืดชีวิตของผู้ป่วยได้ด้วย และหากอยากเพิ่มความอุ่นใจยามเจ็บป่วยโรคร้าย เมืองไทยประกันชีวิตขอเสนอ โครงการ เมืองไทย Cancer Care ตรวจพบโรคมะเร็ง ก็ไม่หวั่น ด้วยความคุ้มครองโรคมะเร็งตั้งแต่ระยะไม่ลุกลาม หากตรวจพบมะเร็งระยะลุกลามรับเงินก้อนสูงสุด 500,000 บาท* ให้คุณคลายกังวลเรื่องค่ารักษาพยาบาล

 

*กรณีที่ผู้เอาประกันภัยได้รับการวินิจฉัยและยืนยันจากแพทย์ และบริษัทได้พิจารณาแล้วว่าผู้เอาประกันภัยเป็นโรคมะเร็งระยะลุกลาม บริษัทจะจ่ายเงินผลประโยชน์ตามข้อกำหนด โดยผลประโยชน์โรคมะเร็งระยะลุกลามจะจ่ายเพียงครั้งเดียวเท่านั้น และสัญญาเพิ่มเติมเพียว แคนเซอร์จะสิ้นสุด

 

หมายเหตุ

  • ความคุ้มครองของสัญญาเพิ่มเติมต้องไม่เกินระยะเวลาเอาประกันภัยของกรมธรรม์ประกันชีวิตที่สัญญาเพิ่มเติมนี้แนบท้าย
  • การพิจารณารับประกันภัยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ
  • เบี้ยประกันภัยสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ ทั้งนี้ หลักเกณฑ์เป็นไปตามที่กรมสรรพากร กำหนด
  • โปรดศึกษารายละเอียดความคุ้มครองและข้อยกเว้นก่อนตัดสินใจทำประกันภัย

 

 

ที่มา :

Tags:

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ประกันสุขภาพ

ความคุ้มครองสุขภาพ อีลิท เฮลท์

คุ้มครองสูง ตอบโจทย์ความต้องการด้านสุขภาพ

ตอบโจทย์ทุกความต้องการด้านสุขภาพ ด้วยความคุ้มครองสูงตั้งแต่ 20-100 ล้านบาท/ปี ในราคาเบี้ยเข้าถึงง่าย คลอบคลุมโรคร้ายแรงและการไปรักษาต่างประเทศ(2)

ประกันสุขภาพ

ความคุ้มครองสุขภาพ ดี เฮลท์

ประกันสุขภาพที่เข้าใจง่าย ไม่ซับซ้อน รายละเอียดน้อยแต่คุ้มครองเยอะ

ประกันสุขภาพดีๆ ที่เข้าใจง่ายไม่ซับซ้อน เพราะเหมาจ่ายวงเงินเดียวสูงสุด 5 ล้านบาท* เงื่อนไขน้อยแต่คุ้มครองเยอะ

ประกันสุขภาพ

โครงการ เอ็กซ์ตร้าแคร์ พลัส

Top up สวัสดิการที่คุณมี

สวัสดิการไม่พออย่ารอช้า เพราะค่ารักษาพยาบาล Top up ได้ ช่วยเติมเต็มจากสวัสดิการที่คุณมีสูงสุดถึง 5 แสนบาท(1) ในราคาเริ่มต้นแค่หลักร้อยต่อเดือน

ประกันสุขภาพ

โครงการ ดี คิดส์

ดี คิดส์ เพื่อลูกน้อย / ดี คิดส์ จุดเริ่มต้นของการดูแล

เพราะวัยเด็กคือจุดเริ่มต้นของพัฒนาการที่สำคัญ มอบความคุ้มครองเรื่องสุขภาพให้ลูกน้อยตั้งแต่เริ่มต้น เพิ่มความอุ่นใจให้พ่อแม่ยามลูกเจ็บป่วย

ประกันสุขภาพ

สัญญาเพิ่มเติม การรักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก (OPD)

ป่วยเล็ก เจ็บใหญ่ ก็ไม่กังวลเรื่องค่าใช้จ่าย

เจ็บเล็กเจ็บน้อยแค่ไหนก็ไม่หวั่น เพราะเราช่วยดูแลคุณในการรักษาพยาบาลแบบ OPD สูงสุด 30 ครั้งต่อปี วงเงิน 500-3,000 บาทต่อครั้ง ช่วยดูแลค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียมปรึกษาแพทย์ ค่าวินิจฉัยและค่ายา

เมืองไทยประกันชีวิต ใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ และส่งมอบประสบการณ์ที่ดีสุดในการใช้งานเว็บไซต์แก่คุณ หากคุณดำเนินการต่อ หรือปิดข้อความนี้ลง เราถือว่าคุณยอมรับการใช้งานคุกกี้และ นโยบายความเป็นส่วนตัว

ยอมรับ