เมื่อเราอยากซื้อประกันสุขภาพสักแผนแน่นอนว่าลำดับแรกต้องหาข้อมูลก่อนว่าอยากได้แบบไหน แต่เคยเป็นหรือไม่ พอหาข้อมูลมากขึ้นประกันโรคร้ายแรงก็น่าสน ตัดสินใจไม่ถูกเพราะไม่รู้ว่าประกันทั้งสองแบบเหมือนหรือแตกต่างกันแค่ไหน หรือคนที่มีประกันสุขภาพอยู่แล้วจำเป็นหรือไม่ที่ต้องซื้อประกันโรคร้ายแรงด้วย แล้วซื้อแบบไหนถึงตอบโจทย์และคุ้มกับตัวเองมากที่สุด เมืองไทยประกันชีวิตชวนมาไขข้อข้องใจไปด้วยกัน

ประกันสุขภาพ กับ ประกันโรคร้ายแรง
ต่างกันอย่างไร

 ประกันสุขภาพ กับ ประกันโรคร้ายแรงต่างกันอย่างไร

ประกันสุขภาพ อธิบายได้ง่าย ๆ คือคุ้มครองค่ารักษาพยาบาล หากเจ็บป่วยก็มีประกันสุขภาพช่วยจ่ายคุ้มครองทั้งค่ารักษาพยาบาล ค่าห้อง ค่ายา ค่าผ่าตัด  คุ้มครองทั้งโรคทั่วไป โรคร้ายแรง โรคระบาด ตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงไม่เกินวงเงินของแต่ละแผนที่เราเลือกโดยที่เราไม่ต้องควักเงินเอง 

ส่วนประกันโรคร้ายแรง จะคุ้มครองค่าใช้จ่ายเป็นเงินก้อนเมื่อตรวจเจอโรคร้าย ตามเงื่อนไขของแบบประกันที่เราทำไว้ อย่างเช่น ทำประกันโรคมะเร็งไว้ 1 ล้านบาท เมื่อคุณตรววจเจอโรคมะเร็งที่ระบุตามเงื่อนไขความคุ้มครองก็จะได้รับเงินก้อน 1 ล้านเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในระหว่างการรักษา เพราะโรคร้ายนั้นมีการรักษาต่อเนื่องทำให้เราไม่รู้ว่าจะรักษาไปอีกนานแค่ไหน เราจึงต้องมีเงินก้อนสำรองไว้เป็นจำนวนมาก ซึ่งประกันโรคร้ายแรงนั้นจะมีทั้งคุ้มครองทุกโรคร้าย แบ่งจ่ายตามระยะโรคร้าย หรือ คุ้มครองเฉพาะโรคใดโรคหนึ่ง

 ประกันสุขภาพ กับ ประกันโรคร้ายแรงต่างกันอย่างไร

มีประกันสุขภาพแล้ว
จำเป็นต้องซื้อประกันโรคร้ายแรงไหม

มีประกันสุขภาพแล้วจำเป็นต้องซื้อประกันโรคร้ายแรงไหม

ะเห็นได้ว่าประกันสุขภาพและประกันโรคร้ายมีความแตกต่างกันในด้านความคุ้มครอง ทำให้หลายคนอาจเลือกซื้อแบบประกันใดประกันหนึ่งเท่านั้นเพราะคิดว่าน่าจะครอบคลุมครบ แต่เราจะรู้ได้อย่างไรว่าอนาคตจะเจ็บป่วยโรคไหน การมีประกันที่ครอบคลุมก็จะช่วยให้เรามั่นใจมากยิ่งขึ้น เพราะสำหรับประกันสุขภาพแล้วหากเจ็บป่วยเป็นไข้ ท้องเสีย ป่วยโรคไม่รุนแรง หรือโรคไม่เรื้อรัง ก็คุ้มครองค่ารักษาทั้งแบบ OPD และ IPD ได้แบบไม่ต้องกังวล แต่หากเจ็บป่วยโรคร้ายแรงอย่างเช่น โรคมะเร็ง โรคเบาหวาน หรือโรคอื่น ๆ ที่ต้องมีการรักษาต่อเนื่องตามอาการ การมีประกันโรคร้ายแรงด้วยก็จะยิ่งเบาใจ ฉะนั้น หากมีทั้งประกันสุขภาพและประกันโรคร้ายแรงเจ็บป่วยแบบไหนก็คลายกังวลได้เลย


เห็นความคุ้มค่าที่ครอบคลุมของประกันทั้งสองแบบแล้วเมืองไทยประกันชีวิตก็มีประกันสุขภาพและประกันโรคร้ายแรงที่ตอบโจทย์ได้ตรงใจกับความคุ้มครองสุขภาพ ดี เฮลท์ (D Health) ที่คุ้มครองทั้ง โรคโควิด 19 และการแพ้วัคซีนโควิด 19 โรคระบาด โรคร้าย โรคทั่วไป 5 ล้านบาท(1) เบี้ยวันละไม่ถึง 11 บาท(2)  ดูแลสุขภาพยาว ๆ ถึงอายุ 99 ปี และสัญญาเพิ่มเติม ซีไอ เพอร์เฟค แคร์ คุ้มครอง 36 โรคร้าย ตั้งแต่ระยะเริ่มต้น  ตรวจเจอรับเงินก้อนไปรักษาสูงถึง 1 ล้านบาท(3) เบี้ยวันละไม่ถึง 7 บาท(4) ไม่ว่าจะเป็นโรคมะเร็ง โรคหัวใจ โรคไต โรคเบาหวาน หรืออัลไซเมอร์ ก็คุ้มครอง เจ็บป่วยขึ้นมาก็เบาใจได้เรื่องค่ารักษา

 

(1) กรณีเลือกแผนความคุ้มครอง 5 ล้านบาท โดยเป็นวงเงินต่อการรักษาแบบผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง

(2) สำหรับผู้เอาประกันอายุ 35 ปี เลือกแผนความคุ้มครอง 5 ล้านบาท   มีความรับผิดส่วนแรก 100,000 บาท ต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง และชำระเบี้ยประกันรายปี

(3) กรณีเลือกซื้อสัญญาเพิ่มเติม ซีไอ เพอร์เฟค แคร์  จำนวนเงินเอาประกันภัย 1,000,000 บาท 

(4) สำหรับผู้เอาประกันภัย เพศหญิง อายุ 28 ปี เลือกซื้อสัญญาเพิ่มเติม ซีไอ เพอร์เฟค แคร์ จำนวนเงินเอาประกันภัย 1,000,000 บาท และชำระเบี้ยประกันภัยรายปีหมายเหตุ

  • ความคุ้มครองของสัญญาเพิ่มเติมต้องไม่เกินระยะเวลาเอาประกันภัยของกรมธรรม์ประกันชีวิตที่สัญญาเพิ่มเติมนี้แนบท้าย 
  • เบี้ยประกันภัยสามารถนำไปใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีได้ ทั้งนี้ หลักเกณฑ์เป็นไปตามที่กรมสรรพากร กำหนด
  • การพิจารณารับประกันเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ
  • เงื่อนไขเป็นไปตามที่ บมจ.เมืองไทยประกันชีวิตและธนาคาร กำหนด
  • ความคุ้มครองพิเศษเพิ่มเติมเนื่องจากผลกระทบหลังจากการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิค 19 เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด รับความคุ้มครองได้ตั้งแต่ 11 พ.ค.- 31 ธ.ค. 2564
  • การปรับลดระยะเวลารอคอย (waiting period)เหลือ 14 วัน สำหรับการติดเชื้อโรคโควิด 19 เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด โดยเริ่มตั้งแต่ 28 พ.ค. - 31 ธ.ค. 2564
  • โปรดศึกษารายละเอียดความคุ้มครอง เงื่อนไขและข้อยกเว้น ก่อนตัดสินใจทำประกันภัย
มีประกันสุขภาพแล้วจำเป็นต้องซื้อประกันโรคร้ายแรงไหม
Tags:

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ประกันสุขภาพ

ความคุ้มครองสุขภาพ ดี เฮลท์

ประกันสุขภาพที่เข้าใจง่าย ไม่ซับซ้อน รายละเอียดน้อยแต่คุ้มครองเยอะ

ประกันสุขภาพดีๆ ที่เข้าใจง่ายไม่ซับซ้อน เพราะเหมาจ่ายวงเงินเดียวสูงสุด 5 ล้านบาท* เงื่อนไขน้อยแต่คุ้มครองเยอะ

ประกันสุขภาพ

ความคุ้มครองสุขภาพ อีลิท เฮลท์

คุ้มครองสูง ตอบโจทย์ความต้องการด้านสุขภาพ

ตอบโจทย์ทุกความต้องการด้านสุขภาพ ด้วยความคุ้มครองสูงตั้งแต่ 20-100 ล้านบาท/ปี ในราคาเบี้ยเข้าถึงง่าย คลอบคลุมโรคร้ายแรงและการไปรักษาต่างประเทศ(2)

ประกันสุขภาพ

โครงการเหมาจ่าย เอ็กซ์ตร้า

สร้างสวัสดิการสุขภาพให้ตัวเองง่าย ๆ พร้อม แบ่งจ่ายรายเดือนได้

ไม่มีสวัสดิการก็ยังอุ่นใจตั้งแต่บาทแรก คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลสูงถึง 500,000 บาทต่อการรักษาแบบผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง* เข้ารักษาได้ทุกโรงพยาบาล พร้อมค่าห้องเพิ่มอีกวันละ 4 พันบาท*

เมืองไทยประกันชีวิต ใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ และส่งมอบประสบการณ์ที่ดีสุดในการใช้งานเว็บไซต์แก่คุณ หากคุณดำเนินการต่อ หรือปิดข้อความนี้ลง เราถือว่าคุณยอมรับการใช้งานคุกกี้และ นโยบายความเป็นส่วนตัว

ยอมรับ