ติดต่อสอบถาม

ข้อมูลสำหรับติดต่อกลับ

ข้าพเจ้าตกลงยินยอมให้ บมจ. เมืองไทยประกันชีวิต เก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลข้างต้นของข้าพเจ้า เพื่อติดต่อข้าพเจ้าในการนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่ข้าพเจ้าสนใจหรือที่บริษัทฯ เห็นว่าเป็นประโยชน์แก่ข้าพเจ้าได้โดยข้าพเจ้าให้ถือเอาการทำเครื่องหมาย ในช่องสี่เหลี่ยม เป็นการแสดงเจตนายินยอมของข้าพเจ้าแทนการลงลายมือชื่อเป็นหลักฐาน ทั้งนี้ ก่อนการแสดงเจตนาดังกล่าวข้างต้น ข้าพเจ้าได้อ่านและรับทราบเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวแล้ว
หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม เรายินดีให้บริการตามวันและเวลาทำการต่อไปนี้
  • ทุกวัน ตั้งแต่เวลา เวลา 9.30 - 18.00 น
แข็งแรงแค่ไหนก็เจ็บป่วยได้ และไม่ต้องเป็นภาระใคร

      ในช่วงวัย 50+ ยังมีความสุขกับการทำงาน เต็มที่กับการใช้ชีวิต
ไลฟ์สไตล์แบบนี้สิ่งสำคัญที่สุดคือเรื่องสุขภาพ เพราะแข็งแรงแค่ไหนก็เจ็บป่วยได้

เต็มที่กับชีวิตในแบบที่เป็น… เลือกความคุ้มครองที่ใช่สำหรับตัวเอง เลือก Elite Health Plus      เพราะสิ่งที่ชอบยังไงก็ชอบ เข้าสู่ช่วงวัย 50+ ก็ยังสนุกกับความท้าทายใหม่ ๆ ทั้งกีฬา และกิจกรรมต่าง ๆ อยู่เสมอ
แต่แข็งแรงแค่ไหนก็ป่วยได้ ทำให้เรารู้ว่าสิ่งที่สำคัญและต้องดูแลคือ เรื่องสุขภาพ

เลือกความคุ้มครองที่เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของตัวเอง
เลือก Elite Health Plus ความคุ้มครองสุขภาพเหมาจ่าย จากเมืองไทยประกันชีวิตวงเงินความคุ้มครองสูง
✔️ ครอบคลุมค่ารักษาพยาบาลเหมาจ่ายตามจริง 20 - 100 ล้านบาทต่อปี
✔️ คุ้มครองโรคระบาด โรคมะเร็ง โรคไต โรคหัวใจ โรคร้ายแรง โรคทั่วไป หรือโรคอุบัติใหม่
✔️ครอบคลุมเทคโนโลยีการรักษาที่ทันสมัย
✔️เลือกพื้นที่การรักษาได้ทั่วโลก*
✔️สมัครได้ถึงอายุ 90 ปี ดูแลถึงอายุ 99 ปี

หมดกังวลกับค่าห้อง และค่ารักษาพยาบาล เจ็บป่วยไม่กระทบเงินเก็บ

หมายเหตุ

* กรณีเลือกพื้นที่ความคุ้มครองทั่วโลก
- สัญญาเพิ่มเติมประกันภัยแบบ อีลิท เฮทล์ พลัส ต้องซื้อแนบท้ายกรมธรรม์ที่มีผลบังคับอยู่
- ความคุ้มครองของสัญญาเพิ่มเติมต้องไม่เกินระยะเวลาเอาประกันภัยของกรมธรรม์ประกันชีวิตที่สัญญาเพิ่มเติมนี้แนบท้าย
- เบี้ยประกันภัยสามารถนำไปใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีได้ ทั้งนี้ หลักเกณฑ์เป็นไปตามที่กรมสรรพากร กำหนด
- เงื่อนไขความคุ้มครองเป็นไปตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์
- การพิจารณารับประกันภัยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ
- ค่าห้องเดี่ยวมาตรฐาน หมายถึง ค่าห้องพักเดี่ยวมาตรฐานของโรงพยาบาลในประเทศไทย
- เงื่อนไขเป็นไปตามมาตรฐานและความจำเป็นทางการแพทย์
- โปรดศึกษารายละเอียดความคุ้มครอง เงื่อนไข และข้อยกเว้นก่อนตัดสินใจทำประกันภัย

เมืองไทยประกันชีวิต ใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ และส่งมอบประสบการณ์ที่ดีสุดในการใช้งานเว็บไซต์แก่คุณ หากคุณดำเนินการต่อ หรือปิดข้อความนี้ลง เราถือว่าคุณยอมรับการใช้งานคุกกี้และ นโยบายความเป็นส่วนตัว

ยอมรับ