สนใจแบบประกัน

ข้าพเจ้าตกลงยินยอมให้ บมจ. เมืองไทยประกันชีวิต เก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลข้างต้นของข้าพเจ้าเพื่อติดต่อข้าพเจ้าในการนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่ ข้าพเจ้าสนใจหรือที่บริษัทฯ เห็นว่าเป็นประโยชน์แก่ ข้าพเจ้าได้โดยข้าพเจ้าให้ถือเอาการทำเครื่องหมาย ในช่องสี่เหลี่ยมเป็นการแสดงเจตนา ยินยอมของข้าพเจ้าแทน การลงลายมือชื่อเป็นหลักฐาน ทั้งนี้ ก่อนการแสดงเจตนาดังกล่าวข้างต้น ข้าพเจ้าได้อ่านและรับทราบเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวแล้ว    
×


  Banner Drop Lead Desktop 1024x250 1

presenter-left
 Drive ชีวิตการทำงานให้ Happy
 Drive ชีวิตการทำงานให้ Happy
 เลือก ความคุ้มครองสุขภาพ ปิดความเสี่ยงเรื่องสุขภาพ
 เลือก ความคุ้มครองสุขภาพ ปิดความเสี่ยงเรื่องสุขภาพ
 ไลฟ์สไตล์แบบคน GEN ใหม่ ยิ่งต้องใส่ใจสุขภาพ
 ไลฟ์สไตล์แบบคน GEN ใหม่ ยิ่งต้องใส่ใจสุขภาพ
 บาลานซ์ทั้งการทำงานและสุขภาพไปพร้อม ๆ กัน
 บาลานซ์ทั้งการทำงานและสุขภาพไปพร้อม ๆ กัน

ปัจจุบันมีโรคมากมายที่เกิดขึ้น ไม่ว่าโรคเล็กๆ อาทิ

ออฟฟิศซินโดรม หรือ โรคแรง ๆ โรคหัวใจ โรคเบาหวาน โรคมะเร็ง

การมี ความคุ้มครองสุขภาพ D Health Plus มาช่วยปิดความเสี่ยง

ไม่ต้องกังวล เหมาจ่ายค่าห้องค่ารักษา 5 ล้านบาท*

ครอบคลุมทั้งโรคเล็กถึงโรคแรงๆ เบี้ยไม่แพง

*กรณีเลือกความคุ้มครองแผน 5 ล้านบาท โดยเป็นวงเงินต่อการรักษาครั้งใดครั้งหนึ่ง

arrow down circle
presenter-rightProduct9
Product9

เน้นคุ้มครองครบ ๆ

โรคเล็ก จนถึง โรคแรง

มีคนเทคแคร์เพิ่ม

แค่พลัสเพิ่มจากสวัสดิการที่มี

(1) สำหรับผู้เอาประกันภัยเพศชาย อายุ 24 ปี เลือกความคุ้มครองแผน 1 ล้านบาท และชำระเบี้ยประกันภัยรายปี
(2) สำหรับผู้เอาประกันภัย เพศชาย อายุ 24 ปี เลือกแผนความคุ้มครอง 1 ล้านบาท และชำระเบี้ยประกันภัยรายปี และมีความรับผิดส่วนแรก 20,000 บาทต่อการรักษาครั้งใดครั้งหนึ่ง

คำเตือน : โปรดศึกษารายละเอียดความคุ้มครอง เงื่อนไข และข้อยกเว้นก่อนตัดสินใจทำประกันภัย