ติดต่อสอบถาม

ข้อมูลสำหรับติดต่อกลับ

ข้าพเจ้าตกลงยินยอมให้ บมจ. เมืองไทยประกันชีวิต เก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลข้างต้นของข้าพเจ้า เพื่อติดต่อข้าพเจ้าในการนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่ข้าพเจ้าสนใจหรือที่บริษัทฯ เห็นว่าเป็นประโยชน์แก่ข้าพเจ้าได้โดยข้าพเจ้าให้ถือเอาการทำเครื่องหมาย ในช่องสี่เหลี่ยม เป็นการแสดงเจตนายินยอมของข้าพเจ้าแทนการลงลายมือชื่อเป็นหลักฐาน ทั้งนี้ ก่อนการแสดงเจตนาดังกล่าวข้างต้น ข้าพเจ้าได้อ่านและรับทราบเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวแล้ว
หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม เรายินดีให้บริการตามวันและเวลาทำการต่อไปนี้
  • ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง

       แต่ละคนมีบทบาทในชีวิตที่ต้องรับผิดชอบต่างกัน
แต่สิ่งที่เหมือนกันคือ การวางแผนเรื่องสุขภาพตั้งแต่เริ่มต้น
เพื่อสร้างความมั่นคงให้กับทุกย่างก้าวของชีวิต…ออกแบบไลฟ์สไตล์อย่างที่ชอบ
ตอบโจทย์ทุกความต้องการให้กับตัวเองและครอบครัว
       เลือกความคุ้มครองสุขภาพเหมาจ่าย เลือกเมืองไทยประกันชีวิต

      ในวัย 50+ กับบทบาทหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบ ทั้งเรื่องของงาน การเป็นผู้นำของครอบครัว อีกทั้งในเรื่องส่วนตัวก็ยังเต็มที่กับการใช้ชีวิตและกีฬาที่ชื่นชอบ เพื่อดูแลตัวเองให้มีสุขภาพดีแข็งแรงอยู่เสมอ
แต่แม้ดูแลตัวเองดีแค่ไหน ก็อาจจะเจ็บป่วยได้ “คุณสาระ” จึงวางแผนสุขภาพ ด้วย ความคุ้มครองสุขภาพ Elite Health Plus ที่ให้ความคุ้มครองที่ครอบคลุม เพื่อใช้ชีวิตได้อย่างเต็มที่ สบายใจ และที่สำคัญไม่ต้องเป็นภาระกับใคร

 

ครอบครัวแฮปปี้ ต้องวางแผนให้ครบทุกด้าน

       แข็งแรงแค่ไหนก็เจ็บป่วยได้ “คุณลิเดีย และ คุณแมทธิว” เลือกความคุ้มครองสุขภาพมาช่วยแบ่งเบาค่ารักษา จึงวางแผนอนาคตให้ลูก ๆ ได้อย่างมั่นใจ

 

       เคยป่วยหนักมาก่อน ทำให้ “คุณแจ็ค ไรเดอร์” รู้สึกขอบคุณตัวเองที่ซื้อความคุ้มครองสุขภาพเอาไว้ ยิ่งตอนนี้เป็นคุณพ่อ เลยต้องวางแผนเรื่องการเงินให้รอบคอบวางแผนเรื่องสุขภาพ พร้อมรับทุกสถานการณ์

       เต็มที่กับเรื่องงานเพื่อดูแลครอบครัว เรื่องสุขภาพจึงต้องดูแลเต็มที่เช่นกัน “คุณเบลล่า” เลือกความคุ้มครองสุขภาพที่ดูแลค่ารักษาแบบเหมาจ่าย ไม่ให้กระทบเงินเก็บส่วนอื่น


 

       “คุณโบว์ กัญญารัตน์” ขอบคุณคุณแม่ที่ให้ซื้อความคุ้มครองสุขภาพไว้เป็นสวัสดิการของตัวเอง เลยรู้สึกโชคดีมากที่ช่วยแบ่งเบาค่าใช้จ่ายตอนที่ป่วยในครั้งนั้น

 

       ทุ่มเทให้กับการทำงาน ไม่ค่อยมีเวลาดูแลตัวเอง สิ่งที่ "คุณนาเดีย" เป็นห่วงก็คือเรื่องสุขภาพ เพราะค่ารักษาสูงขึ้นทุกปี เจ็บป่วยขึ้นมาก็ไม่อยากเป็นภาระของครอบครัว หรือกระทบเงินเก็บแต่ไม่เป็นกังวล เพราะมีความคุ้มครองสุขภาพช่วยดูแลค่ารักษาพยาบาลที่อาจเพิ่มขึ้นในอนาคต

 

ชาว LGBTQ+ กับการใส่ใจดูแลสุขภาพ

       ไม่ว่าใครก็เจ็บป่วยได้ ด้วยความคุ้มครองสุขภาพที่เข้าใจ สร้างความมั่นใจในการใช้ชีวิต “คุณซินดี้ ปณิธิ จันทร์พิทักษ์” จึงเชื่อว่าหากทุกคนมีความคุ้มครองสุขภาพดี ๆ ที่ตอบโจทย์ และครอบคลุม ก็จะทำให้อุ่นใจมากยิ่งขึ้น


 

สร้างความมั่นใจเรื่องสุขภาพ พร้อมตะลุยต่อได้ในวัยอิสระ

       “คุณชาลอต โทณวณิก” ทำงานมาตลอด 40 ปี เมื่อถึงวัยเกษียณก็อยาก enjoy ต่อไปได้ พร้อมมีสุขภาพที่แข็งแรง เพราะยังอยากมีชีวิตที่ยืนยาวและอยู่อย่างมีความสุข จึงเลือกความคุ้มครองสุขภาพที่ช่วยให้สบายใจ สามารถตะลุยต่อไปได้ หากเจ็บป่วยก็มีความคุ้มครองช่วยดูแล


 

 

เรื่องงานก็สำคัญ แต่สุขภาพต้องดูแลให้ดีที่สุด

       “คุณปุ้ย วรรณพร พรประภา” เรื่องสุขภาพเป็นเรื่องสำคัญ การเจ็บป่วยไม่ใช่เพียงแค่เราที่หยุด แต่ยังมีเพื่อนร่วมงาน ธุรกิจ และโอกาสต่าง ๆ ด้วย การเลือกที่รักษาที่ดีที่สุดได้ ทำให้สามารถกลับมาดำเนินงาน และบริหารโอกาสใหม่ ๆ ได้เร็วขึ้น จึงต้องเลือกความคุ้มครองสุขภาพที่ตอบโจทย์       เรื่องสุขภาพคาดเดาไม่ได้จึงต้องวางแผนเอาไว้ตั้งแต่วันนี้ ซื้อความคุ้มครองสุขภาพเหมาจ่าย ของเมืองไทยประกันชีวิต
ดูแลคุณ ให้ก้าวไปข้างหน้าในแต่ละบทบาทของตัวเองได้อย่างมั่นใจ  
       ด้วยความคุ้มครองสุขภาพเหมาจ่าย ของเมืองไทยประกันชีวิต ให้คุณเลือกวงเงินความคุ้มครองได้ตั้งแต่
200,000 บาท ถึง 100,000,000 บาท
เข้าถึงการรักษาที่คุณต้องการ คุ้มครองโรคระบาด โรคมะเร็ง โรคไต โรคหัวใจ โรคร้ายแรง โรคทั่วไป โรคเก่าที่วนมาเกิดซ้ำได้ หรือโรคอุบัติใหม่ ก็มั่นใจได้ ครอบคลุมเทคโนโลยีการรักษาที่ทันสมัย อายุรับประกันสูงสุด 90ปีดูแลคุณสูงสุดถึงอายุ 99 ปี* เพิ่มความมั่นใจในการใช้ชีวิต ไม่ต้องกังวลกับค่ารักษาพยาบาลที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

       ซื้อความคุ้มครองสุขภาพในวันที่คุณแข็งแรง ได้รับความคุ้มครองเต็มที่ เพื่อให้คุณได้ใช้ชีวิตได้ตามที่คุณต้องการ

 


หมายเหตุ

* สำหรับสัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพแบบ อีลิท เฮลท์ พลัส
- ความคุ้มครองของสัญญาเพิ่มเติมต้องไม่เกินระยะเวลาเอาประกันภัยของกรมธรรม์ประกันชีวิตที่สัญญาเพิ่มเติมนี้แนบท้าย  
- เบี้ยประกันภัยสามารถนำไปใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีได้ ทั้งนี้ หลักเกณฑ์เป็นไปตามที่กรมสรรพากร กำหนด
- การพิจารณารับประกันเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ
- เงื่อนไขเป็นไปตามที่ บมจ.เมืองไทยประกันชีวิตและธนาคารกำหนด
- เงื่อนไขเป็นไปตามแนวทางเวชปฏิบัติ การวินิจฉัย ดูแลรักษา และป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามประกาศ ฉบับวันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 และ  แนวทางปฏิบัติสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ในการให้คำแนะนำผู้ป่วยและการจัดบริการผู้ป่วยโควิด-19 แบบ Home Isolation ฉบับปรับปรุง วันที่ 4 มกราคม 2565 หรืออ้างอิงตามประกาศฉบับล่าสุด
- เงื่อนไขเป็นไปตามมาตรฐานและความจำเป็นทางการแพทย์
- โปรดศึกษารายละเอียดความคุ้มครอง เงื่อนไข และข้อยกเว้นก่อนตัดสินใจทำประกันภัย

แบบนั้นก็ดี แบบนี้ก็ใช่ ต้องการแบบไหนก็เลือกได้

ประกันสุขภาพ

สัญญาเพิ่มเติม อีลิท เฮลท์ พลัส

ให้คุณเพิ่มความคุ้มครองได้ตามต้องการ ด้วยความคุ้มครองสุขภาพ อีลิท เฮลท์ พลัส จากเมืองไทยประกันชีวิต

ประกันสุขภาพ

โครงการเหมาจ่าย เอ็กซ์ตร้า

สร้างสวัสดิการสุขภาพให้ตัวเองง่าย ๆ พร้อม แบ่งจ่ายรายเดือนได้

ไม่มีสวัสดิการก็ยังอุ่นใจตั้งแต่บาทแรก คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลสูงถึง 500,000 บาทต่อการรักษาแบบผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง* เข้ารักษาได้ทุกโรงพยาบาล พร้อมค่าห้องเพิ่มอีกวันละ 4 พันบาท*

เมืองไทยประกันชีวิต ใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ และส่งมอบประสบการณ์ที่ดีสุดในการใช้งานเว็บไซต์แก่คุณ หากคุณดำเนินการต่อ หรือปิดข้อความนี้ลง เราถือว่าคุณยอมรับการใช้งานคุกกี้และ นโยบายความเป็นส่วนตัว

ยอมรับ