บริการเคลมรอรับ

สะดวก ง่าย รวดเร็ว! ด้วยบริการเคลมรอรับได้เลยที่ศูนย์บริการลูกค้าเมืองไทยประกันชีวิตทั่วประเทศ เพียงจัดเตรียมเอกสารให้ถูกต้องครบถ้วน และจำนวนสินไหมทดแทนไม่เกิน 50,000 บาท/การเคลม (เฉพาะเคสเคลมทั่วไป) ก็รอรับเงินเคลมอุบัติเหตุได้ในเวลาไม่เกิน 2 ชั่วโมง 
ติดต่อขอรับบริการได้ที่ศูนย์บริการลูกค้าเมืองไทยประกันชีวิตทุกสาขาทั่วประเทศ ตั้งแต่เวลา 08.30-16.00 น.
(ในวันและเวลาทำการ) 

เงื่อนไขการพิจารณาจ่ายสินไหม สุขภาพ/อุบัติเหตุ รอรับ

1. เฉพาะสินไหมอุบัติเหตุและสุขภาพเท่านั้น
2. จำนวนเงินสินไหมสุขภาพ/อุบัติเหตุรอรับได้ไม่เกิน 50,000 บาท/การเคลม
3. ระยะเวลารอรับบริการ ภายใน 2 ชั่วโมง นับตั้งแต่รับเอกสารการเรียกร้องสินไหมจากลูกค้า (เอกสารการเคลมเรียบร้อยและตรงตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด)
4. ให้บริการเคลมรอรับได้ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.00 น. ส่งเอกสารที่ถูกต้องครบถ้วนให้หน่วยงานที่รับผิดชอบภายในเวลา 16.00 น. เท่านั้น (หากส่งเอกสารหลัง 16.00 น. บริษัทฯ จะดำเนินการส่งเอกสารให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการตามขั้นตอนปกติ)
5. การพิจารณาอนุมัติการเคลมเป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุในกรมธรรม์
6. เงื่อนไขเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด
7. สงวนสิทธิ์เฉพาะผู้เอาประกันภัยเท่านั้น (สำหรับตัวแทน หรือ ผู้ดำเนินการแทนผู้เอาประกันภัย ทางบริษัทฯ จะดำเนินการส่งเอกสารการเคลมให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป)

บริการรับเงินเคลมสินไหมที่ 7-Eleven
รับเงินเคลมสุขภาพทันใจ! สะดวกทุกเวลาที่ 7-ELEVEN เพียงแสดงบัตรประจำตัวประชาชนและเบอร์โทรศัพท์ที่แจ้งไว้กับบริษัทฯ ก็รับเงินเคลมอุบัติเหตุไม่เกิน 10,000 บาท/การเคลม (เฉพาะเคสเคลมทั่วไป) ก็รอรับเงินเคลมสุขภาพได้เลยที่ 7-ELEVEN ทุกสาขา ใกล้บ้านคุณ

เงื่อนไขการรับเงินที่ 7-Eleven 
1. ลูกค้าต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชนและเบอร์โทรศัพท์ที่ได้แจ้งไว้กับบริษัทฯ
2. จำนวนเงินสินไหมสุขภาพไม่เกิน 10,000 บาท 
3. เฉพาะการเรียกร้องสินไหมสุขภาพหรืออุบัติเหตุเท่านั้น

Media Clearing
คือบริการที่ให้คุณรับเงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์และเงินอื่นๆ ผ่านบัญชีธนาคารของคุณอัตโนมัติ ไม่ต้องเสียเวลารอเช็คเงินสดสมัครง่ายๆ ผ่าน MTL Smile Application หรือผ่าน Video Call ที่โทร. 1766 หรือผ่าน MTL Click 

หมายเหตุ:
- ชื่อบัญชีที่ใช้ในการสมัครบริการ Media Clearing ต้องตรงกับชื่อ-นามสกุล ของเจ้าของกรมธรรม์ ที่ได้ทำไว้กับบริษัทฯ เท่านั้น
- กรณีที่ท่านสมัครหรือแก้ไขข้อมูล บริการ Media Clearing ไม่สำเร็จ ทางบริษัทฯ จะส่ง SMS และหนังสือเพื่อชี้แจงรายละเอียด และขอเอกสารเพิ่มเติม ทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่ที่ท่านได้ให้ไว้กับบริษัทฯ 
- เงื่อนไขการใช้บริการเป็นไปตามที่ บมจ. เมืองไทยประกันชีวิต กำหนด

ค้นหาสาขา

แอปพลิเคชันสำหรับคุณ

MTL Click Application ช่วยให้ทุกอย่างของคุณเป็นเรื่อง "ง่าย" สามารถเข้าถึงทุกความคุ้มครองและทุกบริการด้านกรมธรรม์ได้อย่างรวดเร็ว และสะดวกสบายยิ่งขึ้น

เมืองไทยประกันชีวิต ใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ และส่งมอบประสบการณ์ที่ดีสุดในการใช้งานเว็บไซต์แก่คุณ หากคุณดำเนินการต่อ หรือปิดข้อความนี้ลง เราถือว่าคุณยอมรับการใช้งานคุกกี้และ นโยบายความเป็นส่วนตัว

ยอมรับ