ค้นหาสาขา

บริการเคลมสินไหมทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร

ช่วยลดความกังวลใจให้กับคุณ ด้วยขั้นตอนง่ายๆ กรณีผู้เอาประกันภัย/ผู้ชำระเบี้ยประกันภัย ทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร และขอยกเว้นการชำระเบี้ยประกันภัย/จ่ายสินไหมกรณีทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร

ขั้นตอนที่ 1 เตรียมเอกสาร

  • แบบฟอร์มเรียกร้องผลประโยชน์จากการตกเป็นบุคคลทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร

    1.1) กรณีลงนามโดยใช้วิธีพิมพ์ลายนิ้วมือ ต้องมีพยานลงนามรับรองให้ครบถ้วนทั้ง 2 ท่าน
    1.2) กรณีผู้เยาว์ อายุไม่เกิน 10 ปี ให้บิดา/มารดา/ผู้ปกครองที่ชอบด้วยกฎหมายลงนามแทน พร้อมระบุความสัมพันธ์
    1.3) กรณีผู้เยาว์อายุมากกว่า 10 ปี แต่ไม่ถึง 20 ปี บริบูรณ์ ให้บิดา/มารดา/ผู้ปกครองที่ชอบด้วยกฎหมาย ลงนามร่วมกับผู้เยาว์ พร้อมระบุความสัมพันธ์
  • สำเนาประวัติการรักษาพยาบาลของผู้เอาประกันภัย ตั้งแต่เริ่มปรากฏอาการทุพพลภาพฯ จนถึงปัจจุบัน

    หมายเหตุ: กรณีผู้เอาประกันภัยเป็นผู้เยาว์ อายุไม่ถึง 20 ปีบริบูรณ์ ให้ยื่นเอกสารสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของ บิดา/มารดา/ผู้ปกครองที่ชอบด้วยกฎหมาย เพิ่มเติม

ขั้นตอนที่ 2 รวบรวมเอกสารและส่งไปรษณีย์มาที่

บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 250 ถนนรัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 หรือยื่นด้วยตนเองที่ศูนย์บริการลูกค้าเมืองไทยประกันชีวิตทุกสาขาทั่วประเทศ 

ระยะเวลาดำเนินการ : ประมาณ 6 วันทำการ นับตั้งแต่วันที่บริษัทฯ ได้รับเอกสารและข้อมูลโดยถูกต้องครบถ้วน

หมายเหตุ : เงื่อนไขเป็นไปตามที่ บมจ. เมืองไทยประกันชีวิต กำหนด           

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเรียกร้องผลประโยชน์จากการตกเป็นบุคคลทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร คลิก

ตรวจสอบสถานะการเคลม

แอปพลิเคชันสำหรับคุณ

MTL Click Application ช่วยให้ทุกอย่างของคุณเป็นเรื่อง "ง่าย" สามารถเข้าถึงทุกความคุ้มครองและทุกบริการด้านกรมธรรม์ได้อย่างรวดเร็ว และสะดวกสบายยิ่งขึ้น

เมืองไทยประกันชีวิต ใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ และส่งมอบประสบการณ์ที่ดีสุดในการใช้งานเว็บไซต์แก่คุณ หากคุณดำเนินการต่อ หรือปิดข้อความนี้ลง เราถือว่าคุณยอมรับการใช้งานคุกกี้และ นโยบายความเป็นส่วนตัว

ยอมรับ