รายชื่อโรงพยาบาลในโครงการ MTL Global Connect

USA

LA

 • Good Samaritan Hospital

New York

 • NYU Hospital Center

Australia

Sydney

 • Sydney Hospital and Sydney Eye Hospital
 • Sydney Adventist Hospital
 • Royal Prince Alfred Hospital

Melbourne

 • The Royal Melbourne Hospital
 • Royal Children’s Hospital Melbourne

Japan

Tokyo

 • St. Luke’s International Hospital
 • Jikei University Hospital

Osaka

 • Kitano Hospital  

Hokkaido

 • Hokkaido University Hospital
 • Sapporo TokushukaiByouin (Hospital)

Singapore

Singapore

 • Raffles Hospital
 • Gleneagles Hospital
 • Parkway East Hospital

หมายเหตุ

 • รายชื่อโรงพยาบาล ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565
 • บริษัทขอสงวนสิทธ์ในการเปลี่ยนแปลง โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • กรณีผู้เอาประกันประสงค์ใช้บริการ โปรดติดต่อที่หมายเลข 0 2290 2424 กด 1
 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ และโรงพยาบาล กำหนด

ติดต่อสอบถาม

ข้อมูลสำหรับติดต่อกลับ

ข้าพเจ้าตกลงยินยอมให้ บมจ. เมืองไทยประกันชีวิต เก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลข้างต้นของข้าพเจ้า เพื่อติดต่อข้าพเจ้าในการนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่ข้าพเจ้าสนใจหรือที่บริษัทฯ เห็นว่าเป็นประโยชน์แก่ข้าพเจ้าได้โดยข้าพเจ้าให้ถือเอาการทำเครื่องหมาย ในช่องสี่เหลี่ยม เป็นการแสดงเจตนายินยอมของข้าพเจ้าแทนการลงลายมือชื่อเป็นหลักฐาน ทั้งนี้ ก่อนการแสดงเจตนาดังกล่าวข้างต้น ข้าพเจ้าได้อ่านและรับทราบเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวแล้ว

แอปพลิเคชันสำหรับคุณ

MTL Click Application ช่วยให้ทุกอย่างของคุณเป็นเรื่อง "ง่าย" สามารถเข้าถึงทุกความคุ้มครองและทุกบริการด้านกรมธรรม์ได้อย่างรวดเร็ว และสะดวกสบายยิ่งขึ้น

เมืองไทยประกันชีวิต ใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ และส่งมอบประสบการณ์ที่ดีสุดในการใช้งานเว็บไซต์แก่คุณ หากคุณดำเนินการต่อ หรือปิดข้อความนี้ลง เราถือว่าคุณยอมรับการใช้งานคุกกี้และ นโยบายความเป็นส่วนตัว

ยอมรับ