อุ่นใจ

ตลอดการเดินทาง
ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ

มั่นใจ

การให้บริการโดยบริษัทชั้นนำของโลก
International SOS

ติดต่อ

โทร. 0 2205 7705
ตลอด 24 ชั่วโมง

บริการการช่วยเหลือฉุกเฉินทางการแพทย์ (SOS)
บริการช่วยเหลือสำหรับนักเดินทาง ทั้งในและต่างประเทศตลอด 24 ชั่วโมง กรณีที่มีเหตุฉุกเฉินทางการแพทย์ บริการโดย International SOS ผู้ให้บริการการช่วยเหลือฉุกเฉินทางด้านการแพทย์ การดูแลสุขภาพ ความปลอดภัย และการบริหารงานดูแลลูกค้าชั้นนำของโลกซึ่งเป็นบริษัทฯ ที่ บมจ.เมืองไทยประกันชีวิตเลือกใช้เพื่อให้บริการลูกค้าคนสำคัญ

หากเกิดเหตุฉุกเฉิน ติดต่อศูนย์ฮอทไลน์ SOS เมืองไทยประกันชีวิต โทร.0 2205 7705 ตลอด 24 ชั่วโมง

ขอบเขตของการบริการ
1.เคลื่อนย้ายผู้ป่วยจากสถานพยาบาลหนึ่งไปยังสถานพยาบาลอีกแห่งหนึ่ง (Emergency Medical Evacuation)
2.เคลื่อนย้ายผู้ป่วยกลับประเทศภูมิลำเนา (Medical Repatriation)
3.บริการส่งเด็กที่อยู่ในปกครอง(1) กลับประเทศไทย ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยต้องเข้ารับการรักษาตัวในฐานะผู้ป่วยในของโรงพยาบาลนอกประเทศไทย และไม่มีผู้ปกครองคนอื่นๆ ดูแล (Arrangement of Return of Minor Children) 
4.ค่าเดินทางและที่พักสำหรับญาติ (2) ไปเยี่ยมผู้ป่วยในต่างประเทศ 
5.บริการนำร่างกลับประเทศภูมิลำเนา กรณีเสียชีวิต (Transportation of Mortal Remains) 

 

พื้นที่ให้บริการ
•  การช่วยเหลือฉุกเฉินภายในประเทศ (Domestic)
เมื่อผู้เอาประกันภัยเดินทางห่างจากที่พักอาศัยเกิน 150 กม. และอยู่ในประเทศไทย และมีระยะเวลาการเดินทางไม่เกิน 90 วันต่อครั้ง
•  การช่วยเหลือฉุกเฉินในต่างประเทศ (International)
เมื่อผู้เอาประกันภัยเดินทางออกนอกประเทศไทย และมีระยะเวลาการเดินทางไม่เกิน 90 วันต่อครั้ง

บริการ SOS สำหรับลูกค้าที่มีการประกันภัยอุบัติเหตุหรือสัญญาเพิ่มเติมประกันภัยสุขภาพตามที่บริษัทฯ กำหนด ดังนี้

P.A. Broken Bone & Burn*
PA Extreme
PA Safety**
PA Takaful Safety***
Elite Health (ทุกพื้นที่)
Elite Health Plus (ทุกพื้นที่)

*การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล PA Broken Bone แผน 2-4
**การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล PA Safety แผน 3-7
***การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล PA Takaful Safety แผน 3-4

 

หมายเหตุ

(1) ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยต้องเข้ารับการรักษาตัวในฐานะผู้ป่วยในของโรงพยาบาลนอกประเทศไทย และมีผู้ร่วมเดินทางเป็นเด็กในปกครองที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่มีผู้ปกครองคนอื่นๆ ดูแล บริษัทจะจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางสำหรับเด็กเพื่อกลับประเทศไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุมัติจากบริษัทฯ เป็นลายลักษณ์อักษรก่อน
(2) ญาติ หมายถึง  พ่อ/แม่/คู่สมรส/พี่น้อง/บุตรที่บรรลุนิติภาวะ เท่านั้น
- เงื่อนไขการให้บริการเป็นไปตามสัญญาการให้บริการระหว่าง บมจ.เมืองไทยประกันชีวิต และ International SOS กำหนด

ค้นหาสาขา

แอปพลิเคชันสำหรับคุณ

MTL Click Application ช่วยให้ทุกอย่างของคุณเป็นเรื่อง "ง่าย" สามารถเข้าถึงทุกความคุ้มครองและทุกบริการด้านกรมธรรม์ได้อย่างรวดเร็ว และสะดวกสบายยิ่งขึ้น

เมืองไทยประกันชีวิต ใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ และส่งมอบประสบการณ์ที่ดีสุดในการใช้งานเว็บไซต์แก่คุณ หากคุณดำเนินการต่อ หรือปิดข้อความนี้ลง เราถือว่าคุณยอมรับการใช้งานคุกกี้และ นโยบายความเป็นส่วนตัว

ยอมรับ