ลูกค้าเมืองไทยประกันชีวิตมั่นใจได้ สู้โควิด 19 ไปด้วยกัน

MTL ห่วงใยพร้อมเสริมความมั่นใจ ปรับลดระยะเวลาที่ไม่คุ้มครอง (waiting Period) เหลือเพียง 14 วัน นับตั้งแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามสัญญาเพิ่มเติม สำหรับค่ารักษาพยาบาล และค่าชดเชยรายวันตามความคุ้มครองของสัญญาเพิ่มเติมที่ท่านถือครองอยู่ เนื่องมาจากติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

สำหรับลูกค้ารายบุคคลของ บมจ. เมืองไทยประกันชีวิต ที่ซื้อความคุ้มครองกลุ่มค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน กลุ่มค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก และกลุ่มชดเชยรายวัน ที่แนบท้ายกรมธรรม์ประกันชีวิตประเภทสามัญ และประเภทควบการลงทุน และได้รับการอนุมัติให้มีผลคุ้มครอง ตั้งแต่วันที่ 28 พ.ค. 2564 - 31 ม.ค. 2565  

เงื่อนไขการรับประกันภัย

สำหรับลูกค้ารายบุคคลที่มีความคุ้มครองกลุ่มค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน กลุ่มค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก และกลุ่มชดเชยรายวัน ที่แนบท้ายกรมธรรม์ประกันชีวิตประเภทสามัญ และประเภทควบการลงทุน กับ บมจ. เมืองไทยประกันชีวิต โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม ดังนี้

- แบบประกันภัยที่ได้รับความคุ้มครองพิเศษเพิ่มเติม ประกอบด้วย ความคุ้มครองกลุ่มค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน กลุ่มค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก และกลุ่มชดเชยรายวัน เช่น สัญญาเพิ่มเติมสุขภาพแบบ อีลิท เฮลท์, สัญญาเพิ่มเติมสุขภาพแบบ ดี เฮลท์, สัญญาเพิ่มเติมสุขภาพแบบ เอ็กซ์ตร้า แคร์, สัญญาเพิ่มเติมสุขภาพแบบ สมาร์ทเฮลท์, สัญญาเพิ่มเติมสุขภาพแบบ ไดมอนด์แคร์, สัญญาเพิ่มเติมสุขภาพแบบ แยกค่าใช้จ่าย (H&S), สัญญาเพิ่มเติมสุขภาพแบบ วีไอพี, สัญญาเพิ่มเติมสุขภาพแบบ เหมาจ่าย, สัญญาเพิ่มเติมสุขภาพแบบ พรีเมี่ยม เฮลท์ แคร์, สัญญาเพิ่มเติม การรักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก (OPD), สัญญาเพิ่มเติม สุขภาพวงเงินแน่นอน (HB), สัญญาเพิ่มเติมสุขภาพข้าราชการสุขสันต์, สัญญาเพิ่มเติม สุขภาพเด็กเล็ก (0-5 ปี),สัญญาเพิ่มเติม สุขภาพเอชไอพี (HIP), สัญญาเพิ่มเติม คุ้มครองค่าใช้จ่ายในการศัลยกรรม, ตะกาฟุลสุขภาพแบบแยกค่าใช้จ่าย, และตะกาฟุลสุขภาพแบบวงเงินแน่นอน เป็นต้น

- บริษัทจะให้ความคุ้มครองสำหรับการเจ็บป่วยจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่เกิดขึ้นหลังจาก ระยะเวลา 14 วัน นับตั้งแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามสัญญาเพิ่มเติม หรือหากมีการต่ออายุสัญญาเพิ่มเติมให้นับตั้งแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามการต่ออายุนั้นครั้งสุดท้ายแล้วแต่กรณีใดจะเกิดขึ้นหลังสุด

-กรณีสัญญาเพิ่มเติมเริ่มมีผลบังคับ หรือ มีการต่ออายุกรณีสัญญาเพิ่มเติมสิ้นผลบังคับ (Reinstatement) ภายหลังจากวันที่ 31 มกราคม 2565 บริษัทขอสงวนสิทธิไม่ปรับลดระยะเวลาที่ไม่คุ้มครอง (waiting Period) เหลือเพียง 14 วัน นับจากวันต่ออายุกรณีสัญญาเพิ่มเติมสิ้นผลบังคับ (Reinstatement) สำหรับค่ารักษาพยาบาลและค่าชดเชยรายวันตามความคุ้มครองของสัญญาเพิ่มเติมที่ท่านถืออยู่ เนื่องมาจากติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

- ข้อยกเว้น : ความคุ้มครอง กรณีที่ผู้เอาประกันภัยเจ็บป่วยจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่ยังมิได้รักษาให้หาย ก่อนวันที่เริ่มมีผลคุ้มครองตามสัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพ หรือบันทึกสลักหลังการรักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก โดยพิจารณาตามเงื่อนไขสภาพที่เป็นมาก่อนการเอาประกันภัย (Pre-existing Condition)

- ความคุ้มครองพิเศษเพิ่มเติมนี้บริษัทฯ จะจ่ายผลประโยชน์ความคุ้มครองสำหรับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง แต่ไม่เกินผลประโยชน์ที่ระบุในตารางผลประโยชน์ของกรมธรรม์ประกันภัยที่ท่านถือครอง โดยบริษัทฯ จะจ่ายผลประโยชน์ความคุ้มครองดังกล่าว เมื่อบริษัทฯ ได้รับหลักฐานแสดงถึงเหตุแห่งการเจ็บป่วยเป็นที่ยอมรับของบริษัทฯ แล้ว

- เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด

- โปรดศึกษารายละเอียดความคุ้มครอง เงื่อนไขและข้อยกเว้น ก่อนตัดสินใจทำประกันภัย

 

ขั้นตอนการเคลม

- ลูกค้าสามารถดำเนินการเรียกร้องสินไหมได้ตามวิธีการที่ระบุในสัญญาประกันสุขภาพที่ท่านถือครอง หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ โทร.1766 ( หมายเหตุ : กรณีการเคลมสินไหมสุขภาพแบบไม่ต้องสำรองจ่าย จะขึ้นอยู่กับความพร้อมของแต่ละโรงพยาบาล)
- เอกสารที่ในการเรียกร้องสินไหม มีดังนี้ ผลการตรวจวินิจฉัยว่าได้เจ็บป่วยจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019/ สำเนาบัตรประชาชน/ ใบรับรองแพทย์/ ใบเสร็จรับเงินค่ารักษาตัวในโรงพยาบาล

ค้นหาสาขา

แอปพลิเคชันสำหรับคุณ

MTL Click Application ช่วยให้ทุกอย่างของคุณเป็นเรื่อง "ง่าย" สามารถเข้าถึงทุกความคุ้มครองและทุกบริการด้านกรมธรรม์ได้อย่างรวดเร็ว และสะดวกสบายยิ่งขึ้น

เมืองไทยประกันชีวิต ใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ และส่งมอบประสบการณ์ที่ดีสุดในการใช้งานเว็บไซต์แก่คุณ หากคุณดำเนินการต่อ หรือปิดข้อความนี้ลง เราถือว่าคุณยอมรับการใช้งานคุกกี้และ นโยบายความเป็นส่วนตัว

ยอมรับ