ติดต่อสอบถาม

ข้อมูลสำหรับติดต่อกลับ

ข้าพเจ้าตกลงยินยอมให้ บมจ. เมืองไทยประกันชีวิต เก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลข้างต้นของข้าพเจ้า เพื่อติดต่อข้าพเจ้าในการนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่ข้าพเจ้าสนใจหรือที่บริษัทฯ เห็นว่าเป็นประโยชน์แก่ข้าพเจ้าได้โดยข้าพเจ้าให้ถือเอาการทำเครื่องหมาย ในช่องสี่เหลี่ยม เป็นการแสดงเจตนายินยอมของข้าพเจ้าแทนการลงลายมือชื่อเป็นหลักฐาน ทั้งนี้ ก่อนการแสดงเจตนาดังกล่าวข้างต้น ข้าพเจ้าได้อ่านและรับทราบเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวแล้ว
หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม เรายินดีให้บริการตามวันและเวลาทำการต่อไปนี้
  • ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง

เพิ่มความมั่นใจเรื่องสุขภาพ ไม่ว่าจะโรคโควิด 19 โรคร้ายแรง โรคทั่วไป หรือครอบครัวเคยมีประวัติสุขภาพก็ไม่ต้องกังวล

 

ปู่เป็นมะเร็ง พ่อเป็นโรคไต ส่วนป้าก็ควบสองโรค เป็นทั้งหัวใจและมะเร็ง
พอตัวเองจะซื้อประกันสุขภาพก็กังวลว่าจะซื้อไม่ได้

แต่ความจริงแล้วหากตนเองมีสุขภาพแข็งแรง
ก็สามารถซื้อประกันสุขภาพได้ ช่วยให้หมดกังวลเรื่องค่ารักษาที่สูงขึ้นปี
เพราะหากป่วยเป็น โรคมะเร็งและรักษาแบบ Targeted Therapy มีค่าใช้จ่ายสูง
ประมาณ 2.7 - 4.6 ล้านบาท หรือป่วยเป็นโรคหัวใจ การทำบอลลูน ก็มีค่าใช้จ่ายประมาณ 200,000 - 1,000,000 บาท และหากเป็นโรคไต แค่ค่าฟอกเลือดก็สูงถึงครั้งละ 2,200 บาท

ซื้อประกันสุขภาพเหมาจ่าย คุ้มครองค่ารักษา ทั้งโรคโควิด 19 แพ้วัคซีนโควิด 19 โรคระบาด
โรคร้ายแรง หรือโรคทั่วไป แบบเหมาจ่ายวงเงินสูง ตั้งแต่ 200,000 - 100,000,000 บาท

ที่มา :
Smart news https://bit.ly/3y3oRav เมืองไทยประกันชีวิต https://bit.ly/3xm3Sju

ประกันสุขภาพเหมาจ่าย


เหมาจ่ายค่ารักษา
ตั้งแต่ 200,000 – 100,000,000 บาท


คุ้มครอง
โรคโควิค 19
และแพ้วัคซีนโควิด 19
โรคระบาด โรคร้ายแรง
และ โรคทั่วไป


สมัครได้ตั้งแต่
อายุ11- 80 ปี

คุ้มครองถึงอายุ 99 ปี*


แอดมิทได้ทุกโรงพยาบาล  

ประกันสุขภาพเหมาจ่าย ครอบคลุมทั้งค่าห้อง ค่ายา หรือค่ารักษาพยาบาล เจ็บป่วยแบบไหน ทั้งโรคโควิด 19 การแพ้วัคซีน โควิด 19 โรคระบาด โรคร้ายแรง โรคทั่วไป และอุบัติเหตุ ก็คุ้มครอง! เข้ารักษาได้ทุกโรงพยาบาล เหมาจ่ายค่ารักษาพยาบาลตามวงเงินความคุ้มครองที่คุณเลือกตั้งแต่ 200,000 – 100,000,000 บาท ต้องการแบบไหนก็เลือกได้

*กรณีเลือกซื้อสัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพ อีลิท เฮลท์ และ ดี เฮลท์
- ความคุ้มครองของสัญญาเพิ่มเติมต้องไม่เกินระยะเวลาเอาประกันภัยของกรมธรรม์ประกันชีวิตที่สัญญาเพิ่มเติมนี้แนบท้าย
- สัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพแบบ อีลิท เฮลท์ ต้องซื้อแนบท้ายกรมธรรม์ใหม่เท่านั้น
- ความคุ้มครองพิเศษเพิ่มเติมเนื่องจากผลกระทบหลังจากการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิค 19 เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด
รับความคุ้มครองได้ตั้งแต่ 11 พ.ค.- 31 ธ.ค. 2564
- การปรับลดระยะเวลารอคอย (waiting period) เหลือ 14 วัน สำหรับการติดเชื้อโรคโควิค 19
เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด โดยเริ่มตั้งแต่ 28 พ.ค.- 31 ธ.ค. 2564
- เบี้ยประกันภัยสามารถนำไปใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีได้ ทั้งนี้ หลักเกณฑ์เป็นไปตามที่กรมสรรพากร กำหนด
- การพิจารณารับประกันเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ
- โปรดศึกษารายละเอียดความคุ้มครอง เงื่อนไขและข้อยกเว้น ก่อนตัดสินใจทำประกันภัย

 

อายุยิ่งมากขึ้น...เสี่ยงทั้งเจ็บป่วยและเจ็บตัวจากอุบัติเหตุได้
หากป่วยเป็นโรคเรื้อรังต้องรักษาตัวนาน ค่ารักษาก็ยิ่งสูง

รักษาโรคมะเร็งแบบ Targeted Therapy ค่าใช้จ่ายสูงถึง 2.7 - 4.6 ล้านบาท
โรคหัวใจต้องเสียค่าผ่าตัดหลอดเลือดหัวใจเอออร์ต้าโป่งพอง ค่ารักษาอยู่ที่ 110,000 – 768,000 บาท
หรือหากเกิดอุบัติเหตุลื่นล้ม ต้องผ่าตัด เข้าห้องฉุกเฉิน นอนห้อง ไอ.ซี.ยู ค่ารักษารวมแล้วเกือบล้านบาททีเดียว สำหรับผู้สูงอายุ การมีผู้ช่วยดูแลค่ารักษาพยาบาลทั้งเรื่องสุขภาพและอุบัติเหตุเอาไว้
ก็ทำให้ใช้ชีวิตได้อย่างเต็มที่แบบไม่ต้องกังวล

มองหาประกันสุขภาพที่คุ้มครองสุขภาพและอุบัติเหตุยาว ๆ
อิสระกับทุกกิจกรรมได้ไม่จำกัด

ที่มา:
มติชน https://bit.ly/3hlH9OX    กรุงเทพธุรกิจ https://bit.ly/3wsQitq

ประกันสุขภาพเหมาจ่าย


เหมาจ่ายค่ารักษา
ตั้งแต่ 200,000 – 100,000,000 บาท


คุ้มครอง
โรคโควิค 19
และแพ้วัคซีนโควิด 19
โรคระบาด โรคร้ายแรง
และ โรคทั่วไป


สมัครได้ตั้งแต่
อายุ11- 80 ปี

คุ้มครองถึงอายุ 99 ปี*


แอดมิทได้ทุกโรงพยาบาล  

ประกันสุขภาพเหมาจ่าย ครอบคลุมทั้งค่าห้อง ค่ายา หรือค่ารักษาพยาบาล เจ็บป่วยแบบไหน ทั้งโรคโควิด 19 การแพ้วัคซีน โควิด 19 โรคระบาด โรคร้ายแรง โรคทั่วไป และอุบัติเหตุ ก็คุ้มครอง! เข้ารักษาได้ทุกโรงพยาบาล เหมาจ่ายค่ารักษาพยาบาลตามวงเงินความคุ้มครองที่คุณเลือกตั้งแต่ 200,000 – 100,000,000 บาท ต้องการแบบไหนก็เลือกได้

*กรณีเลือกซื้อสัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพ อีลิท เฮลท์ และ ดี เฮลท์
- ความคุ้มครองของสัญญาเพิ่มเติมต้องไม่เกินระยะเวลาเอาประกันภัยของกรมธรรม์ประกันชีวิตที่สัญญาเพิ่มเติมนี้แนบท้าย
- สัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพแบบ อีลิท เฮลท์ ต้องซื้อแนบท้ายกรมธรรม์ใหม่เท่านั้น
- ความคุ้มครองพิเศษเพิ่มเติมเนื่องจากผลกระทบหลังจากการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิค 19 เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด
รับความคุ้มครองได้ตั้งแต่ 11 พ.ค.- 31 ธ.ค. 2564
- การปรับลดระยะเวลารอคอย (waiting period) เหลือ 14 วัน สำหรับการติดเชื้อโรคโควิค 19
เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด โดยเริ่มตั้งแต่ 28 พ.ค.- 31 ธ.ค. 2564
- เบี้ยประกันภัยสามารถนำไปใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีได้ ทั้งนี้ หลักเกณฑ์เป็นไปตามที่กรมสรรพากร กำหนด
- การพิจารณารับประกันเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ
- โปรดศึกษารายละเอียดความคุ้มครอง เงื่อนไขและข้อยกเว้น ก่อนตัดสินใจทำประกันภัย

 

ปวดท้องนิดเดียวเสิร์ชหาข้อมูลจนคิดว่าตัวเองเป็นมะเร็ง
ยิ่งใช้เวลาบนโลกอินเทอร์เน็ตเสิร์ชหาข้อมูลนานเท่าไร ก็ยิ่งเพิ่มความกังวลมากขึ้น โดยเฉพาะเรื่องสุขภาพ พออ่านข่าวเกี่ยวกับโรคโควิด 19 แพ้วัคซีนโควิด 19 หรือโรคระบาด บทความเรื่องโรคมะเร็ง หรือเป็นโรคร้ายแรงอื่น ๆ รวมถึงสถิติผู้ป่วยที่เพิ่มมากขึ้นทุกวัน เกิดความกังวลกับความเจ็บป่วยของตัวเอง

หากเจ็บป่วยขึ้นมาจะเอาค่ารักษาจากไหน?

เริ่มมองหา ประกันสุขภาพ ที่เหมาจ่ายค่ารักษาตามจริง มีให้เลือกตั้งแต่ 200,000 - 100,000,000 บาท เจ็บป่วยขึ้นมาก็แอดมิทเข้ารักษาได้ทุกโรงพยาบาล

ที่มา:
กรุงเทพธุรกิจ https://bit.ly/3dnm6Ja   Hfocus https://bit.ly/3hiqXNa

ประกันสุขภาพเหมาจ่าย


เหมาจ่ายค่ารักษา
ตั้งแต่ 200,000 – 100,000,000 บาท


คุ้มครอง
โรคโควิค 19
และแพ้วัคซีนโควิด 19
โรคระบาด โรคร้ายแรง
และ โรคทั่วไป


สมัครได้ตั้งแต่
อายุ11- 80 ปี

คุ้มครองถึงอายุ 99 ปี*


แอดมิทได้ทุกโรงพยาบาล  

ประกันสุขภาพเหมาจ่าย ครอบคลุมทั้งค่าห้อง ค่ายา หรือค่ารักษาพยาบาล เจ็บป่วยแบบไหน ทั้งโรคโควิด 19 การแพ้วัคซีน โควิด 19 โรคระบาด โรคร้ายแรง โรคทั่วไป และอุบัติเหตุ ก็คุ้มครอง! เข้ารักษาได้ทุกโรงพยาบาล เหมาจ่ายค่ารักษาพยาบาลตามวงเงินความคุ้มครองที่คุณเลือกตั้งแต่ 200,000 – 100,000,000 บาท ต้องการแบบไหนก็เลือกได้

*กรณีเลือกซื้อสัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพ อีลิท เฮลท์ และ ดี เฮลท์
- ความคุ้มครองของสัญญาเพิ่มเติมต้องไม่เกินระยะเวลาเอาประกันภัยของกรมธรรม์ประกันชีวิตที่สัญญาเพิ่มเติมนี้แนบท้าย
- สัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพแบบ อีลิท เฮลท์ ต้องซื้อแนบท้ายกรมธรรม์ใหม่เท่านั้น
- ความคุ้มครองพิเศษเพิ่มเติมเนื่องจากผลกระทบหลังจากการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิค 19 เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด
รับความคุ้มครองได้ตั้งแต่ 11 พ.ค.- 31 ธ.ค. 2564
- การปรับลดระยะเวลารอคอย (waiting period) เหลือ 14 วัน สำหรับการติดเชื้อโรคโควิค 19
เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด โดยเริ่มตั้งแต่ 28 พ.ค.- 31 ธ.ค. 2564
- เบี้ยประกันภัยสามารถนำไปใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีได้ ทั้งนี้ หลักเกณฑ์เป็นไปตามที่กรมสรรพากร กำหนด
- การพิจารณารับประกันเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ
- โปรดศึกษารายละเอียดความคุ้มครอง เงื่อนไขและข้อยกเว้น ก่อนตัดสินใจทำประกันภัย

 

เก็บเงินเท่าไหร่ถึงจะพอค่ารักษา?
เพราะสถานการณ์ที่ไม่แน่นอน
เริ่มต้นวางแผนการเงิน...ให้ชีวิตคุณไม่ผิดแผนด้วยประกันสุขภาพ
เพราะค่ารักษาที่สูงขึ้นอาจทำให้คุณล้มได้  

มีประกันสุขภาพไว้ จะทำให้การเงินของคุณไม่มีสะดุดจนถึงวัยเกษียณ


ที่มา:
Posttoday https://bit.ly/2Uu14C4    ThaiPublica https://bit.ly/3xt6LPC

ประกันสุขภาพเหมาจ่าย


เหมาจ่ายค่ารักษา
ตั้งแต่ 200,000 – 100,000,000 บาท


คุ้มครอง
โรคโควิค 19
และแพ้วัคซีนโควิด 19
โรคระบาด โรคร้ายแรง
และ โรคทั่วไป


สมัครได้ตั้งแต่
อายุ11- 80 ปี

คุ้มครองถึงอายุ 99 ปี*


แอดมิทได้ทุกโรงพยาบาล  

ประกันสุขภาพเหมาจ่าย ครอบคลุมทั้งค่าห้อง ค่ายา หรือค่ารักษาพยาบาล เจ็บป่วยแบบไหน ทั้งโรคโควิด 19 การแพ้วัคซีน โควิด 19 โรคระบาด โรคร้ายแรง โรคทั่วไป และอุบัติเหตุ ก็คุ้มครอง! เข้ารักษาได้ทุกโรงพยาบาล เหมาจ่ายค่ารักษาพยาบาลตามวงเงินความคุ้มครองที่คุณเลือกตั้งแต่ 200,000 – 100,000,000 บาท ต้องการแบบไหนก็เลือกได้

*กรณีเลือกซื้อสัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพ อีลิท เฮลท์ และ ดี เฮลท์
- ความคุ้มครองของสัญญาเพิ่มเติมต้องไม่เกินระยะเวลาเอาประกันภัยของกรมธรรม์ประกันชีวิตที่สัญญาเพิ่มเติมนี้แนบท้าย
- สัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพแบบ อีลิท เฮลท์ ต้องซื้อแนบท้ายกรมธรรม์ใหม่เท่านั้น
- ความคุ้มครองพิเศษเพิ่มเติมเนื่องจากผลกระทบหลังจากการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิค 19 เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด
รับความคุ้มครองได้ตั้งแต่ 11 พ.ค.- 31 ธ.ค. 2564
- การปรับลดระยะเวลารอคอย (waiting period) เหลือ 14 วัน สำหรับการติดเชื้อโรคโควิค 19
เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด โดยเริ่มตั้งแต่ 28 พ.ค.- 31 ธ.ค. 2564
- เบี้ยประกันภัยสามารถนำไปใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีได้ ทั้งนี้ หลักเกณฑ์เป็นไปตามที่กรมสรรพากร กำหนด
- การพิจารณารับประกันเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ
- โปรดศึกษารายละเอียดความคุ้มครอง เงื่อนไขและข้อยกเว้น ก่อนตัดสินใจทำประกันภัย

บทความน่าสนใจ

4 โรคที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรม คุณเสี่ยงแค่ไหน?

เมื่อพูดถึงโรคที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรมนั้น เชื่อว่ายังมีหลายคนที่ยังสงสัยว่า หากครอบครัวมีประวัติป่วยโรคที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรมเหล่านี้ ลูกๆ หลานๆ รวมถึงตัวเราเองจะมีความเสี่ยงแค่ไหน?...

กรรมพันธุ์มะเร็ง มรดกตระกูล คุณเสี่ยงแค่ไหน?

“มะเร็ง” เป็นโรคร้ายยอดฮิตที่คร่าชีวิตเป็นอันดับต้นๆ ในไทย โดยข้อมูลล่าสุดจากสถาบันมะเร็งแห่งชาติพบว่า ปัจจุบันคนไทยมีผู้ป่วยโรคมะเร็งรายใหม่ถึงวันละ 336 คน หรือ 122,757 คนต่อปี และเสียชีวิตวันละ 221 คน หรือ 80,665 คนต่อปี...

อัปเดต ค่ารักษาโรคมะเร็งยอดฮิตที่คนไทยป่วยมากที่สุด

แม้เราไม่สามารถคาดเดาอนาคตว่าจะเจ็บป่วยเมื่อไร แต่ก็สามารถลดความเสี่ยงนี้ได้ด้วยการวางแผนตั้งแต่เนิ่นๆ ไม่ว่าจะเป็นการเก็บเงินเพื่อเป็นค่ารักษาพยาบาล หรือการซื้อความคุ้มครองสุขภาพที่ครอบคลุมโรคมะเร็ง หรือโรคทั่ว ๆ ไป...

มะเร็งระยะลุกลาม หายได้จริงหรือ?

เมื่อป่วยเป็นโรคมะเร็งหรือโรคร้ายอื่น ๆ ความต้องการของคนเราก็คือโอกาสการหายขาดจากโรค โดยเฉพาะโรคมะเร็งซึ่งเป็นชื่อจำของทุกคนว่าหากป่วยแล้วโอกาสหายยากหากไม่ใช่ระยะเริ่มต้นที่มีเปอร์เซ็นต์หายขาดมากกว่าระยะอื่น แต่ก็ยังมีคนเชื่อว่าหากป่วยเป็นมะเร็งระยะลุกลาม...

บทความน่าสนใจ

5 โรคร้ายที่พบมากในผู้สูงอายุ

เมื่ออายุมากขึ้นอยากวางแผนทำประกันชีวิตและสุขภาพ เพราะร่างกายเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงและเสื่อมสภาพลง ทำให้ผู้สูงอายุกังวลใจกับโรคภัยที่อาจแฝงมากับวัยที่เปลี่ยนไป เพราะปัญหาสุขภาพนอกจากทำให้เกิดความเจ็บปวดทางร่างกายแบบเรื้อรังแล้ว...

สูงวัยเตรียมเงินค่ารักษาพยาบาลเท่าไรถึงจะพอ

สุขภาพดีไม่มีขาย ถ้าอยากได้ต้องดูแล เมื่อชีวิตเข้าสู่ช่วงสูงวัย อาจไม่ได้แข็งแรงเหมือนตอนหนุ่มสาว หากเจ็บป่วย หรือไม่สบาย ก็อาจทรุดหนักเป็น 2 เท่า ดังนั้นต้องหมั่นดูแล สุขภาพ ให้แข็งแรง ถ้าอยากใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุข เพราะหากเจ็บป่วย หรือไม่สบายวันใด...

วัยเก๋าต้องรู้ 4 โรคที่มาพร้อมกับวัยที่เพิ่มขึ้น

คนในครอบครัวเปลี่ยนไป ในวัยที่เพิ่มขึ้น คำว่าแก่พูดเบาๆก็เจ็บ แต่จะเจ็บกว่าหากเราไม่เตรียมพร้อมป้องกันกับโรคที่มาพร้อมกับวัยที่เพิ่มขึ้น แม้เราดูแลตัวเองดีแค่ไหน ความสึกหรอที่มาพร้อมกับวัยก็จะยิ่งช้าลงไปเท่านั้น...

อุบัติเหตุในผู้สูงวัยทำไมถึงเป็นเรื่องใหญ่?

ยิ่งอายุเยอะพ่อแม่ก็ยิ่งมีความเสี่ยงกับอุบัติเหตุ เพราะความเสื่อมถอยของร่างกายไม่ได้เป็นสาเหตุแค่โรคภัยไข้เจ็บเพียงอย่างเดียว แต่อุบัติเหตุที่ไม่คาดคิด เพียงเล็กๆ น้อยๆ ก็อาจทำให้บาดเจ็บถึงขั้นเรื้อรัง หรืออาจเป็นอันตรายถึงชีวิตได้...

บทความน่าสนใจ

โรคฮิตยุคสังคมก้มหน้า Text-Neck Syndrome

ใช้คอผิดวิธี เสี่ยงเป็นโรค Text- Neck Syndrome! ไม่ว่าจะนั่งก้มหน้า เล่นโทรศัพท์มือถือนานๆ นั่งหลังค่อม ขับรถ นอนคว่ำอ่านหนังสือ เกร็งคอในท่าทางที่ผิดจากปกติเป็นเวลานาน พฤติกรรมการใช้คอผิดวิธีเหล่านี้จึงเป็นสาเหตุของโรคนี้...

กลางวันไม่ตื่น กลางคืนไม่หลับ พฤติกรรมเสี่ยง โรคร่าเริง (Lychnobite)

หลับยาก ตื่นกลางดึก ตื่นแล้วก็รู้สึกอ่อนเพลียไม่ค่อยสดชื่น อาการเหล่านี้ อาจเกิดจากการที่คุณใช้งานโทรศัพท์มือถือมากเกินไป โดยเฉพาะช่วงก่อนเวลาเข้านอน รวมไปถึงการใช้งานอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ อย่างทีวี เครื่องเล่นเกม คอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต ซึ่งเป็นสาเหตุ...

10 วิธีรับมือข่าวปลอม บนโลกออนไลน์

เศร้า เหงา หน่วง เหม่อ อาการแบบนี้หลายคนคงรู้สึกกันแน่นอนเพราะสถานการณ์ในปัจจุบันพูดเลยว่าใครไม่เครียดถือว่าเทพมาก ไม่ว่าจะเรื่องโควิด 19 เศรษฐกิจ หรือชีวิตส่วนตัว ทุกอย่างดูจะรุมเร้าไปหมด ยิ่งสื่อสังคมออนไลน์ทั้งFacebook Twitter หรือเว็บไซต์ต่าง ๆ เป็นสื่อที่ทุกคนเลือกใช้ในการเกาะติดสถานการณ์ข่าวสาร...

บทความน่าสนใจ

โสดก็สุขได้ ถ้าใจเราได้และเตรียมค่าใช้จ่ายพร้อม!!

ถ้าความสุขของคุณไม่ได้จบลงแบบคู่ อยู่คนเดียวก็โอเค! แต่การที่จะพร้อมเปย์ให้สิ่งที่อยากได้ หรือพร้อมใช้ชีวิตหลังวัยเกษียณอย่างไม่สะดุด อะไรบ้างคือหนึ่งตัวแปรสำคัญ ฉะนั้นใครที่กำลังตัดสินใจ หรือกำลังวางแผนจะโสดตลอดไป...

รู้ทันปัญหาสุขภาพของคนทุก Gen

เพราะคนแต่ละวัยเกิดมาในยุคที่แตกต่างกัน จึงไม่แปลกที่จะมีพฤติกรรมการใช้ชีวิตไม่เหมือนกัน ทั้ง ความเชื่อ ทัศนคติ ค่านิยมการใช้ชีวิต รวมไปถึงการดูแลตัวเองก็อาจส่งผลต่อเรื่องสุขภาพได้ ซึ่งปัญหาสุขภาพแต่ละช่วงวัยก็มีความแตกต่างเช่นกัน...

7 SUPER FOOD เทรนด์ใหม่ใกล้ตัว สำหรับคนรักสุขภาพ

สุขภาพร่างกายจะแข็งแรงได้ก็ต้องควบคู่กันไปทั้งภายนอก และภายใน ฉะนั้นนอกจากจะ Fit & Firm ภายนอกร่างกายด้วยการออกกำลังกายเป็นประจำแล้ว อีกหนึ่งสิ่งที่เราไม่ควรละเลยก็คือ เรื่องของอาหารการกินที่...

อย่าหาทำ! วางแผนเกษียณแบบนี้มีแต่พลาด

ถ้าพรุ่งนี้ต้องเกษียณอายุเราพร้อมแค่ไหน? หลายคนมองว่าการวางแผนเกษียณเป็นเรื่องของอนาคต ขอเต็มที่กับปัจจุบันก่อน แต่รู้อีกที...เรื่องที่คิดว่าไกลตัวก็อาจขยับเข้ามาใกล้กว่าที่คิด เพราะเรื่องของชีวิตหลังเกษียณประมาทไม่ได้...

เมืองไทยประกันชีวิต ใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ และส่งมอบประสบการณ์ที่ดีสุดในการใช้งานเว็บไซต์แก่คุณ หากคุณดำเนินการต่อ หรือปิดข้อความนี้ลง เราถือว่าคุณยอมรับการใช้งานคุกกี้และ นโยบายความเป็นส่วนตัว

ยอมรับ