ติดต่อสอบถาม

ข้อมูลสำหรับติดต่อกลับ

ข้าพเจ้าตกลงยินยอมให้ บมจ. เมืองไทยประกันชีวิต เก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลข้างต้นของข้าพเจ้า เพื่อติดต่อข้าพเจ้าในการนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่ข้าพเจ้าสนใจหรือที่บริษัทฯ เห็นว่าเป็นประโยชน์แก่ข้าพเจ้าได้โดยข้าพเจ้าให้ถือเอาการทำเครื่องหมาย ในช่องสี่เหลี่ยม เป็นการแสดงเจตนายินยอมของข้าพเจ้าแทนการลงลายมือชื่อเป็นหลักฐาน ทั้งนี้ ก่อนการแสดงเจตนาดังกล่าวข้างต้น ข้าพเจ้าได้อ่านและรับทราบเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวแล้ว
หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม เรายินดีให้บริการตามวันและเวลาทำการต่อไปนี้
  • วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 9.00-17.30น.

เพิ่มความมั่นใจเรื่องสุขภาพ ไม่ว่าจะโรคโควิด 19 โรคร้ายแรง โรคทั่วไป หรือครอบครัวเคยมีประวัติสุขภาพก็ไม่ต้องกังวล


 

ปู่เป็นมะเร็ง พ่อเป็นโรคไต ส่วนป้าก็ควบสองโรค เป็นทั้งหัวใจและมะเร็ง
พอตัวเองจะซื้อประกันสุขภาพก็กังวลว่าจะซื้อไม่ได้

แต่ความจริงแล้วหากตนเองมีสุขภาพแข็งแรง
ก็สามารถซื้อประกันสุขภาพได้ ช่วยให้หมดกังวลเรื่องค่ารักษาสูงขึ้นทุกปี
เพราะหากป่วยเป็น โรคมะเร็งและรักษาแบบ Targeted Therapy มีค่าใช้จ่ายสูง
ประมาณ 2.7 - 4.6 ล้านบาท หรือป่วยเป็นโรคหัวใจ การทำบอลลูน ก็มีค่าใช้จ่ายประมาณ 200,000 - 1,000,000 บาท และหากเป็นโรคไต แค่ค่าฟอกเลือดก็สูงถึงครั้งละ 2,200 บาท

ซื้อประกันสุขภาพเหมาจ่าย คุ้มครองค่ารักษา ทั้งโรคโควิด 19 แพ้วัคซีนโควิด 19 โรคระบาด
โรคร้ายแรง หรือโรคทั่วไป แบบเหมาจ่ายวงเงินสูง ตั้งแต่ 200,000 - 100,000,000 บาท

ที่มา :
Smart news https://bit.ly/3y3oRav เมืองไทยประกันชีวิต https://bit.ly/3xm3Sju

ประกันสุขภาพเหมาจ่าย


เหมาจ่ายค่ารักษา
ตั้งแต่ 200,000 – 100,000,000 บาท


คุ้มครอง
โรคโควิค 19
และแพ้วัคซีนโควิด 19
โรคระบาด โรคร้ายแรง
และ โรคทั่วไป


สมัครได้ตั้งแต่
อายุ11- 80 ปี

คุ้มครองถึงอายุ 99 ปี*


แอดมิทได้ทุกโรงพยาบาล  

ประกันสุขภาพเหมาจ่าย ครอบคลุมทั้งค่าห้อง ค่ายา หรือค่ารักษาพยาบาล เจ็บป่วยแบบไหน ทั้งโรคโควิด 19 การแพ้วัคซีน โควิด 19 โรคระบาด โรคร้ายแรง โรคทั่วไป และอุบัติเหตุ ก็คุ้มครอง! เข้ารักษาได้ทุกโรงพยาบาล เหมาจ่ายค่ารักษาพยาบาลตามวงเงินความคุ้มครองที่คุณเลือกตั้งแต่ 200,000 – 100,000,000 บาท ต้องการแบบไหนก็เลือกได้

*กรณีเลือกซื้อสัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพ อีลิท เฮลท์ และ ดี เฮลท์
- ความคุ้มครองของสัญญาเพิ่มเติมต้องไม่เกินระยะเวลาเอาประกันภัยของกรมธรรม์ประกันชีวิตที่สัญญาเพิ่มเติมนี้แนบท้าย
- สัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพแบบ อีลิท เฮลท์ ต้องซื้อแนบท้ายกรมธรรม์ใหม่เท่านั้น
- ความคุ้มครองพิเศษเพิ่มเติมเนื่องจากผลกระทบหลังจากการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิค 19 เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด
รับความคุ้มครองได้ตั้งแต่ 11 พ.ค.- 31 ธ.ค. 2564
- การปรับลดระยะเวลารอคอย (waiting period) เหลือ 14 วัน สำหรับการติดเชื้อโรคโควิค 19
เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด โดยเริ่มตั้งแต่ 28 พ.ค.- 31 ธ.ค. 2564
- เบี้ยประกันภัยสามารถนำไปใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีได้ ทั้งนี้ หลักเกณฑ์เป็นไปตามที่กรมสรรพากร กำหนด
- การพิจารณารับประกันเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ
- โปรดศึกษารายละเอียดความคุ้มครอง เงื่อนไขและข้อยกเว้น ก่อนตัดสินใจทำประกันภัย

 

อายุยิ่งมากขึ้น...เสี่ยงทั้งเจ็บป่วยและเจ็บตัวจากอุบัติเหตุได้
หากป่วยเป็นโรคเรื้อรังต้องรักษาตัวนาน ค่ารักษาก็ยิ่งสูง

รักษาโรคมะเร็งแบบ Targeted Therapy ค่าใช้จ่ายสูงถึง 2.7 - 4.6 ล้านบาท
โรคหัวใจต้องเสียค่าผ่าตัดหลอดเลือดหัวใจเอออร์ต้าโป่งพอง ค่ารักษาอยู่ที่ 110,000 – 768,000 บาท
หรือหากเกิดอุบัติเหตุลื่นล้ม ต้องผ่าตัด เข้าห้องฉุกเฉิน นอนห้อง ไอ.ซี.ยู ค่ารักษารวมแล้วเกือบล้านบาททีเดียว สำหรับผู้สูงอายุ การมีผู้ช่วยดูแลค่ารักษาพยาบาลทั้งเรื่องสุขภาพและอุบัติเหตุเอาไว้
ก็ทำให้ใช้ชีวิตได้อย่างเต็มที่แบบไม่ต้องกังวล

มองหาประกันสุขภาพที่คุ้มครองสุขภาพและอุบัติเหตุยาว ๆ
อิสระกับทุกกิจกรรมได้ไม่จำกัด

ที่มา:
มติชน https://bit.ly/3hlH9OX    กรุงเทพธุรกิจ https://bit.ly/3wsQitq

ประกันสุขภาพเหมาจ่าย


เหมาจ่ายค่ารักษา
ตั้งแต่ 200,000 – 100,000,000 บาท


คุ้มครอง
โรคโควิค 19
และแพ้วัคซีนโควิด 19
โรคระบาด โรคร้ายแรง
และ โรคทั่วไป


สมัครได้ตั้งแต่
อายุ11- 80 ปี

คุ้มครองถึงอายุ 99 ปี*


แอดมิทได้ทุกโรงพยาบาล  

ประกันสุขภาพเหมาจ่าย ครอบคลุมทั้งค่าห้อง ค่ายา หรือค่ารักษาพยาบาล เจ็บป่วยแบบไหน ทั้งโรคโควิด 19 การแพ้วัคซีน โควิด 19 โรคระบาด โรคร้ายแรง โรคทั่วไป และอุบัติเหตุ ก็คุ้มครอง! เข้ารักษาได้ทุกโรงพยาบาล เหมาจ่ายค่ารักษาพยาบาลตามวงเงินความคุ้มครองที่คุณเลือกตั้งแต่ 200,000 – 100,000,000 บาท ต้องการแบบไหนก็เลือกได้

*กรณีเลือกซื้อสัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพ อีลิท เฮลท์ และ ดี เฮลท์
- ความคุ้มครองของสัญญาเพิ่มเติมต้องไม่เกินระยะเวลาเอาประกันภัยของกรมธรรม์ประกันชีวิตที่สัญญาเพิ่มเติมนี้แนบท้าย
- สัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพแบบ อีลิท เฮลท์ ต้องซื้อแนบท้ายกรมธรรม์ใหม่เท่านั้น
- ความคุ้มครองพิเศษเพิ่มเติมเนื่องจากผลกระทบหลังจากการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิค 19 เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด
รับความคุ้มครองได้ตั้งแต่ 11 พ.ค.- 31 ธ.ค. 2564
- การปรับลดระยะเวลารอคอย (waiting period) เหลือ 14 วัน สำหรับการติดเชื้อโรคโควิค 19
เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด โดยเริ่มตั้งแต่ 28 พ.ค.- 31 ธ.ค. 2564
- เบี้ยประกันภัยสามารถนำไปใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีได้ ทั้งนี้ หลักเกณฑ์เป็นไปตามที่กรมสรรพากร กำหนด
- การพิจารณารับประกันเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ
- โปรดศึกษารายละเอียดความคุ้มครอง เงื่อนไขและข้อยกเว้น ก่อนตัดสินใจทำประกันภัย

 

ปวดท้องนิดเดียวเสิร์ชหาข้อมูลจนคิดว่าตัวเองเป็นมะเร็ง
ยิ่งใช้เวลาบนโลกอินเทอร์เน็ตเสิร์ชหาข้อมูลนานเท่าไร ก็ยิ่งเพิ่มความกังวลมากขึ้น โดยเฉพาะเรื่องสุขภาพ พออ่านข่าวเกี่ยวกับโรคโควิด 19 แพ้วัคซีนโควิด 19 หรือโรคระบาด บทความเรื่องโรคมะเร็ง หรือเป็นโรคร้ายแรงอื่น ๆ รวมถึงสถิติผู้ป่วยที่เพิ่มมากขึ้นทุกวัน เกิดความกังวลกับความเจ็บป่วยของตัวเอง

หากเจ็บป่วยขึ้นมาจะเอาค่ารักษาจากไหน?

เริ่มมองหา ประกันสุขภาพ ที่เหมาจ่ายค่ารักษาตามจริง มีให้เลือกตั้งแต่ 200,000 - 100,000,000 บาท เจ็บป่วยขึ้นมาก็แอดมิทเข้ารักษาได้ทุกโรงพยาบาล

ที่มา:
กรุงเทพธุรกิจ https://bit.ly/3dnm6Ja   Hfocus https://bit.ly/3hiqXNa

ประกันสุขภาพเหมาจ่าย


เหมาจ่ายค่ารักษา
ตั้งแต่ 200,000 – 100,000,000 บาท


คุ้มครอง
โรคโควิค 19
และแพ้วัคซีนโควิด 19
โรคระบาด โรคร้ายแรง
และ โรคทั่วไป


สมัครได้ตั้งแต่
อายุ11- 80 ปี

คุ้มครองถึงอายุ 99 ปี*


แอดมิทได้ทุกโรงพยาบาล  

ประกันสุขภาพเหมาจ่าย ครอบคลุมทั้งค่าห้อง ค่ายา หรือค่ารักษาพยาบาล เจ็บป่วยแบบไหน ทั้งโรคโควิด 19 การแพ้วัคซีน โควิด 19 โรคระบาด โรคร้ายแรง โรคทั่วไป และอุบัติเหตุ ก็คุ้มครอง! เข้ารักษาได้ทุกโรงพยาบาล เหมาจ่ายค่ารักษาพยาบาลตามวงเงินความคุ้มครองที่คุณเลือกตั้งแต่ 200,000 – 100,000,000 บาท ต้องการแบบไหนก็เลือกได้

*กรณีเลือกซื้อสัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพ อีลิท เฮลท์ และ ดี เฮลท์
- ความคุ้มครองของสัญญาเพิ่มเติมต้องไม่เกินระยะเวลาเอาประกันภัยของกรมธรรม์ประกันชีวิตที่สัญญาเพิ่มเติมนี้แนบท้าย
- สัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพแบบ อีลิท เฮลท์ ต้องซื้อแนบท้ายกรมธรรม์ใหม่เท่านั้น
- ความคุ้มครองพิเศษเพิ่มเติมเนื่องจากผลกระทบหลังจากการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิค 19 เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด
รับความคุ้มครองได้ตั้งแต่ 11 พ.ค.- 31 ธ.ค. 2564
- การปรับลดระยะเวลารอคอย (waiting period) เหลือ 14 วัน สำหรับการติดเชื้อโรคโควิค 19
เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด โดยเริ่มตั้งแต่ 28 พ.ค.- 31 ธ.ค. 2564
- เบี้ยประกันภัยสามารถนำไปใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีได้ ทั้งนี้ หลักเกณฑ์เป็นไปตามที่กรมสรรพากร กำหนด
- การพิจารณารับประกันเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ
- โปรดศึกษารายละเอียดความคุ้มครอง เงื่อนไขและข้อยกเว้น ก่อนตัดสินใจทำประกันภัย

 

เก็บเงินเท่าไหร่ถึงจะพอค่ารักษา?
เพราะสถานการณ์ที่ไม่แน่นอน
เริ่มต้นวางแผนการเงิน...ให้ชีวิตคุณไม่ผิดแผนด้วยประกันสุขภาพ
เพราะค่ารักษาที่สูงขึ้นอาจทำให้คุณล้มได้  

มีประกันสุขภาพไว้ จะทำให้การเงินของคุณไม่มีสะดุดจนถึงวัยเกษียณ


ที่มา:
Posttoday https://bit.ly/2Uu14C4    ThaiPublica https://bit.ly/3xt6LPC

ประกันสุขภาพเหมาจ่าย


เหมาจ่ายค่ารักษา
ตั้งแต่ 200,000 – 100,000,000 บาท


คุ้มครอง
โรคโควิค 19
และแพ้วัคซีนโควิด 19
โรคระบาด โรคร้ายแรง
และ โรคทั่วไป


สมัครได้ตั้งแต่
อายุ11- 80 ปี

คุ้มครองถึงอายุ 99 ปี*


แอดมิทได้ทุกโรงพยาบาล  

ประกันสุขภาพเหมาจ่าย ครอบคลุมทั้งค่าห้อง ค่ายา หรือค่ารักษาพยาบาล เจ็บป่วยแบบไหน ทั้งโรคโควิด 19 การแพ้วัคซีน โควิด 19 โรคระบาด โรคร้ายแรง โรคทั่วไป และอุบัติเหตุ ก็คุ้มครอง! เข้ารักษาได้ทุกโรงพยาบาล เหมาจ่ายค่ารักษาพยาบาลตามวงเงินความคุ้มครองที่คุณเลือกตั้งแต่ 200,000 – 100,000,000 บาท ต้องการแบบไหนก็เลือกได้

*กรณีเลือกซื้อสัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพ อีลิท เฮลท์ และ ดี เฮลท์
- ความคุ้มครองของสัญญาเพิ่มเติมต้องไม่เกินระยะเวลาเอาประกันภัยของกรมธรรม์ประกันชีวิตที่สัญญาเพิ่มเติมนี้แนบท้าย
- สัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพแบบ อีลิท เฮลท์ ต้องซื้อแนบท้ายกรมธรรม์ใหม่เท่านั้น
- ความคุ้มครองพิเศษเพิ่มเติมเนื่องจากผลกระทบหลังจากการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิค 19 เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด
รับความคุ้มครองได้ตั้งแต่ 11 พ.ค.- 31 ธ.ค. 2564
- การปรับลดระยะเวลารอคอย (waiting period) เหลือ 14 วัน สำหรับการติดเชื้อโรคโควิค 19
เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด โดยเริ่มตั้งแต่ 28 พ.ค.- 31 ธ.ค. 2564
- เบี้ยประกันภัยสามารถนำไปใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีได้ ทั้งนี้ หลักเกณฑ์เป็นไปตามที่กรมสรรพากร กำหนด
- การพิจารณารับประกันเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ
- โปรดศึกษารายละเอียดความคุ้มครอง เงื่อนไขและข้อยกเว้น ก่อนตัดสินใจทำประกันภัย

 

ปู่เป็นมะเร็ง พ่อเป็นโรคไต ส่วนป้าก็ควบสองโรค เป็นทั้งหัวใจและมะเร็ง
พอตัวเองจะซื้อประกันสุขภาพก็กังวลว่าจะซื้อไม่ได้

แต่ความจริงแล้วหากตนเองมีสุขภาพแข็งแรง
ก็สามารถซื้อประกันสุขภาพได้ ช่วยให้หมดกังวลเรื่องค่ารักษาที่สูงขึ้นทุกปี
เพราะหากป่วยเป็น โรคมะเร็งและรักษาแบบ Targeted Therapy มีค่าใช้จ่ายสูง
ประมาณ 2.7 - 4.6 ล้านบาท หรือป่วยเป็นโรคหัวใจ การทำบอลลูน ก็มีค่าใช้จ่ายประมาณ 200,000 - 1,000,000 บาท และหากเป็นโรคไต แค่ค่าฟอกเลือดก็สูงถึงครั้งละ 2,200 บาท

ซื้อประกันโรคร้ายแรง
ตรวจเจอรับเงินก้อนไปรักษาสูงถึง 1 ล้านบาท(2)

ที่มา :
Smart news https://bit.ly/3y3oRav     เมืองไทยประกันชีวิต https://bit.ly/3xm3Sju

ประกันโรคร้ายแรง


คุ้มครอง 36 โรคร้าย(1)


ดูแลทุกระยะ
ตั้งแต่ระยะเริ่มต้น


ตรวจเจอรับเงินก้อน
สูงถึง 1 ล้านบาท(2)


เบี้ยวันละไม่ถึง 7 บาท(3)

       ประกันโรคร้ายไม่ต้องจ่ายแพง ตรวจเจอรับเงินก้อนไปรักษาสูงถึง 1 ล้านบาท(2) ไม่ว่าจะเป็นโรคมะเร็ง โรคหัวใจ หรือ อัลไซเมอร์ ก็คุ้มครอง เบี้ยวันละไม่ถึง 7 บาท(3) เพราะโรคร้ายไม่สามารถคาดเดาได้ ประกันโรคร้ายจึงเป็นคำตอบสำหรับคุณ ช่วยดูแลค่าใช้จ่ายเป็นเงินก้อน ไม่กระทบเงินเก็บ เพื่อให้คุณใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขมากขึ้น

       (1) กรณีเลือกซื้อสัญญาเพิ่มเติม ซีไอ เพอร์เฟค แคร์
       (2) กรณีเลือกซื้อสัญญาเพิ่มเติม ซีไอ เพอร์เฟค แคร์ จำนวนเงินเอาประกันภัย 1,000,000 บาท หรือสัญญาเพิ่มเติม เพียว แคนเซอร์ แผนความคุ้มครอง 1,000,000 บาท
       (3) สำหรับผู้เอาประกันภัย เพศหญิง อายุ 28 ปี เลือกซื้อสัญญาเพิ่มเติม ซีไอ เพอร์เฟค แคร์ จำนวนเงินเอาประกันภัย 1,000,000 บาท และชำระเบี้ยประกันภัยรายปี
- ความคุ้มครองของสัญญาเพิ่มเติมต้องไม่เกินระยะเวลาเอาประกันภัยของกรมธรรม์ประกันชีวิตที่สัญญาเพิ่มเติมนี้แนบท้าย
- เบี้ยประกันภัยสามารถนำไปใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีได้ ทั้งนี้ หลักเกณฑ์เป็นไปตามที่กรมสรรพากร กำหนด
- การพิจารณารับประกันเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ
- โปรดศึกษารายละเอียดความคุ้มครอง เงื่อนไขและข้อยกเว้น ก่อนตัดสินใจทำประกันภัย

 

อายุยิ่งมากขึ้น...เสี่ยงทั้งเจ็บป่วยและเจ็บตัวจากอุบัติเหตุได้
หากป่วยเป็นโรคเรื้อรังต้องรักษาตัวนาน ค่ารักษาก็ยิ่งสูง

รักษาโรคมะเร็งแบบ Targeted Therapy ค่าใช้จ่ายสูงถึง 2.7 - 4.6 ล้านบาท
โรคหัวใจต้องเสียค่าผ่าตัดหลอดเลือดหัวใจเอออร์ต้าโป่งพอง ค่ารักษาอยู่ที่ 110,000 – 768,000 บาท หรือหากเกิดอุบัติเหตุลื่นล้ม ต้องผ่าตัด เข้าห้องฉุกเฉิน นอนห้อง ไอ.ซี.ยู ค่ารักษารวมแล้วเกือบล้านบาททีเดียว สำหรับผู้สูงอายุ การมีผู้ช่วยดูแลค่ารักษาพยาบาลทั้งเรื่องสุขภาพและอุบัติเหตุเอาไว้ ก็ทำให้ใช้ชีวิตได้อย่างเต็มที่แบบไม่ต้องกังวล

มองหาประกันโรคร้ายแรง
ช่วยดูแลค่าใช้จ่ายเป็นเงินก้อน
ไม่กระทบเงินเก็บ อิสระทุกกิจกรรมได้ไม่จำกัด

ที่มา:
มติชน https://bit.ly/3hlH9OX     กรุงเทพธุรกิจ https://bit.ly/3wsQitq

ประกันโรคร้ายแรง


คุ้มครอง 36 โรคร้าย(1)


ดูแลทุกระยะ
ตั้งแต่ระยะเริ่มต้น


ตรวจเจอรับเงินก้อน
สูงถึง 1 ล้านบาท(2)


เบี้ยวันละไม่ถึง 7 บาท(3)

       ประกันโรคร้ายไม่ต้องจ่ายแพง ตรวจเจอรับเงินก้อนไปรักษาสูงถึง 1 ล้านบาท(2) ไม่ว่าจะเป็นโรคมะเร็ง โรคหัวใจ หรือ อัลไซเมอร์ ก็คุ้มครอง เบี้ยวันละไม่ถึง 7 บาท(3) เพราะโรคร้ายไม่สามารถคาดเดาได้ ประกันโรคร้ายจึงเป็นคำตอบสำหรับคุณ ช่วยดูแลค่าใช้จ่ายเป็นเงินก้อน ไม่กระทบเงินเก็บ เพื่อให้คุณใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขมากขึ้น

       (1) กรณีเลือกซื้อสัญญาเพิ่มเติม ซีไอ เพอร์เฟค แคร์
       (2) กรณีเลือกซื้อสัญญาเพิ่มเติม ซีไอ เพอร์เฟค แคร์ จำนวนเงินเอาประกันภัย 1,000,000 บาท หรือสัญญาเพิ่มเติม เพียว แคนเซอร์ แผนความคุ้มครอง 1,000,000 บาท
       (3) สำหรับผู้เอาประกันภัย เพศหญิง อายุ 28 ปี เลือกซื้อสัญญาเพิ่มเติม ซีไอ เพอร์เฟค แคร์ จำนวนเงินเอาประกันภัย 1,000,000 บาท และชำระเบี้ยประกันภัยรายปี
- ความคุ้มครองของสัญญาเพิ่มเติมต้องไม่เกินระยะเวลาเอาประกันภัยของกรมธรรม์ประกันชีวิตที่สัญญาเพิ่มเติมนี้แนบท้าย
- เบี้ยประกันภัยสามารถนำไปใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีได้ ทั้งนี้ หลักเกณฑ์เป็นไปตามที่กรมสรรพากร กำหนด
- การพิจารณารับประกันเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ
- โปรดศึกษารายละเอียดความคุ้มครอง เงื่อนไขและข้อยกเว้น ก่อนตัดสินใจทำประกันภัย

 

ปวดท้องนิดเดียวเสิร์ชหาข้อมูลจนคิดว่าตัวเองเป็นมะเร็ง
ยิ่งใช้เวลาบนโลกอินเทอร์เน็ตเสิร์ชหาข้อมูลนานเท่าไร ก็ยิ่งเพิ่มความกังวลมากขึ้น โดยเฉพาะเรื่องสุขภาพ พออ่านข่าวเกี่ยวกับโรคโควิด 19 แพ้วัคซีนโควิด 19 หรือโรคระบาด บทความเรื่องโรคมะเร็ง หรือเป็นโรคร้ายแรงอื่น ๆ รวมถึงสถิติผู้ป่วยที่เพิ่มมากขึ้นทุกวัน เกิดความกังวลกับความเจ็บป่วยของตัวเอง

หากเจ็บป่วยขึ้นมาจะเอาค่ารักษาจากไหน?

เริ่มมองหา ประกันโรคร้ายแรงไม่ต้องจ่ายแพง
คุ้มครอง 36 โรคร้ายแรง ตั้งแต่ระยะเริ่มต้น ไม่ว่าจะเป็นโรคอัลไซเมอร์ โรคโลหิตจางจากไขกระดูกไม่สร้างเม็ดโลหิต ก็รับผลประโยชน์เป็นเงินก้อน เพื่อให้คุณสามารถวางแผนค่าใช้จ่ายได้ด้วยตัวเอง

ที่มา:
กรุงเทพธุรกิจ https://bit.ly/3dnm6Ja     Hfocus https://bit.ly/3hiqXNa

ประกันโรคร้ายแรง


คุ้มครอง 36 โรคร้าย(1)


ดูแลทุกระยะ
ตั้งแต่ระยะเริ่มต้น


ตรวจเจอรับเงินก้อน
สูงถึง 1 ล้านบาท(2)


เบี้ยวันละไม่ถึง 7 บาท(3)

       ประกันโรคร้ายไม่ต้องจ่ายแพง ตรวจเจอรับเงินก้อนไปรักษาสูงถึง 1 ล้านบาท(2) ไม่ว่าจะเป็นโรคมะเร็ง โรคหัวใจ หรือ อัลไซเมอร์ ก็คุ้มครอง เบี้ยวันละไม่ถึง 7 บาท(3) เพราะโรคร้ายไม่สามารถคาดเดาได้ ประกันโรคร้ายจึงเป็นคำตอบสำหรับคุณ ช่วยดูแลค่าใช้จ่ายเป็นเงินก้อน ไม่กระทบเงินเก็บ เพื่อให้คุณใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขมากขึ้น

       (1) กรณีเลือกซื้อสัญญาเพิ่มเติม ซีไอ เพอร์เฟค แคร์
       (2) กรณีเลือกซื้อสัญญาเพิ่มเติม ซีไอ เพอร์เฟค แคร์ จำนวนเงินเอาประกันภัย 1,000,000 บาท หรือสัญญาเพิ่มเติม เพียว แคนเซอร์ แผนความคุ้มครอง 1,000,000 บาท
       (3) สำหรับผู้เอาประกันภัย เพศหญิง อายุ 28 ปี เลือกซื้อสัญญาเพิ่มเติม ซีไอ เพอร์เฟค แคร์ จำนวนเงินเอาประกันภัย 1,000,000 บาท และชำระเบี้ยประกันภัยรายปี
- ความคุ้มครองของสัญญาเพิ่มเติมต้องไม่เกินระยะเวลาเอาประกันภัยของกรมธรรม์ประกันชีวิตที่สัญญาเพิ่มเติมนี้แนบท้าย
- เบี้ยประกันภัยสามารถนำไปใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีได้ ทั้งนี้ หลักเกณฑ์เป็นไปตามที่กรมสรรพากร กำหนด
- การพิจารณารับประกันเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ
- โปรดศึกษารายละเอียดความคุ้มครอง เงื่อนไขและข้อยกเว้น ก่อนตัดสินใจทำประกันภัย

 

เก็บเงินเท่าไหร่ถึงจะพอค่ารักษา?
เพราะสถานการณ์ที่ไม่แน่นอน
เริ่มต้นวางแผนการเงิน...ให้ชีวิตคุณไม่ผิดแผนด้วยประกันโรคร้ายแรง
เพราะค่ารักษาที่สูงขึ้นอาจทำให้คุณล้มได้  

มีประกันโรคร้ายแรง จะทำให้การเงินของคุณไม่มีสะดุด

ที่มา:
Posttoday https://bit.ly/2Uu14C4     ThaiPublica https://bit.ly/3xt6LPC

ประกันโรคร้ายแรง


คุ้มครอง 36 โรคร้าย(1)


ดูแลทุกระยะ
ตั้งแต่ระยะเริ่มต้น


ตรวจเจอรับเงินก้อน
สูงถึง 1 ล้านบาท(2)


เบี้ยวันละไม่ถึง 7 บาท(3)

       ประกันโรคร้ายไม่ต้องจ่ายแพง ตรวจเจอรับเงินก้อนไปรักษาสูงถึง 1 ล้านบาท(2) ไม่ว่าจะเป็นโรคมะเร็ง โรคหัวใจ หรือ อัลไซเมอร์ ก็คุ้มครอง เบี้ยวันละไม่ถึง 7 บาท(3) เพราะโรคร้ายไม่สามารถคาดเดาได้ ประกันโรคร้ายจึงเป็นคำตอบสำหรับคุณ ช่วยดูแลค่าใช้จ่ายเป็นเงินก้อน ไม่กระทบเงินเก็บ เพื่อให้คุณใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขมากขึ้น

       (1) กรณีเลือกซื้อสัญญาเพิ่มเติม ซีไอ เพอร์เฟค แคร์
       (2) กรณีเลือกซื้อสัญญาเพิ่มเติม ซีไอ เพอร์เฟค แคร์ จำนวนเงินเอาประกันภัย 1,000,000 บาท หรือสัญญาเพิ่มเติม เพียว แคนเซอร์ แผนความคุ้มครอง 1,000,000 บาท
       (3) สำหรับผู้เอาประกันภัย เพศหญิง อายุ 28 ปี เลือกซื้อสัญญาเพิ่มเติม ซีไอ เพอร์เฟค แคร์ จำนวนเงินเอาประกันภัย 1,000,000 บาท และชำระเบี้ยประกันภัยรายปี
- ความคุ้มครองของสัญญาเพิ่มเติมต้องไม่เกินระยะเวลาเอาประกันภัยของกรมธรรม์ประกันชีวิตที่สัญญาเพิ่มเติมนี้แนบท้าย
- เบี้ยประกันภัยสามารถนำไปใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีได้ ทั้งนี้ หลักเกณฑ์เป็นไปตามที่กรมสรรพากร กำหนด
- การพิจารณารับประกันเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ
- โปรดศึกษารายละเอียดความคุ้มครอง เงื่อนไขและข้อยกเว้น ก่อนตัดสินใจทำประกันภัย

 

ปู่เป็นมะเร็ง พ่อเป็นโรคไต ส่วนป้าก็ควบสองโรค เป็นทั้งหัวใจและมะเร็ง
พอตัวเองจะซื้อประกันสุขภาพก็กังวลว่าจะซื้อไม่ได้

แต่ความจริงแล้วหากตนเองมีสุขภาพแข็งแรง
ก็สามารถซื้อประกันสุขภาพได้ ช่วยให้หมดกังวลเรื่องค่ารักษาสูงขึ้นทุกปี
เพราะหากป่วยเป็น โรคมะเร็งและรักษาแบบ Targeted Therapy มีค่าใช้จ่ายสูง
ประมาณ 2.7 - 4.6 ล้านบาท หรือป่วยเป็นโรคหัวใจ การทำบอลลูน ก็มีค่าใช้จ่ายประมาณ 200,000 - 1,000,000 บาท และหากเป็นโรคไต แค่ค่าฟอกเลือดก็สูงถึงครั้งละ 2,200 บาท

ซื้อประกันสุขภาพเหมาจ่าย คุ้มครองค่ารักษา ทั้งโรคโควิด 19 แพ้วัคซีนโควิด 19 โรคระบาด โรคร้ายแรง หรือโรคทั่วไป เหมาจ่ายในวงเงินเดียว 5 ล้านบาท(1)

ที่มา :
Smart news https://bit.ly/3y3oRav     เมืองไทยประกันชีวิต https://bit.ly/3xm3Sjuความคุ้มครองสุขภาพ ดี เฮลท์


เหมาจ่ายค่ารักษา
โรคโควิค 19 แพ้วัคซีนโควิด 19
โรคระบาด โรคร้ายแรง
และ โรคทั่วไป 5 ล้านบาท(1)


เบี้ยวันละไม่ถึง 11 บาท(2)


Upgrade แผนได้(3)
โดยไม่ต้อง
แถลงสุขภาพใหม่


คุ้มครองถึงอายุ 99 ปี

       ไม่ว่าคุณจะมีสวัสดิการสุขภาพ หรือเคยซื้อประกันสุขภาพอื่นๆ เอาไว้ แต่พอเจ็บป่วย วงเงินค่ารักษาพยาบาลไม่เคยพอ ต้องควักจ่ายส่วนต่างค่ารักษาเอง หรือที่มีก็ไม่ครอบคลุมโรคที่เป็น มาอัปเกรดวงเงินความคุ้มครองสุขภาพเป็น 5 ล้านบาท(1) จ่ายเบี้ยวันละไม่ถึง 11 บาท(2) เมื่อถึงวัยเกษียณ เลือกปรับ ลดความรับผิดส่วนแรก (Deductible) รับความคุ้มครองเพิ่มขึ้น โดยไม่ต้องแถลงสุขภาพ ใหม่

(1) กรณีเลือกแผนความคุ้มครอง 5 ล้านบาท โดยเป็นวงเงินต่อการรักษาแบบผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง
(2) สำหรับผู้เอาประกันอายุ 35 ปี เลือกแผนความคุ้มครอง 5 ล้านบาท มีความรับผิดส่วนแรก 100,000 บาท ต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง และชำระเบี้ยประกันรายปี
(3) สิทธิการปรับค่าความรับผิดชอบส่วนแรก (Deductible) ลดลงจากแผนปัจจุบัน โดยไม่ต้องแถลงสุขภาพใหม่ ในช่วงลูกค้ามีอายุตั้งแต่ 55 ปี - 65 ปี และถือความคุ้มครองสัญญาเพิ่มเติมแบบ ดี เฮลท์ (D Health) แผนปัจจุบันต่อเนื่องมาอย่างน้อย 5 ปี หลักเกณฑ์เป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด

- ความคุ้มครองของสัญญาเพิ่มเติมต้องไม่เกินระยะเวลาเอาประกันภัยของกรมธรรม์ประกันชีวิตที่สัญญาเพิ่มเติมนี้แนบท้าย
- ความคุ้มครองพิเศษเพิ่มเติมเนื่องจากผลกระทบหลังจากการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิค 19 เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด รับ
ความคุ้มครองได้ตั้งแต่ 11 พ.ค.- 31 ธ.ค 2564
- การปรับลดระยะเวลารอคอย (waiting period) เหลือ 14 วัน สำหรับการติดเชื้อโรคโควิค 19 เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด โดยเริ่มตั้งแต่ 28 พ.ค.- 31 ธ.ค 2564
- เบี้ยประกันภัยสามารถนำไปใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีได้ ทั้งนี้ หลักเกณฑ์เป็นไปตามที่กรมสรรพากร กำหนด
- การพิจารณารับประกันเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ
- โปรดศึกษารายละเอียดความคุ้มครอง เงื่อนไขและข้อยกเว้น ก่อนตัดสินใจทำประกันภัย

อายุยิ่งมากขึ้น...เสี่ยงทั้งเจ็บป่วยและเจ็บตัวจากอุบัติเหตุได้
หากป่วยเป็นโรคเรื้อรังต้องรักษาตัวนาน ค่ารักษาก็ยิ่งสูง

รักษาโรคมะเร็งแบบ Targeted Therapy ค่าใช้จ่ายสูงถึง 2.7 - 4.6 ล้านบาท
โรคหัวใจต้องเสียค่าผ่าตัดหลอดเลือดหัวใจเอออร์ต้าโป่งพอง ค่ารักษาอยู่ที่ 110,000 – 768,000 บาท หรือหากเกิดอุบัติเหตุลื่นล้ม ต้องผ่าตัด เข้าห้องฉุกเฉิน นอนห้อง ไอ.ซี.ยู ค่ารักษารวมแล้วเกือบล้านบาททีเดียว สำหรับผู้สูงอายุ การมีผู้ช่วยดูแลค่ารักษาพยาบาลทั้งเรื่องสุขภาพและอุบัติเหตุเอาไว้ ก็ทำให้ใช้ชีวิตได้อย่างเต็มที่แบบไม่ต้องกังวล

มองหาประกันสุขภาพที่คุ้มครองสุขภาพและอุบัติเหตุยาว ๆ
อิสระกับทุกกิจกรรมได้ไม่จำกัด

ที่มา:
มติชน https://bit.ly/3hlH9OX     กรุงเทพธุรกิจ https://bit.ly/3wsQitqความคุ้มครองสุขภาพ ดี เฮลท์


เหมาจ่ายค่ารักษา
โรคโควิค 19 แพ้วัคซีนโควิด 19
โรคระบาด โรคร้ายแรง
และ โรคทั่วไป 5 ล้านบาท(1)


เบี้ยวันละไม่ถึง 17 บาท(2)


Upgrade แผนได้(3)
โดยไม่ต้อง
แถลงสุขภาพใหม่


คุ้มครองถึงอายุ 99 ปี

       ไม่ว่าคุณจะมีสวัสดิการสุขภาพ หรือเคยซื้อประกันสุขภาพอื่นๆ เอาไว้ แต่พอเจ็บป่วย วงเงินค่ารักษาพยาบาลไม่เคยพอ ต้องควักจ่ายส่วนต่างค่ารักษาเอง หรือที่มีก็ไม่ครอบคลุมโรคที่เป็น มาอัปเกรดวงเงินความคุ้มครองสุขภาพเป็น 5 ล้านบาท(1) จ่ายเบี้ยวันละไม่ถึง 17 บาท(2) เมื่อถึงวัยเกษียณ เลือกปรับ ลดความรับผิดส่วนแรก (Deductible) รับความคุ้มครองเพิ่มขึ้น โดยไม่ต้องแถลงสุขภาพ ใหม่

(1) กรณีเลือกแผนความคุ้มครอง 5 ล้านบาท โดยเป็นวงเงินต่อการรักษาแบบผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง
(2) สำหรับผู้เอาประกันเพศหญิง อายุ 50 ปี เลือกแผนความคุ้มครอง 5 ล้านบาท มีความรับผิดส่วนแรก 100,000 บาท ต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง และชำระเบี้ยประกันรายปี
(3) สิทธิการปรับค่าความรับผิดชอบส่วนแรก (Deductible) ลดลงจากแผนปัจจุบัน โดยไม่ต้องแถลงสุขภาพใหม่ ในช่วงลูกค้ามีอายุตั้งแต่ 55 ปี - 65 ปี และถือความคุ้มครองสัญญาเพิ่มเติมแบบ ดี เฮลท์ (D Health) แผนปัจจุบันต่อเนื่องมาอย่างน้อย 5 ปี หลักเกณฑ์เป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด

- ความคุ้มครองของสัญญาเพิ่มเติมต้องไม่เกินระยะเวลาเอาประกันภัยของกรมธรรม์ประกันชีวิตที่สัญญาเพิ่มเติมนี้แนบท้าย
- ความคุ้มครองพิเศษเพิ่มเติมเนื่องจากผลกระทบหลังจากการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิค 19 เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด รับ
ความคุ้มครองได้ตั้งแต่ 11 พ.ค.- 31 ธ.ค 2564
- การปรับลดระยะเวลารอคอย (waiting period) เหลือ 14 วัน สำหรับการติดเชื้อโรคโควิค 19 เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด โดยเริ่มตั้งแต่ 28 พ.ค.- 31 ธ.ค 2564
- เบี้ยประกันภัยสามารถนำไปใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีได้ ทั้งนี้ หลักเกณฑ์เป็นไปตามที่กรมสรรพากร กำหนด
- การพิจารณารับประกันเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ
- โปรดศึกษารายละเอียดความคุ้มครอง เงื่อนไขและข้อยกเว้น ก่อนตัดสินใจทำประกันภัย

 

ปวดท้องนิดเดียวเสิร์ชหาข้อมูลจนคิดว่าตัวเองเป็นมะเร็ง
ยิ่งใช้เวลาบนโลกอินเทอร์เน็ตเสิร์ชหาข้อมูลนานเท่าไร ก็ยิ่งเพิ่มความกังวลมากขึ้น โดยเฉพาะเรื่องสุขภาพ พออ่านข่าวเกี่ยวกับโรคโควิด 19 แพ้วัคซีนโควิด 19 หรือโรคระบาด บทความเรื่องโรคมะเร็ง หรือเป็นโรคร้ายแรงอื่น ๆ รวมถึงสถิติผู้ป่วยที่เพิ่มมากขึ้นทุกวัน เกิดความกังวลกับความเจ็บป่วยของตัวเอง

หากเจ็บป่วยขึ้นมาจะเอาค่ารักษาจากไหน?

เริ่มมองหา ประกันสุขภาพ ที่เหมาจ่ายค่ารักษาตามจริง เหมาจ่ายในวงเงินเดียว 5 ล้านบาท(1) เจ็บป่วยขึ้นมาก็แอดมิทเข้ารักษาได้ทุกโรงพยาบาล

ที่มา:
กรุงเทพธุรกิจ https://bit.ly/3dnm6Ja     Hfocus https://bit.ly/3hiqXNaความคุ้มครองสุขภาพ ดี เฮลท์


เหมาจ่ายค่ารักษา
โรคโควิค 19 แพ้วัคซีนโควิด 19
โรคระบาด โรคร้ายแรง
และ โรคทั่วไป 5 ล้านบาท(1)


เบี้ยวันละไม่ถึง 11 บาท(2)


Upgrade แผนได้(3)
โดยไม่ต้อง
แถลงสุขภาพใหม่


คุ้มครองถึงอายุ 99 ปี

       ไม่ว่าคุณจะมีสวัสดิการสุขภาพ หรือเคยซื้อประกันสุขภาพอื่นๆ เอาไว้ แต่พอเจ็บป่วย วงเงินค่ารักษาพยาบาลไม่เคยพอ ต้องควักจ่ายส่วนต่างค่ารักษาเอง หรือที่มีก็ไม่ครอบคลุมโรคที่เป็น มาอัปเกรดวงเงินความคุ้มครองสุขภาพเป็น 5 ล้านบาท(1) จ่ายเบี้ยวันละไม่ถึง 11 บาท(2) เมื่อถึงวัยเกษียณ เลือกปรับ ลดความรับผิดส่วนแรก (Deductible) รับความคุ้มครองเพิ่มขึ้น โดยไม่ต้องแถลงสุขภาพ ใหม่

(1) กรณีเลือกแผนความคุ้มครอง 5 ล้านบาท โดยเป็นวงเงินต่อการรักษาแบบผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง
(2) สำหรับผู้เอาประกันอายุ 35 ปี เลือกแผนความคุ้มครอง 5 ล้านบาท มีความรับผิดส่วนแรก 100,000 บาท ต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง และชำระเบี้ยประกันรายปี
(3) สิทธิการปรับค่าความรับผิดชอบส่วนแรก (Deductible) ลดลงจากแผนปัจจุบัน โดยไม่ต้องแถลงสุขภาพใหม่ ในช่วงลูกค้ามีอายุตั้งแต่ 55 ปี - 65 ปี และถือความคุ้มครองสัญญาเพิ่มเติมแบบ ดี เฮลท์ (D Health) แผนปัจจุบันต่อเนื่องมาอย่างน้อย 5 ปี หลักเกณฑ์เป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด

- ความคุ้มครองของสัญญาเพิ่มเติมต้องไม่เกินระยะเวลาเอาประกันภัยของกรมธรรม์ประกันชีวิตที่สัญญาเพิ่มเติมนี้แนบท้าย
- ความคุ้มครองพิเศษเพิ่มเติมเนื่องจากผลกระทบหลังจากการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิค 19 เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด รับ
ความคุ้มครองได้ตั้งแต่ 11 พ.ค.- 31 ธ.ค 2564
- การปรับลดระยะเวลารอคอย (waiting period) เหลือ 14 วัน สำหรับการติดเชื้อโรคโควิค 19 เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด โดยเริ่มตั้งแต่ 28 พ.ค.- 31 ธ.ค 2564
- เบี้ยประกันภัยสามารถนำไปใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีได้ ทั้งนี้ หลักเกณฑ์เป็นไปตามที่กรมสรรพากร กำหนด
- การพิจารณารับประกันเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ
- โปรดศึกษารายละเอียดความคุ้มครอง เงื่อนไขและข้อยกเว้น ก่อนตัดสินใจทำประกันภัย

 

เก็บเงินเท่าไหร่ถึงจะพอค่ารักษา?
เพราะสถานการณ์ที่ไม่แน่นอน
เริ่มต้นวางแผนการเงิน...ให้ชีวิตคุณไม่ผิดแผนด้วยประกันสุขภาพ
เพราะค่ารักษาที่สูงขึ้นอาจทำให้คุณล้มได้  

มีประกันสุขภาพไว้ จะทำให้การเงินของคุณไม่มีสะดุดจนถึงวัยเกษียณ

ที่มา:
Posttoday https://bit.ly/2Uu14C4     ThaiPublica https://bit.ly/3xt6LPCความคุ้มครองสุขภาพ ดี เฮลท์


เหมาจ่ายค่ารักษา
โรคโควิค 19 แพ้วัคซีนโควิด 19
โรคระบาด โรคร้ายแรง
และ โรคทั่วไป 5 ล้านบาท(1)


เบี้ยวันละไม่ถึง 11 บาท(2)


Upgrade แผนได้(3)
โดยไม่ต้อง
แถลงสุขภาพใหม่


คุ้มครองถึงอายุ 99 ปี

       ไม่ว่าคุณจะมีสวัสดิการสุขภาพ หรือเคยซื้อประกันสุขภาพอื่นๆ เอาไว้ แต่พอเจ็บป่วย วงเงินค่ารักษาพยาบาลไม่เคยพอ ต้องควักจ่ายส่วนต่างค่ารักษาเอง หรือที่มีก็ไม่ครอบคลุมโรคที่เป็น มาอัปเกรดวงเงินความคุ้มครองสุขภาพเป็น 5 ล้านบาท(1) จ่ายเบี้ยวันละไม่ถึง 11 บาท(2) เมื่อถึงวัยเกษียณ เลือกปรับ ลดความรับผิดส่วนแรก (Deductible) รับความคุ้มครองเพิ่มขึ้น โดยไม่ต้องแถลงสุขภาพ ใหม่

(1) กรณีเลือกแผนความคุ้มครอง 5 ล้านบาท โดยเป็นวงเงินต่อการรักษาแบบผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง
(2) สำหรับผู้เอาประกันอายุ 35 ปี เลือกแผนความคุ้มครอง 5 ล้านบาท มีความรับผิดส่วนแรก 100,000 บาท ต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง และชำระเบี้ยประกันรายปี
(3) สิทธิการปรับค่าความรับผิดชอบส่วนแรก (Deductible) ลดลงจากแผนปัจจุบัน โดยไม่ต้องแถลงสุขภาพใหม่ ในช่วงลูกค้ามีอายุตั้งแต่ 55 ปี - 65 ปี และถือความคุ้มครองสัญญาเพิ่มเติมแบบ ดี เฮลท์ (D Health) แผนปัจจุบันต่อเนื่องมาอย่างน้อย 5 ปี หลักเกณฑ์เป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด

- ความคุ้มครองของสัญญาเพิ่มเติมต้องไม่เกินระยะเวลาเอาประกันภัยของกรมธรรม์ประกันชีวิตที่สัญญาเพิ่มเติมนี้แนบท้าย
- ความคุ้มครองพิเศษเพิ่มเติมเนื่องจากผลกระทบหลังจากการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิค 19 เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด รับ
ความคุ้มครองได้ตั้งแต่ 11 พ.ค.- 31 ธ.ค 2564
- การปรับลดระยะเวลารอคอย (waiting period) เหลือ 14 วัน สำหรับการติดเชื้อโรคโควิค 19 เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด โดยเริ่มตั้งแต่ 28 พ.ค.- 31 ธ.ค 2564
- เบี้ยประกันภัยสามารถนำไปใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีได้ ทั้งนี้ หลักเกณฑ์เป็นไปตามที่กรมสรรพากร กำหนด
- การพิจารณารับประกันเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ
- โปรดศึกษารายละเอียดความคุ้มครอง เงื่อนไขและข้อยกเว้น ก่อนตัดสินใจทำประกันภัย

บทความน่าสนใจ

4 โรคที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรม คุณเสี่ยงแค่ไหน?

เมื่อพูดถึงโรคที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรมนั้น เชื่อว่ายังมีหลายคนที่ยังสงสัยว่า หากครอบครัวมีประวัติป่วยโรคที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรมเหล่านี้ ลูกๆ หลานๆ รวมถึงตัวเราเองจะมีความเสี่ยงแค่ไหน?...

กรรมพันธุ์มะเร็ง มรดกตระกูล คุณเสี่ยงแค่ไหน?

“มะเร็ง” เป็นโรคร้ายยอดฮิตที่คร่าชีวิตเป็นอันดับต้นๆ ในไทย โดยข้อมูลล่าสุดจากสถาบันมะเร็งแห่งชาติพบว่า ปัจจุบันคนไทยมีผู้ป่วยโรคมะเร็งรายใหม่ถึงวันละ 336 คน หรือ 122,757 คนต่อปี และเสียชีวิตวันละ 221 คน หรือ 80,665 คนต่อปี...

อัปเดต ค่ารักษาโรคมะเร็งยอดฮิตที่คนไทยป่วยมากที่สุด

แม้เราไม่สามารถคาดเดาอนาคตว่าจะเจ็บป่วยเมื่อไร แต่ก็สามารถลดความเสี่ยงนี้ได้ด้วยการวางแผนตั้งแต่เนิ่นๆ ไม่ว่าจะเป็นการเก็บเงินเพื่อเป็นค่ารักษาพยาบาล หรือการซื้อความคุ้มครองสุขภาพที่ครอบคลุมโรคมะเร็ง หรือโรคทั่ว ๆ ไป...

มะเร็งระยะลุกลาม หายได้จริงหรือ?

เมื่อป่วยเป็นโรคมะเร็งหรือโรคร้ายอื่น ๆ ความต้องการของคนเราก็คือโอกาสการหายขาดจากโรค โดยเฉพาะโรคมะเร็งซึ่งเป็นชื่อจำของทุกคนว่าหากป่วยแล้วโอกาสหายยากหากไม่ใช่ระยะเริ่มต้นที่มีเปอร์เซ็นต์หายขาดมากกว่าระยะอื่น แต่ก็ยังมีคนเชื่อว่าหากป่วยเป็นมะเร็งระยะลุกลาม...

บทความน่าสนใจ

5 โรคร้ายที่พบมากในผู้สูงอายุ

เมื่ออายุมากขึ้นอยากวางแผนทำประกันชีวิตและสุขภาพ เพราะร่างกายเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงและเสื่อมสภาพลง ทำให้ผู้สูงอายุกังวลใจกับโรคภัยที่อาจแฝงมากับวัยที่เปลี่ยนไป เพราะปัญหาสุขภาพนอกจากทำให้เกิดความเจ็บปวดทางร่างกายแบบเรื้อรังแล้ว...

สูงวัยเตรียมเงินค่ารักษาพยาบาลเท่าไรถึงจะพอ

สุขภาพดีไม่มีขาย ถ้าอยากได้ต้องดูแล เมื่อชีวิตเข้าสู่ช่วงสูงวัย อาจไม่ได้แข็งแรงเหมือนตอนหนุ่มสาว หากเจ็บป่วย หรือไม่สบาย ก็อาจทรุดหนักเป็น 2 เท่า ดังนั้นต้องหมั่นดูแล สุขภาพ ให้แข็งแรง ถ้าอยากใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุข เพราะหากเจ็บป่วย หรือไม่สบายวันใด...

วัยเก๋าต้องรู้ 4 โรคที่มาพร้อมกับวัยที่เพิ่มขึ้น

คนในครอบครัวเปลี่ยนไป ในวัยที่เพิ่มขึ้น คำว่าแก่พูดเบาๆก็เจ็บ แต่จะเจ็บกว่าหากเราไม่เตรียมพร้อมป้องกันกับโรคที่มาพร้อมกับวัยที่เพิ่มขึ้น แม้เราดูแลตัวเองดีแค่ไหน ความสึกหรอที่มาพร้อมกับวัยก็จะยิ่งช้าลงไปเท่านั้น...

อุบัติเหตุในผู้สูงวัยทำไมถึงเป็นเรื่องใหญ่?

ยิ่งอายุเยอะพ่อแม่ก็ยิ่งมีความเสี่ยงกับอุบัติเหตุ เพราะความเสื่อมถอยของร่างกายไม่ได้เป็นสาเหตุแค่โรคภัยไข้เจ็บเพียงอย่างเดียว แต่อุบัติเหตุที่ไม่คาดคิด เพียงเล็กๆ น้อยๆ ก็อาจทำให้บาดเจ็บถึงขั้นเรื้อรัง หรืออาจเป็นอันตรายถึงชีวิตได้...

บทความน่าสนใจ

โรคฮิตยุคสังคมก้มหน้า Text-Neck Syndrome

ใช้คอผิดวิธี เสี่ยงเป็นโรค Text- Neck Syndrome! ไม่ว่าจะนั่งก้มหน้า เล่นโทรศัพท์มือถือนานๆ นั่งหลังค่อม ขับรถ นอนคว่ำอ่านหนังสือ เกร็งคอในท่าทางที่ผิดจากปกติเป็นเวลานาน พฤติกรรมการใช้คอผิดวิธีเหล่านี้จึงเป็นสาเหตุของโรคนี้...

กลางวันไม่ตื่น กลางคืนไม่หลับ พฤติกรรมเสี่ยง โรคร่าเริง (Lychnobite)

หลับยาก ตื่นกลางดึก ตื่นแล้วก็รู้สึกอ่อนเพลียไม่ค่อยสดชื่น อาการเหล่านี้ อาจเกิดจากการที่คุณใช้งานโทรศัพท์มือถือมากเกินไป โดยเฉพาะช่วงก่อนเวลาเข้านอน รวมไปถึงการใช้งานอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ อย่างทีวี เครื่องเล่นเกม คอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต ซึ่งเป็นสาเหตุ...

10 วิธีรับมือข่าวปลอม บนโลกออนไลน์

เศร้า เหงา หน่วง เหม่อ อาการแบบนี้หลายคนคงรู้สึกกันแน่นอนเพราะสถานการณ์ในปัจจุบันพูดเลยว่าใครไม่เครียดถือว่าเทพมาก ไม่ว่าจะเรื่องโควิด 19 เศรษฐกิจ หรือชีวิตส่วนตัว ทุกอย่างดูจะรุมเร้าไปหมด ยิ่งสื่อสังคมออนไลน์ทั้งFacebook Twitter หรือเว็บไซต์ต่าง ๆ เป็นสื่อที่ทุกคนเลือกใช้ในการเกาะติดสถานการณ์ข่าวสาร...

บทความน่าสนใจ

โสดก็สุขได้ ถ้าใจเราได้และเตรียมค่าใช้จ่ายพร้อม!!

ถ้าความสุขของคุณไม่ได้จบลงแบบคู่ อยู่คนเดียวก็โอเค! แต่การที่จะพร้อมเปย์ให้สิ่งที่อยากได้ หรือพร้อมใช้ชีวิตหลังวัยเกษียณอย่างไม่สะดุด อะไรบ้างคือหนึ่งตัวแปรสำคัญ ฉะนั้นใครที่กำลังตัดสินใจ หรือกำลังวางแผนจะโสดตลอดไป...

รู้ทันปัญหาสุขภาพของคนทุก Gen

เพราะคนแต่ละวัยเกิดมาในยุคที่แตกต่างกัน จึงไม่แปลกที่จะมีพฤติกรรมการใช้ชีวิตไม่เหมือนกัน ทั้ง ความเชื่อ ทัศนคติ ค่านิยมการใช้ชีวิต รวมไปถึงการดูแลตัวเองก็อาจส่งผลต่อเรื่องสุขภาพได้ ซึ่งปัญหาสุขภาพแต่ละช่วงวัยก็มีความแตกต่างเช่นกัน...

7 SUPER FOOD เทรนด์ใหม่ใกล้ตัว สำหรับคนรักสุขภาพ

สุขภาพร่างกายจะแข็งแรงได้ก็ต้องควบคู่กันไปทั้งภายนอก และภายใน ฉะนั้นนอกจากจะ Fit & Firm ภายนอกร่างกายด้วยการออกกำลังกายเป็นประจำแล้ว อีกหนึ่งสิ่งที่เราไม่ควรละเลยก็คือ เรื่องของอาหารการกินที่...

อย่าหาทำ! วางแผนเกษียณแบบนี้มีแต่พลาด

ถ้าพรุ่งนี้ต้องเกษียณอายุเราพร้อมแค่ไหน? หลายคนมองว่าการวางแผนเกษียณเป็นเรื่องของอนาคต ขอเต็มที่กับปัจจุบันก่อน แต่รู้อีกที...เรื่องที่คิดว่าไกลตัวก็อาจขยับเข้ามาใกล้กว่าที่คิด เพราะเรื่องของชีวิตหลังเกษียณประมาทไม่ได้...

เมืองไทยประกันชีวิต ใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ และส่งมอบประสบการณ์ที่ดีสุดในการใช้งานเว็บไซต์แก่คุณ หากคุณดำเนินการต่อ หรือปิดข้อความนี้ลง เราถือว่าคุณยอมรับการใช้งานคุกกี้และ นโยบายความเป็นส่วนตัว

ยอมรับ