เวลาในแต่ละวันของทุกคนมีค่าเท่ากัน กิจกรรมที่เลือกทำ ก็ต้องเลือกที่ Enjoyชีวิต มากกว่า ในแบบที่คุณเองก็ดีไซน์ได้ ไม่ว่าจะเป็นการใช้เวลากับครอบครัว ร้องเพลง ทำอาชีพในฝัน หรือออกกำลังกาย แต่กิจกรรมเยอะแค่ไหน ก็ต้องดูแลตัวเองให้มากกว่าเดิม เพราะอนาคตก็ไม่แน่นอน ยิ่งคนพิเศษอย่างคนในครอบครัว ยิ่งต้องดูแลด้วยความคุ้มครองที่มากกว่า 

       uDesign ประกันชีวิตควบการลงทุนจากเมืองไทยประกันชีวิต ที่ให้ความคุ้มครองมากกว่า ใช้ชีวิตคุ้มค่ามากขึ้น

 

จุดเด่น

       จะดีแค่ไหนถ้าเราสามารถออกแบบความสุขของชีวิตได้ ด้วยการวางแผนให้ทุกช่วงชีวิตคุ้มค่ามากที่สุด กับ uDesign ประกันชีวิตควบการลงทุนจากเมืองไทยประกันชีวิต ที่จะทำให้คุณดีไซน์ชีวิตตัวเองได้คุ้มค่ามากกว่าที่เคย ด้วยการลงทุนที่ยืดหยุ่นได้มากกว่า หากอยากชำระเบี้ยประกันภัยส่วนที่เป็นเงินออมเพิ่มเติม ถอนเงินลงทุนออกบางส่วน ปรับพอร์ตการลงทุน หรืออยากหยุดพักชำระเบี้ยประกันก็สามารถทำได้ง่าย ๆ ยามเจ็บป่วยก็เบาใจเรื่องค่ารักษา ด้วยสัญญาเพิ่มเติมสุขภาพ ที่เบี้ยรวมคงที่ตลอดอายุสัญญา คุ้มครองครอบคลุมทั้งโรคโควิด 19 โรคอุบัติใหม่ โรคระบาด โรคร้ายแรง และโรคทั่วไป คุ้มครองชีวิตพร้อมดูแลสุขภาพยาว ๆ สูงสุดถึงอายุ 99 ปี(3) อยากใช้ชีวิตให้คุ้มค่า ก็ต้องเลือกสิ่งที่ให้เราได้มากกว่า


uDesign ประกันชีวิตควบการลงทุน

       อนาคตเป็นเรื่องที่ไม่แน่นอน Healthy แค่ไหน ก็ต้องเตรียมพร้อมสำหรับคนพิเศษ uDesign ออกแบบความคุ้มครองชีวิตและสุขภาพ ด้วยเบี้ยรวมคงที่ตลอดสัญญา คุ้มครองมากกว่า ใช้ชีวิตคุ้มค่ามากขึ้น ตอบโจทย์ทุกช่วงชีวิตของคุณและครอบครัว สามารถ ดีไซน์ ปรับ เพิ่ม ถอน ให้ตรงความต้องการได้ พร้อมดูแลสุขภาพกันยาว ๆ จนถึงอายุ 99 ปี(3)

เลือกซื้อทุนประกันหรือความคุ้มครองที่สูงกว่าได้ตามใจในค่าเบี้ยที่เท่ากัน 
หากซื้อสัญญาเพิ่มเติมสุขภาพแนบท้าย เบี้ยประกันภัยรวมคงที่ตลอดสัญญา
คล่องตัวได้มากกว่า อยากหยุดพักชำระเบี้ย ก็ทำได้ง่าย ๆ แต่ยังคงได้รับความคุ้มครองอยู่ 
กรมธรรม์มีความยืดหยุ่น อยากปรับ เพิ่ม ถอน หรือ หยุดพักชำระเบี้ย ก็ทำได้ตามต้องการ ตอบโจทย์ทุก Lifestyle ที่คุณเป็น
คุ้มครองชีวิต พร้อมดูแลสุขภาพยาวๆ ถึงอายุ 99 ปี(3)

ติดต่อสอบถาม

ข้อมูลสำหรับติดต่อกลับ

ข้าพเจ้าตกลงยินยอมให้ บมจ. เมืองไทยประกันชีวิต เก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลข้างต้นของข้าพเจ้า เพื่อติดต่อข้าพเจ้าในการนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่ข้าพเจ้าสนใจหรือที่บริษัทฯ เห็นว่าเป็นประโยชน์แก่ข้าพเจ้าได้โดยข้าพเจ้าให้ถือเอาการทำเครื่องหมาย ในช่องสี่เหลี่ยม เป็นการแสดงเจตนายินยอมของข้าพเจ้าแทนการลงลายมือชื่อเป็นหลักฐาน ทั้งนี้ ก่อนการแสดงเจตนาดังกล่าวข้างต้น ข้าพเจ้าได้อ่านและรับทราบเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวแล้ว
หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม เรายินดีให้บริการตามวันและเวลาทำการต่อไปนี้
  • ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง

ต้องการแบบไหนก็เลือกได้

จ่ายครั้งเดียว คุ้มครองชีวิต+ลงทุนยาวๆ - mOne

คุ้มครองชีวิตถึงครบอายุ 99 ปี

เพราะชีวิตมีเรื่องราวที่ต่างกัน สร้างหลักประกันที่มั่นคงพร้อมส่งต่อความมั่งคั่งให้คนที่คุณรัก "คุ้มครองชีวิตควบคู่การลงทุน อุ่นใจในการใช้ชีวิต จ่ายเบี้ยเพียงครั้งเดียว รับความคุ้มครองพร้อมโอกาสลงทุนได้จนถึงครบอายุ 99 ปี"

ความสุขทุกช่วงชีวิตที่ออกแบบได้ - mDesign

คุ้มครองชีวิตถึงครบอายุ 99 ปี

ประกันชีวิตควบการลงทุนที่ออกแบบมาให้ยืดหยุ่น วางแผนการเงินได้หลากหลาย ตอบโจทย์ทุกจังหวะของชีวิต อุ่นใจมากขึ้นด้วยสัญญาเพิ่มเติมสุขภาพ

mOnePlus

คุ้มครองชีวิตถึงครบอายุ 99 ปี*

จ่ายครั้งเดียวเพื่อคุ้มครองตลอดชีวิต พลัสความมั่นคงในอนาคตของคุณและครอบครัว

mGrow 615 รับความคุ้มครองยาว 15 ปี จ่ายเบี้ยสั้น 6 ปี

สร้างพอร์ตชีวิตให้เติบโตอย่างมั่นคง ด้วยประกันชีวิตควบการลงทุนที่จ่ายเบี้ยสั้น 6 ปี รับความคุ้มครองยาว 15 ปี เลือกขยายความคุ้มครองได้ถึงอายุครบ 99 ปี* พร้อมรับโบนัสเพิ่ม 2%** ณ ต้นปีกรมธรรม์ที่ 7

หมายเหตุ

(1)ความคุ้มครองที่มากกว่าขึ้นอยู่กับอายุ เพศ สุขภาพ และผลตอบแทนจากการลงทุน เมื่อเทียบระหว่างแบบประกันภัยเมืองไทยยูนิตลิงค์ 1 (ชำระเบี้ยประกันภัยรายงวด) กับแบบประกันภัยเมืองไทย สมาร์ท โพรเทคชั่น 99/20
(2)สัญญาเพิ่มเติมแบบชำระค่าการประกันภัยโดยการหักจากมูลค่าการลงทุน
(3)เมื่อแนบสัญญาเพิ่มเติมสุขภาพแบบอีลิท เฮลท์ พลัส โดยคุ้มครองตราบเท่าที่มูลค่าการลงทุนมีเพียงพอที่จะชำระค่าใช้จ่ายตามกรมธรรม์
• เบี้ยประกันภัย (ไม่รวมส่วนของการลงทุน) ของแบบประกันภัยนี้ สามารถนำไปใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ ฉบับที่ 172 และ 383
• ภาวะการลงทุนที่ผันผวน การหยุดพักชำระเบี้ยประกันภัย รวมถึงการถอนเงินลงทุนออกบางส่วนจากกรมธรรม์ อาจส่งผลให้ผลประโยชน์และความคุ้มครองที่จะได้รับลดลง
• เงื่อนไขความคุ้มครอง เป็นไปตามที่ระบุในกรมธรรม์
• โครงการ uDesign เป็นชื่อทางการตลาดของโครงการเมืองไทยยูนิตลิงค์ 
• เงื่อนไขเป็นไปตามแนวทางเวชปฏิบัติ การวินิจฉัย ดูแลรักษา และป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามประกาศ ฉบับวันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 และ  แนวทางปฏิบัติสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ในการให้คำแนะนำผู้ป่วยและการจัดบริการผู้ป่วยโควิด-19 แบบ Home Isolation ฉบับปรับปรุง วันที่ 4 มกราคม 2565 หรืออ้างอิงตามประกาศฉบับล่าสุด
• เงื่อนไขเป็นไปตามมาตรฐานและความจำเป็นทางการแพทย์
• โปรดศึกษารายละเอียดความคุ้มครอง เงื่อนไข และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจทำประกันภัย
 

เมืองไทยประกันชีวิต ใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ และส่งมอบประสบการณ์ที่ดีสุดในการใช้งานเว็บไซต์แก่คุณ หากคุณดำเนินการต่อ หรือปิดข้อความนี้ลง เราถือว่าคุณยอมรับการใช้งานคุกกี้และ นโยบายความเป็นส่วนตัว

ยอมรับ