ชำระโดยตรงที่ศูนย์บริการลูกค้าเมืองไทยประกันชีวิตทั่วประเทศ หรือชำระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ

1. ชำระด้วย QR CODE

เพิ่มความสะดวกแบบ Cashless ให้คุณชำระเบี้ยประกันภัยง่ายๆ ด้วย QR Code…สะดวก ง่าย ไม่ต้องถือเงินสด!

2. ชำระด้วยเงินสด

3. ชำระด้วยเช็ค

สั่งจ่าย บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โดยขีดคร่อมและขีดฆ่า “หรือผู้ถือ” พร้อมระบุเลขที่กรมธรรม์และชื่อผู้เอาประกันภัยที่ด้านหลังเช็ค

4. ชำระด้วยบัตรเครดิต

สามารถชำระด้วยบัตรเครดิตทุกธนาคารที่มีเครื่องหมาย

(เฉพาะแบบประกันตามเงื่อนไขของบริษัทฯ ที่อนุญาตให้รับชำระด้วยบัตรเครดิตเท่านั้นทั้งนี้ ประเภทของบัตรเครดิตให้เป็นไปตามเงื่อนไขของช่องทางการรับชำระของบริษัทฯ สำหรับช่องทางการจำหน่ายผ่านธนาคารกสิกรไทย รับเฉพาะบัตรเครดิตธนาคารกสิกรไทยเท่านั้น)

สำหรับแบบประกันชีวิตควบการลงทุน (Unit-linked)
สามารถชำระด้วยบัตรเครดิตที่มีเครื่องหมาย    เท่านั้น โดยกรอกแบบฟอร์ม “หนังสือยินยอมชำระเบี้ยประกันภัยผ่านบัตรเครดิต/หนังสือยินยอมให้ธนาคารหักบัญชีเงินฝากและหนังสือขอรับเงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์และเงินอื่นๆ ผ่านบัญชีธนาคาร”

หมายเหตุ

  • กรณีชำระผ่านตัวแทน โปรดเรียกรับใบรับเงินชั่วคราวจากตัวแทนของบริษัทฯ เพื่อเป็นหลักฐานการชำระเงินทุกครั้ง 
  • ในกรณีชำระเบี้ยประกันภัยมูลค่าสูง โปรดหลีกเลี่ยงการชำระด้วยเงินสด

ค้นหาสาขา

แอปพลิเคชันสำหรับคุณ

MTL Click Application ช่วยให้ทุกอย่างของคุณเป็นเรื่อง "ง่าย" สามารถเข้าถึงทุกความคุ้มครองและทุกบริการด้านกรมธรรม์ได้อย่างรวดเร็ว และสะดวกสบายยิ่งขึ้น

เมืองไทยประกันชีวิต ใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ และส่งมอบประสบการณ์ที่ดีสุดในการใช้งานเว็บไซต์แก่คุณ หากคุณดำเนินการต่อ หรือปิดข้อความนี้ลง เราถือว่าคุณยอมรับการใช้งานคุกกี้และ นโยบายความเป็นส่วนตัว

ยอมรับ