ชำระโดยการหักผ่านบัญชีเงินฝากออมทรัพย์หรือกระแสรายวันอัตโนมัติ

บริษัทฯจะทำการหักบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ หรือกระแสรายวันอัตโนมัติ โดยเลือกใช้บริการของแต่ละธนาคารดังนี้

kbank scb bbl ktb bay tmb tbank lhp uob cimb gsb baac ibank

 

สามารถสมัครหักชำระค่าเบี้ยประกันภัยผ่านบัญชีเงินฝากอัตโนมัติได้ง่ายๆ ผ่าน 2 ช่องทาง

1. ผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร 13 ธนาคาร

ซึ่งบริษัทฯ จะทำการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติตามวันที่ของแต่ละธนาคาร
 1. กรอก “แบบฟอร์มหนังสือยินยอมให้เรียกเก็บเงินผ่านบัตรเครดิต/หนังสือยินยอมให้ธนาคารหักบัญชีเงินฝากและหนังสือขอรับเงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์และเงินอื่นๆ ผ่านบัญชีธนาคาร”
 2. นำส่งแบบฟอร์มฯ (ฉบับจริง 1 ชุด) พร้อมสำเนาสมุดบัญชีเงินฝาก 1 ชุด มายังบริษัทฯ
 3. ยื่นเอกสารที่ ศูนย์บริการลูกค้าเมืองไทยประกันชีวิตทุกสาขาทั่วประเทศ หรือ ส่งเอกสารมาที่

       บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
       250 ถนนรัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 

2. ลงทะเบียนผ่านตู้ ATM

โดยผ่านเครื่อง ATM ธนาคารเจ้าของบัตร ได้ทุกสาขาทั่วประเทศ หรือ ATM Barcode โดยทำตามขั้นตอนที่ระบบแนะนำ และเลือกใช้บริการของธนาคาร ดังนี้

 1. ระบุรหัสบริษัทฯ

  Kbank  ธนาคารกสิกรไทย รหัสบริษัทฯ : 50123
  Bay ธนาคารกรุงศรีอยุธยา รหัสบริษัทฯ : ไม่ต้องระบุ
  tmb      ธนาคารทหารไทย รหัสบริษัทฯ : 9986 
  Bangkok Bank       ธนาคารกรุงเทพ รหัสบริษัทฯ : 99989 
  SCB      ธนาคารไทยพาณิชย์ รหัสบริษัทฯ : 1766 
  KTB        ธนาคารกรุงไทย รหัสบริษัทฯ : 6060

 2. ระบุเลขที่อ้างอิง : เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก 
 3. กรอก “แบบฟอร์มหนังสือยินยอมให้เรียกเก็บเงินผ่านบัตรเครดิต/หนังสือยินยอมให้ธนาคารหักบัญชีเงินฝากและหนังสือขอรับเงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์และเงินอื่นๆ ผ่านบัญชีธนาคาร”
 4. นำส่งแบบฟอร์มฯ (ฉบับจริง 1 ชุด) พร้อมสำเนาสมุดบัญชีเงินฝาก 1 ชุด และสลิปผลการสมัครหักบัญชีเงินฝากฯ ผ่านตู้ ATM ที่เสร็จสมบูรณ์ มายังบริษัทฯ 
 5. ยื่นเอกสารที่ ศูนย์บริการลูกค้าเมืองไทยประกันชีวิตทุกสาขาทั่วประเทศ หรือ ส่งเอกสารมาที่

  บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
  250 ถนนรัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
   

วิธีสมัครหักบัญชีอัตโนมัติผ่านตู้ ATM

kbank

ธนาคารกสิกรไทย

 1. เสียบบัตร ATM/ใส่รหัสบัตร
 2. เลือก กองทุนรวม/สมัครบริการ K Mobile Banking/อื่นๆ
 3. เลือก สมัครหักบัญชีอัตโนมัติ
 4. เลือก ระบุรหัสบริษัทฯ
 5. เลือกประเภทบัญชี ออมทรัพย์ หรือ กระแสรายวัน
 6. ระบุรหัสบริษัทฯ กด 50123 **กรณีกรมธรรม์แบบยูนิตลิงค์ หรือ ยูแอล กด 33711
 7. ระบุหมายเลขออ้างอิง เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก
 8. เลือก ยืนยันการทำรายการ
   

 TMB

ธนาคารทหารไทย

 1. เสียบบัตร ATM/ใส่รหัสบัตร
 2. เลือก รายการอื่นๆ

 3. เลือก บริการหักบัญชีอัตโนมัติ

 4. เลือกประเภทบัญชี ออมทรัพย์ หรือ กระแสรายวัน

 5. ระบุรหัสบริการ กด 9986

 6. ระบุรหัสลูกค้า/เลขที่ลูกค้า หรือ หมายเลขอ้างอิง 1 ให้ระบุ เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก

 7. เลือก ยืนยันการทำรายการ

   
 SCB

ธนาคารไทยพาณิชย์

 1. เสียบบัตร ATM/ใส่รหัสบัตร
 2. เลือก อื่นๆ
 3. เลือก สมัครบริการ/ตรวจข้อมูลบัตรเครดิต (NCB)
 4. เลือก หักบัญชีอัตโนมัติ
 5. เลือกประเภทบัญชี ออมทรัพย์ หรือ กระแสรายวัน
 6. ระบุรหัสบริษัทฯ กด 1766
 7. ระบุหมายเลขอ้างอิง เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก
 8. เลือก ยืนยันการทำรายการ
   
bay
 
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
 1. เสียบบัตร ATM/ใส่รหัสบัตร
 2. เลือก สมัคร/เปลี่ยนแปลงบริการ
 3. เลือก บริการหักบัญชีอัตโนมัติ
 4. เลือก ประกัน เลือก เมืองไทยประกันชีวิต
 5. เลือกประเภทบัญชี ออมทรัพย์ หรือ กระแสรายวัน
 6. ระบุหมายเลขอ้างอิง เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก
 7. เลือก ตกลง
   


 bbl

ธนาคารกรุงเทพ

 1. เสียบบัตร ATM/ใส่รหัสบัตร
 2. เลือก สมัครบริการ/ปรับเปลี่ยนบริการ
 3. เลือก บริการหักบัญชีอัตโนมัติ
 4. เลือก ตกลง
 5. เลือกประเภทบัญชี ออมทรัพย์ หรือ กระแสรายวัน
 6. เลือก ด้วยรหัสบริษัท 5 หลัก กด 99989
 7. ระบุ Ref No.1 เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก
 8. เลือก ไม่มี Reference 2
 9. เลือก ยืนยันการทำรายการ
   

 

KTB

ธนาคารกรุงไทย

 1. เสียบบัตร ATM/ใส่รหัสบัตร
 2. เลือก บริการอื่นๆ
 3. เลือก บริการอื่นๆ อีกครั้ง
 4. เลือก สมัครใช้บริการ
 5. เลือก หักบัญชีอัตโนมัติ
 6. ระบุรหัสบริษัทฯ กด 6060
 7. ระบุหมายเลขอ้างอิง เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก (ระบุเฉพาะ Ref.1)
 8. เลือก ถูกต้อง

ค้นหาสาขา

แอปพลิเคชันสำหรับคุณ

MTL Click Application ช่วยให้ทุกอย่างของคุณเป็นเรื่อง "ง่าย" สามารถเข้าถึงทุกความคุ้มครองและทุกบริการด้านกรมธรรม์ได้อย่างรวดเร็ว และสะดวกสบายยิ่งขึ้น

เมืองไทยประกันชีวิต ใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ และส่งมอบประสบการณ์ที่ดีสุดในการใช้งานเว็บไซต์แก่คุณ หากคุณดำเนินการต่อ หรือปิดข้อความนี้ลง เราถือว่าคุณยอมรับการใช้งานคุกกี้และ นโยบายความเป็นส่วนตัว

ยอมรับ