สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกเมืองไทยสไมล์คลับ

LUCKY DRAW ลุ้นสิทธิ์เป็นเจ้าของรถ Toyota New Camry **

2 ธันวาคม 2564 - 28 กุมภาพันธ์ 2565

ลุ้นสิทธิ์เป็นเจ้าของรถยนต์ Toyota New Camry รุ่น 2.5 Premium มูลค่า 1.599 ล้านบาท จำนวน 1 รางวัล
เมื่อช้อปรวมใบเสร็จในศูนย์ฯ หรือห้างฯ ครบทุก 1,000 บาท ได้สิทธิ์ลุ้นรถยนต์ 3 สิทธิ์ (จากปกติ 1 สิทธิ์)
แสดงใบเสร็จช้อปภายในวันและสาขาเดียวกันเท่านั้น พร้อมรูปบัตรสมาชิกฯ อิเล็กทรอนิกส์ (เปิดรูปบัตรผ่าน MTL CLICK APPLICATION) ณ จุดแลกรับของสมนาคุณศูนย์การค้า หรือห้างสรรพสินค้า ที่กำหนด
ใบเสร็จห้างฯ , ใบเสร็จศูนย์ฯ ไม่สามารถรวมกันได้

แลกรับบัตรกำนัลห้างฯ ใช้คะแนนน้อยกว่า ได้เยอะกว่า!!!*

2 ธันวาคม 2564 – 6 ธันวาคม 2564

-ใช้คะแนน Smile Point 130 คะแนน แลกรับบัตรกำนัลห้างฯ มูลค่า 500 บาท
สำหรับสมาชิกระดับ Smile
1 ท่าน / 2 สิทธิ์ / วัน / สาขา 
สำหรับสมาชิกระดับ Prestige ,Beyond Prestige และThe Ultimate
1 ท่าน / 4 สิทธิ์ / วัน / สาขา 

จำกัดสาขาเดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ ท่าพระ 100 สิทธิ์ / ตลอดรายการ
จำกัดสาขาเดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ งามวงศ์วาน 100 สิทธิ์ / ตลอดรายการ
จำกัดรวม 200 สิทธิ์ / ทุกสาขา / ตลอดรายการ
กดรับสิทธิ์ผ่าน MTL CLICK APPLICATION แสดงรหัสรับสิทธิ์ภายใน 30 นาที  ณ จุดแลกรับของสมนาคุณศูนย์การค้า หรือห้างสรรพสินค้า ที่กำหนด

แลกรับบัตรกำนัลห้างฯ ได้ทุกสัปดาห์*

วันเสาร์ที่ 11 ธันวาคม 2564 - วันอาทิตย์ที่ 12 ธันวาคม 2564
วันเสาร์ที่ 18 ธันวาคม 2564 - วันอาทิตย์ที่ 19 ธันวาคม 2564
วันเสาร์ที่ 25 ธันวาคม 2564 - วันอาทิตย์ที่ 26 ธันวาคม 2564
วันเสาร์ที่ 1 มกราคม 2565 - วันอาทิตย์ที่ 2 มกราคม 2565
วันเสาร์ที่ 8 มกราคม 2565 - วันอาทิตย์ที่ 9 มกราคม 2565

-ใช้คะแนนสะสม Smile Point 150 คะแนน แลกรับบัตรกำนัลห้างฯ 500 บาท
1 ท่าน / 10 สิทธิ์ / สัปดาห์

จำกัดสาขาเดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ ท่าพระ 150 สิทธิ์ / ตลอดรายการ
จำกัดสาขาเดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ งามวงศ์วาน 150 สิทธิ์ / ตลอดรายการ
จำกัดรวม 300 สิทธิ์ / ทุกสาขา / ตลอดรายการ
กดรับสิทธิ์ผ่าน MTL CLICK APPLICATION แสดงรหัสรับสิทธิ์ภายใน 30 นาที  ณ จุดแลกรับของสมนาคุณศูนย์การค้า หรือห้างสรรพสินค้า ที่กำหนด

จุดแลกรับบัตรกำนัล คลิก

MTL Click Application  ดาวน์โหลด คลิกที่นี่2 ธันวาคม 2564 - 28 กุมภาพันธ์ 2565

 เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ท่าพระ และ งามวงศ์วาน  เท่านั้น

เงื่อนไขและรายละเอียด

*
1.แลกรับบัตรกำนัลห้างฯ ณ จุดแลกรับของสมนาคุณศูนย์การค้า หรือห้างสรรพสินค้า ที่กำหนด สาขาเดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ ท่าพระ และงามวงศ์วาน  เท่านั้น   
2.บัตรกำนัลห้างฯ สามารถนำไปใช้ได้ เฉพาะสาขาที่ร่วมรายการเท่านั้น โดยจะใช้ได้กับสาขาที่ได้ทำการแลกรับสิทธิ์เท่านั้น ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565
3.ไม่สามารถแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดได้
4.เงื่อนไขการใช้บัตรกำนัลห้างฯ เป็นไปตามที่ บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด กำหนด
5.ขอสงวนสิทธิ์ไม่สามารถรวมคะแนนสะสม Smile Point ในทุกกรณี
6.ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนคะแนนสะสม Smile Point ในกรณีที่ลูกค้าได้แลกแล้วทุกกรณี
7.พนักงาน และตัวแทนของ บมจ.เมืองไทยประกันชีวิต ใช้สิทธิ์ได้
8.บมจ.เมืองไทยประกันชีวิต ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงแก้ไข เพิ่มเติม หรือยกเลิกเงื่อนไขโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
9.คะแนนสะสม Smile Point เป็นเพียงสัญลักษณ์ที่ใช้แสดงสิทธิ์เข้าร่วมโครงการเมืองไทยสไมล์คลับ ซึ่งจัดขึ้นเพื่อสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าที่สมัครสมาชิกเมืองไทยสไมล์คลับ 
10.เงื่อนไขการแลกคะแนนเป็นไปตามที่ บมจ.เมืองไทยประกันชีวิต กำหนด
11.สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 1766 ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง

** 
1. สามารถลงทะเบียนรับสิทธิ์ชิงโชค ตั้งแต่วันที่ 2 ธันวาคม 2564 – 28 กุมภาพันธ์ 2565 เฉพาะสาขาเดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ ท่าพระ และ งามวงศ์วานเท่านั้น
2. จับรางวัลในวันที่ 21 เมษายน 2565 ที่เดอะมอลล์ ไลฟ์สโตร์ สาขาท่าพระ เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป
3. ประกาศรายชื่อผู้โชคดีวันที่ 28 เมษายน 2565 ที่จุดเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ เดอะมอลล์ และเดอะมอลล์ ไลฟ์สโตร์ ทุกสาขา
4. ผู้โชคดีสามารถติดต่อเพื่อขอรับรางวัลได้ตั้งแต่วันที่ 28 เมษายน 2565 ถึงวันที่ 28 พฤษภาคม 2565 ที่ชั้น 5A เดอะมอลล์ สาขารามคำแหง ในวันและเวลาทำการ  
5. ผู้โชคดีต้องชำระภาษี ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัลตามที่กฎหมายกำหนด
6. หากผู้โชคดีไม่ติดต่อขอรับรางวัล หรือดำเนินการส่งเอกสารไม่ครบถ้วนภายในกำหนดเวลา ถือว่าผู้ได้รับรางวัลสละสิทธิ์ในการรับของรางวัลดังกล่าว
7. บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขและเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดรายละเอียด สิทธิประโยชน์ และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยจะแจ้งให้ทราบอย่างน้อย 7 วันทำการก่อนวันดำเนินการ เว้นแต่มีความจำเป็นไม่อาจแจ้งให้ทราบล่วงหน้าได้
8. กรณีมีข้อพิพาทหรือข้อโต้แย้งเกี่ยวกับการเข้าร่วมกิจกรรม การรับสิทธิ์หรือเกี่ยวกับเงื่อนไขหรือสิทธิ์ต่างๆของกิจกรรมนี้ ให้ถือว่าการพิจารณาของ บมจ.เมืองไทยประกันชีวิต และบริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด ถือเป็นที่สุด
9. สอบถาม และดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.themall.co.th และ เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ เดอะมอลล์ และเดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ ทุกสาขา
10.ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงสีรถยนต์โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และเงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามที่บริษัท กำหนด
11. เงื่อนไขเป็นไปตามที่ บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด กำหนด

ข้อมูลสิทธิพิเศษ

ใช้คะแนนสะสม
0 - 150
สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตร

สิทธิพิเศษเพิ่มเติม

Shopping Health

สิทธิพิเศษในเดือนเกิด ประจำปี 2565

ระยะเวลา
Free
1 มกราคม 2565 – 31 ธันวาคม 2565
Shopping

ELIO X MUANG THAI SMILE CLUB

ระยะเวลา
ฟรี
12 มกราคม 2565 – 31 มีนาคม 2565
Shopping

Healthy Living By Pruksa

ระยะเวลา
ฟรี
1 ธันวาคม 2564 - 31 ธันวาคม 2565

เมืองไทยประกันชีวิต ใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ และส่งมอบประสบการณ์ที่ดีสุดในการใช้งานเว็บไซต์แก่คุณ หากคุณดำเนินการต่อ หรือปิดข้อความนี้ลง เราถือว่าคุณยอมรับการใช้งานคุกกี้และ นโยบายความเป็นส่วนตัว

ยอมรับ